• Erasmus 2021

     • Dňa 25. 11. 2021 sa cvičná firma HappyCBD zúčastnila 2. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v rámci programu ERAZMUS PLUS. Do tohto programu sú zapojené cvičné firmy z piatich krajín – z Rakúska, Chorvátska, Bulharska, Severného Macedónska a naša firma HyppyCBD, s. r. o. z OA Sereď.

      Veľtrh prebiehal online už druhý krát, nakoľko pandémia nám znova znemožnila vycestovať do niektorej z týchto krajín. Veľtrh mal dve časti, v prvej časti všetky zúčastnené firmy predstavili prezentácie svojich firiem a svojich výrobkov. V druhej časti prebiehalo vlastné obchodovanie – firmy nielen ponúkali svoje výrobky, ale zároveň nakupovali aj výrobky ostatných firiem. Komunikácia medzi firmami prebiehala v anglickom jazyku. Konečne sme sa so svojimi obchodnými partnermi mohli znova počuť a aj vidieť, aj keď len cez internet.

      Za našu firmu HappyCBD sa veľtrhu zúčastnili ako predávajúce Paulína Zajková a Sara Skubeňová zo 4. A triedy, ako kupujúci sa zúčastnili Vanessa Turoňová a Veronika Plentová zo 4. B triedy a Viktória Lovászová a Kristián Gála z 3. A triedy. Po rekapitulácii obchodovania, organizátorka veľtrhu Renate Wachter z partnerskej rakúskej firmy skonštatovala, že naša firma uzatvorila najviac obchodov. Všetci zúčastnení si obchodovanie veľmi užívali a už sa tešíme na ďalší veľtrh. Pevne veríme, že s našimi obchodnými partnermi sa konečne stretneme aj naživo.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 - 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Témou tohto ročníka bolo - Významné osobnosti slovenskej literatúry - 100. výročie úmrtia Pavla Országa Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej Timravy. Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola využila výmenu záložiek ako prostriedok vzájomnej spolupráce a poznávania života žiakov z opačnej strany Slovenska z Košíc, Školský internát. Táto aktivita prispela k nadviazaniu nových kontaktov medzi partnerskými školami. Veľmi príjemná spolupráca a milé kontaktovanie z oboch strán. Záložka tiež rozvíjala kreativitu, fantáziu, manuálnu zručnosť a prácu s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty.

      Záložky z partnerskej školy sme na čas vystavili vo vestibule našej školy spolu s darčekmi od partnerskej školy.

      Ďakujeme za každoročný projekt a samozrejme vďaka patrí aj našim šikovným študentom.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • Celoslovenská literárna súťaž - 3. miesto pre Laru

     • Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyhodnotili celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž „Cesty za poznaním minulosti“. Trinásty ročník bol vyhlásený pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

      V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie. Žiaci využili rôzne útvary: úvahu, rozprávanie, opis, interview.

      Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác z územia celého Slovenska, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Odborná porota pozostávajúca z radov pedagógov a literárnych odborníkov to mala veľmi náročné, pretože príbehy či úvahy prekvapili vysokou úrovňou, kreativitou a fantáziou.

      Študentka Obchodnej akadémie v Seredi Lara Vajdíková si zvolila úvahu na tému „Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy“ a získala vo svojej kategórii 3. miesto.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok neuskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ale všetkým oceneným organizátori súťaže zaslali poštou diplomy a vecné ceny.

      Larke srdečne blahoželáme !!!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 23. 11. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo OAJ. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov, ktorí si svoje vedomosti najprv overili v písomnom teste pozostávajúcom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania či počúvania s porozumením. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť príbeh na základe obrázka a samozrejme nesmeli chýbať ani situačné dialógy. A najlepšie to zvládli...

      kategória 2A (1. – 2. ročník)

      1. miesto   Paulína Soldánová (2. A)
      2. miesto   Lenka Lukáčová (2. B)
      3. miesto   Samuel Kurinec (1. A)

      kategória 2B (3. – 4. ročník)

      1. miesto   Lara Vajdíková (3. B)
      2. miesto   Paulína Zajková (4. A)
      3. miesto   Sara Skubeňová  (4. A)

      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Adoptuj si lipu...

     •        Lipa – tento krásny strom je symbolom Slovanov už od roku 1848, za svoj národný strom ho považujú nielen Slováci, ale i Česi a Slovinci. Zvolenie lipy predstavovalo  národný symbol proti útlaku a agresivite a zároveň jej bola prisudzovaná ochranná sila.

           V spolupráci s Mestským úradom v Seredi sa naša škola zapojila do aktivity „Adoptuj si lipu“, zmyslom ktorej je  výsadba  nových stromov – konkrétne líp na území mesta.

