Navigácia

Rodičovské združenie

Dňa 20. septembra sa uskutoční rodičovské združenie
na OA v Seredi:

 • 16.30 plenárne RZ v školskej jedálni,
 • 17.00 triedne schôdzky.

 

Ste srdečne vítaní!

Novinky

Škola získala ocenenie za spoluprácu a dosahovenie cieľov z n. o. JA Slovensko, ako jedna z piatich škôl na Slovensku.

Ocenenie od MŠ SR a IUVENTY za podporu neformálneho vzdelávania a ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria