• Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...
   • Vitajte na stránke našej školy!
   • Nájdete tu všetky potrebné informácie - či už pre rodičov alebo pre žiakov. Prihláste sa a môžete si skontrolovať svoje známky, rozvrh, nástenku...

  • Obmedzený režim počas letných prázdnin

   Obchodná akadémia je termíne od 8. 7. 2022 do 21. 8. 2022
   z dôvodu čerpania dovoleniek v obmedzenom režime.

   V prípade potreby volajte na tel. č. 0911 034 753.
    

     • Koniec šk. roka 2021/2022

      V stredu 30. júna 2022 sme ukončili školský rok oceňovaním úspešných, aktívnych študentov a máme medzi sebou aj výnimočné talenty.

      Najúspešnejšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali:

      1. roč. – Ema Plaštiaková (1. B);

      2. roč. – Nina Kellnerová (2. B);

      3. roč. – Lara Vajdíková (3. B).

      Všetkým oceneným blahoželáme a veríme, že sa po prázdninách, 5. septembra, stretneme oddýchnutí a plní nových síl.

     • Účelové cvičenie

      V pondelok 27. júna 2022 sme vymenili školské lavice v triedach za priestory v okolí školy. Všetci šťastní, že sa skončil druhý polrok a pred nami sú vytúžené prázdniny, sme plnili športové disciplíny. Každý si vyskúšal svoju športovú zdatnosť v šiestich disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod granátom na cieľ, skoky na švihadle za 30 sekúnd, hod medicimbalom, streľba na bránku florbalovou loptičkou a prekážkový beh. Niekomu sa darilo lepšie, iní mali trošku problémy s časom či výkonom, no všetci sme napokon úspešne všetko zvládli. Disciplíny boli bodovo ohodnotené a z celkového počtu dosiahnutých bodov za triedu bola zostavená aj výsledková listina. Najvyšší počet bodov dosiahla trieda 3. A, druhá v poradí bola 2. A a na treťom mieste skončila trieda 2. B. Víťazom blahoželáme a všetkým želáme pekné prázdniny plné krásnych zážitkov.

     • Tretí groš - recepty starých materí...

      Ani sme sa nenazdali a už tu máme koniec školského roka. Okrem toho, že sme sa venovali štúdiu a niektorí z nás si opravovali známky a snažili sa dobehnúť všeto zameškané, sa nám darilo aj v realizácii aktivít projektu Knižné hody. V priebehu mesiacov máj - jún sme zisťovali staré, častokrát zabudnuté recepty od našich babičiek, starých mám, susediek a známych. Žiaci zozbierali rôzne druhy receptov.

     • Mladý záchranár Trnavskej župy

      22. júna sa súťažné družstvo Obchodnej akadémie Sereď zúčastnilo 2. ročníka súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy. Naše družstvo tvorili študenti 3. ročníka v zložení: Damián Tengeri, Tamara Pavelková, Dominika Perinová, Lea Miklovičová a Veronika Kolláriková. Náhradníčkou bola Viktória Bojnanská z 2. B triedy. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažných družstiev z nezdravotníckych stredných odborných škôl a gymnázií. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizátori súťaže pripravili osem stanovíšť so simulovanými modelovými krízovými situáciami. Študenti si museli poradiť s epileptickým záchvatom, zlomeninami, alergickou reakciu, otravou chemikáliami, zásahom elektrickým prúdom, popáleninou, vyskúšali si oživovanie pacientov (KPR) na figurínach a zvládli tiež písomné testy z poskytovania prvej pomoci. Po celý deň panovala príjemná súťažná atmosféra, stanovištia boli rozmiestnené na rôzn

     • Micro:bit do školy

      Vďaka Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom naša škola zakúpila sady BBC micro:bitov, s ktorými sme si na májových a júnových hodinách informatiky vyskúšali blokové programovanie. Po zvládnutí základov, mali žiaci pomocou týchto mikropočítačov vytvoriť objekt, ktorý by využíval základné funkcie micro:bitu.

     • Exkurzia Trnava

      Žiaci druhého ročníka spoznávali historické zaujímavosti Trnavy. Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Milý sprievodca v dobovom kostýme nám porozprával o bohatstvách Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „ slovenského Ríma“

      Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

  • Rýchly prístup

   Prístup k najpoužívanejším miestam na našej stránke bez zbytočného "preklikávania sa"
  • Linky pomoci: