• SIP Senica – krajské kolo

     • Okresný úrad Trnava, odbor školstva a Obchodná akadémia Senica pripravili krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v Spracovaní informácií na počítači (SIP), ktoré sa uskutočnilo dňa 10. februára 2021. V tomto roku sa súťaž z dôvodu epidemiologických opatrení uskutočnila dištančnou formou. Súťažilo sa tak ako v minulých rokoch v troch súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na počítači a wordprocessing.

      Do krajskej súťaže sa tradične zapojila aj naša škola v dvoch disciplínach – písanie na PC a wordprocessing. V prvej súťaži bolo zapojených našich 13 rýchlopiscov z druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Do druhej kategórie sa zapojili dve šikovné tretiačky.

      V písaní na PC nás úspešne reprezentovali traja chlapci, ktorí splnili limit krajského kola: Kristián Regen 3. B, Filip Prešnajder 3. B a Šimon Jozef Ján Krajča 4. B.

      Vo wordprocessingu získala Ema Bopkóová 3. B krásne druhé miesto v krajskom kole.

      Blahoželáme!

     • 8. regionálny veľtrh CVF Žatec

     •                                             "Marketing je více než jen prodávání a reklama“

      Obchodná akadémia a Stredná odborná škola poľnohospodárska a ekologická Žatec v Českej republike, usporiadala v dňoch 17. a 18. februára 2021 8. regionálny veľtrh fiktívnych firiem, ktorého sa zúčastnila i naša cvičná firma CosyLiving s. r. o. Veľtrh prebiehal virtuálne, naživo on-line bolo hodnotenie jednotlivých kategórií v rámci MS TEAMS a za pomoci Metropolitnej univerzitnej banky trojčlennou profesionálnou porotou. Súťažné kategórie boli veľmi prísne hodnotené.


      Súťažilo sa v kategóriách:
      leták – umiestnili sme sa na 32. mieste
      slogan - umiestnili sme sa na 36. mieste
      web stránka – umiestnili sme sa na 13. mieste.

      Na veľrhu sa zúčastnilo 61 fiktívnych firiem, ktoré majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov a ich kreativita  je na vysokej úrovni. Zo Slovenskej republiky sa zúčastnilo 5 fiktívnych firiem.  Každá účasť na veľtrhoch posúva našu firmu k napredovaniu, nadobudnutiu nových skúseností a v neposlednej miere i k dosahovaniu lepších výsledkov. 

      Ďakujeme žiakom cvičnej firmy za reprezentáciu školy, blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a želáme veľa úspechov v ďalšej práci.

      Výsledné listiny k nahliadnutiu:

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-webove-stranky-poradi.pdf

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-letak-poradi.pdf

      www.oazszatec.cz-veletrh-fiktivnich-firem-soutez-logo-poradi.pdf

       

     • Internetová súťaž ZAV Zvolen 2021 online

     • Celoslovenská komisia SIP a Škola ZAV usporiadali majstrovstvá slovenských stredných škôl v písaní na klávesnici - v disciplíne odpis textu. Odpis dvoch desaťminútových textov bol hodnotený penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu. Vo štvrtok 4. februára 2021 písalo 14 našich šikovných žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka súťažné odpisy online, z pohodlia domova.

      Najúspešnejší boli:

      • pri penalizácii 50: Filip Prešnajder 3. B, Kristián Regen 3. B, Andrea Kollerová 4. A, Bernadett Lanczová 4. B, Šimon Jozef Ján Krajča 4.B;
      • pri penalizácii 100: Šimon Jozef Ján Krajča 4. B, Kristián Regen 3. B, Andrea Kollerová 4. A;, Damián Tengeri 2. A, Lara Vajdíková 2. B.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.