• Súťaž - ZAV 100

     • V dňoch 9. 12. 2021 a 11. 12. 2021 sa konala medzinárodná internetová súťaž ZAV 100. V online priestore súťažiaci písali presne a rýchlo 25 minútových odpisov cez výučbový program ZAV. Do súťaže sa zapojilo 10 rôznych krajín sveta. V kategórii juniori (17 – 20 rokov) spolu písalo 800 rýchlopiscov a v kategórii žiaci (12 – 16 rokov) 500 súťažiacich. Našu školu reprezentovali žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Celkovo sa ich zapojilo 30. Všetci veľmi pekne uspeli a mnohí prekonali aj svoje bežné výkony.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa elánu do ďalšieho písania.

     • Vianočná výzdoba

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je krásna výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Naše príbytky zdobia vianočné stromčeky, medovníky, jagajúce sa svetielka a iné vianočné dekorácie. Priali sme si, aby aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou.

      Členovia žiackej školskej rady vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy a najkrajšiu nástenku. Počas decembra žiaci skrášľovali svoje triedy v snahe vyhrať túto súťaž. Napriek sťaženým podmienkam, keďže niektoré triedy sa ocitli v karanténe, sa zapojili všetci.

      Kvôli objektívnosti boli členkami hodnotiacej poroty netriedne učiteľky a tie rozhodli, že víťazmi, s plným počtom bodov, sa stali triedy 2A a 3.A, ktoré získali sladkú odmenu.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu vytvoriť nádhernú sviatočnú atmosféru vo svojich triedach.

     • Navždy sa zachová v pamäti stužková

     • Navždy sa zachová v pamäti stužková... znejú slová kultovej piesne skupiny Elán. Iste aj naše tohtoročné stužkové slávnosti sa navždy zapamätajú.

      V „ predkoronových“ rokoch sa žiaci pripravovali na svoju stužkovú od septembra. Hľadali najkrajšie skladby na nástup či stužkovanie, vymýšľali program, vyberali si najslušivejšie oblečenie, tešili sa na tanečnú zábavu... V minulosti im zorganizovanie stužkovej trvalo dva-tri mesiace. My sme to museli stihnúť za dva-tri dni. A to počas dvojtýždennej praxe hneď v septembri. O to dlhšie budú študentov zdobiť na hrudi zelené stužky nádeje.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj v tomto roku sa žiaci Obchodnej akadémie v Seredi rozhodli zapojiť do výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      Z pokynov sme sa dozvedeli, že od škôl by v roku 2021 namiesto krabičiek radi vyzbierali láskyplné Mikulášske balíčky – zjednodušenú verziu krabičiek. V každom balíčku by malo byť niečo sladké, niečo na zahriatie (čiapka, šál, ponožky) a niečo od srdca (odkaz, soška, vianočná ozdoba, perníček), zabalené v Mikulášskom sáčku. 

      Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii sa do výzvy zapojili všetky triedy, ale aj rodinní príslušníci žiakov a vytvorili sme 34 balíčkov. Dúfame, že Mikulášske darčeky potešia babičky a deduškov z DSS v Seredi a spríjemnia im blížiace sa sviatky malým prekvapením.

     • Erasmus 2021

     • Dňa 25. 11. 2021 sa cvičná firma HappyCBD zúčastnila 2. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v rámci programu ERAZMUS PLUS. Do tohto programu sú zapojené cvičné firmy z piatich krajín – z Rakúska, Chorvátska, Bulharska, Severného Macedónska a naša firma HyppyCBD, s. r. o. z OA Sereď.

      Veľtrh prebiehal online už druhý krát, nakoľko pandémia nám znova znemožnila vycestovať do niektorej z týchto krajín. Veľtrh mal dve časti, v prvej časti všetky zúčastnené firmy predstavili prezentácie svojich firiem a svojich výrobkov. V druhej časti prebiehalo vlastné obchodovanie – firmy nielen ponúkali svoje výrobky, ale zároveň nakupovali aj výrobky ostatných firiem. Komunikácia medzi firmami prebiehala v anglickom jazyku. Konečne sme sa so svojimi obchodnými partnermi mohli znova počuť a aj vidieť, aj keď len cez internet.

