• Tretí groš - recepty starých materí...

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

       

      Ani sme sa nenazdali a už tu máme koniec školského roka. Okrem toho, že sme sa venovali štúdiu a niektorí z nás si opravovali známky a snažili sa dobehnúť všeto zameškané, sa nám darilo aj v realizácii aktivít projektu Knižné hody. V priebehu mesiacov máj - jún sme zisťovali staré, častokrát zabudnuté recepty od našich babičiek, starých mám, susediek a známych. Žiaci zozbierali  rôzne druhy receptov.

      Jednotlivé triedy mali recepty rozdelené nasledovne:

      • 1.A – jedlá a pokrmy zo zemiakov
      • 1.B – jedlá a pokrmy z kapusty 
      • 2.A – múčne jedlá a pokrmy
      • 2.B – pokrmy a jedlá  zo strukovín
      • 3.A – ovocné jedlá
      • 3.B – zeleninové jedlá
      • 4.A – jedlá a pokrmy z mäsa
      • 4.B  - mliečne jedlá a pokrmy

      Každá trieda spracovala recepty a vytvorila pútavé panely. Asi každému z nás pri pohľade na obrázky s lákavými jedlami prišla chuť na jedlo. Niektoré sme si už doma aj stihli uvariť a ochutnať a niektoré nám možno uvaria aj pani kuchárky v školskej jedálni. V projekte budeme pokračovať na jeseň v nasledujúcom školskom roku, kedy zo zozbieraných receptov zostavíme tlačenú brožúru: "Recepty starých materí". Aj takouto formou chceme poukázať na to, že mladí ľudia sa majú neustále čo učiť z múdrosti a životných skúseností našich starých rodičov.

     • Mladý záchranár Trnavskej župy

     • 22. júna sa súťažné družstvo Obchodnej akadémie Sereď zúčastnilo 2. ročníka súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy. Naše družstvo tvorili študenti 3. ročníka v zložení: Damián Tengeri, Tamara Pavelková, Dominika Perinová, Lea Miklovičová a Veronika Kolláriková. Náhradníčkou  bola Viktória Bojnanská z  2. B triedy. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažných družstiev z nezdravotníckych stredných odborných škôl a gymnázií. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizátori súťaže pripravili osem stanovíšť so simulovanými modelovými krízovými situáciami. Študenti si museli poradiť s epileptickým záchvatom, zlomeninami, alergickou reakciu, otravou chemikáliami, zásahom elektrickým prúdom, popáleninou, vyskúšali si oživovanie pacientov (KPR) na figurínach a zvládli tiež písomné testy z poskytovania prvej pomoci. Po celý deň panovala príjemná súťažná atmosféra, stanovištia boli rozmiestnené na rôznych miestach Trnavy. Víťazmi sa stali študenti Arcibiskupského gymnázia Trnava, druhé miesto obsadili študenti z Gymnázia Angely Merici Trnava a tretí skončili študenti Gymnázia L. Novomeského Senica.

      Ale víťazmi sa stali napokon všetci súťažiaci, ktorí zvládli nástrahy poskytovania prvej pomoci. Výborná bola spätná väzba od porotcov súťaže, ktorí po každej simulovanej situácii študentov zhodnotili a pochválili za správny postup. V prípade nesprávneho postupu zároveň poradili, ako danú situáciu zvládnuť ešte lepšie.

      Kiežby nikdy nemuseli riešiť skutočné krízové situácie a ak predsa, budú pripravení a budú vedieť využiť svoje vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci. Našim študentom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

     • Micro:bit do školy

     • Vďaka Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom naša škola zakúpila sady BBC micro:bitov, s ktorými sme si na májových a júnových hodinách informatiky vyskúšali blokové programovanie. Po zvládnutí základov, mali žiaci pomocou týchto mikropočítačov vytvoriť objekt, ktorý by využíval základné funkcie micro:bitu.

      Niektorí nešetrili nápadmi a potvrdili svoju kreativitu a šikovnosť. Vybrané žiacke projekty, ako napr. výťah, kolotoč, detektor lži... nájdete aj medzi fotografiami.

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého ročníka spoznávali historické zaujímavosti Trnavy. Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Milý sprievodca v dobovom kostýme nám porozprával o bohatstvách Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „ slovenského Ríma“

      Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.

      Na budove Divadla Jána Palárika nás zaujalo priečelie budovy, na ktorom sa nachádza latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Pri Dome hudby sme si pripomenuli Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.

      Bazilika sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej barokovej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.

      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi nás privítal svojou pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti v rámci regionálnej výchovy.

