• Rozlúčka štvrtákov

     • Každoročne v športovej hale sa naši štvrtáci lúčia so školou, pedagógmi a ostatnými študentami. Tento školský rok tomu nebolo inak. Všetko však bolo iné a inak. Nakoľko nám epidemiologická situácia nedovoľuje veľké hromadné akcie, napriek tomu štvrtáci musia uzatvoriť jednu z najdôležitejších etáp svojho života. Obe triedy 4. A a 4. B sa lúčili so školou a pedagógmi, nie v športovej hale, ale v zelenom átriu našej školy. Pani riaditeľka stručne,výstižne a vtipne zhodnotila ich štvorročnú cestu na Obchodnej akadémii v Seredi. Študentov ostatných ročníkov zastupovali dve tretiačky, ktoré sa prihovorili starším spolužiakom v menne svojom a všetkých ostatných žiakov, milo a s humorom. Na záver sa za všetkých štvrtákov poďakovali Bibiana a Andrej.S maturitným vysvedčením v ruke našim 40 úspešným maturantom želáme, aby si našli uplatnenie či ako študenti na vysokých školách alebo pracovníci v hospodárskej praxi.

    • Magické knižné hody - I.A
     • Magické knižné hody - I.A

     • Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Slovenské zvyky a tradície majú svoje špecifiká, podľa jednotlivých oblastí,  napriek tomu ich základ a podstata zostávajú totožné. Niektoré z nich sa zachovali dodnes.

      Ľudové zvyky a tradície sú spojené s tradičnými etapami ľudského života a jeho bytia.

      Žiaci I. A triedy Obchodnej akadémie v Seredi spracovali ľudové obyčaje sprevádzajúce významné rodinné udalosti:  

      Všetko má svoj začiatok a koniec. Napriek tomu je jednou z ľudských vlastností, že si prirodzenú existenciu smrti nechceme pripustiť. Zmienky o smrti a spôsobe pochovávanie našich dávnych predkov vnímame len ako časovo príliš vzdialené zaujímavosti, prípadne im vôbec nevenujeme pozornosť.

      Ako je to s prípravou na posledný úsek života dnes? Ako tento kolobeh života vnímali generácie našich predkov? Ako to pociťovali ich potomkovia, ktorí boli so svojimi rodičmi a starými rodičmi oveľa častejšie ako my? Väčšinou ich v spoločnej domácnosti doopatrovali, prežívali s nimi každodenné  drobné starecké radosti, trápenie, žiale, občas i frfotanie, ale zároveň obdivovali pokoru, s ktorou sa chystali na druhý svet:

      A keď príde moja posledná hodinka,
      uchovaj ma od dlhotrvanlivej nemoci
      a ráč mi dať dosť času na pravé pokánie,
      aby ma smrť nekajúcneho v hriechu neprekvapila,
      nepripraveného nepredesila, aby som večne nezahynul.
      Konečne ráč nás rodičov s dietkami spojiť vo svojom nebeskom kráľovstve.
      V radosti večnej. Amen

     • Musíme si pomáhať

     • Kupujeme plastové fľaše, ku ktorým neodmysliteľne patria vrchnáky. Fľaša skončí v separovanom zbere medzi plastom a čo s vrchnákom? Jednoduché a zároveň dobré riešenie je vrchnáky si odkladať a priniesť k nám na Obchodnú akadémiu v Seredi.

      V roku 2019 sme zriadili na našej škole spolu so spoločnosťou HorebPET zberné miesto. Firma vrchnáky zberá, skupuje a predáva špecializovaným firmám, ktoré ich ďalej recyklujú a vyrábajú plastový granulát pre výrobné firmy. Takto spracovaný plast sa používa napr. na výrobu rôznych obalov. Spoločnosť až 80% zo získaných peňazí dáva ľuďom, ktorí to potrebujú. Jednotlivcom, ktorým môžeme pomôcť svojou troškou aj my všetci.

      Takýmto malým spôsobom naši žiaci, učitelia, zamestnanci, obyvatelia Serede a okolia môžu pomôcť životnému prostrediu. Ale nie len jemu. Tu sa vynára myšlienka musíme si pomáhať. Získané peniažky zo zberu PET vrchnákov pomáhajú jednej malej, milej dievčine - Nikolke Polákovej zo Serede. Dievčatku, ktorému do vienka sudičky pridelili ojedinelú chorobu chylothorax a k tomu sa pridala aj detská mozgová obrna. S týmto všetkým musí Nikolka denno-denne bojovať za pomoci rodičov a aj vás dobrých ľudí, ktorí zbierate vrchnáky. My na obchodnej akadémii sme chceli pomôcť. Priestory garáže sme sa rozhodli ponúknuť ako skladisko pre maličké vrchnáčiky, ktoré po nazberaní väčšieho množstva putujú na recykláciu. Samozrejme veľké ďakujem patrí aj vám všetkým, ktorí vrchnáčiky zbierate, nosíte a posielate, robíme spoločne dobrú vec pre Nikolku a naše prostredie. Za prvú várku vyzbieraných vrchnákov, čo bolo 560 kg, Nikolka získala 100 €.

      Tento rok symbolicky na Deň Zeme 22. apríla Nikolka spolu s mamičkou, naši štvrtáci a pán školník odovzdali spoločnosti HorebPET 1280 kg vyzberaných vrchnákov z PET fliaš. Vriec to bolo neúrekom a všetci spoločne sme sa tešili z nakládky, ktorá Nikolke prinesie finančnú pomoc.

      Nekončíme. Naše zberné miesto je znovu pripravené na nové vrchnáky. Budeme zbierať ďalej a tešíme sa ak aj vy prispejete malým kúskom plastu a pomôžete prírode a hlavne Nikolke.

      Zberné miesto je priamo v areáli OA Sereď. Je potrebné sa ohlásiť na vrátnici školy.

      Otvárací čas zberného miesta je každý pracovný deň v čase 7.00 – 16.00 h. Mimo tohto času sa dá tiež dohodnúť na tel. čísle 0908 209 206, aj počas prázdnin a víkendov.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • Obnovuje sa prezenčná forma vyučovania - od 11. mája 2021

     • Od 11. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov všetkých ročníkov.
      Výuka 1. až 3. ročník bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu
      (rozvrh platný od septembra 2020).

      Žiaci sa prihlásia na obed elektronicky alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne 031 789 2016.

      Žiak, pri maloletom žiakovi zákonný zástupca, je povinný zaslať cez edupage: Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia – Vyhlásenie o bezinfekčnosti (aktuálne).