• Branný kurz Tatranská Lesná

     • Žiaci III. ročníka sa v dňoch 11. 9. - 13. 9. 2019 zúčastnili branného kurzu v Tatranskej Lesnej. Po príchode do Tatier nás privítalo krásne počasie. Lanovkou sme sa vyviezli do Tatranskej Lomnice, poprechádzali sa a vrátili na ubytovňu, kde nás čakal záchranár Horskej služby p. Svätojánsky. Zaujímavo nám porozprával o svojej práci, upozornil nás na krásy, ale aj nástrahy horského prostredia. Všetkým žiakom sa prednáška veľmi páčila. Druhý deň sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina sa vybrala do Starého Smokovca odkiaľ zubačkou vyšli na Hrebienok, kde si urobili peknú prechádzku až k vodopádom. Druhá skupina sa rozhodla pre náročnejšiu trasu zo zastávky Popradské pleso si vyšli na Popradské pleso a odtiaľ kamenistou cestou zišli na Štrbské pleso. Po večeri druhá skupina doslova odpadla od únavy. V piatok sme po raňajkách zbalili naše veci, rozlúčili sa s okolím a cestovali domov plný zážitkov a dobrej nálady, večer sme unavení dorazili do Serede.

     • Výučba holokaustu pokračuje projektom Židovská ulička

     • V rámci projektu Židovská ulička študenti 1. ročníka absolvovali 10. septembra 2019 návštevu Múzea holokaustu v Seredi. Výchovno-vzdelávacími zážitkovými aktivitami si zároveň pripomenuli Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia.

      Úvodným krokom do projektu Židovská ulička bola prednáška o prenasledovaní Židov počas obdobia Slovenského štátu.

      Neoddeliteľnou súčasťou návštevy bola aj prehliadka stálej expozície Múzea holokaustu, ktorá slúži  ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

     • Holokaust - pietna spomienka

     • Študenti  2.A a 2.B sa zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi

       

             Pietny akt sa konal pri Pamätníku obeti holokaustu v Mestskom parku v Seredi, ktorý pripomína milióny nevinných obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a poukazuje na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a násilia. Spomienkového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK, mesta Sereď, UZŽNO, Zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Galanta ako aj študenti stredných škôl.

               Na úvod si prítomní vypočuli modlitbu KADIŠ v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. V príhovore sa prítomným ako prvý prihovoril Marek Neštický, vicežupan TTSK, ktorý mimo iného povedal: "Toto obdobie považujem za jedno z najtemnejších etáp našej histórie. Človek stratil úctu k ľudskej bytosti a siahol na práva iných. Siahol na život dieťaťa, ženy či starca iba preto, lebo patril k inej etnike a vyznával iné náboženstvo."  V príhovoroch ďalej pokračoval primátor mesta Sereď Martin Tomčányi: "História Slovenska a nášho mesta je žiaľ spätá aj so smutnými udalosťami , ktoré nás budú ťažiť navždy. Druhá svetová vojna zanechala hlboké stopy v mestách i obciach nielen na Slovensku ale aj na celom svete. Vyžiadala si desiatky miliónov životov."  ďalej dodal: " Dejiny žiaľ nezmeníme. Konania našich predchodcov nenapravíme, ale v mene všetkých ľudí, ktorí zomreli, sme povinní nezabudnúť.  Na znak zmierenia sme v rámci pietneho aktu v roku 2012 pri Pamätníku  holokaustu zasadili lipu, ktorá je symbolom spolupatričnosti, úcty a vzájomnej tolerancie všetkých národov na našom území."

             Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma, ktorú zapálila Paulínka Zajková, naša študentka  z 2.A triedy, symbolizuje večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri.