Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 5/2013 Maľovanie priestorov telocvične a výmena podlahy do4000.00 bez DPH 18.11.2013 27.11.2013 do 10.00 hod. 30.11.2013 - 8.12.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2013 Odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii do3000.00 bez DPH 18.11.2013 27.11.2013 do 11.00 hod. 30.11.2013 - 13.12.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2014 Výmena vonkajších a vnútorných rozvodov studenej vody do20.000 bez DPH 18.02.2014 24.2.2014 do 9.00 hod. 26. 2. 2014 - 19. 3. 2014 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy do40000 s DPH 09.11.2018 16.11.2018 20.12.2018 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia strechy 47 000,00 bez DPH 14.11.2016 21.11.2016 31.12.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 7/2013 Interierové dvere do1.500 bez DPH 09.12.2013 16.12.2013 do 8.00 h. 18.12.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013 Obnova povrchu športovej haly a vyznačenie nových športových ihrísk do3000.00 bez DPH 25.07.2013 7.8.2013 do 8.00 hod. 19.8.2013 - 25.8.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2013 Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov. do2000.00 bez DPH 10.09.2013 16.9.2013 do 8.00 hod. 18.9.2013 - 4.10.2013 OA Sereď
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2013 Odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii do3000.00 bez DPH 11.09.2013 zrušená zákazka 1.10 - 31.10.2013 OA Sereď
Faktúra DFS0032/12 Občerstvenie na vianočné posedenie 276,00 s DPH 19.12.2012 Roman Matuška - Športclub Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0201/12 Služby spoj. s realiz.verejného obstarávania 800,00 bez DPH 0410/2012 18.12.2012 Kancelária verejného obstarávania, s.r.o. Trnava Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFB0200/12 Maliarske a pomocné práce 1 600,00 s DPH 19.12.2012 Igor Kianička - ROGI Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0038/12 Maliarsky materiál, teleskopická rúčka 457,60 s DPH telefonicky 13.12.2012 Dušan Paľov - RAF Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0039/12 Vodoinštalačné práce+materiál 1 220,04 s DPH telefonicky 17.12.2012 Maroš Klčo Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Faktúra DFPČ0040/12 Výmena PVC podlahy v ŠI 1 321,33 s DPH 18.12.2012 Ivan Blažo - IBEX Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Zmluva 39/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 39/2012 s DPH 26.11.2012 Oľga Hubináková OA Sereď
Zmluva 40/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40/2012 s DPH 26.11.2012 Martina Pélczynska OA Sereď
Faktúra DFS0031/12 Lampášiky-49 ks (vianočné posedenie) 146,51 s DPH 51/2012/SF 17.12.2012 IKEA Bratislava. s.r.o. Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Objednávka 56/2012 Objednávka č. 56/2012 597,84 s DPH 19.12.2012 OVITEX, s.r.o. OA Sereď Vagundová Katarína hospodárka školy
Objednávka 27/2012 Objednávka č.: 27/2012 340,20 s DPH 03.09.2012 Milan Letovanec LEMAX OA Sereď Katarína Vagundová Hospodárka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/254