      Za našu firmu HappyCBD sa veľtrhu zúčastnili ako predávajúce Paulína Zajková a Sara Skubeňová zo 4. A triedy, ako kupujúci sa zúčastnili Vanessa Turoňová a Veronika Plentová zo 4. B triedy a Viktória Lovászová a Kristián Gála z 3. A triedy. Po rekapitulácii obchodovania, organizátorka veľtrhu Renate Wachter z partnerskej rakúskej firmy skonštatovala, že naša firma uzatvorila najviac obchodov. Všetci zúčastnení si obchodovanie veľmi užívali a už sa tešíme na ďalší veľtrh. Pevne veríme, že s našimi obchodnými partnermi sa konečne stretneme aj naživo.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 - 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Témou tohto ročníka bolo - Významné osobnosti slovenskej literatúry - 100. výročie úmrtia Pavla Országa Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej Timravy. Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola využila výmenu záložiek ako prostriedok vzájomnej spolupráce a poznávania života žiakov z opačnej strany Slovenska z Košíc, Školský internát. Táto aktivita prispela k nadviazaniu nových kontaktov medzi partnerskými školami. Veľmi príjemná spolupráca a milé kontaktovanie z oboch strán. Záložka tiež rozvíjala kreativitu, fantáziu, manuálnu zručnosť a prácu s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty.

      Záložky z partnerskej školy sme na čas vystavili vo vestibule našej školy spolu s darčekmi od partnerskej školy.

      Ďakujeme za každoročný projekt a samozrejme vďaka patrí aj našim šikovným študentom.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • Celoslovenská literárna súťaž - 3. miesto pre Laru

     • Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyhodnotili celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž „Cesty za poznaním minulosti“. Trinásty ročník bol vyhlásený pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

      V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie. Žiaci využili rôzne útvary: úvahu, rozprávanie, opis, interview.

      Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác z územia celého Slovenska, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Odborná porota pozostávajúca z radov pedagógov a literárnych odborníkov to mala veľmi náročné, pretože príbehy či úvahy prekvapili vysokou úrovňou, kreativitou a fantáziou.

      Študentka Obchodnej akadémie v Seredi Lara Vajdíková si zvolila úvahu na tému „Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy“ a získala vo svojej kategórii 3. miesto.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok neuskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ale všetkým oceneným organizátori súťaže zaslali poštou diplomy a vecné ceny.

      Larke srdečne blahoželáme !!!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 23. 11. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo OAJ. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov, ktorí si svoje vedomosti najprv overili v písomnom teste pozostávajúcom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania či počúvania s porozumením. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť príbeh na základe obrázka a samozrejme nesmeli chýbať ani situačné dialógy. A najlepšie to zvládli...

      kategória 2A (1. – 2. ročník)

      1. miesto   Paulína Soldánová (2. A)
      2. miesto   Lenka Lukáčová (2. B)
      3. miesto   Samuel Kurinec (1. A)

      kategória 2B (3. – 4. ročník)

      1. miesto   Lara Vajdíková (3. B)
      2. miesto   Paulína Zajková (4. A)
      3. miesto   Sara Skubeňová  (4. A)

      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Adoptuj si lipu...

     •        Lipa – tento krásny strom je symbolom Slovanov už od roku 1848, za svoj národný strom ho považujú nielen Slováci, ale i Česi a Slovinci. Zvolenie lipy predstavovalo  národný symbol proti útlaku a agresivite a zároveň jej bola prisudzovaná ochranná sila.

           V spolupráci s Mestským úradom v Seredi sa naša škola zapojila do aktivity „Adoptuj si lipu“, zmyslom ktorej je  výsadba  nových stromov – konkrétne líp na území mesta.

            Dostali sme krásny stromček Lipy malolistej – Tilia cordata „Rancho“. Študenti 1. B triedy tento strom vysadili v rámci hodiny biológie v areáli našej školy. Dúfame, že sa lipe u nás bude dariť a bude nás svojou prítomnosťou tešiť veľa rokov.

       

     • Sloboda nie je samozrejmosť

     • V Novembri 89 sa v bývalom Československu uskutočnila nežná revolúcia, ktorá mala za následok pád komunistického režimu. Tisíce nespokojných ľudí si dokázali nenásilnou formou protestu vynútiť politické zmeny a nastolenie základných demokratických princípov v spoločnosti.

      Najznámejšie symboly nežnej revolúcie boli štrngajúce kľúče, čiapka budajka, prsty vztýčené do tvaru písmena V či piesne známych osobností kultúrneho života. Aj takto sme si pripomenuli  udalosti spred 32 rokov.

     • Farebný týždeň

     • Na jeseň sa príroda oblieka do pestrých šiat! Školský parlament prišiel s dobrým nápadom spestriť život žiakom aj učiteľom, a tak sa druhý novembrový týždeň na našej škole niesol v znamení farieb. O tom, že každá farba má svoju symboliku a význam, sme sa presvedčili sami na sebe.

      Každému dňu vo „farebnom týždni“ sme priradili jednu z farieb, ktoré vyjadrujú pocity človeka a zároveň sú farbami prírody a potravy, ktorú konzumujeme.

      Pondelok sa niesol v znamení červenej farby – farby zdravého srdiečka a lásky.

