• Dvakrát dobrá čokoláda

     • Október je misijný mesiac a aj tento rok sme sa počas neho v škole zapojili do kampane Dvakrát dobrá čokoláda. Kto chcel a mohol, podporil kúpou čokolády mládež a deti v misijných krajinách. Spoločne sme vyzbierali 115 €. Čistý zisk smeruje do projektov, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.
      Ďakujeme Viki, Martinovi a Šimonovi, ktorí pomohli pri predaji a aj každému z Vás, ktorí ste si čokoladu kúpili.

     • Imatrikulácie

     • Tradíciou na našej škole je imatrikulačná slávnosť pre žiakov prvých ročníkov. Dňa 15. 9. 2021 sa konali imatrikulácie, ktoré pripravili žiaci 3. A a 3. B triedy, témou bola - armáda. Prijímali sme žiakov - kadetov prvého ročníka do našich radov. Mali možnosť zúčastniť sa dvanástich rôznych disciplín, ktoré preverili a zlepšili ich fyzické, vzdelávacie, pozorovacie a vyjadrovacie schopnosti. Všetci to zvládli na jednotku a s úsmevom na tvári. Prváci si pre nás pripravili zaujímavé tance, ktorými nahnali strach nie len sebe, ale aj nám. V hanbe neostali ani druháci, ktorí prispeli svojim tancom do nášho programu. Naši kadeti nakoniec všetko dobre zvládli a tým sa stali našimi usilovnými a spoľahlivými spolužiakmi. A prísahou aj oficiálnymi a hrdými žiakmi našej školy. Máme radosť, že sa budeme spoločne stretávať na chodbách našej školy.

      Viktória Lovászová 3. A

     • Dni nezábudiek 2021

     • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je duševné zdravie : „stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života a vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti“.

      V spolupráci  s Ligou za duševné zdravie SR v dňoch 7. a 8. októbra 2021 v priestoroch školy i v uliciach mesta naši študenti pomáhali ako dobrovoľníci na 14. ročníku zbierky „Dni nezábudiek“.  Suma, ktorú sa podarilo vyzbierať, je 429,63 € a je určená na fungovanie Linky dôvery a ďalších aktivít napomáhajúcim uľahčiť život ľuďom s rôznymi dušenými  ochoreniami. Poďakovanie patrí hlavne všetkým darcom a taktiež našim dobrovoľníkom, žiakom 2. ročníka, ktorý rozdávali modré nezábudky. Symbol modrej nezábudky nech nám pripomína krehkosť duševného zdravia človeka, ktoré je nemenej dôležité, ako zdravie fyzické...

     • Vláčikom po Bratislave

     • Prvou pamiatkou našej cesty po stopách nielen literárnej histórie, bola najvýznamnejšia sakrálna stavba a gotický skvost mesta  - Dóm sv. Martina. Na vrchole 85 m vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza 300 kg ťažká kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme neobišli, bol Palác Uhorskej kráľovskej komory. V rokoch 1847-1848 tu Ľ. Štúr , predseda Slovenského národného hnutia a vtedajší poslanec SNR za mesto Zvolen, hájil záujmy slovenského ľudu.

      Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej  vôbec jako prvú univerzitu na Slovensku, mala štyri fakulty. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo. Fungovala ani nie tridsať rokov.

      Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána z roku 1572 pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv.

      Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom.

       Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V Zrkadlovej sieni tohto paláca bol v r. 1805 podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi Františkom I. a Napoleonom. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sme sa pokochali prehliadkou unikátnej zbierky 6 anglických tapisérií zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Turistickou atrakciou je prehliadka  hlavného mesta turistickým vláčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Okružná jazda Bratislavou cez okná červeného vláčika zapôsobila na nás intenzívnejšie  a romantické zákutia historických častí čarovnejšie.

       Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý  patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, ktorá bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku. Bola sprevádzkovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do Svätého Jura, do roku 1846 bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď

      Evanjelické lýceum bolo založené v roku 1606 Davidom Kilgerom. V roku 1714 sa stal rektorom   lýcea polyhistor Matej Bel, ktorý povzniesol jeho úroveň, zmodernizoval školu, zaviedol prírodovedné predmety a zreorganizoval systém vyučovacieho procesu. Jeho hlavným cieľom v škole bolo vychovať silné kresťanské osobnosti. K histórii lýcea sa viažu mená mnohých významných slovenských dejateľov. V Evanjelickom lýceu sme navštívili Dvoranu – bývalú zborovňu, kde sa schádzali pedagógovia národného obrodenia.