            Dostali sme krásny stromček Lipy malolistej – Tilia cordata „Rancho“. Študenti 1. B triedy tento strom vysadili v rámci hodiny biológie v areáli našej školy. Dúfame, že sa lipe u nás bude dariť a bude nás svojou prítomnosťou tešiť veľa rokov.

       

     • Sloboda nie je samozrejmosť

     • V Novembri 89 sa v bývalom Československu uskutočnila nežná revolúcia, ktorá mala za následok pád komunistického režimu. Tisíce nespokojných ľudí si dokázali nenásilnou formou protestu vynútiť politické zmeny a nastolenie základných demokratických princípov v spoločnosti.

      Najznámejšie symboly nežnej revolúcie boli štrngajúce kľúče, čiapka budajka, prsty vztýčené do tvaru písmena V či piesne známych osobností kultúrneho života. Aj takto sme si pripomenuli  udalosti spred 32 rokov.

     • Farebný týždeň

     • Na jeseň sa príroda oblieka do pestrých šiat! Školský parlament prišiel s dobrým nápadom spestriť život žiakom aj učiteľom, a tak sa druhý novembrový týždeň na našej škole niesol v znamení farieb. O tom, že každá farba má svoju symboliku a význam, sme sa presvedčili sami na sebe.

      Každému dňu vo „farebnom týždni“ sme priradili jednu z farieb, ktoré vyjadrujú pocity človeka a zároveň sú farbami prírody a potravy, ktorú konzumujeme.

      Pondelok sa niesol v znamení červenej farby – farby zdravého srdiečka a lásky.

      V utorok bola modrá farba, ktorou sme si pripomenuli dôležitý význam pitnej vody.

      Vo štvrtok školu rozžiarila žltá farby znázorňujúca duševné zdravie, ktorého dôležitosť si uvedomujeme najmä v posledných mesiacoch.

      V piatok sme sa obliekli do bielej farby. Je to farba mlieka a zdravej výživy.

      Posledný deň bol zelený deň – farba prírody a ekológie.

      Prežili sme zábavný týždeň plný farieb. „Farebný týždeň“ sme úspešne absolvovali a pevne veríme, že sme prispeli k tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť nášho zdravia, krásy prírody a vzájomného priateľstva.

     • Magické knižné hody

     • Jubilejnému 15. ročníku Knižných hodov sme dali názov MAGICKÉ. Magické preto, lebo sme načreli do našich dávnych zvykov a tradícií plných magických úkonov, zariekania, uriekania, čarovania. Každá trieda pripravila prezentácie podľa ročných období a tradičných sviatkov, ktoré sme zverejňovali v Seredských novinkách, na stránkach školy a stránkach Knižných hodov.

      Výzvou pre žiakov bolo pripraviť pútavý projekt s rôznymi tvorivými aktivitami. Pestrofarebné paravany o našej ľudovej kultúre si postupne všetci študenti naštudovali a následne riešili kreatívne hádanky, doplňovačky, osemsmerovky, puzzle, spájali príslovia, porekadlá, pranostiky,  vymaľovávali tradičné sviatočné obrázky.

      Nielenže sme sa vďaka Knižným hodom naučili históriu známych i menej známych  zvykov a tradícií, ale najúspešnejšie triedy získajú aj zaujímavé odmeny a víťazná trieda sa najviac poteší poukazu na jeden deň (podľa vlastného výberu) bez skúšania.

      Vyhodnotenie súťaže

      1. miesto - 3. B trieda

      2. miesto - 3. A trieda

      3. miesto -  2. B trieda

       

      Víťazná trieda 3. B získala poukaz na jeden deň bez skúšania a všetci žiaci umiestnení na 1. - 3. mieste sa potešili vecným a sladkým darčekom

      Všetkým študentom ďakujeme za zaujímavé prezentácie, kreatívne hádanky, doplňovačky, krížovky, osemsmerovky, puzzle, príslovia, porekadlá, pranostiky,  tradičné sviatočné obrázky, vedomostné testy a usilovné plnenie aktivít.

      Pochvala patrí tiež porote za náročné vyhodnotenie súťaží. 

      Ďakujeme triednym učiteľkám za neoceniteľné rady a pomoc počas celých Magických knižných hodov.

      Ešte raz vďaka a víťazom blahoželáme!!!

     • Halloween

     • Po minuloročnom online hlasovaní o najkrajšiu tekvicu na sociálnych sieťach sme si tohtoročnú prezenčnú súťaž užili naplno. Žiaci vytvorili nové nápadité plagáty, ktorými vyzdobili chodby našej školy. Do súťaže o najkrajšiu tekvicu sa zapojili všetky triedy, aj keď treba podotknúť, že každá trieda mala svojho hlavného „kreatívca“. Do hlasovania sa zapojili všetci žiaci, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

      1. miesto tekvica č. 5 - IV.A
      2. miesto tekvica č. 3 – I.A
      3. miesto tekvica č. 4 – III.A

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa o rok!