• Literárna exkurzia Trnava

          • V stredu 27. júna 2018 sa druháci v sprievode pána v dobovom oblečení zo 17. storočia vybrali po chodníčkoch najstaršieho slobodného kráľovského mesta - Trnavy. Začali sme pri Bernolákovej bráne, prezreli sme si miestnosti bývalej Radnice, domček kata, väzenské cely a pivnice z 11. storočia. Potom sme sa zastavlili pri dome kde žil a pracoval Mikuláš Schneider Trnavský, zašli sme do kostnice pri Kostole sv. Mikuláša, prešli sme sa okolo židovských synagóg a svoju prehliadku sme končili prehliadkou Kostola sv. Jána Krstiteľa a budov bývalej Trnavskej univerzity. Na záver si niektorí prezreli Trnavu aj z mestskej veže a obohotení novými vedomosťami a zaujímovosťami z histórie tohto krásneho starobylého mesta sme sa vrátili domov.