• Kam na strednú?

     • V utorok 27. 9. 2022 TTSk ako zriaďovateľ stredných škôl zorganizoval Burzu stredných škôl s názvom: "Kam na strednú?". Aj naša škola sa zúčastnila na tomto podujatí. Informovali sme prítomných žiakov základných škôl a ich  rodičov o  škole, o študijnom odbore, ktorý na škole máme, o obsahovej náplni jednotlivých predmetov, mimoškolských aktivitách a duálnom vzdelávaní, ktoré ponúkame. Záujem o informácie prejavili tiež výchovní poradcovia základných škôl, u ktorých sme sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom na našu školu - systém výučby, možnosti umiestnenia absolventov a hlavne systém duálneho vzdelávania, v ktorom máme zapojených žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

     • Poznaj svoje mesto

     • „Škola hrou“ je zážitkové učenie  pre žiakov Obchodnej akadémie v Seredi. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici.  Žiaci 1. A a 1. B začali svoje potulky literárno-historickou prehliadkou nášho mesta – Sereď. Milé pani knihovníčky informovali o najstarších knižniciach, o systéme knižníc, o pravidlách výpožičky kníh a inými zaujímavosťami spojenými s knihami.

      Históriu mesta, Šintavského vodného hradu, kostola, kaštieľa a všetkých významných pamiatok sme si predstavili v Mestskom múzeu na Fándlyho fare. V mestskej záhrade sme okúsili jabĺčka zo slávnej bezjadierkovej jablone J. Fándlyho. Cestou z múzea sme si prešli cez hranicu Nitrianskej a Bratislavskej župy. Naše kroky sa zastavili pri kaštieli, kde nás z okien sledovala seredská šľachta. Cestu za históriou nášho mesta sme ukončili v zrekonštruovanom bastióne, kde sme si pozreli sochu vojaka a jeho nápis vrytý v stene.

      Zistili sme, že aj v Seredi môžeme nájsť zaujímavé miesta a my sme sa o tom spolu s prvákmi presvedčili.

     • Interaktívne workshopy JA Slovensko

     • V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa aj naši žiaci z 3.A a 3.B zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nich v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v našej škole vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. v zastúpení Grétky Balátovej a Moniky Spótovej.
      Žiaci sa venovali témam ako je vzácnosť a ekonomické rozhodovanie. Prostredníctvom interaktívnych aktivít zvládli dopyt, ponuku a trhovú rovnováhu. Zoznámili sa s posunmi kriviek dopytu a ponuky a interakciami trhov.
      Prostredníctvom trhovej simulácie sa naučili základy riadenia svojej firmy, zvládli základy finančnej analýzy, vyskúšali si tvorbu podnikateľského plánu a svoje prezentačné zručnosti.

      Všetky foto nájdete na https://photos.app.goo.gl/p4zQ75NRmxZYRxvc9  

     • Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

     • Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia  zorganizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Sereď,  Galantské osvetové stredisko  a SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi pietnu spomienku, ktorá sa konala v rámci celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia. Dňom obetí holokaustu je na Slovensku 9. september,  tento deň v roku 1941 vláda vojnového slovenského štátu vydala Židovský kódex. Časťou pietnej spomienky sme boli aj my s našimi tretiakmi.

      Súčasťou pietneho aktu bolo zapálenie siedmich sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri. Pred každou zapálenou sviečkou bolo prečítaných desať mien zo zoznamu obetí holokaustu. Siedmu sviečku zapálila žiačka našej školy Viktória Töröková z III. B.

      zdroj fotografií: OA Sereď, Seredské novinky