• Súťaž Mladý Európan

     • 23. apríla 2018 sa trojčlenné družstvo žiakov III. ročníka našej školy v zložení René Tomeček, Lujza Vrždiaková a Lukáš Sabo, zúčastnili regionálneho kola súťaže "Mladý Európan" pre región Bratislava, ktorá sa konala v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

      Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže.

      Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoje zručnosti v jazykovej tajničke. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá. V ňom ich čakali zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti osobností, dominanty a symboly EÚ .

     • Prednáška spojená s besedou - Amazon

     • Dňa 19. 04. 2018  sme sa na besede s predstaviteľmi medzinárodnej personálnej agentúry Manpower dozvedeli, ako sa najlepšie pripraviť na prijímací pohovor.

      Aby sme uspeli, je vhodné sa naň poriadne pripraviť, včas si zistiť celé a správne meno spoločnosti, všeobecné informácie o predmete jej podnikania a produktoch.

      Oplatí sa zobrať si so sebou svoj životopis a je učíte na mieste mať po ruke kópie certifikátov, vysvedčení a odporúčaní.

      Pozornosť musíme venovať  oblečeniu a vonkajšej úprave, ktoré by mali byť prispôsobené pozícii, o ktorú sa uchádzame.  Precvičili sme si, ako správne podať ruku a dôležitosť očného kontaktu a iných foriem neverbálnej komunikácie. A keďže prvý dojem môžeme urobiť len raz, dôležité je dbať na dochvíľnosť, mať vypnutý mobil a byť pozitívne naladený. Tak štvrtákom  nezostáva už nič iné, len si tieto teoretické vedomosti o chvíľu vyskúšať v reálnej praxi.

     • Návšteva Okresného súdu v Trnave

     • V rámci odborných exkurzií sa žiaci III. ročníka každý rok zúčastňujú pojednávania Okresného súdu v Trnave alebo v Galante. V utorok 17. apríla sa trieda III. A spolu s p. prof. Mészárosovou zúčastnili pojednávania v Trnave, predmetom ktorého bola dopravná nehoda - vypočúvanie svedkov, dokazovanie dopravných expertov. Na záver si vypočuli aj vynesenie rozsudku. Trieda III. B s p. prof. Mlynárovou sa vo štvrtok 26. apríla 2018 zúčastní tiež pojednávania v Trnave, témou ktorého bude týranie detí matkou a jej druhom. Aj takotu formou si žiaci svoje teoretické vedomosti z právnej náuky môžu overiť v praxi. 

     • Beseda PSA - Peugeot

     • Ako získať skúsenosti počas štúdia na VŠ a zároveň si privyrobiť?

      Na túto a aj iné otázky sme dostali odpoveď v utorok dňa 17.04. 2018, kedy nám zamestnankyňa PSA Peugeot v rámci predmetu Úvod do sveta práce predstavila výrobné centrum Groupe PSA na Slovensku. Rozkladá sa na obrovskej ploche 183 hektárov a má štyri výrobné prevádzky - lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž. Denne sa vyrobí 1 395 vozidiel a centrum zamestnáva 4.500 zamestnancov.

      Pre zamestnancov vo výrobe, ale aj v administratíve, je ponúkaná celá rada benefitov ako napríklad  pracovná zmluva na dobu neurčitú, 13. plat a priebežne vyplácaný podiel na zisku,  vernostná prémia pri pracovných jubileách, finančná výpomoc v rôznych životných situáciách, kvalitné stravovanie,  bohatý výber jedál a iné. Nás – chlapcov – zaujal najmä  prenájom vozidiel od 111 € mesačne,  predaj vozidiel so zľavami,  práca z domu a rôzne športové aktivity.

      Podnik má pre nás ekonómov na finančnom oddelení nasledovné pozície:
      Finančný účtovník junior
      Finančný účtovník špecialista
      Trainee program – finančné oddelenie
      Brigádnik na finančnom oddelení

      Ako budúcim maturantom a možno aj vysokoškolákom, nám bola podrobne predstavená pozícia Účtovník Junior, jej náplň práce a požiadavky. Pri ukončení štúdia na VŠ by absolventi mali možnosť prejsť na trvalý pracovný pomer. 

       

     • Zbierka Deň narcisov

     • V piatok 13. apríla 2018 sa žiaci II. ročníka, ktorí navštevujú nepovinný predmet Onkologická výchova, ako dobrovoľníci zúčastnili celoslovenskej zbierky - Deň narcisov. Ulice nášho mesta zaplavili žlté narcisy. Každý, kto prispel na zbierku a pripol si na svoj odev žltý narcis, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Spolu sa našim žiakom podarilo vyzbierať sumu 308 €. Každému, kto sa zbierky zúčastnil a prispel  finančnou čiastkou ďakujeme!

