• Literárna exkurzia Nitra

     • Nitra, jedno z najkrajších a najstarších miest Slovenska v zamračený májový utorok privítala študentov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi.

      Prvou zastávkou bola katedrála, ktorej história siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola. Najstaršou časťou katedrály je románsky kostolík sv. Emeráma. Žiakov najviac zaujal neopakovateľný krásny výhľad z veže katedrály na starobylú ale aj modernú Nitru.

      Diecézne múzeum, kde sme sa dozvedeli informácie o živote a diele sv. Konštantína a sv. Metoda, videli sme vzácne listiny v latinke a hlaholike. Zaujali nás napríklad významné pamiatky, ako evanjeliár z 11.storočia či Zoborské listiny z roku 1111.

      Pred hradbami sme si urobili spoločnú fotografiu pri súsoší predstavujúcom solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda. Ich mená sa spájajú s prvým slovanským písmom – hlaholikou.

      Naše kroky smerovali do hornej časti Pribinovho námestia, ktoré zdobí Kluchov palác, jeho nárožie podopiera Corgoň – socha Atlanta. Študenti sa dotýkali palca na soche Corgoňa s vierou, že im prinesie šťastie pri koncoročných písomkách.

      Každá budova lemujúca Pribinovo námestie je svedkom nitrianskej histórie. V strede námestia sa vyníma impozantná socha Pribinu, prvého slovanského kniežaťa sídliaceho v Nitrave.  

      Poslednou zastávkou bol zaujímavý objekt - Zoborský kláštor, barokový kláštorný komplex, situovaný na úpätí vrchu Zobor. Túto zrekonštruovanú zrúcaninu sme si s veľkou radosťou obzreli aj my. Svoradova jaskyňa - Svätý Svorad istý čas žil v jaskyni asketickým spôsobom života, a keď zomrel jeho telesné pozostatky boli uložené na Nitrianskom hrade, v katedrálnom chráme Svätého Emeráma.

      Literárna exkurzia priniesla veľa zážitkov a príjemného pátrania za našou veľkou históriou.

     • Budúcnosť Európy mojimi očami

     • Dňa 9. mája sa v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave konala diskusia na tému "Budúcnosť Európy mojimi očami" v spolupráci so slovenským zastúpením nadácie Hanns Seidel Stiftung. Jej hlavným predstaviteľom a usporiadateľom bol europoslanec Ivan Štefanec, zúčastnili sa jej aj spisovateľ a pedagóg Daniel Hevier, Katarína Kissová-Korduliaková,riaditeľka kancelárie HSS v Bratislave a Marco Németh, víťaz predchádzajúceho kola. Okrem obohacujúcej diskusie sa pri príležitosti osláv Dňa Európy, zároveň konalo aj vyhodnotenie esejistickej súťaže na túto tému. Cieľom bolo zistiť ako mladí ľudia vnímajú budúcnosť Európy, najmä v súčasnosti, kedy by sa pojem mier a solidarita mali dostať do popredia.

      Diskusie a oceňovania sa zúčastnil aj náš žiak z 2. A triedy Nikolas Knažík, ktorý sa tiež zapojil do esejistickej súťaže, neumiestnil sa síce medzi prvými troma ocenenými, ale odniesol si so sebou nové obohacujúce poznatky a skvelý zážitok.

     • Topoľčianky

     • Odborná exkurzia – Topoľčianky bola spestrením vyučovania žiakov prvých ročníkov. V stredu 4. mája sa 1. A a 1. B spolu s triednymi učiteľkami vybrali na spoločnú exkurziu. Prvou zastávkou bol Národný žrebčín „Topoľčianky“ š. p., ktorý píše svoju históriu už 101 rokov. Žiaci si mohli prehliadnuť stajne, v ktorých našli všetkých päť plemien koní chovaných v Národnom žrebčíne – lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. Videli krásny veľký areál, kde sa kone cvičia, pripravujú na preteky či rôzne súťaže. Druhou zastávkou bol Topoľčiansky zámok. História zámku siaha až do 13. storočia. Súčasnú podobu dostal v prvej polovici 19. storočia, od kedy sa klasické krídlo kaštieľa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku. Od druhej polovice 20. storočia je zámok národnou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťami zámku sú napríklad – 200 ročná zámocká knižnica, ktorá obsahuje prvú slovenskú gramatiku od Antona Bernoláka – Gramatica slavica z roku 1790; pracovňa prezidenta 1. ČSR Tomáša G. Masaryka s jeho obľúbeným koženým kreslom a mnohé iné zaujímavé exempláre. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a prežili veľmi príjemný deň.

