• Anglicko

     • V dňoch od 15. do 22. júna sa šesť študentov vybralo spoznávať krásy južného pobrežia Anglicka. Cestovali sme autobusom, ktorým sme za dvadsaťštyri hodín precestovali krajiny ako Česká republika, Nemecko, Belgicko a Francúzsko, a kde sme v skorých ranných hodinách nasadli na trajekt. Už z diaľky nás vítalo krásne slnečné počasie a pobrežie Anglicka s jeho nádhernými a vysokými bielymi útesmi. Po náročnej ceste sme prišli do prímorského mestečka Hastings, známym najmä rokom 1066 a víťazstvom Viliama Dobyvateľa, a kde si nás prevzali rodiny u ktorých sme pár dní pobudli, a ktoré sa o nás starali.

      Každý deň sa niesol v znamení doobedňajšieho vyučovania pod vedením anglických lektorov a poobedňajšom spoznávaní Anglicka. Vyučovanie prebiehalo v prekrásnom historickom hoteli mestečka Hastings, pod názvom Royal Victoria, v ktorom pár dní kráľovná Victoria aj bývala. V hale hotela môžeme vidieť knihu s jej vlastnoručným podpisom. Študenti si vyučovacie hodiny chválili, získali nové jazykové skúsenosti i certifikát o absolvovaní kurzu. Spoznali sme kúsok histórie, zvyky a spôsob života anglického obyvateľstva. Navštívili sme zrúcaninu hradu v Hastings, zámok Leeds, obývaný Henrichom VIII. známym stínaním hláv svojich manželiek, biele útesy Seven Sisters, mestečko Brighton známe uvoľnenejším spôsobom života a v neposlednom rade aj Londýn  s typickými symbolmi ako  London Eye, Big Ben, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Trafalgarské námestie a mnoho ďalších.

      Po prehliadke Londýna sme v piatok večer nasadli na autobus a nadšení z nových zážitkov a získania nových kamarátstiev sme vyrazili smer Slovensko, náš domov.

      Mgr. Ivana Pazúrová

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého ročníka sa dňa 26. 06. 2019 zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznávali historické zaujímavosti Trnavy. Historické centrum Trnavy  bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Milý sprievodca v dobovom kostýme nám porozprával o bohatstvách  Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „ slovenského Ríma“

      Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.

      Na budove  Divadla Jána Palárika nás zaujalo  priečelie  budovy, na ktorom  sa nachádza  latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Bazilika  sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.

      Pri Dome hudby sme si pripomenuli  Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.

      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi nás privítal svojou  pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti v rámci regionálnej výchovy.

     • Vláčikom po Bratislave

     • Prvou pamiatkou našej cesty po stopách nielen literárnej histórie bola najvýznamnejšia sakrálnou stavbou a gotický skvost mesta  - Dóm sv. Martina. Na vrchole 85 m vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza 300 kg ťažká kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme neobišli, bol Palác Uhorskej kráľovskej komory. V rokoch 1847-1848 tu Ľ. Štúr , predseda Slovenského národného hnutia a vtedajší poslanec SNR za mesto Zvolen, hájil záujmy slovenského ľudu.

      Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej  vôbec jako prvú univerzitu na Slovensku, mala štyri fakulty. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo.Fungovala ani nie tridsať rokov.

      Turistickou atrakciou je prehliadka  hlavného mesta turistickým vláčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Dejiny Bratislavy so sprievodným slovom milej pani sprievodkyne na nás zapôsobili cez okná červeného vláčika intenzívnejšie  a nepoznané zákutia historických častí čarovnejšie.

      Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý  patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, ktorá bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku. Bola sprevádzkovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do Svätého Jura, do roku 1846 bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď

      Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána z roku 1572 pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv.

      Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom.

       Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V Zrkadlovej sieni tohto paláca bol v r. 1805 podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi Františkom I. a Napoleonom. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sme sa pokochali prehliadkou unikátnej zbierky 6 anglických gobelínov zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Evanjelické lýceum bolo založené v roku 1606 Davidom Kilgerom. V roku 1714 sa stal rektorom lýcea polyhistor Matej Bel, ktorý povzniesol jeho úroveň, zmodernizoval školu, zaviedol prírodovedné predmety a zreorganizoval systém vyučovacieho procesu. Jeho hlavným cieľom v škole bolo vychovať silné kresťanské osobnosti. K histórii lýcea sa viažu mená mnohých významných slovenských dejateľov.

      Poslednou pamätihodnosťou  našej literárnohistorickej návštevy hlavného mesta bol Slavín, národná kultúrna pamiatka venovaná sovietskym vojakov padlým počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. Spolu s cintorínom padlých v prvej svetovej vojne v Petržalke predstavuje jediný vojenský cintorín v Bratislave. Pamätník bol postavený v rokoch 1957 - 1960 a slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou 4. apríla 1960. Autorom výtvarného riešenia pamätníka je slovenský sochár a architekt Ján Svetlík. V šiestich masových a v 278 individuálnych hroboch je tu pochovaných 6 845 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri dobývaní mesta počas bojov druhej svetovej vojny v apríli 1945.