• Okresné kolo v stolnom tenise

     • Dňa 19. 10. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat v Galante. Zúčastnili sa aj naši žiaci a dopadli veľmi úspešne, dievčatá v zložení Tamara Pavelková IV. B, Lucia Luptáková IV. B a Nina Mesárošová I .B vybojovali 1. miesto a postup na krajské kolo (Župná olympiáda). Dievčatám gratulujeme.

      Chlapci v zložení Matúš Slezák II. B, Martin Godály II. A, Kiss Alexej II. B a Šimon Jančich I. B po bojovnom výkone obsadili v skupine 3. miesto a do semifinále sa im postúpiť nepodarilo. Za bojovnosť si však zaslúžia pochvalu.

     • Žijeme Erasmom+

     • Náš projekt Training firms boost your success v rámci programu Erasmus+ pokračoval ďalšou mobilitou, tentokrát sme boli hostiteľmi my.  V dňoch  9. – 15. 10. 2022 sme na Obchodnej akadémii v Seredi privítali cvičné firmy z Bulharska, Rakúska a Severného Macedónska, Pripravili sme pre nich pestrý program. Okrem „povinných jázd“ ako je prehliadka školy a mesta, sme im ukázali aj  Múzeum holokaustu v Seredi, či Trnavu, kde sme si zahrali GPS hru mocný opasok. Najviac asi každého zaujala exkurzia do Hubert-u J.E., kde sme si prezreli podnik a dozvedeli sa viac o výrobe šumivého vína. Nemenej zaujímavá bola aj exkurzia v manufaktúre na výrobu papiera Petrus. Okrem poznatkov o histórii a výrobe papiera sme si odniesli aj papier, ktorý si každý sám vlastnoručne vyrobil.

      Samozrejme, že týždeň nebol iba o zábave a poznávaní, ale aj o práci.  V pondelok nám všetky firmy ukázali svoje prezentácie. Dozvedeli sme sa niečo štruktúre ich firmy, aké výrobky ponúkajú a podobne. Utorok sa niesol v znamení prípravy na veľtrh. Firmy si pripravovali svoje stánky a vyrábali hlasovacie krabičky. Podmienkou bolo, že hlasovacia krabička musí súvisieť s dizajnom stánku, či produktom, ktorý firma ponúka. Usilovná práca všetkých firiem vyvrcholila vo štvrtok, kedy sa konal Veľtrh cvičných firiem. Naši žiaci nakupovali, porovnávali, hodnotili a najmä hlasovali za najlepšiu firmu. Prvé miesto získala firma z Rakúska Schönheitsoase. Učitelia mali tiež možnosť hlasovania, či lepšie povedané hodnotenia, pretože bodovali dizajn stánku, produkt, ktorý firma ponúka, katalóg produktov a prístup k zákazníkovi. U učiteľov najviac zabodovala slovenská Boxies, a.s. Ocenili sme aj najkreatívnejšiu hlasovaciu krabičku, znovu sa najviac páčila krabička Boxies, a.s.   V piatok sme všetko vyhodnotili, odovzdali diplomy a naši hostia sa zúčastnili imatrikulácií prvákov. Ako spomienku (aj keď iba na chvíľu) nám tu zanechali vyrezané tekvice so symbolmi svojich krajín. V sobotu sme sa so všetkými rozlúčili a zaželali im šťastnú cestu. Stretneme sa o mesiac v Severnom Macedónsku.

     • Exkurzia po Záhorí

     • Slnečné počasie nám prialo a naša literárna exkurzia po pamätných miestach našich slovenských národovcov vyšla na 100%. So žiakmi 2. A a B sme zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí k malebnému rodnému domčeku Jána Hollého.

      Ďalej naše kroky viedli do Hlbokého, do pamätnej izby spojenej s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke zapálením kahančekov. 

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si okrem peknej prehliadky mohli pochutiť na bez kôstkovej jabloni.

      Poslednou zastávkou na našej ceste bola Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Žiaľ nemohli sme zasadnúť do koncertnej freskovej sály, pretože interiér kaštieľa sa renovuje. Pri zaujímavom zanietenom výklade pani sprievodkyne sme dumali  nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „Strom roka 2019.“

      Uvedomili sme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré môžeme spoznávať.

     • Gaudeamus igitur

     • Žiaci 4. ročníka sa v stredu 5. októbra 2022 zúčastnili na XXV. ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia na výstavisku Incheba Expo v Bratislave. Okrem informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí, mohli návštevníci absolvovať aj iné sprievodné programy, najmä prednášky vystavujúcich škôl, ktoré boli zamerné na témy ako príprava na prijímacie skúšky, podmienky prijímacieho konania, formy a zameranie jednotlivých fakúlt a študijných programov. Ako ďalšie sprievodné programy mohli navštíviť Poradenské centrum pre štúdium v zahraničí, Poradenský servis s Testovacím centrom a tiež program Veda pre život, ktorý študentom umožnil nahliadnuť do pozadia prírodovedných a technických odborov a vyskúšať si zaujímavé vedecké a technické exponáty. 
       

     • Slovenské rýchle prsty 2022

     • V dňoch 27. – 29. 09. 2022 sa v Bratislave konal „3. ročník Slovenských rýchlych prstov 2022“ – celoštátne sústredenie žiakov v spracovaní textu na počítači.

      Našu školu zastupovali žiačky 2. A triedy: Burianová Petra a Lörincová Soňa. Počas troch nabitých dní si naše žiačky vyskúšali rýchlosť svojich prstov a zažili skutočne profesionálny tréning spolu so študentami z celého Slovenska.

      Dievčatá si vyskúšali rôzne techniky písania, napr. minútové a dvojminútové odpisy, odpisy na 30 minút, diktáty, atď. Každý jeden výkon, ktorí žiaci absolvovali bol vždy na konci vyhodnotený. U dievčat bolo vidieť, ako sa zo dňa na deň zlepšovali. Získali nové skúsenosti a zážitky. Osobne sa stretli s pani Helenou Zaviačičovou, deväťnásobnou majsterkou sveta v písaní na klávesnici, držiteľkou svetového rekordu (928 čistých úderov za minútu).

      I keď sa neumiestnili na popredných miestach – „Veď nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ – Peťke i Soničke ďakujeme za vzornú reprezentáciu.