     • Literárna exkurzia Bratislava alebo tretiaci spoznávajú Bratislavu

     • Potulky za nielen literárnou históriou minulosti sme tento školský rok ukončili v Bratislave, našom hlavnom meste.

      Prvou pamiatkou, ktorú sme navštívili bol pamätník vypínajúci sa nad Bratislavou – Slavín. Druhou zastávkou na poznávacej ceste bola najvýznamnejšia sakrálna stavba a gotický skvost mesta – Dóm sv. Martina. Na vrchole vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme videli bol Palác Uhorskej kráľovskej komory, ktorá sa spája s menom Ľudovíta Štúra. Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej Korvín ako vôbec prvú univerzitu na Slovensku. Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv. Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom. Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sa nachádza unikátna zbierka 6 anglických tapisérií zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Peknou turistickou atrakciou je prehliadka hlavného mesta turistickým vláčikom - Blaváčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Okružná jazda Bratislavou cez okná červeného vláčika zapôsobila na nás veľmi intenzívne a krásne zákutia historických častí čarovne.

      Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku, ktorá smerovala až k nám do Serede.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol Grasalkovičov palác, nazývaný aj Prezidentský palác. Je to budova, ktorej architektúra sa ponáša na obdobie rokoka. Od roku 1996 sa v nej nachádza sídlo prezidenta Slovenskej republiky, dnes prezidentky Zuzany Čaputovej.

      Uchodení, unavení, ale plní poznatkov a zážitkov z príjemných chvíľ sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalšie potulky za vedomosťami.

     • Knižné hody - tretí groš...

     • O 16. ročníku Knižných hodov, ktorého témou je finančná gramotnosť detí a mládeže: "O troch grošoch...", sme už na stránke písali. V mesiaci marec a apríl sme postupne realizovali aktivity zamerané na spoluprácu so základnými školami a zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov našej školy. V mesiaci máj a jún sme sa zamerali na aktivity, ktoré napĺňajú obsah tretieho groša. Začali sme ručne vyrábať vlnených anjelikov a vymaľovávať sklenené obrázky, ktoré venujeme pri príležitosti mesiaca úcty k starším seniorom DSS v Seredi. Žiaci na voliteľných predmetoch, triednických hodinách a v rámci krúžkov vytvárali krásne výrobky, ktorými chcú potešiť seniorov a ukázať im tak, že ich máme radi, nezabúdame na ich múdrosť, rady a skúsenosti, ktoré nám počas svojho života odovzdávajú. V rámci tohto bloku projektu Knižných hodov sa tiež 20 žiakov z našej školy zúčastnilo na akcii "Deň pohody", ktorú zorganizoval 16. júna 2022 DSS v Seredi. Dievčatá pomáhali obsluhoať pri občerstvení a svojím milým úsmevom prispievali k príjemnej atmosfére, ktorá na tejto krásnej akciii vládla. V priebehu mesiaca september máme naplánovanú spoločnú opekačku našich žiakov s klientami DSS v Seredi a v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším tiež spoločné dopoludnie, v rámci ktorého si žiaci pripravia kultúrne pásmo, v závere ktorého budeme rozdávať už spomínamé ručne vyrobené výrobky klientom DSS. Aj takouto formou im chceme spríjemniť ich jeseň života a ukázať im, že mladí ľudia na nich nezabúdajú, myslia na nich a sú radi, že majú od koho čerpať múdrosti a životné skúsenosti, z ktorých sa môžu poučiť a zužitkovať ich ďalej vo svojom živote.

     • Exkurzia - logistické centrum Tesco

     • Vo štvrtok 16. júna 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v logistickom centre Tesco v Gáni. Na úvod sme si pozreli prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli, kedy a kde vzniklo Tesco, kto bol zakladateľ Tesca, ako sa postupne rozširoval obchodný reťazec Tesco z Veľkej Británie aj do viacerých krajín Európy. V ďalšej časti exkurzie nás oboznámili s fungovaním a organizáciou činnosti v troch logistických centrách (LC), ktoré Tesco v Gáni vlastní. Potom sme sa presunuli do jedného z LC, v ktorom prebieha skladovanie a distribúcia tovarov nepotrovinárskeho charakteru. Pracovníci  LC nám popísali, ako prebieha dovoz tovaru, naskladnenie v LC a následne samotná distribúcia na jednotlivé obchodné jednotky Tesca v celej SR, Česku a Maďarsku. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého ohľadom prevádzky a fungovania LC, čím sme si rozšírili teoretické vedomosti z tematického celku Vnútorný obchod, ktorý sa preberá na podnikovej ekonomike.