     • Mladý Európan 2022

     • 28. 04. 2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý Európan“, ktorú pravidelne organizuje Európske informačné centrum v Bratislave. Podmienkou účasti je čo najrýchlejšie sa prihlásenie do súťaže a vypracovanie projektu o predsedajúcej krajine v príslušnom kalendárnom roku. Tento rok sme mali na výber z dvoch krajín, a to Francúzsko a Česká republika. Náš tím si vybral projekt o Českej republike a spracoval ho v programe SWAY (https://sway.office.com/W34DPMeBtN8x2HdG?ref=Link).

      Školu reprezentovalo 3-členné družstvo: Viktória Lovászová, Damián Tengeri (3.A) a Adam Hartl (4.B). Súťažiaci v prvom kole vypracovali vedomostný test týkajúci sa Európskej únie, v druhom kole sa popasovali s viacjazyčnou tajničkou a v treťom kole si zmerali sily v poznávaní osobností, symbolov a dominánt EÚ.

      Do finále sme nepostúpili, ale ako sa hovorí : „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ a myslím si, že za tie osobné skúsenosti to naozaj stálo.

     • Deň narcisov

     • Dva roky sa kvôli covidovým opatreniam zbierka nekonala priamo v uliciach našich miest. Tento rok študentky 2. ročníka našej OA ako dobrovoľníčky zbierky „Deň narcisov 2022“ pripínali 28. apríla kvietky na podporu onkologických pacientov priamo v uliciach Serede. Od darcov sa dievčatám podarilo vyzbierať krásnu sumu 1 450,11 €, doposiaľ najvyššiu, odkedy v spolupráci s Ligou proti rakovine zbierku vykonávame. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a pomôžu tak uľahčiť život mnohým onkologickým pacientom. Na Slovensku existuje veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však práve zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Ešte raz vyslovujeme všetkým darcom veľkú vďaku!

     • Hollého pamätník

     • Západoslovenské múzeum v Trnave bolo hostiteľom 68. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krajské kolo Hollého pamätníka v kategórii IV. a V. prebehlo v piatok 29. apríla 2022. Našu školu reprezentovala Natália Šuláková žiačka 3. B triedy v próze. Hoci si diplom neodniesla, prežila veľmi pekný poetický deň v kruhu najlepších recitátorov kraja. Natálke držíme palce v ďalších prednesoch a želáme jej veľa ďalších úspechov.

     • Knižné hody - aktivity so ZŠ J. A. Komenského

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

      16. ročník knižných hodov zameraný  na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže " O troch grošoch...", pokračoval aktivitami so ZŠ J. A. Komenského v Seredi.  Ako sme už o projekte písali, podobne ako v rozprávke, aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      Na škole sme 27. apríla 2022 privítali aj žiakov ôsmeho ročníka ZŠ J. A. Komenského zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody predstavili žiaci našej školy zjednodušene fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili jednoduchý podnikateľský zámer – výrobu pletených hračiek pre psov a mačky z recyklovanej lákty - použili sme zbytky farebných látok a priadze. Žiaci vytvorili spoločné družstvá - ôsmaci a žiaci II. ročníka OA v Seredi, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, urobili reklamu vo forme plagátu. Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  Aj takotuo formou sme ôsmakom predstavili, ako v reálnej praxi funguje podnikanie, čo všetko musí podnikateľ v praxi ovládať a s čím sa počas zakladania firmy stretáva.