• Literárna exkurzia po Záhorí

     • Ako každý rok na jeseň sme so žiakmi druhého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí k malebnému rodnému domčeku Jána Hollého. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je  spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke  

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča  tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľpripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu a cenoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „ Strom roka 2019.“

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

     • Spoznávame mesto Sereď

     • Od prvých chvíľ stredoškolského  štúdia je zážitkové učenie  pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi  zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku,  zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea  vo Fándlyho fare  si študenti 1. A a 1.B prezreli  prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný užv Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome  11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť  archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. Aj v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta

       

     • Školenie manažmentu

     • Členovia študenstskej JA firmy FANIA Bernadett Lanczová a David Javor sa 8. 10. 2019  zúčastnili na školení manažmentu v Bratislave. Manažéri AT&T sa zaoberali zlepšovaním mäkkých zručností, ktoré si trh práce vyžaduje, a budú čoraz viac potrebné aj v budúcnosti. Jednotlivé témy boli zamerané na prezentačné zručnosti, komunikáciu v tíme, leadership, time-manažment a riadenie projektov.

     • Career Day JA Slovensko

     • 26.9.2019 bol pre žiakov veľkou inšpiráciou CareerDay, ktorý JA Slovensko, n. o.  zorganizovali v spolupráci s AT&T v Bratislave. Našu školu tu reprezentovali absolventi JA Firmy Victoria Čeppanová a Adrián Szabó. O svojej životnej ceste „Nič nie je nemožné“ porozprávala herečka, cestovateľka a v neposlednom rade jedna z top lektoriek a koučiek Slovenska Marcela Lendvaiova. V závere stretnutia sa manažéri venovali aj témam ako napísať životopis, zvládnuť pohovor a naplánovať si svoju budúcu kariéru. 

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 2.A triedy Obchodnej akadémie v Seredi, keď svojím spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80)  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Študenti okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života. Zároveň merali krvný tlak,  BMI index a poskytli zdravotnícko–vzdelávacie materiály.