• Zbierka Modrý gombík

     • Už po 14. rok sa organizuje verejná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur, bude výťažok tohtoročnej zbierky opäť  smerovať na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Každý, kto prispeje čo i len malou čiastkou na túto humanitárnu zbierku, pomôže deťom na Ukrajine vrátiť aspoň kúsok detstva, na ktoré majú nárok. Dobrovoľníkom z našej školy sa podarilo v piatok 18. mája 2018 vyzbierať sumu 214,82 €. Ďakujeme!

       

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 11. mája 2018 sme našich štvrtákov stretali na chodbách  školy v tomto školskom roku poslednýkrát. V športovej hale sa konala rozlúčka so štvrtákmi. Po úvodnej hymne sa im prihovorila riaditeľka školy, ktorá v závere príhovoru prečítala žiakov, ktorí dostali pochvalu od riaditeľky školy a finančnú odmenu z prostriedkov ZRPŠ za aktívnu mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy. Tretiaci im popriali veľa šťastia pri ťahaní maturitných otázok. Všetci im budeme držať palce, aby dobre zvládli skúšku dospelosti a úspešne vykročili do sveta dospelých.

     • Intersteno

     • Medzinárodná internetová súťaž – INERSTENO 2018 aj tento rok zlákala našich žiakov. Medzinárodná súťaž v písaní na počítači prebiehala od 23. apríla 2018 do 9. mája 2018. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 28 žiakov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 710 žiakov z viacerých krajín sveta, napr. Česka, Japonska, Chorvátska, Turecka, Maďarska, Talianska, Rakúska. Naši žiaci obstáli veľmi dobre. Za úspešné zvládnutie desať minútového odpisu dostanú certifikát. Všetkým blahoželáme.

       

     • Napísali o Knižných hodoch

     • Študenti Obchodnej akadémie v Seredi usporiadali dňa 10. mája 2018 na Námestí slobody už po dvanástykrát Knižné hody. Každý z doterajších ročníkov bol venovaný inej téme, tento rok bol témou vývoj slovenského divadla: Tália (múza divadelníctva) nás očarila. Oficiálneho zahájenia a úvodného slova sa ujali Margita Knappová - riaditeľka galantského osvetového strediska, Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MÚ v Seredi a Mariana Kamenská - učiteľka na Obchodnej akadémii v Seredi a koordinátorka projektu.

      Na námestí bolo pre návštevníkov pripravených 11 stánkov. Podľa slov učiteľky Mariany Kamenskej v ôsmich stánkoch študenti ponúkali informácie o divadelných predstaveniach a ich autoroch od počiatkov slovenského ochotníckeho divadelníctva, cez vznik profesionálnych divadiel až po súčasnosť.  Deviaty stánok bol venovaný malým návštevníkom, v ktorom sa mohli odfotiť s rôznymi rozprávkovými a divadelnými postavičkami. V desiatom stánku ponúkali študenti aplikovanej  ekonómie svoje produkty. No a v poslednom - jedenástom stánku múzy vítali návštevníkov.

      Okrem už spomínanej prezentácie slovenského divadla študenti predvádzali aj kľúčové scénky z rôznych divadelných hier na javisku. Každá trieda mala rozprávača, ktorý predstavil zvolené divadelné predstavenie, v ktorom žiaci zahrali scénku a rozprávač napokon obsah dopovedal.

      Každý účastník, ktorý sa aktívne zapojil do Knižných hodov a absolvoval rôzne tvorivé aktivity tematicky súvisiace s jednotlivými divadelnými predstaveniami vo všetkých stánkoch, dostal na účastnícky list pečiatku, po vyplnení ktorého sa mohol zapojiť do losovania o rôzne ceny.  No a ako po iné roky, tak ani tento rok nechýbali na námestí rozložené HAPY-vaky, kde si návštevníci v pohodlí mohli prečítať bulletiny divadelných predstavení. Študenti zároveň  pod heslom „Knihy putujú z poličky na lavičky“ ponúkali každému kto prejavil záujem knihy zadarmo.

