• 11. kontraktačný veľtrh CVF Šaľa

     • Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnil 11. kontraktačný deň cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Kontraktačného dňa sa zúčastnili cvičné firmy zo stredných škôl Slovenska a Čiech a nechýbali ani  naše cvičné firmyGreencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí  a CosyLiving, s. .r. o. , ktorej činnosťou je sprostredkovanie bytov, dizajn a predaj dizajnových výrobkov. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť svojej firmy, obchodovali s ostatnými zúčastnenými firmami a získali i nové nápady do budúcnosti. Činnosť cvičnej firmy Greencraft.cult bola ocenená "Cenou firmy Duslo Šaľa". Cvičná firma CosyLiving, s. r. o. obsadila 3. miesto v kategórii "Logo firmy". K dosiahnutým úspechom pracovníkom firiem blahoželáme.

     • III. pilier - áno či nie?

     • Dňa 6. 2. 2020 nás navštívil finančný poradca - pán Takáč,  ktorí si pre nás pripravil prednášku na tému "Ako sa zabezpečiť na dôchodok". Rozprával nám o výhodách a nevýhodách 3. piliera, prečo je vhodné si čo najskôr zariadiť účet III. piliera. Na praktických príkladoch nám ukázal koľko si môžeme našetriť pomocou tohto účtu a aké benefity nám v budúcnosti prinesie. Pretože naša budúcnosť začína už dnes.   Vanessa Prágaiová, IV. B

     • Internetová súťaž ZAV

     • 7. 2. 2020 si súťažiaci z celého Slovenska pomerali svoje sily a vo veľkom počte (aktívne sa zúčastnilo cez 180 súťažiacich z celého Slovenska) a predviedli pekné výkony. Písali dva desaťminútové odpisy s penalizáciou 50 a 100 bodov za chybu. Z našej školy sa zapojilo 14 rýchlopiscov.

      Prví piati žiaci dostanú diplom Internetovej školy ZAV s uvedením výkonov. Všetkým ďakujeme za záujem a chuť súťažiť.

      Adela Krajčovičová 2. A, Klaudia Forrová 2. A, Filip Prešnajder 2. B, Kristián Regen 2. B, Ema Bopkóová 2. B, Andrea Kollerová 3. A, Michaela Hajková 3. A, Mária Bernadett Lanczová 3. B, David Javor 3. B, Magdaléna Stúpalová 4. A, Benjamín Tengeri 4. A, Adam Lenický 4. A, Sofia Colalillo 4. B, Denis Holubek 4. B

      Ďakujeme a želáme ešte veľa pekných odpisov!

     • Čaro slova

     • Čaro slova 2020
      školské kolo v umeleckom prednese  poézie a prózy

      Dopoludnie 6. februára sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.

      Študenti a študentky prvého ročníka, milovníci krásnej literatúry, predstavili zaujímavé úryvky slovenskej poézie i prózy. Navzájom si porovnávali pocity a dojmy z vypočutých prednesov, posudzovali cit pre vystihnutie myšlienky textu, hodnotili kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

      Víťazmi školského kola sa stali:

       POÉZIA:

      1. miesto:  Monika Hričovská  -  1.B

      2. miesto:  Ema Očenášová – 1.A
                         Lara Vajdíková – 1. B

      3. miesto:  Peter Chatrnúch – 1.A
                         Lucia Radimáková  - 1.A
                         Damián Tengeri  - 1.A

      PRÓZA:   

      1. miesto:  Natália Šuláková – 1.B

      Blahoželáme !!!

     • Seminár "My s Vámi"

     • Metropolitní univerzita Praha  a Metropolitní univerzitní banka

      V dňoch 5. – 6. februára 2020 sa študenti cvičných firiem CosyLiving a Greencraft.cult zúčastnili na pozvanie Ing. RadekaMaxu, PhD   z Metropolitnej univerzity v Prahe seminára „MY S VÁMI“ a súťaže v prezentácii cvičných firiem.

      Po príjemnej ceste vlakom do Prahy  sme využili prostriedky pražskej MHD – metro a autobus, ktoré nás dopravili do Residence Topolova v Prahe 9, kde sme sa ubytovali. V popoludňajších a večerných hodinách študenti využili voľný čas na prehliadku starobylej Prahy.

      V nasledujúce ráno sme sa presunuli do Metropolitnej univerzity v Prahe, kde nás milo privítal Ing. Radek Maxa, PhD.  z Katedry medzinárodného obchodu MUP. Oboznámil nás s programom seminára a predstavil prednášajúcich.  Na uvedený seminár boli pozvaní i ďalší zástupcovia cvičných firiem z celého Slovenska a Čiech.

      Úvodné slovo mal rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M. A., CSc., ktorý po privítaní zúčastnených zahájil seminár a v skratke predstavil  Metropolitnú univerzitu. Zároveň sme mali možnosť prezrieť si priestory univerzity, odskúšať moderovanie pred kamerou a oboznámiť sa s činnosťou Metropolitnej banky.

      Seminár začal  prednáškou Ing. Jaroslava Halíka, MBA, Ph.D. z katedry medzinárodného obchodu MU. o fungovaní medzinárodných finančných, kapitálových, menových a tovarových trhov. Prednáška svojou netradičnou formou zaujala našich študentov. Po obedňajšej prestávke študentky cvičnej firmy CosyLiving Alexandra Csemezová a Mária Bělčíková prezentovali pred hodnotiacou komisiou svoju firmu.

      Program pokračoval  pútavou prednáškou o fungovaní  medzinárodnej komoditnej burzy, o  cenách komodít v medzinárodnom obchode a i. S uvedenou problematikou nás zaujímavou formou oboznámila doc. Ing. Helena Fialová, CSc..

      Program seminára študentov veľmi zaujal a zanechal v nich pozitívne ohlasy. So svojimi zážitkami  a dojmami sa pochválili svojim spolužiakom a odporučili im absolvovanie takéhoto seminára, ktorý bezplatne organizuje pre študentov stredných škôl  Metropolitná univerzita Praha.                             

      Mária Bělčíková    III. A

     • Židovská ulička - zrkadlo svedomia

     • je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu  životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

      V nedávnych dňoch sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka  aj s našimi študentmi. Pripravili sme a  slávnostne otvorili výstavu – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzeňkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.

      Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá. Študenti si so záujmom  čítali úryvky a požičiavali knihy z našej výstavy.

      Mariana Kamenská