• 20. medzinárodný veľtrh cvičných firiem

     • V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sme sa zúčastnili na 20. Medzinárodnom veľtrhu CVF v Bratislave. Organizátorom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenské centrum cvičných firiem. Veľtrh sa uskutočnil v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 37 cvičných firiem z rôznych typov stredných škôl zo Slovenska a 5 CVF z Rumunska, Maďarska a Česka. Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok,  najlepšie logo cvičnej firmy, najlepší katalóg cvičnej firmy a najlepšieho reprezentanta cvičnej firmy.
      Naša cvičná firma Greencraft.cult, s. r. o. bola  jedinou cvičnou firmou, ktorá sa veľtrhu zúčastnila  z Trnavského kraja. Cvičná firma sa zaoberá recykláciou odpadu a výrobou nových výrobkov z odpadu. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť firmy, preverovali svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov, nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Na veľtrhu získali za slogan firmy „Vytvor si svoju budúcnosť“ 3. miesto v kategórii Najlepší slogan. K úspechu im blahoželáme! 

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 21.11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho  9 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.  Okrem písomného testu, ktorý obsahoval cvičenia z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením, žiaci absolvovali aj rozhovor vo dvojici ( role play) a tvorili príbeh podľa obrázku. Najlepšie si zo všetkými úlohami poradil David Javor z 2.B (súťažil v kategórii 2A – prvý a druhý ročník) a  Marion Laura Hašková z 3.A (súťažila v kategórii 2B - tretí a štvrtý ročník). Víťazom blahoželáme!   

       

     • Konferencia prezidentov JA

     • V utorok 20. novembra 2018 sa žiačky V. Prágaiová a V. Čeppanová, obe členky študentskej spoločnosti Aplikovanej ekonómie, zúčastnili konferencie prezidentov študentských firiem JA Slovensko v Bratislave. S úsmevom a rôznymi aktivitami nás privítala pani Grétka a celý tím spoločnosti Anasoft. Mali sme možnosť zoznámiť sa s talentovanými študentami z celého Slovenska a vidieť ako vlastne funguje reálna firma.

      V priebehu dňa nás čakali rôzne aktivity a prednášky, ktoré nám mali pomôcť v rozvíjaní samého seba a nášho podnikateľského ducha. Napríklad ako prvé sme začali aktivitou, v ktorej sme mali za úlohu postaviť čo najvyššiu vežu zo špajdlí tak, aby na vrchu bol jeden marsmallow. Malo nás to naučiť, že aj najmenšie rozhodnutia môžu mať fatálne následky. Neskôr sme mali možnosť vypočuť si prednášku Michala Hrabovca - prezidenta spoločnosti Anasoft, za ktoré sme naozaj vďačné, pretože nám to nielen otvorilo oči ale pomohlo pochopiť isté veci ohľadom podnikania.

      Na konci dňa sme odchádzali s novými poznatkami a malou pozornosťou od spoločnosti Anasoft v podobe USB.

     • 100. rokov modernej štátnosti

     • Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR sa naša škola zapojila do projektu „Sto rokov modernej štátnosti - workshopy na školách“, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky pre rok 2018 v rámci programu Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR so zameraním na strategickú komunikáciu - MVZP-STRATCOM/2018.

      Študenti  2. ročníka a učitelia sa zúčastnili workshopu na tému Česko – Slovensko ako dôstojný predchodca modernej Slovenskej republiky, kde si pripomenuli dôležité udalosti  vzniku ČSR, osobnosti, ktoré pri zrode republiky stáli, ako aj „pojmy“, ktoré  so sebou nový štát priniesol a dnes ich  považujeme za samozrejmé napr. demokracia, všeobecné volebné právo a iné.