     • Veľtrh CVF Žiar nad Hronom

     • Dňa 12. apríla 2018 sme prijali pozvanie na 22. veľtrh CVF v Žiari nad Hronom, ktorý bol zároveň i 10. kontraktačným dňom pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu. Organizátorom veľtrhu bola Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom. Veľtrh sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom a zúčastnilo sa ho 35 cvičných firiem z rôznych typov stredných škôl zo Slovenska. Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok,  najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg cvičnej firmy.
      Jednou z vystavujúcich firiem bola i naša cvičná firma Raj zvierat, s. r. o., ktorá sa zaoberá poskytovaním hotelových služieb pre zvieratá, predajom krmív, výživových doplnkov a oblečenia. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť firmy, preverovali svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady, ktoré  využijú vo svojej činnosti v budúcnosti.

     • Hráme ping - poooong .....

     • V stredu 11. apríla 2018 sa aj naša škola zapojila do aktivít v rámci Medzinárodného dňa stolného tenisu s názvom "Hráme ping - poooong ...". V rámci celého Slovenska sa konalo 139 aktivít, do ktorých sa zapojilo spolu 11 708 účastníkov.  Medzi nimi boli aj naši žiaci. V telocvični sa vo vzájomnom priateľskom zápolení stretli najprv žiačky a  žiaci prvého ročníka. Spolu si zahrali ping - pong dievčatá z I. A a potom všetci žiaci I. B triedy. Následne nastúpili do rozpísaných zápasov prihlásení súťažiaci - žiaci, ktorí sa aktívnejšie venujú stolnému tenisu. Z chlapcov to boli Bohuslav Lenčéš zo IV. B triedy, Lukáš Valo z III. B triedy a Miroslav Benci a Tomáš Kavoň z II. B triedy. Z dievčat sa turnaja zúčasntili: Lenka Lenčéšová z II. B triedy, Dominika Marcinkechová z I. B triedy, Vanessa Moravcová z III. B triedy a Magdaléna Stúpalová z II. A triedy. Po vzájomných zápasoch nakoniec víťazmi školského turnaja v stolnom tenise boli súrodenci Lenčéšoví. Za družstvo chlapcov vyhral Bohuš a za dievčatá Lenka. Víťazom blahoželáme!

     • Okresné kolo žiakov SŠ vo futbale

     • V piatok 6. apríla 2018 sa družstvo chlapcov z našej školy zúčastnilo Okresného kola súťaže žiakov SŠ vo futbale, ktorá sa konala v Galante. V spoločnom zápolení sa stretlo spolu sedem družstiev. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. Aj keď sa im tento rok nepodarilo prebojovať do ďalšieho kola, veríme, že budú usilovne trénovať a zdokonaľovať sa, aby sa im lepšie darilo v  budúcom ročníku súťaže. .  

     • Štátne skúšky z ADK

     • Aj v tomto školskom roku, v piatok 6. apríla 2018, sa na našej škole konali štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Štátnej skúšky sa zúčastnilo 11 štvrtákov. Dúfame, že všetci štátnicové úlohy - 10-minútový odpis na výkon - min. 200 úderov/min, obchodný list a tabuľku - zvládli na výbornú a okrem vysvedčenia o štátnej skúške budú mať aj uľahčenú praktickú maturitnú skúšku. Naša bývalá študentka Mgr. Ivana Pazúrová sa prihlásila na  majstrovskú štátnu skúšku (20-minútový odpis na výkon - min. 350 úderov/min + korešpondencia), ktorú úspešne vykonala (455 úderov/min). Majstrovskú štátnu skúšku doteraz získali už 3 absolventi Obchodnej akadémie v Seredi.

     • Veselú veľkú noc

     • Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Aj žiaci našej školy si chceli pripomenúť veľkonočné zvyky, a preto chlapci - Lukáš Brodanský III.A, Patrik Hrubý III.B a Andrej Švehla I.B - chodili z triedy do triedy a šibali učiteľky, spolužiačky ale i niektorých spolužiakov. Ako odmenu za básničky a šibanie dostali zopár sladkostí.

      Aj toto je jeden z dôkazov, že tradície a odkaz ľudových zvykov pretrvávajú až do súčasnosti a aj mladá generácia ešte zachováva túto peknú tradíciu.