• Krajské kolo SIP

     • Vo štvrtok 14. februára 2019 sa konalo krajské kolo 53. ročníka súťaže SIP - Spracovanie informácií na  počítači. Tentokrát to bolo na OA v Senici. Zúčastnili sa na ňom 3 naši študenti – Adriana Šáliová, Šimon Krajča a Magdaléna Stúpalová. Ich výkony zodpovedali požiadavkám účasti, ale významnejšie umiestnenie sa im nepodarilo dosiahnuť. Šimon a Magdaléna súťažili po prvýkrát, takže majú možnosť v budúcnosti zabojovať o lepšie umiestnenie.

     • Cesta do Štrasburgu....

     • Cesta do Štrasburgu – odmena za krásnu esej o svojej škole

           Motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Žiakov je ešte stále v školských laviciach  pomenej a tých, ktorí si šikovní, talentovaní, ale hlavne ochotní vynaložiť zmysluplne energiu aj mimo vyučovania na sebavzdelávanie a reprezentáciu školy, je len zopár. Keď my, učitelia, objavíme nádejného spisovateľa, ekonóma, recitátora či účtovníka sme šťastní, že môžeme stáť pri štartovacej čiare jeho budúcej kariéry. V mnohom nám pomáhajú kvalitatívne rôznorodé súťaže vyhlasované rôznorodými združeniami, inštitúciami, nadáciami, ktorých je neúrekom a žiaľ,  v pomere k nim je počet ochotných žiakov v nevýhode.

           O to viac si ceníme činnosť Spoločnosti Michala Bosáka a hlavne prácu Ing. Rudolfa Bosáka. Zanietenie, trpezlivosť a neutíchajúca odhodlanosť pána Bosáka dostať do povedomia Slovákov „veľkého amerického Slováka“ Michala Bosáka, je obdivuhodné. Vážime si tiež  jeho záujem o mladých ľudí.  Správne motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Ukázať vzory nasledovaniahodné je veľmi dôležité. A to všetko spĺňajú súťaže vyhlásené Spoločnosťou Michala Bosáka. Samozrejme, motivujúce sú nielen súťaže, ale aj ocenenia súťažiacich.

           Náš študent Lukáš Sabo je jedným z mála študentov ochotných pracovať na sebe, pre seba a pre svoju školu. O súťaži v písaní esejí „Bosákova  škola 2019“ sme sa dozvedeli niečo pred Vianocami. Naša e-mailová komunikácia neutíchala ani počas prípravy štedrovečerného menu. Nový rok sme strávili „ zušľachťovaním“ myšlienok a zháňaním školskej pečiatky na oficiálnu prihlášku, aby esej mohla aj poštovou službou putovať do Prešova.
           Všetko sme včas stihli.

          Na slávnostnom vyhlásení víťazov súťaže v Národnej banke Slovenska 25. januára 2019 sme sa dozvedeli o bohatej činnosti Spoločnosti Michala Bosáka a  z úst predsedníčky hodnotiacej komisie milú správu, že náš Lukáš získal 3. miesto v kategórii študentov SŠ v celoslovenskej súťaži v písaní esejí o svojej škole. Naša radosť bola neskôr ešte väčšia,  keď dostal ponuku ísť tiež spolu s ďalšími tromi víťazmi od 11. 02. 2019 - 15. 02. 2019 na exkurziu do Štrasburgu. Návšteva Europarlamentu, privítanie  mladých ľudí europoslancom Branislavom Škripekom a bohatý program zorganizovaný Ing. Rudolfom Bosákom  zanechali v mysliach študentov cenné nezabudnuteľné zážitky.

          Ako povedal Lukáš: „Strasburg je nádherné historické mesto a stretnutie s pánom Škripekom, ktorý nám umožnil nielen navštíviť priestory najvyššej inštitúcie Európskej únie, ale aj zúčastniť sa rokovania a vidieť  hlasovanie europoslancov, bol pre mňa veľký zážitok. Som vďačný za túto skúsenosť.“

          Náš študent Lukáško je maturant. Onedlho zmaturuje a istotne ho čaká úspešná cesta životom. Možno sa stihne prihlásiť do tohtoročnej súťaže pre stredoškolákov „Bosákova cena“, veď podnikateľský plán už má splnený a minulý týždeň mu vyšla motivačná kniha nielen pre rovesníkov: „Tvoj život v tvojich rukách“.

      Držíme mu palce!

      PaedDr. Mariana Kamenská  -   vedúca učiteľka Lukáša Saba

     • 10. kontraktačný veľtrh CVF v šali

     • Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnil 10. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Veľtrhu sa zúčastnilo 22 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a Čiech.

      Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg firmy a vizitka firmy.

      Medzi vystavujúcimi  firmami boli i naše cvičné firmy Greencraft.cult,  ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí a IVORY CAFE – mobilná kaviareň. Zástupcovia firiem úspešne prezentovali činnosť svojich firiem, preverovali si svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Naše firmy úspešne reprezentovali svoju školu a získali: Firma Greencraft.cult získala 1. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“ a  bola ocenená cenou Dusla Šaľa. Firma IVORY CAFE získala cenu Mesta Šaľa. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme.