• Cezpoľný beh žiakov SŠ

     • Okresné kolo súťaže - Cezpoľný beh žiakov SŠ, sa konal v stredu, 26. septembra 2018 v mestskom parku v  Galante. Našu školu zastupovalo družstvo dievčat - Bibiana Poláková - II. A, Paulína Zajková - I. A a S. Skubeňová - I. A, ktoré súťažili na 3-kilometrovej trati a obsadili pekné 3. miesto. Družstvo chlapcov Kristián Mikláš  a Šimon Krajča - obidvaja z II. B, súťažili na 5-kilometrovej trati. Kristián Mikláš v súťaži jednotlivcov obsadil 3. miesto.

     • Rýchle prsty 2018

     • 1. ročník celoštátneho sústredenia - spracovanie údajov na počítači - sa konal sa v Bratislave, na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, v dňoch 19. – 21. 9. 2018. Hlavný organizátor - Obchodná akadémia - spolupracovala s partnermi INTERINFO Slovensko, Škola ZAV, Katedra pedagogiky NHF EUBA a Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol priestory na sústredenie. Našu školu zastupovali dvaja žiaci Alexandra Csemezová z 2. B a Adrián Szabó z 3. B triedy.

      Tréningy viedli tréneri - Jaroslav Zaviačič, vicemajster sveta v písaní na stroji a Helena Zaviačičová, deväťnásobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu 928 čistých úderov za minútu. Obaja sú autormi programovanej výučby písania na počítači – Škola ZAV, s ktorým naša škola už štyri roky pracuje. Sústredenie bolo prínosom nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre vyučujúcich, ktorí sa dozvedeli o pripravovaných novinkách v úprave hlavičkového papiera externých písomností a mohli si vzájomne vymeniť svoje skúsenosti s výučbou administratívy a korešpondencie.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. V piatok 21. septembra 2018 sa aj 10 dobrovoľníčok z našej školy zúčastnilo na tejto charitatívnej akcii. Podarilo sa im vyzbierať 299,48 €.

     • Branný kurz

     • Žiaci III. ročníka sa v dňoch 12. 9. - 14. 9. 2018 zúčastnili branného kurzu v Tatranskej Lomnici. Po príchode do Tatier nás privítalo krásne počasie, ako stvorené na vysokohorské túry. Lanovkou sme sa vyviezli na Skalnaté pleso a odtiaľ sme zošlapali na Hrebienok. Cestou sme si oddýchli na Zamkovského chate a odskočili sme si pozrieť aj vodopády pri Rainerovej chate. Druhý deň sme sa poprechádzali popri Štrbskom plese, tí odvážnejší sa vydali na túru k vodopádu Skok a my ostatní sme magistrálou prešli na Popradské pleso. Tam sa trošku mračilo, no nakoniec nás počasie nesklamalo a po prehliadke Symbolického cintorína sme sa zmorení večer vrátili naspäť do Tatranskej Lomnice. Po večeri sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o práci záchranárov z Horskej služby na besede s p. Svätojánskym, dlhoročným členom tatranskej horskej služby. V piatok sme po raňajkách zdolali výstup k Belianskej jaskyni. Prezreli sme si jej krásnu kvapľovú výzdobu, zdolali sme aj nekonečne veľa schodov a síce vyčerpaní, ale plní nových zážitkov sme sa večer vrátili domov. 

     • Holokaust - pietna spomienka

     • Študenti druhého ročníka sa spolu s vyučujúcimi dňa 7. septembra 2018 zúčastnili pietnej spomienky na obete holokaustu a rasového násilia. Slávnostné kladenie vencov sa konalo v mestskom parku v Seredi. Akcia prebiehala pod záštitou –  Trnavského samosprávneho kraja,  Galantského osvetového strediska, Mesta Sereď a Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave a Múzea Holokaustu v Seredi. Z významných hostí treba spomenúť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  štátu Izrael v SR, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  Spojených štátov amerických v SR, predsedu TTSK, primátora mesta Holíč, riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi, zástupcu primátora mesta Sereď. Na úvod odznela modlitba v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny Židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne  uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri, zapálila ju žiačka našej školy Alexandra Hužovičová z 2. A.

     • Začiatok šk. roka 2018/2019

     • Po dvojmesačnom oddychu sme opäť prekročili brány školy. Prázdniny ubehli, ani sme sa nenazdali ako. Niektorí leňošili pri vode alebo podnikali túry na horách, niektorí si vychutnávli chvíľky ničnerobenia doma a tí pracovitejší zrezávali na brigáde. Tak či onak, pre každého čas oddchychu skončil a začíname odznova. Osobitne vítame u nás našich prvákov. Dúfame, že si čoskoro zvyknú a naučia sa rýchlo orientovať v spleti chodieb a dorazia správne a načas na vyučovacie hodiny. Štvrtákom zasa želáme pevné nervy a veľa vytrvalosti pri príprave na maturitné skúšky. A nám všetkým? Nám všetkým želáme pekný a úspešný školský rok 2018/2019!