• Kam na vysokú?

     • Rowshow s prezentáciou vysokých škôl a zamestnávateľov navštívili v utorok 29. januára 2019 žiaci III. ročníka. Pozreli sme si pútavé prezentácie, vypočuli si informácie o študijných odboroch vysokých škôl, ich zameraní a možnosti uplatnenia absolventov, možnosti zahraničného štúdia, praxe a iné zaujímavé veci o štúdiu. Tí, čo nechcú pokračovať po skončení strednej školy v štúdiu, sa mohli zase poinformovať o pracovných ponukách na rôzne pracovné pozície u zamestnávateľov prevažne z Trnavského kraja. 

     • Bosákova škola

     • Za peknú esej, cesta do Štrasburgu...

          Kongresová sála Národnej banky Slovenska sa v piatok 25. 1. 2019 zaplnila žiakmi a ich učiteľmi zo slovenských i českých ZŠ a SŠ. V slávnostnej atmosfére a hmatateľného napätia TOP desiatka mladých ľudí očakávala slávnostné vyhlásenie cien II. ročníka slovensko-českej súťaže v písaní esejí s názvom „ Bosákova škola 2019“ Vyhlasovateľom súťaže je prezident Spoločnosti Michala Bosáka  Ing. Rudolf J. M. Bosák. Ako poznamenala predsedníčka Hodnotiacej komisie prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. „ z 300 esejí zaslaných do súťaže nebolo jednoduché vybrať tie najlepšie“.

           Veľkú radosť nám urobil náš študent Lukáš Sabo, ktorý svojou esejou s názvom „Škola reálneho života“ získal  3. miesto v kategórii  SŠ SR. Okrem získaného diplomu má možnosť vďaka europoslancovi Branislavovi Škripekovi zúčastniť sa aj exkurzie do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spoločnosť Michala Bosáka ocenila tiež učiteľov, zásluhou ktorých sa tí najlepší dostali do TOP 10 autorov najkrajších esejí.

           Pán Ing. R. J. M. Bosák, pravnuk bratranca slávneho Slováka Michala Bosáka - americko-európskeho filantropa a bankára z EuroCentralRegion-u, privítal hostí a porozprával o zaujímavej životnej ceste svojho predka. Podpis Michala Bosáka je navždy viditeľný na desaťdolárovej bankovke, ktorej originál získal R. Bosák pre Slovensko od vnukov M. Bosáka  a uložený je v archíve NBS.  Popri desaťdolárovke s číslom 5 052 série D z roku 1907 sa podpis nášho rodáka ocitol aj na známej Pittsburskej dohode podpísanej 30. mája 1918. Michal Bosák dokument podpísal ako člen Československej národnej rady. Tento historický dokument schválil politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte. Tomáš G. Masaryk dohodu podpísal vo Washingtone až 14. novembra 1918 v čase, keď už bol zvolený za prezidenta.  Michal Bosák koncom leta 1920 založil na Slovensku Americko - slovenskú banku, ktorá okrem bratislavského sídla mala na Slovensku tucet filiálok. Medzi ľuďmi si rýchlo získala dôveru. Vo svojom šarišskom rodisku - Okrúhlom - dal na mieste krčmy postaviť školu s podmienkou, že v Okrúhlom nebude viacej krčma. To je len niekoľko z množstva veľkých činov bankára Michala Bosáka.

         Zanietenie a neutíchajúca odhodlanosť Ing.J.M. Bosáka dostať do povedomia Slovákov „veľkého“ Slováka Michala Bosáka  je obdivuhodné. O to viac si  vážime  jeho  záujem o mladých ľudí.  Správne motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Ukázať vzory nasledovaniahodné je veľmi dôležité. Michal Bosák, Ing. Rudolf J.M. Bosák, ale aj náš Lukáš Sabo sú takýmito vzormi.   

      PaedDr. Kamenská

     • Okresné kolo - futsal chlapci

     • V stredu 16. januára 2019 sa konalo v Športovej hale v Galante Okresné kolo súťaže chlapcov SŠ vo futsale. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Po výhre v B skupine hralo družstvo OA vo finále, kde podľahlo družstvu z Gymnázia J. Matušku v Galante a umiestnilo sa na 2. mieste.       

      Mgr. D. Pavelka

     • Beseda so zamestnancami regrutačného strediska Ozbrojených síl SR

     • Žiaci štvrtého ročníka absolvovali 10. 01. 2019 v rámci predmetu Úvod do sveta práce prednášku s vojakmi z regrutačnej skupiny v Trnave. Počas prednášky sa žiaci mohli dozvedieť rôzne zaujímavé informácie ako sú platové podmienky vojakov na jednotlivých pozíciách, ako sa dostať k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, aké nároky na prijatie sa kladú na mužov a ženy,  či ďalšie zaujímavosti z tejto oblasti. Vďaka prednáške si žiaci mohli spraviť lepší prehľad o práci zamestnancov ozbrojených síl a zvážiť tak aj túto možnosť svojho profesijného uplatnenia po absolvovaní školy.

      Lukáš Sabo, IV. B