     • Imatrikulácie prvákov

     • V piatok 16. novembra 2018 sa športová hala zmenila na Heelacademy. To bola téma tohtoročných imatrikulácií. Na úvod predviedli svoje pekné tanečné vystúpenia najprv druháci, potom tretiaci a nakoniec aj žiaci prvého ročníka. Potom prváci absolvovali disciplíny, ktoré boli skúškou ich vytrvalosti, odvahy a šikovnosti. Po každej disciplíne sa boli "občerstviť  nápojmi z heell bufetu". Na záver zložili sľub prváci aj ich triedne učiteľky a slávnostný sprievod ukončil celé imatrikulácie. Zostáva už len dúfať, že sa našim novým spolužiakom bude na škole páčiť a svojimi skutkami a správaním budú napĺňať slová zloženého sľubu. 

     • Burza SŠ v Šali

     • Každoročným podujatím, ktoré organizuje pre žiakov základných škôl Mestský úrad v Šali, je Burza stredných škôl. Pravidelným návštevníkom burzy je aj naša škola. Tento rok sa burza konala v stredu 14. 11. 2018. Naši spolužiaci - Karolína Lenická z II. B triedy a Lukáš Sabo zo IV. B triedy - pútavo priblížili našu školu nielen zúčastneným žiakom, ale i rodičom a výchovným poradcom. Informovali o študijnom odbore, priestorových podmienkach, technickom vybavení, predmetoch a mimoškolských aktivitách, ktoré na škole organizujeme. Nechýbala ani pozvánka na Deň otvorených dverí, ktorý budeme organizovať v decembri. V duchu hesla:  "Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť", viacerí prisľúbili, že sa prídu do školy aj pozrieť. Určite im to pomôže vytvoriť si lepší obraz o škole a správne sa rozhodnúť o svojom ďalšom smerovaní po skončení základnej školy.

     • Sereď v Československej republike/ Život obyvateľov v meste 1918 – 1938

     • V stredu 14. novembra 2018 sa žiaci  druhého ročníka zúčastnili krásnej výstavy Sereď v Československej republike/ Život obyvateľov v meste 1918 – 1938. Kurátorkami výstavy sú pani Mária Diková a pani PhDr. Eva Vrabcová.
      Dom kultúry a mestské múzeum pri príležitosti 100. výročia od vzniku 1. ČSR pripravili historickú výstavu z dejín Serede, zo života obyvateľov Serede v rokoch 1918 – 1938. Žiaci si v múzeu prezreli dobové fotografie, noviny, zmluvy, mapy a rôzne artefakty spojené so vznikom republiky ako pohľadnice, vyznamenania a pod. Celou výstavou nás sprevádzali kurátorky, žiakom sa výstava veľmi páčila a spestrila ich vyučovací proces.

     • Súťaž Inovation Camp

     • Skúsenosťou k úspechu - bola téma súťaže Inovation Camp, ktorú organizovala n. o. JA Slovensko v Bratislave 7. novembera 2018. Žiaci základných a stredných škôl dostali zadanie navrhnúť komunikačnú stratégiu na nový bankový produkt. Vymysleli 20 nápadov za jeden deň.

      Súťaže sa zúčastnilo celkom 100 žiakov zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Odbornú porotu, ktorú tvorili špecialisti Slovenskej sporiteľne, zaujímal hlavne praktický prínos komunikačnej stratégie a inovatívnosť. Na prvé miesto porota zaradila komunikačnú stratégiu založenú na krátkom videu, kde vystúpia známe i neznáme tváre. Inovatívnosť spočíva v poukázaní prostredníctvom reklamy na to, že internetbanking môžu využívať ľudia každej vekovej kategórie. Žiak IV. A triedy Adam Ševčík bol členom víťazného tímu, ktorý stavil na jednoduchosť, pričom sa riadil sloganom: „Nezáleží na tom, kto si, kde si, my sme tu pre teba vždy a všade.“ Okrem nových poznatkov, skúseností a pekných zážitkov  si priniesol aj peknú výhru v podobe mobilného telefónu. Medzi víťazné nápady komunikačnej stratégie patrili aj kampaň na čistotu životného prostredia, zvyky či dokonca tradície.