      V školskom roku 1836 – 1837 sa Ľ. Štúr stal nehonorovaným námestníkom prof. J. Palkoviča na lýceu (Katedra reči a literatúry slovenskej), prednášal českú a poľskú gramatiku a dejepis, o slovanských a európskych literatúrach. Predurčoval ho k tomu najmä kredit bývalého vynikajúceho študenta a erudovanosť v latinskom jazyku. Po ukončení dbojročného štúdia v Halle  sa vrátil do Bratislavy a začal opäť pôsobiť na Katedre reči a literatúry slovenskej. V uvedenom období výrazne narastal tlak maďarských predstaviteľov na Slovákov, čo prinútilo Ľ. Štúra a slovenských národovcov žiadať ochranu u panovníka.V roku 1842 zorganizoval Ľ. Štúr podpisovú akciu pod Slovenský prestolný prosbopis, ktorý predložili slovenskí národovci cisárovi ako protest proti nútenej maďarizácii v cirkvi a v školách. Pre túto činnosť bol cirkevnou komisiu vyšetrovaný ako nepriateľ vlasti a zbavený prednášania na lýceu

      Rok 1843 venoval Ľ. Štúr otázke spisovného jazyka (viď. ďalej), rozbehol aktivity na vydávanie novín a ich literárnej prílohy a v roku 1844 pomáhal zakladať spolok Tatrín. V marci 1844 musel definitívne odísť z evanjelického lýcea. Na protest proti odvolaniu Ľ. Štúra z funkcie zástupcu Katedry reči a literatúry slovenskej sa 22 študentov rozhodlo opustiť lýceum. Trinásť z nich potom dokončilo štúdiá v Levoči. Janko Matuška pri tejto príležitosti zložil text súčasnej štátnej hymny, ktorú študenti spievali pri odchode z lýcea na melódiu ľudovej piesne Kopala studničku pozerala do nej.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol Grasalkovičov palác nazývaný aj Prezidentský palác je budova, ktorej architektúra sa ponáša na obdobie rokoka. Od roku 1996 sa v nej nachádza sídlo prezidenta Slovenskej republiky. História paláca siaha až do roku 1760,  kedy ho dal postaviť gróf Anton Grasalkovič (Grassalkovich) povolaním advokát, neskôr aj predseda Uhorskej kráľovskej komory a šlachtic chorvátskeho pôvodu.

       

     • Veľtrh Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2021

     • Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni

      Žiaci našej školy sa mohli oboznámiť v Bratislave v Inchebe s ponukami pomaturitného štúdia na Slovensku a v Čechách. Zástupcovia vysokých škôl ponúkli študentom informácie o štúdiu, fakultách, študijných programoch, o vybavení školy aj o rôznych aktivitách. V prednáškovej miestnosti si mohli vypočuť, čo ich všetko čaká pri štúdiu a hlavne, aké uplatnenie budú mať po skončení vysokej školy.

      Ak  sa študenti ešte nerozhodli akú školu si vybrať, nevybrali si programy na ktorú fakultu majú predpoklady, potom sa môžu zaregistrovať a urobiť si online Test študijných typov. Zistia  tak, na ktoré študijné oblasti sa najlepšie hodia a ľahšie si vyberú tú najlepšiu školu.

     • JA Europe - "Medzinárodný hackaton"

     • JA Europe v spolupraci s EIT Food zorganizovalo medzinárodny hackaton s témou “World Food Day Foodathon”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2021(on-line).

      Úlohou súťažiacich tímov bolo vybrať si jednu z troch výziev, zameraných na problematiku zdravého životného štýlu a plytvania jedlom.

      Žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Seredi - Lara Vajdíková, Damián Tengeri a Veronika Koláriková, ktorí navštevujú voliteľný predmet Aplikovaná ekonómia,  sa zúčastnili tejto výzvy a vytvorili spoločný tím so žiakmi z africkej  Zambie a ostrova Maurícius. Vybrali si výzvu: plytvanie jedlom a jeho vplyv na životné prostredie.

      Náš tím navrhol výrobu ekologických obalov – konkrétne to bola kokosová miska, ako vedľajší produkt po očistení kokosového orecha a jedlý obal na polievku, vyrobený z potravín. Obal je možné po skonzumovaní polievky následne zjesť. Výroba týchto inovatívnych bezodpadových produktov má pozitívny vplyv na životné prostredie – odstráni hromadenie plastového odpadu a v konečnej miere zabráni  globálnemu otepľovaniu.

      Bola to skvelá príležitosť spoznať nových ľudí z iných krajín. Nakoľko stretnutie tímov prebiehalo on-line, spolupráca bola o trochu náročnejšia kvôli technickým problémom.

      Aj napriek tomu náš tím obsadil krásne 1. miesto v medzinárodnej konkurencii 9 tímov, ktoré riešili rovnakú výzvu.

      Ďakujeme organizátorom z JA Europe, JA Africa a EIT Food za príležitosť zapojiť sa do danej aktivity, za možnosť riešiť vybrané výzvy a svojimi nápadmi tak prispieť k ochrane životného prostredia.