      Cieľom Knižných hodov je šírenie umeleckého slova medzi obyvateľmi nášho mesta a zároveň prezentácia ich tvorivých a umeleckých aktivít . Knihy zároveň spájajú všetky vekové kategórie. Podľa množstva návštevníkov a nadšeniu študentov bol tento cieľ 10. mája do bodky splnený.

      zdroj: http://novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-knizne-hody-tento-rok-v-znameni-slovenskeho-divadla

      Chcete viac informácií o Knižných hodoch? Pozrite si FB stránku: https://www.facebook.com/kniznehodysered/

     • Darovanie krvi

     • V stredu 9. mája 2018 sa 14 žiakov našej školy - dobrovoľníkov, ktorí spĺňali podmienky na darovanie krvi, odhodlali na veľmi pekný humánny čin - darovanie krvi. Na transfúznej stanici Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante najprv všetkým odobrali krv na vzorku, aby zistili, či všetci sú vhodnými darcami. Po kontrole vzoriek sa síce zistilo, že  krv darovať môžu iba destiai zo zúčastnených, no aj tak patrí všetkým poďakovanie za ich ochotu darovať to najcennejšie čo človek má a čo v súčasnej dobe nie je ničím nahraditeľné - ľudskú krv.

     • Exkurzia Volkswagen Bratislava

     • Vo štvrtok 3. mája 2018 a v piatok 4. mája 2018 sa žiaci III. a II. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie vo výbornom závode Volkswagen Slovakia v Bratislave. Po vstupnej kontrole na vrátnici si nás prevzali sprievodcovia, ktorí nám najprv podrobne porozprávali históriu vzniku závodu, upresnili pár dôležitých čísel týkajúcich sa počtu zamestnancov, vyrobených automobiolov ročne a za doterajšiu dobu pôsobenia firmy na Slovensku. Potom sme navštívili dve výrobne haly - konkrétne karosáreň, kde sa zvárajú karosérie a halu, kde sa skladajú motory, prevodovky a podvozky na jednotlivé druhy automobilov. Zaujala nás precíznosť a vysoká koordinovanosť výroby, ukázali nám výrobné postupy na jednotlivých výrobných linkách, prácu robotov, zváranie, montáž, kompletizáciu jednotlivých dielov. Zaujal nás aj systém zásobovania výrobnými dielmi a iné zaujímavé veci priamo vo výrobe. 

     • Bezhraničné partnerstvo na OA v Seredi

     • V dňoch od 22. 4. 2018 do 30. 4. 2018 sme na Obchodnej akadémii v Seredi privítali našu partnerskú školu Gymnázium SOGAL z Kadirli v Turecku. Keďže išlo o výmenný študentský pobyt, tešili sme sa na našich priateľov a verili sme, že im môžeme opätovať ich priateľskosť a pohostinnosť, ktorú sme zažili počas nášho pobytu u nich v Turecku a prehĺbiť tak priateľstvá našich škôl a žiakov.

      Dňa 22. 4. 2018sme netrpezlivo očakávali prílet našich priateľov na letisku Schwechat vo Viedni. Na pláne bola prehliadka Viedne, na ktorú sme mali celé poobedie a tiež ďalší deň. Nemohli sme, samozrejme, vynechať žiadne dôležité pamätihodnosti tejto prekrásnej metropoly, aj keď času neobolo veľa. Navštívili sme Naturhistorisches Museum, Stephansdom či Schönbrunn, nezabudli sme ani na známe stavby Viedne ako je Parlament, Rathaus či univerzita.

      V pondelok 23. 4. 2018 sme sa všetci stretli na bowlingu v Dolnej Strede. Bol to výborný spôsob, ako si oddýchnuť po náročných dňoch, zabaviť sa a zoznámiť sa postupne s rodinami, ktoré sa postarali o študentov počas celého týždňa. Nie len o zábavu, ale aj o stravu bolo skvelo postarané. Pani Vančová sa postarala o naše žalúdky a priniesla nám čerstvo napečené syrové rožky. Nechýbala ani torta, ktorá bola prekvapením, pretože práve v tento deň oslavuje celé Turecko Medzinárodný deň detí.