     • ZAV Zvolen

     • Aj v tomto roku sme sa zúčastnili súťaže v písaní na PC  - ZAV Zvolen - konkrétne vo štvrtok 8. novembra 2018. Tento rok našu školu reprezentovali  - Alexandra Csemezová a Mária Bernadett Lanczová - obidve z II. B triedy. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach. V súťaži družstiev sa naša škola umiestnila na 12. mieste zo zúčastnených 19 družstiev. V súťaži jednotlivcov sa v súťaži v odpise na 10 minút - penalizácia za chbyu - 50 úderov, umiestnila Lanczová na 24. mieste s počtom čistých úderov 2200 a Csemezová na 33. mieste s počtom čistých úderov 1767, z celkového počtu 37 účastníkov. V odpise na 10 minút - penalizácia za chybu - 100 úderov, sa Lanczová umiestnila na 18. mieste s počtom čistých úderov 2123, Csemezová na 21. mieste s počtom čistých úderov 2002, opäť súťažilo 37 účastníkov. 

     • Deň vysokoškoláka na SPU Nitra

     • Dňa 7. 11. 2018 si niektorí naši študenti štvrtého ročníka vyskúšali, aké je byť vysokoškolákom na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Vysoká škola pripravila v tento deň pre svojich návštevníkov viaceré aktivity. Študenti si mohli z ponuky predmetov vybrať tie, ktoré ich najviac zaujímali a vytvoriť si tak svoj študijný program. Na seminári s názvom Obchod náš každodenný, ktorý sa uskutočnil v novom moderne vybavenom laboratóriu, profesor študentom v jednoduchosti vysvetlil ako fungujú marketingové ťahy v obchodoch a aké stratégie obchodníci využívajú aby zákazníka ovplyvnili. Ďalším seminárom z ponuky bol Čísla hýbu svetom, na ktorom sa študenti dozvedeli, ako sa dajú štatistické výsledky spracovať tak, aby vyhovovali obchodníkom a zavádzali zákazníka. Ďalej škola ponúkla možnosť zúčastniť sa výstavby rubikových kociek a stretnúť sa s lektormi a študentmi z rôznych krajín. Tento deň bol veľmi zaujímavý a pre študentov užitočný pri výbere vysokej školy.

     • Záložka do knihy spája slovenské stredné školy

     • Každoročne sa tešíme na tento projekt. Téma 7. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významne osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.
      Pri príležitosti stého výročia vzniku 1. Československej republiky, vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica túto peknú a zaujímavú tému. Naši žiaci počas októbra s radosťou pripravovali záložky pre našu partnerskú školu – Obchodnú akadémiu v Nitre. Hlavnými zhotovovateľmi záložiek boli naši prváci, zapojilo sa i niekoľko druhákov a tretiakov. Krásne záložky sme koncom októbra poslali našim kamarátom do Nitry. Krabica záložiek z Nitry nás veľmi potešila a záložky sme si podelili a založili do kníh, ktoré práve čítame.

     • Halloween

     • Ocitli sme sa uprostred jesene a opäť je tu Halloween. Je to sviatok, ku ktorému neodmysliteľne patria strašidelné kostýmy, rozprávanie desivých historiek, Trick-or-Treat, ale hlavne vyzdobené tekvice. Členovia ŽŠR sa rozhodli zorganizovať už tradičný Halloween na OA.
      Dňa 25.10. 2018 to vypuklo. Žiaci pre
      ukázali svoju kreativitu a zábavne i strašidelne vyzdobené tekvice vyzdobili vestibul našej školy. Niektorí sa dokonca aj prezliekli do hrôzostrašných či vtipných masiek.
      Konali sa aj dve tradičné súťaže: lúskanie tekvicových jadierok a najkrajšia tekvica.
      V lúskaní jadierok bola najrýchlejšia Bibiana Poláková z II.A a autorkou najkrajšej tekvice je Lujza Vrždiaková zo IV.B.