      V utorok bola modrá farba, ktorou sme si pripomenuli dôležitý význam pitnej vody.

      Vo štvrtok školu rozžiarila žltá farby znázorňujúca duševné zdravie, ktorého dôležitosť si uvedomujeme najmä v posledných mesiacoch.

      V piatok sme sa obliekli do bielej farby. Je to farba mlieka a zdravej výživy.

      Posledný deň bol zelený deň – farba prírody a ekológie.

      Prežili sme zábavný týždeň plný farieb. „Farebný týždeň“ sme úspešne absolvovali a pevne veríme, že sme prispeli k tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť nášho zdravia, krásy prírody a vzájomného priateľstva.

     • Magické knižné hody

     • Jubilejnému 15. ročníku Knižných hodov sme dali názov MAGICKÉ. Magické preto, lebo sme načreli do našich dávnych zvykov a tradícií plných magických úkonov, zariekania, uriekania, čarovania. Každá trieda pripravila prezentácie podľa ročných období a tradičných sviatkov, ktoré sme zverejňovali v Seredských novinkách, na stránkach školy a stránkach Knižných hodov.

      Výzvou pre žiakov bolo pripraviť pútavý projekt s rôznymi tvorivými aktivitami. Pestrofarebné paravany o našej ľudovej kultúre si postupne všetci študenti naštudovali a následne riešili kreatívne hádanky, doplňovačky, osemsmerovky, puzzle, spájali príslovia, porekadlá, pranostiky,  vymaľovávali tradičné sviatočné obrázky.

      Nielenže sme sa vďaka Knižným hodom naučili históriu známych i menej známych  zvykov a tradícií, ale najúspešnejšie triedy získajú aj zaujímavé odmeny a víťazná trieda sa najviac poteší poukazu na jeden deň (podľa vlastného výberu) bez skúšania.

      Vyhodnotenie súťaže

      1. miesto - 3. B trieda

      2. miesto - 3. A trieda

      3. miesto -  2. B trieda

       

      Víťazná trieda 3. B získala poukaz na jeden deň bez skúšania a všetci žiaci umiestnení na 1. - 3. mieste sa potešili vecným a sladkým darčekom

      Všetkým študentom ďakujeme za zaujímavé prezentácie, kreatívne hádanky, doplňovačky, krížovky, osemsmerovky, puzzle, príslovia, porekadlá, pranostiky,  tradičné sviatočné obrázky, vedomostné testy a usilovné plnenie aktivít.

      Pochvala patrí tiež porote za náročné vyhodnotenie súťaží. 

      Ďakujeme triednym učiteľkám za neoceniteľné rady a pomoc počas celých Magických knižných hodov.

      Ešte raz vďaka a víťazom blahoželáme!!!

     • Halloween

     • Po minuloročnom online hlasovaní o najkrajšiu tekvicu na sociálnych sieťach sme si tohtoročnú prezenčnú súťaž užili naplno. Žiaci vytvorili nové nápadité plagáty, ktorými vyzdobili chodby našej školy. Do súťaže o najkrajšiu tekvicu sa zapojili všetky triedy, aj keď treba podotknúť, že každá trieda mala svojho hlavného „kreatívca“. Do hlasovania sa zapojili všetci žiaci, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

      1. miesto tekvica č. 5 - IV.A
      2. miesto tekvica č. 3 – I.A
      3. miesto tekvica č. 4 – III.A

      Víťazom blahoželáme a tešíme sa o rok!

     • Dvakrát dobrá čokoláda

     • Október je misijný mesiac a aj tento rok sme sa počas neho v škole zapojili do kampane Dvakrát dobrá čokoláda. Kto chcel a mohol, podporil kúpou čokolády mládež a deti v misijných krajinách. Spoločne sme vyzbierali 115 €. Čistý zisk smeruje do projektov, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.
      Ďakujeme Viki, Martinovi a Šimonovi, ktorí pomohli pri predaji a aj každému z Vás, ktorí ste si čokoladu kúpili.

     • Imatrikulácie

     • Tradíciou na našej škole je imatrikulačná slávnosť pre žiakov prvých ročníkov. Dňa 15. 9. 2021 sa konali imatrikulácie, ktoré pripravili žiaci 3. A a 3. B triedy, témou bola - armáda. Prijímali sme žiakov - kadetov prvého ročníka do našich radov. Mali možnosť zúčastniť sa dvanástich rôznych disciplín, ktoré preverili a zlepšili ich fyzické, vzdelávacie, pozorovacie a vyjadrovacie schopnosti. Všetci to zvládli na jednotku a s úsmevom na tvári. Prváci si pre nás pripravili zaujímavé tance, ktorými nahnali strach nie len sebe, ale aj nám. V hanbe neostali ani druháci, ktorí prispeli svojim tancom do nášho programu. Naši kadeti nakoniec všetko dobre zvládli a tým sa stali našimi usilovnými a spoľahlivými spolužiakmi. A prísahou aj oficiálnymi a hrdými žiakmi našej školy. Máme radosť, že sa budeme spoločne stretávať na chodbách našej školy.

