• Exkurzia - BCP Bratislava

     • Žiaci štvrtého ročníka sa pravidelne zúčastňujú odbornej exkurzie na Burze cenných papierov v Bratislave, tento rok to bolo vo štvrtok 13. decembra 2018. Pozreli si prezentáciu spojenú s výkladom, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o histórii a súčasnosti BCP. Mohli si tak rozšíriť svoje doteraješie vedomosti nadobudnuté na hodinách podnikovej ekonomiky o fungovaní tejto finančnej inštitúcie. Na záver sa ešte zastavili na Vianočných trhoch a bohatší o nové vedmosti a  predvianočnú atmosféru sa vrátili domov. 

     • Vianočná zbierka UNICEF

     • "Každé jedno dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť, nádej..." UNICEF Slovensko.
      Naši študenti i zamestnanci školy sa zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF 2018 a ukázali, že patria k ľuďom, ktorých srdcia sú otvorené pomoci iným. Zbierka prebiehala na našej škole v dňoch 10. - 14. 12. 2018. Výnos tejto zbierky je určený všetkým hladujúcim deťom v Afrike, ktoré trpia podvýživou. V tomto predvianočnom čase sme vyzbierali sumu 85,19 € a pevne veríme, že pomoc sa dostane k tým, ktorí ju najviac potrebujú.

     • Deň otvorených dverí

     • V utorok 12. 12. 2018 sa konal Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov. Pozreli si areál školy, triedy, jazykové učebne, učebne ADK, výpočtovej techniky, navštívili telocvičňu a športovú halu. Veríme, že odchádzali spokojní a dozvedeli sa odpovede na všetky otázky, týkajúce sa štúdia na našej škole, obsahovej náplni predmetov, mimoškolských aktivitách a cezhraničnej spolupráci s partnerskými školami. Dúfame, že sa s nimi aj stretneme na chodbách našej školy od budúceho septembra, kedy zasadnú do lavíc ako budúcoroční prváci

     • Ahoj, Európa!

     • Touto akciou sme si pripomenuli v sobotu 8. decembra 2018 udalosti z jesene 1989. Pre väčšinu hlavne mladých ľudí sú tieto udalosti viac menej históriou. Dňa 10. 12. 1989 sa vzdal funkcie vtedajší komunistický prezident ČSSR Gustáv Husák, čo znamenalo, že po vyše štyridsiatich rokoch komunistickej nadvlády zložila sľub prvá väčšinovo nekomunistická vláda Československa. A v tento deň sa i otvorili hranice, tisíce ľudí v mraze kráčali okrajom Dolného Rakúska pod Devín z druhej, dovtedy neprístupnej strany Dunaja. 10. decmeber je Dňom ľudských práv, preto sme si ho aj mi pripomenuli stretnutím v škole.  Zaspomínali sme si na udalosti z jesene 1989 a zapálili sme symbolické sviečky na počesť týchto nezabudnuteľných a pre našu vlasť významných okamihov.

     • Mikuláš, Mikuláš ...

     • Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.

      Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú predo dvermi.
      6. december je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Je to sviatok sv. Mikuláša.
      D
      eti veria, že vďaka tomu, že celý rok poslúchali, aj k nim zavíta Mikuláš a niečo im prinesie.
      Ani našu školu Mikuláš neobišiel a členovia žiackej školskej rady v preoblečení za Mikuláša, anjela a čerta roznášali svojim spolužiakom sladkosti od triednych ale i netriednych učiteliek. Nebolo to však zadarmo. Žiaci museli zaspievať, zatancovať, či aspoň zacvičiť, aby si sladkosti zaslúžili.
      Tento deň má svoje čaro, či už ste malý, alebo veľký!
      Členovia žiackej školskej rady tiež vyhodnotili vianočnú výzdobu tried a víťazmi sa stali žiačky I. A, ktoré získali plný počet bodov a sladkú odmenu. Gratulujeme!

     • 5. kontraktačný veľtrh CVF

     • Dňa 5. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu a firma IvoryCaffe – mobilná kaviareň. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy z OA a SOŠ z trnavského, bratislavského a nitrianskeho kraja, spolu sa veľtrhu zúčastnilo 15 cvičných firiem. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď  Mgr. S. Kováčovú a zástupcovia SCCF v Bratislave Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová.

      Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže hodnotené odbornou porotou, a to o cenu TOP firma – 1. miesto získala firma Garden Rose zo SOŠ záhradníckej Malinovo a ďalšie súťažné disciplíny: Naj logo – 1. miesto Golden EYE z OA Levice, Naj katalóg – 1. miesto SweetRaoad z OA Zlaté Moravce, Naj slogan – 1. miesto Vita z OA Levice, Naj prezentácia – 1. miesto 21 Kapkejks z OA Hlohovec. Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu Garden Rose z Malinova (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtarhu).

      Usporiadanie 5. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie cenné skúsenosti  v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho veľtrhu zúčastnia.

       

     • Svetový deň boja proti AIDS - Červené stužky

     • Študenti našej Obchodnej akadémie v Seredi sa pripojili k 12. ročníku celoslovenskej kampane boja proti AIDS a HIV. Kampaň  je kampaňou mladých ľudí a je venovaná mladým, aby sa zvýšila informovanosť o ochorení HIV/AIDS .Symbolickým celodenným nosením červeného oblečenia sa k uvedenej kampani pripojili aj študenti a zamestnanci školy a vyjadrili tak podporu kampani, ktorá je najúčinnejším prostriedkom v prevencii látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s touto problematikou.

     • Revitalizácia zelene areálu školy

     • Na jeseň 2017 škola realizovala výrub 4 ks prestárlych drevín rastúcich v areáli Obchodnej akadémie v Seredi. Stromy sa museli vypilovať z dôvodu zlého zdravotného stavu, nepriaznivého vplyvu drevín na stavebné objekty školy (koreňová sústava dvíhala obrubníky a časom mohla poškodiť kanalizačné rozvody) i z hľadiska požiarnej bezpečnosti - zabezpečenie prístupu požiarnych vozidiel k objektom školy.
      Škola v spolupráci s Ing. Jozefom Sedlačkom zo Školského hospodárstva Piešťany - koordinátorom revitalizácie zelene v rámci TTSK realizovala náhradnú výsadbu drevín. V rámci nej bolo zasadených  10 ks vzrastlých listnatých stromov.
      Jedným zo zasadených stromov bola lipa malolistá, pri výsadbe ktorej pomohli aj žiaci III.B triedy. Táto lipa je jedným zo 100 ks líp zasadených na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK z príležitosti stého výročia vzniku prvej Československej republiky.
      Historickú udalosť, ktorá pred 100 rokmi spojila osudy Čechov a Slovákov do spoločného štátu považujeme za výnimočnú.
      Veľká vďaka patrí Ing. Jozefovi Sedlačkovi zo Školského hospodárstva Piešťany, ktorý celú výsadbu koordinoval a Mestu Sereď, ktoré dodalo 8 ks sadeníc stromov.
      2 ks vysadených stromčekov je Prunus serr. Kanzan - japonská čerešňa, ktorá na jar svojou zakvitnutou korunou robí aj všedný školský a pracovný deň krajším.
      Sme radi, že sme aj touto formou prispeli k starostlivosti o areál školy.
      V závere vyjadríme želanie, aby zasadené stromčeky robili radosť ďalším generáciám a boli svedkami rozvoja OA Sereď.

     • "Neprebudený" - v novom šate

     • V stredu 21. novembra 2018 naše kroky zamierili do Divadla Jána Palárika v Trnave. Tešili sme sa na dramatizáciu poviedky Martina Kukučína -  Neprebudený,  radiacu sa  k vrcholným dielam slovenskej literatúry. Autorom dramatizácie a zároveň režisérom inscenácie je Peter Palik, ktorý  pripravil moderné spracovanie slovenskej klasiky. Poviedka  Martina Kukučína  sa zrazu odela do nových farebných šiat. Poetické obrazy Ondrášových snov  v kontraste s drsnou realitou slovenskej dediny, podkreslené emotívnou hudbou Martina Geišberga a Daniela Špinera, nám ponúkli  nevšedný divadelný zážitok.

      Silný príbeh a hlboký ponor do vnútra človiečika na okraji spoločnosti hovorí o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu. V úlohe Ondráša Machuľu nás zaujal  svojím herectvom vynikajúci Michal Jánoš.