• Spoznávame svoj región, spoznávame svoje mesto - exkurzia Sereď

     • Od prvých chvíľ stredoškolského štúdia je zážitkové učenie pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“, aj keď tento rok s „coronovým“ oneskorením, sme si zopakovali priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku, zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea vo Fándlyho fare si študenti 1. A a 1.B prezreli prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome 11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. AJ v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta.

       

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého a tretieho ročníka sa v posledných dňoch školského roka zúčastnili literárnohistorickej exkurzie, počas ktorej spoznávali historické zaujímavosti Trnavy.

      Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Milí sprievodcovia nám porozprávali o bohatstvách Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „slovenského Ríma“.
      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.
      Na budove Divadla Jána Palárika nás zaujalo priečelie budovy, na ktorom sa nachádza latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Bazilika sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.
      Pri Dome hudby sme si pripomenuli Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.
      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi tretiakov privítal svojou pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti aj v rámci regionálnej výchovy.

    • Magické knižné hody – Sviatky leta
     • Magické knižné hody – Sviatky leta

     • Tešíme sa na leto so slnečnými dňami plnými oddychu, zábavy, voľných chvíľ a úžasných dovoleniek. Naše predstavy majú s letom našich dávnych predkov málo spoločného. Keď prišiel čas slnka a zelene, skorého ranného brieždenia a krátkych letných večerov, mali síce naši predkovia pred sebou niekoľkodňové oslavy slnka, ale ich ostatné dni napĺňalo množstvo práce, aby dokázali zabezpečiť obživu na nastávajúcu zimu. Obdobie letného slnovratu, keď Slnko dosahuje najväčšiu odchýlku od rovníka a dostáva sa nad obratník raka, bolo od nepamäti sprevádzané obradmi súvisiacimi s kultom Slnka a ohňa.

      Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo.ppsx

    • Magické knižné hody - mágia
     • Magické knižné hody - mágia

     • Mágia je označenie pre obrady a úkony, ktorými človek ovplyvňuje pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy alebo vyvoláva spojenie s duchmi a bohmi.

      Podľa cieľa, čo chceme magickými úkonmi dosiahnuť, rozdeľujeme mágiu na rôzne druhy.

      Biela mágia má pôsobením na druhú osobu dosiahnuť určitý pozitívny cieľ.

      Čierna mágia má pôsobením poškodiť druhú osobu pomocou démonických , astrálnych bytostí.

      Sivá mágia slúži samotnému mágovi, aby jej vykonávaním dosiahol vlastné dobro.

      Červená mágia je erotická alebo sexuálna. Jej podstatou  je úsilie získať si erotickú náklonnosť inej osoby, po ktorej človek túži.

      Existujú aj iné druhy mágie. Dozviete sa o nich v tejto prezentácii:

      S mágiou úzko súviseli magické predmety. Magické figúrky ľudí či zvierat, zastupujúce reálny objekt, sa zhotovovali z textilu, cesta, slamy, vosku a pod. Najznámejšie magické figuríny Morena a Dedo vznikli ako náhrada za ľudské obete.

      Čísla mali tiež magický význam. Negatívny či neutrálny význam mali párne čísla, nepárne čísla (okrem trinástky považovanej za číslo nešťastné) boli pozitívne.

      Aké magické predmety, figúrky, čísla, úkony používali naši predkovia? Dočítate sa v nasledujúcej prezentácii.

    • 25. ročník „Dňa narcisov“
     • 25. ročník „Dňa narcisov“

     • Každoročne sa študenti našej školy zúčastňovali ako dobrovoľníci na zbierke „Deň narcisov“, ktorá sa konala na jar v mesiaci apríl.  Minulý aj tento školský rok však kvôli pandemickým opatreniam študenti nemôžu pomáhať ako dobrovoľníci.

      Deň narcisov sa však uskutoční  v termíne 10. - 12. júna 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach.

      U exkluzívneho partnera, spoločnosti TESCO, budú dobrovoľníci – zamestnanci Tesco, práve v tieto dni rozdávať narcis v jeho prevádzkach po celom Slovensku. Prispieť do zbierky bude možné buď priamo do pokladničiek v predajniach alebo formou príspevkových kupónov. Narcis, kvet spolupatričnosti, bude doručený do schránok v 300 000 domácnostiach naprieč Slovenskom.

      Podpora Dňa narcisov dobrovoľným príspevkom bude možná v čase komunikačnej kampane od 7. do 20. júna ako každoročne aj inými spôsobmi, napr. formou SMS na č. 848 alebo príspevkom na účet zbierky.

      Viac sa o zbierke dozviete na stránke www.dennarcisov.sk

      Dúfame, že študenti, rodičia, zamestnanci školy prispejú na dobrú vec, pretože onkologickí pacienti čakajú na našu pomoc. Už vopred ďakujeme!

    • Magické knižné hody
     • Magické knižné hody

     • Očistné rituály

      Rôzne rituály  sprevádzajú ľudstvo od jeho  počiatku. Aj dnes sa s nimi stretávame pri bežných a každodenných situáciách ako je zrodenie, smrť, či cykly prírody, sprevádzajú nás celým životom. Pomáhajú nám zmeniť každodenný kolobeh života. Očistné rituály využívali často aj naši predkovia. Nazrime do minulosti.

      Ľudové liečiteľstvo

      Magické liečebné úkony súviseli s úsilím vrátiť človeku zdravie, vyliečiť ho a udržať zdravie jednotlivca či celého spoločenstva, ale sú známe aj praktiky, ktoré mali za cieľ škodiť, privolať chorobu a smrť.

      Predstavy o magických príčinách chorôb zväčša vychádzali z viery, že človek si nerešpektovaním istého zákazu privoláva trest v podobe choroby. Takéto zákazy sa viazali hlavne na niektoré životné situácie, na niektoré dni roka a na zakázané činnosti.

      Liečivé bylinky

      Liečivé bylinky  majú na ľudský organizmus rôznorodé, najmä protizápalové, potopudné, močopudné, povzbudzujúce a prekrvujúce účinky. Zvyšujú látkovú premenu, uvoľňujú kŕče, tlmia i stimulujú nervovú sústavu. Priamo alebo nepriamo podporujú zdravie, zmierňujú chorobné príznaky alebo pôsobia aj preventívne. Aké liečivé bylinky poznali naši predkovia?

      Magické bylinky

      Na obnovu zdravia sa v minulosti používali rôzne praktiky a prostriedky. Čím bola príčina choroby nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Magické praktiky boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt a zničili. Pri magickej ochrane zdravia magické bylinky naši predkovia zašívali do odevu, kládli do obuvi, vešali v obydlí. Magická sila rastlín sa zvyšovala ich zberom v určitých dňoch: na Juraja (24. apríl), svätojánske zeliny na Jána (24. jún), v noci na Petra a Pavla (29. jún) a podobne

       

     • Čaro slova 2021 - okresné kolo v umeleckom prednese

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa 4. 6. 2021  stretli recitátori  v umeleckom prednese poézie a prózy III. a IV. kategórie.

      Na okresnom kole sa zúčastnili aj študenti 2. B triedy z OA Sereď. V umeleckom prednese prózy 2. miesto získal Šimon Gajarský a v umeleckom prednese poézie sa na 2. mieste umiestnila Natália Šuláková.

      Odborná porota mala ťažkú úlohu prirovnajúc ju k váženiu na medicínskych váhach. Ocenila nielen výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok, ale aj oblečenie  súťažiacich doplňujúce a podčiarkujúce výzor hlavnej postavy z umeleckého textu.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.