      Viktória Lovászová 3. A

     • Dni nezábudiek 2021

     • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je duševné zdravie : „stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života a vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti“.

      V spolupráci  s Ligou za duševné zdravie SR v dňoch 7. a 8. októbra 2021 v priestoroch školy i v uliciach mesta naši študenti pomáhali ako dobrovoľníci na 14. ročníku zbierky „Dni nezábudiek“.  Suma, ktorú sa podarilo vyzbierať, je 429,63 € a je určená na fungovanie Linky dôvery a ďalších aktivít napomáhajúcim uľahčiť život ľuďom s rôznymi dušenými  ochoreniami. Poďakovanie patrí hlavne všetkým darcom a taktiež našim dobrovoľníkom, žiakom 2. ročníka, ktorý rozdávali modré nezábudky. Symbol modrej nezábudky nech nám pripomína krehkosť duševného zdravia človeka, ktoré je nemenej dôležité, ako zdravie fyzické...

     • Vláčikom po Bratislave

     • Prvou pamiatkou našej cesty po stopách nielen literárnej histórie, bola najvýznamnejšia sakrálna stavba a gotický skvost mesta  - Dóm sv. Martina. Na vrchole 85 m vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza 300 kg ťažká kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme neobišli, bol Palác Uhorskej kráľovskej komory. V rokoch 1847-1848 tu Ľ. Štúr , predseda Slovenského národného hnutia a vtedajší poslanec SNR za mesto Zvolen, hájil záujmy slovenského ľudu.

      Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej  vôbec jako prvú univerzitu na Slovensku, mala štyri fakulty. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo. Fungovala ani nie tridsať rokov.

      Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána z roku 1572 pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv.

      Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom.

       Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V Zrkadlovej sieni tohto paláca bol v r. 1805 podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi Františkom I. a Napoleonom. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sme sa pokochali prehliadkou unikátnej zbierky 6 anglických tapisérií zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Turistickou atrakciou je prehliadka  hlavného mesta turistickým vláčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Okružná jazda Bratislavou cez okná červeného vláčika zapôsobila na nás intenzívnejšie  a romantické zákutia historických častí čarovnejšie.

       Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý  patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, ktorá bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku. Bola sprevádzkovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do Svätého Jura, do roku 1846 bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď

      Evanjelické lýceum bolo založené v roku 1606 Davidom Kilgerom. V roku 1714 sa stal rektorom   lýcea polyhistor Matej Bel, ktorý povzniesol jeho úroveň, zmodernizoval školu, zaviedol prírodovedné predmety a zreorganizoval systém vyučovacieho procesu. Jeho hlavným cieľom v škole bolo vychovať silné kresťanské osobnosti. K histórii lýcea sa viažu mená mnohých významných slovenských dejateľov. V Evanjelickom lýceu sme navštívili Dvoranu – bývalú zborovňu, kde sa schádzali pedagógovia národného obrodenia.

      V školskom roku 1836 – 1837 sa Ľ. Štúr stal nehonorovaným námestníkom prof. J. Palkoviča na lýceu (Katedra reči a literatúry slovenskej), prednášal českú a poľskú gramatiku a dejepis, o slovanských a európskych literatúrach. Predurčoval ho k tomu najmä kredit bývalého vynikajúceho študenta a erudovanosť v latinskom jazyku. Po ukončení dbojročného štúdia v Halle  sa vrátil do Bratislavy a začal opäť pôsobiť na Katedre reči a literatúry slovenskej. V uvedenom období výrazne narastal tlak maďarských predstaviteľov na Slovákov, čo prinútilo Ľ. Štúra a slovenských národovcov žiadať ochranu u panovníka.V roku 1842 zorganizoval Ľ. Štúr podpisovú akciu pod Slovenský prestolný prosbopis, ktorý predložili slovenskí národovci cisárovi ako protest proti nútenej maďarizácii v cirkvi a v školách. Pre túto činnosť bol cirkevnou komisiu vyšetrovaný ako nepriateľ vlasti a zbavený prednášania na lýceu

      Rok 1843 venoval Ľ. Štúr otázke spisovného jazyka (viď. ďalej), rozbehol aktivity na vydávanie novín a ich literárnej prílohy a v roku 1844 pomáhal zakladať spolok Tatrín. V marci 1844 musel definitívne odísť z evanjelického lýcea. