• Koniec školského roka 2017/2018

     • Posledné zvonenie, slávnostná akadémia v športovej hale, pochvaly, ocenenia, priania veselých a bezstarostných prázdnin, počas ktorých všetci načerpajú sily do nového školského roka. Túžobne očakávaný deň nielen žiakmi, ale aj učiteľmi. Aj takto nejako vyzerá posledný deň v škole.

      Prajeme Vám veľa pekných prázdninových zážitkov!

     • Exkurzia Amazon

     • Dňa 26.06.2018 sme navštívili najväčšie reverzné logistické centrum Slovenska – AMAZON. Rozkladá sa na ploche 60 000 m2 a je zamerané na vybavenie nedoručených alebo vrátených zásielok v rámci Európy.

      Pani Remenárová nás stručne oboznámila s históriou a princípmi fungovania centra. Zaujalo nás, že zamestnanci robia štyri dni v týždni 10 hodín a piatok až nedeľu majú voľno.

      Prešli sme aj prevádzkou, v ktorej vládli systém, čistota a poriadok, boxy na triedenie boli farebne odlíšené a každé pracovisko bolo označené svetelnou signalizáciou, ktorá oznamovala, či je dané pracovné miesto bez problémov alebo nie. Podniku záleží aj na životnom prostredí a preto sa snaží všetky materiály recyklovať.

      Medzi zamestnancami sme stretli aj našich bývalých spolužiakov. Preto je pravdepodobné, že o pár mesiacov budú aj niektorí z nás prechádzať halami podniku už nie ako návštevníci, ale ako zamestnanci firmy.

     • Viedeň

     • Dňa 21. 6. sa 1. A a 1. B trieda zúčastnila koncoročného výletu vo Viedni. Cestovali sme metrom po celej Viedni. Bol to pre nás všetkých veľký zážitok. Obdivovali sme rôzne pamiatky a spoznávali históriu tohto zaujímavého mesta. Každý si prišiel na svoje aj v podobe kolotočov a iných atrakcií v Pratri. Po zábave nasledovalo vzdelávanie a trochu kultúry. Navštívili sme Stefanplatz, videli sme Stephansdom a taktiež aj Hundertwasserhaus. Počasie nám prialo a všetkým sa tento príjemne prežitý deň vo Viedni veľmi páčil.

      Simona Haršányiová 1.A

     • ZAV - talenty 1. ročníkov

     • OA Rožňava organizovala 19. a 20. júna 2018 prvý ročník súťaže ZAV 2018 - talenty 1. ročníkov. Súťaže sa mohol zúčastniť žiak 1. ročníka, ktorý má výkon nad 200 čistých úderov za minútu. Z našej školy sa súťaže zúčastnili šikovné pisárky z 1. B triedy - Mária Bernadett Lanczová a Alexandra Csemezová. Po prvom dni, kedy sa konali rozcvičky  a cvičné tréningy, sa v stredu uskutočnila hlavná súťaž, ktorá pozostávala z troch disciplín: odpis na 10 minút (-100) - naše dievčatá sa umiestnili na 15. a 16. mieste zo zúčastnených 25 súťažiacich, odpis na  10 minút (-50) - Bernadett skončila na 11. mieste a Alexandra na 15. mieste a minútovky, kde sa obe umiestnili v poslednej desiatke. Dievčatá nadobudli nové skúsenosti, nadviazali nové priateľstvá a vrátili sa  s predsavzatím, že budú naďalej usilovne trénovať, aby sa ich výkon zlepšoval a v budúcich súťažiach sa umiestnili na vyšších priečkach.

     • Medzinárodný športový deň v Holíči

     • Dňa 19. júna 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili športového stretnutia s medzinárodnou účasťou v Holíči. Hneď po príchode na Strednú odbornú školu, ktorá bola tento rok organizátorom stretnutia, nás privítala p. riaditeľka. Spoločne sme si prezreli areál školy a potom sme sa rozdelili na jednotllivé športoviská, kde prebiehali súťaže.
      Chlapci súťažili vo futbale, dievčatá vo volejbale a zmiešané družstvo hralo stolný tenis.
      Z piatich zúčastnených škôl sa naši chlapci umiestnili na peknom 2. mieste,dievčatá a družstvo stolného tenisu skončili rovnako na 3. mieste.
      Celková atmoséra bola veľmi príjemná, súťaže prebiehali bez problémov. Všetci zúčastnení mali dobrý pocit z príjemne stráveného dňa. Tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku.   

      Mgr. Hronská

     • Podujatie "Naše mesto"

     • Dňa 8. júna 2018 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo dobrovoľníckeho podujatia na úprave a čistení mestskej zelene s názvom: „Naše mesto“.

      Oblečení v krikľavo zelených tričkách a vybavení rukavicami a vrecami či farbou a štetcom, sme sa vybrali natierať lavičky v amfiteátri a zbierať odpadky v Zámockom parku, na workaoutovom ihrisku, skateparku a v okolí cesty smerom ku kempingu.

      Naše úsilie odmenili učitelia ekológie a občianskej náuky tak, že sme z týchto predmetov za našu aktivitu dostali jednotku. No motiváciou neboli len jednotky, potešila nás aj skutočnosť, že sme aspoň malou mierou prispeli k skrášleniu  mesta v ktorom žijeme.