• Otvorenie šk. roka 2022/2023

     • Pozývame Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 hod v športovej hale.

      Podmienkou vstupu do školy je predloženie Vyhlásenia o bezpríznakovosti (1. roč. v papierovej forme, ostatné ročníky cez EduPage - s najskorším dátumom 4. septembra 2022).

      Všetky informácie týkajúce sa vytvorenia bezpečného prostredia školy v momentálnej situácii nájdete v dokumente Zelená otvoreným školám.

      Tešíme sa na Vás!

     • Informácie pre stravníkov v školskej jedálni na školský rok 2022/2023

     • Informácie pre ŠJ OA Mládežnícka 158/5 Sereď

      Cena stravnej jednotky:

      • pre žiakov Obchodnej akadémie Sereď:
       1. - 4. ročník 1,41 € + 0,30 € réžia = 1,71 €
      • pre žiakov Gymnázia Vojtech Mihálika:
       príma – kvarta (11 - 15 rokov) 1,30 € potraviny+0,30 réžia = 1,60 €
       kvinta - oktáva (15 - 18 rokov) 1,41 € potraviny + 0,30 réžia = 1,71 €

       Ak rodičia žiakov tried príma až kvarta prihlásia dobrovoľne deti na väčšiu porciu, platia ako žiaci kvinty – oktávy.
      • pre cudzích stravníkov je 1,41 € + 2,99 € réžia = 4,40 €.

      Poštové poukážky na stravu je nutné uhradiť do 30. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.