• Vianočný futbalový turnaj

     • V piatok 20. decembra 2019 sa odohral tradičný "vianočný futbalový turnaj chlapcov". Súťažili medzi sebou štyri duržstvá: zmiešané družstvo chlapcov z triedy 1. A, 1. B a 2. B, 3. B, 4. A a 4. B. Po vzájomnom zápolení bol výsledok nasledovný: na prvom mieste sa umiestnilo zmiešané družstvo 1. A, 1. B, 2. B, druhí skončili futbalisti zo 4. B triedy, na treťom mieste boli chlapci z 3. B a na štvtom mieste skončilo družstvo chlapcov 4. A triedy. Blahoželáme!

     • Mikuláš

     • Vianoce sú predo dvermi, čo nám prišiel pripomenúť Mikuláš.

      Členovia žiackej školskej rady v preoblečení za Mikuláša, anjela a čerta roznášali sladkosti nielen od spolužiakov, ale aj učiteliek. Nebolo to však zadarmo. Žiaci museli zaspievať, zatancovať, či aspoň zacvičiť, aby si sladkosti zaslúžili.
      Tento deň má svoje čaro, či už ste malý, alebo veľký!
      Členovia žiackej školskej rady tiež vyhodnotili vianočnú výzdobu tried a víťazmi sa stali žiaci I. B, ktorí získali najviac bodov a sladkú odmenu. Gratulujeme!

     • Prvé stretnutie v rámci projektu Erasmus+

     • Obchodná akadémia v Seredi sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Training Firms boost your success v rámci programu Erasmus+. Cieľom projektu je výmena skúseností medzi cvičnými firmami z Rakúska (Laa an der Thaya), Chorvátska (Záhreb), Bulharska (Sofia), Severného Macedónska (Prilep) a Slovenska (Sereď).  Počas rokov 2019 – 2021 je naplánovaných päť stretnutí vždy v inom štáte.

      V dňoch 25.11. – 29.11. 2019 sa uskutočnilo naše prvé stretnutie v Laa an der Thaya. Privítali nás dve domáce cvičné firmy. V krátkej prezentácii nám predstavili svoj predmet podnikania, ukázali  priestory, v ktorých pracujú  a zasvätili nás do ich systému fiktívneho obchodovania. Samozrejme, že sme si u nich aj  cvične nakúpili. V stredu 27. 11. 2019 sa konal na miestnej  obchodnej akadémii (HAK LAA) medzinárodný veľtrh fiktívnych firiem, na ktorom sa okrem cvičných firiem zúčastnených štátov a žiakov obchodnej akadémie zišli aj žiaci z tunajších základných škôl. Dokonca prišli i zástupcovia základných škôl z okolia. Hoci sme  sa v hlasovaní o najlepší stánok neumiestnili na popredných miestach, bola to pre nás obrovská skúsenosť, pretože žiaci  po prvýkrát obchodovali v cudzom jazyku.

       Súčasťou nášho programu boli i voľnočasové aktivity ako napríklad hravé spoznávanie mestečka Laa an der Thaya, pri ktorom sme plnili rôzne úlohy, nočné spoznávanie pamiatok so stredovekým nočným strážnikom, či kurz líčenia, keďže jedna z rakúskych cvičných firiem Schönheitsoase GmbH sa zaoberá práve predajom produktov   podporujúcich krásu. K zážitkom určite patril aj výlet do Viedne, kde sme okrem návštevy záhrad v Schönbrunne,  či vianočných trhov pri Ratthaus, cestovali v čase a spoznávali históriu Viedne v TIME TRAVEL múzeu.

      Nadviazali sme nové priateľstvá, spoznali nové miesta, vymenili si skúsenosti a už sa tešíme na budúce stretnutie v severomacedónskom meste Prilep v apríli 2020.

     • Staň sa vojakom

     • Dňa 6.decembra 2019 sa žiaci IV. A triedy zúčastnili prednášky so zamestnancom personálneho útvaru ozbrojených síl SR z regrutačnej skupiny Trnava.

