• Maturity pod rúškom ...

          • Hoci väčšina štvrtákov už pokojne oddychovala, spokojná s administratívnym hodnotením - priemernými známkami na maturitnom vysvedčení, šesť našich spolužiakov si vyskúšalo, aké je to zažiť takú pravú "maturitnú" atmosféru. S trochou trémy, strachu a zvedavosti, akú si vytiahnu otázku, v pondelok 25. 5. 2020 absolvovali  ústnu formu internej časti MS z anglického jazyka - úroveň B2. Po počiatnočnej chvíľke napätia z nich veľmi rýchlo opadol všetok stres a  nervozita.  Krásnymi odpoveďami potešili nielen seba ale aj maturitnú komisiu. A urobili tak krásnu bodku za tohtoročnými "netradičnými" maturitami. Po ich ukončení úspešne uzavrelo kapitolu pôsobenia na škole 43 maturantov. Želíme im, aby si našli uplatnenie či už ako budúci študenti na vysokých školách alebo pracovníci v hospodárskej  praxi.