• OZNAM

     • Študentom, ktorým chýbajú pomôcky na vyučovanie ponechané v škole, si ich môžu vyzdvihnúť:

      1.) vo štvrtok 2. 4. 2020 od 8.00 – 11.00,

      2.) v inom termíne iba po dohode s riaditeľkou školy na tel. č. 0911 034 753.

      Niektoré učebnice sú dostupné online TU.

     • Milí rodičia a žiaci!

     • Ako už určite viete, od pondelka sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia do odvolania. Nie je to príjemné pre nikoho, ale v tejto ťažkej a mimoriadnej situácii, asi najrozumnejšie riešenie. Všetkých nás to zasiahlo ako pracovne, tak aj osobne, ale veríme, že sa to čoskoro skončí a nabehneme do škôl i do práce. Neznamená to však, že nám nastali prázdniny. Keďže náš pohyb je dosť obmedzený, tak budeme mať dostatok času na úlohy.

      Milí žiaci, dúfam, že ste všetci v poriadku a statočne zvládate túto neľahkú situáciu.

      My ako učitelia, posielame svojim študentom materiály a zadania, tak aby sa v tom vedeli zorientovať, samostatne pracovať a aby sme nezaťažovali Vás, rodičov. Ako učitelia vieme sledovať ak materiál otvoria a prečítajú si ho, niektorí žiaci odpovedajú mailom, iní cez EduPage stránku školy. Niektorí však stále nepochopili, že toto je momentálne jediný spôsob  výučby. Každý učiteľ si zvolil svoj spôsob spätnej odozvy, samozrejme žiaci sú o tom informovaní. Každý žiak si zvolí svoje tempo, časové úseky na vypracovanie úloh sú dostatočné. Kto by mal akýkoľvek problém môže sa bez obáv obrátiť na konkrétneho učiteľa.
      Rodičia nechceme od Vás, aby ste sa s nimi učili, máte určite veľa starostí udržať ako tak chod domácnosti a starostlivosť o Vašich najbližších. Veríme, že Vaše deti sú zodpovedné a sami pochopili o čo ide a budú sa snažiť čo najviac.

      My, učitelia sme im samozrejme k dispozícii, môžu nás kontaktovať.

      Prajeme Vám, aby ste boli hlavne zdraví. Do skorého videnia, to si všetci želáme.

     • Innovation Camp Zvolen

     • Ako motivovať mladých ľudí, aby zostávali pracovať a aktívne žiť v rodnom regióne?

      Zvolen 5. marec 2020 – Mnoho mladých ľudí odchádza z vidieka a menších obcí pre nedostatok príležitostí pracovať a žiť podľa svojich predstáv do väčších miest a rozvinutejších regiónov. Dajú sa udržať v rodnom regióne? Súťaž Innovation Camp ukázala, ako by zastavili odchod mladých ľudí z najväčšieho slovenského regiónu slovenskí stredoškoláci.

      Projekt mal zahŕňať aspoň 2 kľúčové inovatívne a finančne menej náročné opatrenia, ako motivovať mladých ľudí zostať bývať a pracovať vo svojom meste či regióne. Odborná porota a organizátori nabádali súťažiacich, aby využili kreatívne formy motivácie s využitím moderných technológií či rôznych foriem podnikania, aj netradičného.

      Víťazná trojica navrhla podporiť život, štúdium a prácu mladých ľudí.

      Druhý tím by riešil úbytok študentov a čerstvých absolventov podporením hmotných aj nehmotných potrieb zlepšením regionálnej propagácie.

      Tretí tím vidí riešenie problému v podpore občianskych združení a komunitných projektov, prostredníctvom ktorých by sa mládež podieľala na rozvoji obce aj väčšieho regiónu. Súčasťou tohto tímu bol aj žiak našej školy David Javor, prezident JA Firma FANIA.

      Súťaž Innovation Camp je pre žiakov stredných škôl intenzívnou skúsenosťou, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

     • Workshop prezentačných zručností APE

     • Medzinárodný projekt Aspire chce pomôcť mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní.

      V Bratislave sa 3. 3. 2020 stretli mladí ľudia  z rôznych JA Firiem a v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia sa zúčastnili  workshopov na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, riadiacich schopností, či zručností spojených s kariérnym plánovaním.

