• Deň nezábudiek

     • Tak ako po iné roky, aj tohto roku sa študentky 2. ročníka v októbri zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie SR. Trošku netradične -  chránené rúškami a rukavicami oslovovali v uliciach Serede ľudí, aby prispeli nákupom kvietku - modrej nezábudky. Modrá nezábudka je symbol krehkosti duševného zdravia človeka. Od svojich spolužiakov, učiteľov, pracovníkov školy a obyvateľov Serede sa podarilo vyzbierať  sumu 231,60 €, za čo všetkým darcom patrí veľká vďaka. Dúfame, že vyzbierané finančné prostriedky sa využijú pre pomoc ľuďom, ktorí majú rôzne duševné ochorenia a  túto pomoc potrebujú k plnohodnotnému životu.

     • Halloween

     • Halloween je jedným zo sviatkov, kedy môžu naši žiaci predviesť svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezávaných tekvíc. Každoročne býva vestibul našej školy vyzdobený strašidelnými tekvicami.
      Vzhľadom na súčasnú situáciu sa v školskom roku 2020/2021 Halloween uskutočnil inou formou - dištančnou.
      Žiaci poslali fotografie tekvíc, ktoré doma vyrezali. Zahlasujte na našom Facebooku a vyberte tú, ktorá sa Vám najviac páči.

     • Dvakrát dobrá čokoláda

     • V októbri, ktorý je misijným mesiacom, sa aj počas dištančnej výučby naša škola zapojila do kampane Sladká pomoc, počas ktorej bolo možné zakúpiť si čokoládu. Čistý zisk z predaja je určený pre misijné krajiny, v ktorých sa realizujú projekty pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí. Dvakrát dobrá čokoláda chutí a zároveň pomáha tým, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Ďakujeme! 

     • Mladý záchranár Trnavskej župy

     • Dňa 22. septembra 2020 sa súťažné družstvo zložené zo 6 študentiek 2. B triedy zúčastnilo na 1. ročníka súťaže o putovný pohár župana v poskytovaní prvej pomoci „Mladý záchranár“. Pre súťažiacich z 19 stredných škôl Trnavského kraja pripravili organizátori 6 rôznych stanovíšť v meste Trnava. Na 5 stanoviskách boli nasimulované rôzne situácie - havária auta, bitka na futbalovom štadióne, epileptický záchvat, zásah elektrickým prúdom, poskytovanie KPR v obchodnom centre, vedomostný test.

      Vo všetkých situáciách museli správne reagovať a všetkým zraneným poskytnúť prvú pomoc.  Členovia odbornej poroty súťažiacich zároveň upozornili, v čom urobili chybičky, takže im spätná väzba pomôže v tom, aby vedeli pomôcť vždy správne. Súťaž bola výborne organizovaná v a študenti si odniesli nielen zážitky, ale aj nové cenné poznatky a skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci.

     • Príspevok ZRPŠ

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na danú situáciu nie je možné odovzdať finančný príspevok ZRPŠ v hotovosti triednym učiteľkám. Avšak príspevok 40 € je potrebné uhradiť elektronicky na bankový účet SK10 1111 0000 0013 9868 9008 najneskôr do 15.novembra.2020. Do poznámky uveďte meno a triedu Vášho dieťaťa.

      Ďakujeme.

      Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Seredi.

     • Literárna exkurzia po Záhorí

     • So žiakmi druhého ročníka sme sa 29. septembra vydali na každoročnú púť po stopách významných osobností nášho literárneho a hudobného života života. Prvou zastávkou bol Borský Mikuláš na Záhorí. Vstupujúc do nízkych dverí malebného rodnému domčeka Jána Hollého sme si uctili ducha bernolákovského básnika. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke  

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.Originálna Fándlyho jabĺoň, ktorá nekvitne, ale „ dobrého šmaku jablká dává“ , voňavé gdule a zaujímavé drobné oskorušky obdivovali žiaci doposiaľ netušiac o existencii takéhoto druhu ovocia.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „ Strom roka 2019.“

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

       

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 3.A triedy Obchodnej akadémie v Seredi, keď svojim spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s KÓDOM ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80) vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Dievčatá okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života.

      Medzinárodný deň srdca podporili aj učiteľky svojím oblečením. Všetky boli v ten deň oblečené v rovnakých červených tričkách so srdiečkom a kódom zdravého života