      Ďalší deň sme venovali našej škole, mestu a kultúre našej krajiny. Začali sme spoločnými raňajkami v našej školskej jedálni. Nasledovalo kultúrne dopoludnie, kde si mohli žiaci vyskúšať rôzne remeslá a techniky pri zdobení veľkonočných vajíčok, pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov či paličkovanie.

      Spoločný obed zavŕšil pobyt na našej škole a my sme sa vydali za poznávaním nášho mesta. Samozrejme sme neobišli náš kostol, Múzeum v Seredi i bastión v zámockom parku. Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Dikovej, ktorá sa naozaj s plným nasadením a v nemeckom jazyku snažila predstaviť históriu nášho mesta. Večer sme zavŕšili večerou pri Malom Dunaji v Jelke.

      Návšteva Bratislavy bola na pláne v ďalší deň. V ÚĽUV-e sme strávili pekné dopoludnie a v rôznych tvorivých dielňach si mohli žiaci vyskúšať maľbu na sklo, drotárstvo, či tkanie náramkov priateľstva. Neobišli sme ani Bratislavský hrad, Staré mesto a nábrežie Dunaja.

      Tri dni strávené v slovenských veľhorách, Vysokých Tatrách, boli dokonalým zážitkom pre našich hostí. Navštívili sme Hrebienok, Studenovodské vodopády a tiež Rainerovu chatu, kde sme mali šťastie a stretli sme pána Petrusa i jeho priateľskú líšku. Pán Petrus bol veľmi milým hostiteľom, porozprával nám históriu Rainerovej chaty a spoločná fotografia na pamiatku nesmela chýbať. Zápis v kronike bol jasný, tureckí turisti po prvýkrát na Rainerovej chate.

      Zostali nám už iba dva dni a po návrate z Vysokých Tatier sme sa ocitli v našom vynovenom kine a pozreli sme si 3D verziu filmu Avengers 3. Zatiaľ, čo žiaci pozerali film, my, učitelia, sme sa stretli pri večeri v Pizzerii AB a spoločnosť nám robil aj pán primátor Ing. Martin Tomčányi s viceprimátorom Bc. Ľubomírom Veselickým. Boli príjemní spoločníci a našli si veľa spoločných tém s našimi hosťami.

      Posledný deň, nedeľa, 29. 4. 2018 – Rodinný deň – hosťovské rodiny si pripravili program pre svojich ubytovaných žiakov a večer patril rozlúčkovej párty na OA v Seredi.

      Plný zážitkov a príjemných spomienok sme sa rozlúčili s našimi priateľmi v pondelok ráno a odprevadili sme ich na letisko Schwechat vo Viedni. Touto cestou sa chcem poďakovať za nezištnú pomoc rodičov, mojich priateľov, kolegov,  pána primátora i školy za poskytnutie bezplatného odvozu našich hostí na letisko.

      Verím, že naše partnerstvo pretrvá aj naďalej a my sa opäť raz stretneme.         

      Mgr. Milina Kollárová

     • Celoštátne kolo Mladý účtovník

     • Po postupe z regionálneho kola v Bratislave, kde sa naša žiačka Veronika Šmátralová umiestnila na 2. mieste, sa jej darilo aj na celoštátnom kole v Žiline. Vo štvrtok 26. apríla 2018 si  na celoštátnom kole súťaže Mladý účtovník zmeralo sily 16 najlepších žiakov - účtovníkov z celého Slovenska. Veronika aj tu obsadila krásne 2. miesto a vyhrala notebook. Získala 215,5 boda, od prvého miesta ju delilo iba 5 bodov. Prvé miesto obsadila Daniela Urbaníková zo Spojenej školy Kysucké Nové Mesto a tretie miesto obsadil Ivan Hlbocký z OA v Trenčíne. Celkovo sa do súťaže zapojilo 126 žiakov zo 66 stredných škôl na Slovensku. Veronike gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezetnáciu školy.