                                                             Veronika Koláriková, žiačka 3. B triedy Obchodnej akadémie v Seredi

     • ZAV Talenty 2. ročníkov

     • "ZAV Talenty druhých ročníkov" v súťaži absolvovali všetci žiaci tri zostavy - minútovky, odpis s penalizáciou 50 a odpis s penalizáciou 100. Desaťminútovka bola štandardný odpis textu z obrazovky s penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu, tréningový cyklus pozostával z 25 cvičení. Úlohou súťažiaceho bolo zvládnuť desaťminútovky na čo najnižší počet chýb. Našu školu reprezentovali šikovní desiati žiaci druhých ročníkov. Z pomedzi 237 súťažiacich v písaní na PC dňa 6. októbra 2021 mali naši druháci veľmi pekné umiestnenia. Ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň im blahoželáme za pekné výsledky.

     • Virutálne DOD vysokých škôl

     • Národné kariérne centrum pripravilo pre študentov päť vysielaní virtuálnych DOD na päť rôznych tém.

      Cieľom je, aby sa študenti dozvedeli čo najviac informácií o VŠ a fakultách cez videá vysokých škôl. Budú mať možnosť sa aktívne zapájať do diskusie cez online chat, klásť otázky o tom, čo ich zaujíma.

      Témou vysielania č.1 je: Čo sa na našej VŠ študuje a aké je uplatnenie13. 14.10.2021.

      Na odkaze nižšie, je otvorená registrácia. Po vyplnení krátkeho formulára bude študent zaregistrovaný. 

      Kým začne vysielanie, študent bude dostávať emailom aktuálne informácie o virtuálnom dni otvorených dverí a zúčastnených VŠ. 

      V stredu 13.10.2021 o 8:00 sa mu otvorí prístup medzi VŠ a fakulty, ktoré budú vysielať, vysielanie končí vo štvrtok o 13:00

      Je to ideálne miesto na to, aby študenti využili možnosť naživo klásť otázky, na ktoré mu budú VŠ a fakulty odpovedať. Na otázky bude odpovedať zástupca univerzity alebo fakulty naživo.

      Zoznam vysielateľov (VŠ a fakúlt) nájdete na nasledujúcom odkaze:

     • Literárna exkurzia Záhorie

     • Jesenné slnečné počasie nám prialo na našej literárnej exkurzii po pamätných miestach pôsobenia našich slovenských národovcov. So žiakmi druhého ročníka sme zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí k malebnému rodnému domčeku Jána Hollého. Milá pani sprievodkyňa nám pútavým slovom priblížila významnú osobnosť Jána Hollého, propagátora prvého spisovného jazyka – bernolákovčiny. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, do pamätnej izby spojenej s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke položením kytice kvetov a zapálením kahančekov. 

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli „štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča  tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Žiaľ, tento rok sme nemohli zasadnúť do koncertnej freskovej sály, pretože interiér kaštieľa sa renovuje. Pri zaujímavom zanietenom vyklade pani sprievodkyne sme dumali  nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom

       „Strom roka 2019.“ Neobišli sme ani Rozárium – voňavú časť parku, kde sú zasadené ruže rôznych farieb a vôní – ako spomienka na Ružovú grófku.

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

     • Biela pastelka

     • V spolupráci s Úniou nevidiacich Slovenska žiačky 2. A a 2. B triedy zbierali v uliciach Serede 24. septembra 2021 finančné príspevky v zbierke Biela pastelka. Každému ochotne vysvetlili, pre koho sú peniaze zo zbierky určené - pre nevidiach a slabozrakých. Podarilo sa im vyzbierať sumu 105 €. Veríme, že budú využité na uľahčenie života nevidiacich. Je potešiteľné, že aj v dnešnej nie ľahkej dobe sa stále nájdu ľudia, ochotní pomáhať iným. Všetkým darcom zo srdca úprimne ďakujeme!

     • Európsky týždeň športu

     • V dňoch 23. - 30.09.2021 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. V rámci tohto týždňa sme so žiakmi uskutočnili súťažné aj hravé disciplíny: florbal, volejbal, badminton, skok do diaľky z miesta, hod granátom, posilňovanie, člnkový beh, výdrž v zhybe, hod medicinbalom z miesta.Zúčastnilo sa 120 žiakov, vrátane učiteľov. Všetci sme si z chuti zašportovali. Disciplíny sme prevádzali vonku za krásneho počasia a pri škaredom v telocvični. Žiaci nás milo prekvapili svojou súťaživosťou a výkonmi a už teraz sa tešíme na budúci ročník Európskeho týždňa športu. Zároveň sa nevieme dočkať športových výkonov v súťažiach v rôznych športových disciplínach v rámci stredných škôl. 

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 3.B triedy, keď svojim spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80)  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Študenti  okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života. Zároveň merali BMI index a poskytli zdravotnícko–vzdelávacie materiály.