      "Spolupráca s AT&T je dôkazom toho, ako dokáže svet biznisu učiť mladých ľudí kompetenciám, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí. Vážime si všetky školy, učiteľov ako aj dobrovoľníkov z praxe, ktorí pochopili dôležitosť takýchto projektov. Je to najlepšia cesta ako pripraviť mládež na uplatnenie v globálnom prostredí," povedala generálna riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová.

      Našu školu vzorne reprezentovala Berni Lanczová, viceprezidentka JA Firmy FANIA, jej tím sa umiestnil na peknom druhom mieste. Gratulujeme

     • Okresné kolo - florbal dievčatá

     • V utorok 3. marca 2020 sa v športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi uskutočnilo Okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá: OA Sereď, Gymnázium Galanta a Bilingválne gymnázium Galanta. Hralo sa systémom každý s každým, takže sa odohrali tri zápasy. Po skončení boli umiestnenia nasledovné: 1. miesto Gymnázium Galanta, 2. misto Bilingválne gymnázium Galanta a 3. miesto OA Sereď.

     • Deň materinského jazyka

     • Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.

                                                                                                                        Ľudovít Velislav Štúr

      Citát Ľudovíta Štúra, jedného z kodifikátorov slovenského spisovného jazyka, sme si zvolili ako motiváciu ku Dňu materinského jazyka. Jarné prázdniny nám nedovolili zorganizovať toto významné podujatie 21.2., keď si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. O to viac sme sa s plným nasadením a oduševnením hneď po prázdninovom oddychovaní pustili do príprav a 27.2. žiaci našej školy naplnili heslo J.A. Komenského „ Škola hrou“. Zvolili sme si a pripravili také aktivity, aby  žiaci mohli postupne po štvorčlenných skupinách navštíviť jednotlivé stanovištia, mali dostatok času vyriešiť súťažné úlohy  a po 15 minútových  intervaloch sa mohli presunúť k nasledujúcej aktivite. Úlohy boli rôznorodé, pestré, primerane náročné a časovo zvládnuteľné.

     • "Ako sa z našich stali cudzí"

     • „Ako sa z našich stali cudzí“ -  spracúva málo poznaný príbeh vojny a rozpadu bývalej Juhoslávie. Tá je od nás vzdialená len málo – v čase, v priestore, ale aj kultúrne. Od vojny vzdialenej od  Slovenska len 500 km ubehlo 24 rokov. Bojovali v nej ľudia hovoriaci nám blízkou rečou - kresťania a Slovania. Výstava rozpráva tragický príbeh radikalizmu, etnicky a nábožensky motivovaného násilia. Hovorí o tom, kde sú korene radikalizmu a akým spôsobom ničí život spoločnosti.

      Čo viedlo k vojnám v Juhoslávii a ako predísť opakovaniu tejto tragédie?
      Ako prichádza k nenápadnému rozdeľovaniu spoločnosti?
      Ako spočiatku malý odstup prerastá do nenávisti, vyčleňovania „tých druhých“, ktorí sa jedného dňa stávajú nepriateľmi a ktorým zrazu môžeme „len tak“ ubližovať?

      O tomto všetkom sa žiaci dozvedeli počas prednášky, ktorú zorganizovalo  Centrum pre európsku politiku dňa 27. 2. 2020 na Obchodnej akadémii v Seredi. Aktivitu podporila Nadácia Konrada Adenauera.

      Ing. Jana Mlynárová

     • SIP Senica

     • Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa na Obchodnej akadémii Senica stretli žiaci stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoje sily v krajskom kole 54. ročníka Súťaže v spracovaní informácií na počítači.

      Zapojili sa súťažiaci zo všetkých piatich obchodných akadémií v kraji - zo Serede, Trnavy, Hlohovca, Veľkého Medera, Senice. Tento rok sa pridali aj študenti zo SPŠ dopravnej v Trnave a SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch. Celkovo sa do súťaže zapojilo 33 súťažiacich. Súťažilo sa v 3 súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing.

      Ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu a venovali časť svojho voľného času príprave na súťaž: Filipovi Prešnajderovi 2. B, Alexandre Csemezovej 3. B, Márii Bernadett Lanczovej 3. B, Davidovi Javorovi 3. B.

      Mgr. Miroslava Baranová