• ZAV 100

     • V dňoch 21. 11. a 24. 11. 2020 sa konala - Medzinárodná internetová súťaž Intersteno ZAV 100. Žiaci písali z pohodlia domova – online 25 súťažných minútoviek s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Do súťaže sa zapojili viaceré krajiny Európy ako napr. Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, ale aj Turecko. V kategórii žiaci písalo 315 súťažiacich, v druhej kategórii juniori sa zúčastnilo 703 súťažiacich. Dva súťažné dni usilovne písali naši 43 rýchlopisci. Odpisy úspešne zvládli v oboch kategóriách.

      Kategória žiaci -najúspešnejších prvých päť účastníčok: Viktória Lovászová II. A (uznaný výkon 291,9 čistých úderov na minútu), Viktória Dančová II. A (268,4), Lucia Luptáková II. B (246,6), Barbora Lörincová II. B (238,7) a Tamara Pavelková II. B (231,8).

      Kategória juniori – najúspešnejších prvých päť účastníkov: Filip Prešnajder III. B (uznaný výkon 361,9 čistých úderov na minútu), Kristián Regen III. B (339,4), Adela Krajčovičová III. A (335,0), Mária Bernadett Lanczová IV. B (313,6), Andrea Kollerová IV. A (310,2).

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a zároveň blahoželáme Viki, ktorá bola na 83. mieste vo svojej kategórii a Filipovi ktorý obsadil 88. miesto vo svojej kategórii. 

     • Projekt Erasmus+ pokračuje

     • V minulom školskom roku sme sa stali partnermi v projekte  Erasmus+ s názvom Training firms boost your success, zúčastnili sme sa na prvom stretnutí v Laa an der Thaya a tešili sme sa na ďalšie  v severomacedónskom meste Prilep.  Členovia výpravy boli pripravení, letenky zakúpené, keď... Prišla prvá vlna pandémie a my sme nikam necestovali. Utešovali sme sa aspoň myšlienkou na nasledujúce stretnutie, ktoré malo byť práve v týchto dňoch u nás v Seredi. Lenže... Prišla druhá vlna pandémie a my sme  sa museli presunúť do online priestoru. 

      Dňa 23. novembra  2020 sa uskutočnilo naše prvé online stretnutie. Okrem našej cvičnej firmy Cosy Living, s. r. o. boli prítomní aj zástupcovia firiem zo Severného Macedónska, Bulharska a Rakúska. Chorvátskej firme sa práve z dôvodov spojených s pandémiou žiaľ pripojiť nepodarilo.

      Online meeting slávnostne otvoril riaditeľ rakúskej strednej školy, ktorá je koordinátorom projektu,  Mag. Christian Rindhauser. Potom sme už pokračovali  pod taktovkou pani Renate Wachter a predstavovali sa jednotlivé firmy.  Ako prvá sa prezentovala rakúska cvičná firma Nobel Cars so špecializáciou na autá a doplnky do áut. Potom nasledovala cvičná firma z Bulharska s názvom MOSES ponúkajúca cestovateľské zážitky. S veľmi zaujímavou prezentáciou prišla aj severomacedónska firma Main Fashion Style. Našu firmu zastupovali riaditeľ firmy Andrej Švehla a finančný manažér Vladimír Dobšovič. Predstavili sme nové logo, nový slogan a najmä predmet podnikania. Zaoberáme sa dizajnom bytových a nebytových priestorov. Na záver sa nám predstavila druhá rakúska cvičná firma s názvom Schönheitsoase  podnikajúca s  kozmetickými doplnkami. Po prezentáciách nám Rakúšania ešte ukázali zaujímavé video o opatreniach proti COVID – 19 na ich škole.

      Na záver si všetky firmy vymenili mailové adresy, zaslali objednávkové formuláre a virtuálne obchody môžu začať. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

       

     • Knižné hody – vyhodnotenie online testu

     • Knižné hody venované 100. výročiu SND boli i napriek nepriaznivej situácii úspešné. Žiaci a pedagógovia počas prezenčného štúdia študovali prvé slovenské  hry a nacvičovali kľúčové scény z vybratých slovenských divadelných predstavení. V čase dištančného štúdia tvorili prezentácie, dokumentačný materiál a propagačný materiál o hlavných divadelných scénach na Slovensku.

      Okrem rôzneho kreatívneho spracovania našej divadelnej histórie sme pripravili aj online test zo slovenskej dramatickej tvorby, ktorý sme zverejnili  na stránkach Knižných hodov, Seredských noviniek a prostredníctvom sociálnych sietí. Do riešenia 20 otázok sa zapojilo spolu 129 riešiteľov z radov študentov, učiteľov, čitateľov, FB priateľov. 

      14. ročník Knižných hodov sme mohli uskutočniť vďaka podpore a finančnému príspevku Mesta Sereď.

      Všetkým zúčastneným lúštiteľom ďakujeme a pre zaujímavosť, pobavenie a rozšírenie si vedomostí uvádzame správne odpovede s percentom úspešnosti v nasledujúcom linku.

     • Halloween – vyhodnotenie

     • Na facebookovej stránke OA Sereď prebehlo hlasovanie o najkrajšiu tekvicu. Dňa 3. 11. 2020 o 20.00 h sme súťaž ukončili.