      Prijatie do OS SR predpokladá úspešne absolvovať dva stupne výberového konania, prvý stupeň je zameraný  zdravotnú spôsobilosť uchádzača a ak je spôsobilý, predkladá požadované dokumenty. Druhý stupeň sa skladá z psychologický testov a previerky fyzickej zdatnosti. Ubehnúť  2 430 metrov za 12 minút, či 44 opakovaní sed-ľah s otáčaním trupu  za minútu dá zabrať.

      Dozvedeli sme sa, že stať sa profesionálnym vojakom má, ako každé povolanie,  svoje výhody a nevýhody. 

     • 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

     • Dňa 4. decembra 2019  v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu a firma COSYLIVING, s. r. o., ktorej činnosťou je sprostredkovanie prenájmu bytových jednotiek a ich dizajn. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy  OA a SOŠ z trnavského, bratislavského a nitrianskeho kraja. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď  pána Ľubomíra Veselického Bc a zástupcov SCCF v Bratislave Mgr. Martu Marušincovú a Ing. Daniela Ňarjaša.

      Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže hodnotené odbornou porotou, a to o cenu:

      • TOP firma – 1. miesto získala firma Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava a ďalšie súťažné disciplíny:
      • naj logo – 1. miesto REBORN, s. r. o. z OA Hlohovec, 
      • naj slogan – 1. miesto CosyLiving, s. r. o. z OA Sereď,
      • naj e-prezentácia – 1. miesto Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava,
      • naj novinka na podnikateľskom trhu získala firma Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava,
      • naj vizitka – 1. miesto DANCING QUEENS, s. r. o. z SOŠ A a P, Senec.
      • Cenu SCCF získala cvičná firma SOXKY, s. r. o. z OA Levice.
      • Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu COSYLIVING z OA Sereď (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtrhu).

      Usporiadanie 6. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie cenné skúsenosti  v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho veľtrhu zúčastnia.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. .Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Šestnásť študentov Obchodnej akadémie v Seredi si zmeralo sily v náročných testoch zo slovenského jazyka a literatúry, v tvorivom písaní článku do časopisu a v nemenej náročnej disciplíne – rečníctve.

       

      Kategória B - 1. a 2. roč.

      1. miesto - Monika Hričovská, I. B, Lara Vajdíková, I. B

      2. miesto - Karolína Kováčová, II. A, Adela Krajčovičová, II. A

      3. miesto - Damián Tengeri, I. A, Kristína Dittrich, I. A, Veronika Koláriková, I. B

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • Židovská ulička - zrkadlo svedomia

     • V rámci projektu „Židovská ulička“ sme so študentmi pripravili časť projektu „Zrkadlo svedomia“. Cieľom nášho tvorivého úsilia sú aktivity sprostredkúvajúce takmer zabudnuté spomienky na židovské obyvateľstvo v Seredi, na symboly a tradície spojené s bežným životom židovskej rodiny, na takmer zabudnuté miesta a budovy , ktoré kedysi patrili židovskej komunite v Seredi.

      Projekt „Židovská ulička – zrkadlo svedomia“ je realizovaný vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď. Ďakujeme za podporu a spoluprácu v roku 2019.

      PaedDr. Mariana Kamenská
      Obchodná akadémia Sereď

     • Prednáška Paneurópska VŠ

     • Dňa 14. novembra 2019 nás navštívila študentka z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Porozprávala nám o pozitívnych stránkach školy a o podmienkach štúdia. Jednotlivé fakulty nám priblížila formou zaujímavej prezentácie.

      Dozvedeli sme sa okrem iného, že fakulta práva je najstaršou našou fakultou a študenti už počas 1.ročníka absolvujú prax v advokátskych kanceláriách a na ministerstve spravodlivosti.

      Fakulta informatiky spolupracuje s Vis gravis aj IBM spoločnosťami a fakulta psychológie pripravuje študentov v oblasti školskej a pracovnej psychológie.

      Absolventmi školy sú aj Viktor Vincze, Evelyn, Asimister a medzi pedagógmi nájdeme osobnosti ako napr. Patrik Herman, Iveta Radičová, Lucia Žitňanská a iné.