• Múzeum holokaustu: Diskusia na tému "Hrôzy vojny"

     • V piatok 25. novembra 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili v Múzeu holokaustu v Seredi diskusie na tému: "Hrôzy vojny." V diskusii ako hosť vystúpil novinár denníka N -  Marek Tóda, ktorý sa venuje problematike vojny a holokaustu, a tiež Martina Felonenko - Ukrajinka, ktorá je zobrazená na poštovej známke. Pred vojnou viedla na Ukrajine pokojný život obyčajného radového človeka. Bola športovkyňa, tak ako aj jej matka (vicemajsterka v modernej gymnastike). Po vypuknutí vojny odišla na Slovensko. Opisovala život obyčajných ľudí pred vojnou, rozprávala o kultúre, pamiatkach, novostavbách, parkoch, ktoré mali na Ukrajine vybudované. Toto všetko sa teraz ničí, život nadobudol úplne iný rozmer, ľudia čakajú s pokorou a dôstojnosťou, čo sa bude diať ďalej. Ďakovala za pomoc, ktorú poskytuje Slovensko ľuďom na Ukrajine. Ona sama pracuje v centre, ktoré sa zameriava na humanitárnu pomoc.  V závere viackrát vyzdvihla hlavnú myšlienku: máme si ceniť, že máme pokojný život  v mieri. Máme žiť naplno tu a teraz a chrániť pokoj a mier, lebo človek nikdy nevie, čo mu prinesie budúcnosť.   

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 15.11. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
      Z celkovo 13 prihlásených súťažiacich sa súťaže napokon zúčastnilo 9 študentov. Svoje sily si
      zmerali v písomnom teste, ktorý pozostával z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania
      s porozumením, ako aj v ústnej odpovedi, kde ich úlohou bolo vymyslieť príbeh podľa
      obrázku a situačný dialóg. Najlepšie sa s úlohami popasovali:


      1. miesto Lara Vajdíková – 4. B
      2. miesto Paulína Soldánová – 3. A
      3. miesto Damián Tengeri – 4. A


      Blahoželáme a Lare budeme držať palce v okresnom kole. 

     • "Ženský zákon" .... Divadlo J. Palárika Trnava

     • Akosi nám už chýbala vôňa divadla... Šum obecenstva pred prvým zdvihnutím opony, usadenie sa do mäkkého pohodlného kresla, stmievanie svetla pred zvukom prvej repliky a záverečný potlesk po odohratí poslednej scény deja na doskách, ktoré znamenajú svet. Po dvoch rokoch prestávky sme si toto všetko mohli znovu zopakovať. V stredu 9. novembra 2022 sme v divadle J. Palárika v Trnave navštívili divadelné predstavenie "Ženský zákon", v podaní hosťujúceho súboru divadla J. G. Tajovského zo Zvolena. Ponorení do deja sme sa preniesli do dávnej minulosti. Pozorne sme sledovali zápletku a z chuti sme sa zasmiali na vtipných replikách. Modernejšie spracovanie staršej klasiky sa nám všetkým veľmi páčilo. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu. 

     • Imatrikulácie prvákov

     • V piatok 14. októbra 2022 sa športová hala zmenila na televízne štúdio Obchodka - vysielala sa hudobná show s témou rok 2000. To bola téma tohtoročných imatrikulácií. Na úvod predviedli svoje pekné tanečné vystúpenie tretiaci, potom druháci a v priebehu programu aj žiaci prvého ročníka. Potom prváci absolvovali disciplíny, ktoré boli skúškou ich vytrvalosti, odvahy a šikovnosti. Po každej disciplíne sa boli "občerstviť  nápojmi z  bufetu", alebo si odniesli sladkú odmenu. Na záver zložili sľub prváci aj ich triedne učiteľky. Zostáva už len dúfať, že sa našim novým spolužiakom bude na škole páčiť a svojimi skutkami a správaním budú napĺňať slová zloženého sľubu. 

     • Knižné hody pokračujú - "Tretí groš..."

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

       

      V stredu 26. 10. 2022 žiaci II. A triedy v rámci pokračovania projektu Knižné hody navštívili DSS v Seredi. Na úvod milého stretnutia si pripravili krátky kultúrny program - príhovor, tanec a peknú poviedku. Po skončení programu sa s klientami DSS porozprávali, hrali spolu spoločenské hry. Starkí si zaspomínali na svoje mladé časy, s radosťou porozprávali, ako oni trávili voľný čas, ako sa učilo na školách, porozprávali zaujímavé, niekedy humorné, inokedy smutnejšie zážitky zo svojho života. Čas vyhradený na stretnutie veľmi rýchlo ubehol. Starkí boli veľmi spokojní, usmiati a ako sami povedali, tešia sa na ďalšie spoločné stretnutie. V závere stretnutia im naši žiaci odovzdali malé darčeky - pletených anjelikov a maľované motýliky. Darčeky, ktoré žiaci vyrábali počas minulého školského roku sa všetkým veľmi páčili, potešili srdiečka a vyčarili milé úsmevy na tvárach. Stretnutie sme zorganizovali v rámci mesiaca október - mesiaca úcty k starším. Zároveň sme uskutočnili aktivitu v rámci projetku Knižné hody - tretí groš - spolupráca s DSS Sereď.