      Najviac hlasov a 1. miesto -  získala tekvica č. 3 – 484 hlasov

      Na 2. mieste sa umiestnila tekvica č. 2 – 71 hlasov

       3. miesto získala tekvica č. 1 – 58 hlasov

      Gratulujeme!

     • Knižné hody 2020 - online

     • Knižným hodom venovaným 100. výročiu založenia profesionálneho divadelníctva na Slovenku sme sa venovali počas celého roka. Vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď sme so študentmi a pedagógmi pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sme mohli absolvovať prezenčne, niektoré dištančne a v posledných dňoch aj online.   

      Úlohou žiakov každej triedy bolo oboznámiť sa podľa historického vývoja   s jedným divadelným predstavením. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme študovali slovenské ochotnícke i profesionálne divadelné predstavenia, vysvetľovali si hlavné témy,  určovali osoby a obsadenie, začali nacvičovať krátke vystúpenia kľúčových scén. Verili sme, že v máji všetky naše nacvičené vystúpenia predvedieme  verejnosti. Žiaľ, koronavírus zmaril naše úsilie, ale nezaháľali sme. Vyhľadávali sme profesionálne i ochotnícke súbory na Slovensku, zaujímala nás aj alternatívna divadelná scéna. Starší študenti sa venovali prezentáciám a plagátom s výročiami prvých premiér ochotníckeho a profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Veď  tých  najdôležitejších výročí v tomto roku je naozaj neúrekom:

      190. výročie

      založenia prvého ochotníckeho divadla Gašparom Fejérpataky – Belopotockým v Liptovskom Sv. Mikuláši,

      ktoré v auguste uviedlo hru

      Kocúrkovo  od Jána Chalupku

      --------------------------------------------------------------------------

      100. výročie SND

      prvou premiérou Činohry SND bola

       Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920

      Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia

      Východočeského divadla Bedřicha Jeřábka.

      Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj

      v Bratislave zväčša po česky.

       

      100. výročie SND

      prvou slovenskou premiérou Činohry SND

      bola v máji 1920 jednoaktovka

      Jozefa Gregora Tajovského: Hriech

      V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci: Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello, Gašpar Arbét, neskôr Hana Meličková

      a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča  sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér

       

      70. výročie

      prvej premiéry profesionálneho divadla v Nitre.

      V januárovú sobotu v roku 1950 Nitrianske krajové divadlo v

      prerobenej sále bývalej Sokolovne a Národného domu uviedlo hru

      Jána Skalku: Kozie mlieko

      v réžii Ľudovíta Ozábala.

      ------------------------------------------------------------------------------------

      Dosky, ktoré znamenajú svet, sa však postupne menili, osameli, ostali zatiahnuté oponou koronavírusu, bez hercov a divákov.  Naše nadšenie vystriedala dištančná forma vyučovania a viera, že sa čoskoro vrátime do školských lavíc a budeme pokračovať v „hre s Táliou – bohyňou komédie.“

      Triedy našej školy sa zaplnili študentmi až po polročnej prestávke. V septembri druháci úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže „Čaro slova“  v recitácii úryvkov z divadelných predstavení.  Tretiaci sa pustili do príprav muzikálu „Snehulienka a sedem pretekárov“ pre našich prvákov.  Dištančná forma štúdia nás opäť vytlačila zo školských lavíc, takže aj Knižné  hody venované storočnici slovenskej Tálie sme sa rozhodli zorganizovať online. Cieľom rôznych aktivít je rozšírenie vedomostí o divadelných scénach na Slovensku, o histórii divadelníctva, o pestrých dramatických žánroch, o hercoch nielen tých seriálových, ale tiež aj o práci režiséra, dramaturga, scenáristu, kulisára, zvukára, osvetľovača...

      Jednou z online aktivít je aj vedomostný test (odkaz na test je pod textom)


      Overíte si svoje vedomosti zo slovenskej dramatickej tvorby?

     • Chýba mi vôňa divadla

     • Chýba mi vôňa divadla
      chýba mi napätie plné očakávania z odhaľovania krásy
      chýba mi ponorenie sa do mäkkosti divotvorného kresla
      chýba mi šum obecenstva pred začiatkom predstavenia
      chýba mi stmievanie svetla pred zvukom prvej repliky
      chýba mi katarzia duše postavy
      chýba mi katarzia  mojej duše
      chýba mi pohľad do duše večnej spolupatričnosti
      chýbajú mi príbehy na doskách, ktoré pre mňa znamenajú radosť zo života
      ........

      Tak som si urobila radosť v čase voľných hodín v rozvrhu a zaplnila prázdne stoličky v dobe  dištančného štúdia. Trieda je pestrofarebná, z lavíc na mňa hľadia Kleopatry, Rómeovia, Antigony, Fidlikant na streche, Pokrvní bratia, Tri sestry, ponad lavice sa vznáša zázračný farebný plášť, počuť šum krídel čajky, rozvoniava čaj pána senátora...

      Spomienky ukryté v bulletinoch mi hneď naplnili dušu šťastím...

      Mariana Kamenská