      V rámci tretej časti projektu - tretí groš - sme dokončili aj panely so zozbieranými receptami. Recepty zbierali žiaci od svojich babičiek a prababičiek. Urobili sme z nich peknú výstavku, ktorú si žiaci mohli pozrieť v priestoroch školy. Panely využijeme aj na vzdelávacie účely. Význam, využitie a užitočnosť jednotlivých druhov potravín vo výžive človeka sa žiaci učia spoznávať na predmetoch biológia a tovaroznalectvo. Aj takto prakticky a užitočne využijeme vytvorené panely s receptami. Zostáva nám ešte dať dohromady všetky zozbierané recepty a vytvoriť z nich publikáciu "Recepty starých materí". Veríme, že si každý v nej nájde svoj receptík na obľúbené jedlo. A možno budeme aj inšpirovať pani kuchárky zo školskej jedálne a uvaria nám niečo nové podľa receptov z nami vydanej zbierky. Už teraz sa tešíme na chutné jedlo.

       

     • Múzeum holokaustu

     • V týchto jesenných mesiacoch študenti prvého a druhého ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Pripomínanie si týchto udalostí je potrebné neustále. Cieľom však nie je iba spomínať, no treba sa zamyslieť, poučiť a uvedomiť si čo máme, kde a ako žijeme. Sprievodcom bola zdôraznená naša sloboda, rodičia a jedlo. V dnešnej dobe podceňované, no veľmi aktuálne skutočnosti.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Projekt do ktorého sa už tradične a s radosťou zapájame, nás tento školský rok potešil námetom. „Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“ takouto krásnou témou sme otvorili bránu do nového školského roka. Prváci našej školy hneď začali tvoriť. Nová škola, nové prostredie a do toho fantasy. Čo viac si mohli želať? Nezaostali ani druháci a tretiaci, ktorí pridali pár pekných záložiek.

      Samozrejme Harry Potter, anime, či rôzne fantázie našich študentov zohrali najdôležitejšiu úlohu pri inšpirácii tvorby záložky. Hľadali knihy, námety na internete, či iba vo svojej fantázii.

      Našou partnerskou školou bola Obchodná akadémia Topoľčany. Milá pani profesorka nás hneď kontaktovala a prišlo aj k výmene záložiek a samozrejme propagačných a informačných prospektov o našich školách. Všetko sme stihli v stanovenom čase. Záložiek, ktoré sme poslali na OA Topoľčany bolo oveľa viac ako nám prišlo. Preto sme nemohli potešiť všetkých našich študentov.

      Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok a ďalšiu výmenu.

     • ZAV Talenty druhých ročníkov

     • Dňa 25. 10. 2022 sa uskutočnila online súťaž „ZAV Talenty druhých ročníkov“. Žiaci súťažili v niekoľkých disciplínach: ako prvé si zmerali sily v minútovkách (cyklus pozostával z 25 cvičení). Po krátkej prestávke nasledoval 10 minútových odpis s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu a potom druhý 10 minútový odpis s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Súťaže sa zúčastnili najlepšie píšuci žiaci druhých ročníkov, ktorých výkon je 200 čistých úderov za minútu.

      I keď sa študenti našej školy neumiestnili na popredných priečkach ďakujeme im za reprezentáciu školy a veríme, že ich výkony sa budú zlepšovať a v budúcich súťažiach sa umiestnia na vyšších priečkach.

     • Deň srdca

     • Svetový deň srdca je edukatívny projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a propagovať význam prevencie pred srdcovocievnymi problémami.

      Študentky 2. B triedy v utorok 25. 10. merali všetkým študentom a učiteľom krvný tlak, saturáciu, BMI a testovali fajčiarov.

      Dievčatá  mali oblečené červené tričká s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA :

      (0-30-5-120-80) a  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla:  O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi. Záujemcom rozdávali červené srdiečka a osobné kartičky s kódom zdravého života

      Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patrí pohlavie a vek, genetika.

       Ovplyvniteľné faktory, na ktoré sa prevencia zameriava sú fajčenie, nedostatočná životospráva, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita a nadváha, taktiež nezdravý spôsob života a stravovania.

      Veríme, že sa mnohí z našich študentov zamyslia nad správnou životosprávou.

     • Globálne vzdelávanie a festival Jeden svet na školách

     • Tento rok festival Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania neziskovej organizácie Človek v ohrození pripravili pre učiteľov a žiakov školské projekcie a diskusie k filmom, ktoré sa uskutočnia ONLINE v  týždni  od 5. do 11. novembra. Žiaci 3. B triedy si pozreli v rámci hodín slovenského jazyka film DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI. Projekt sledoval aktivistky a aktivistov protestujúcich v Hongkongu proti politickej správe v Pekingu, ktorú zastupovala politička Carrie Lam. Pozornosť sa zameriavala aj na protesty v Čile proti sociálnej nerovnosti v krajine a na hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré v Ugande bojuje za klimatickú spravodlivosť. Hlavné témy ako  klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus sa nám ukázali v inom svetle a veľmi nás oslovili. Následne prebehla diskusia, v ktorej sme sa dozvedeli, že sociálna nerovnosť na Slovensku existuje aj v 21. storočí.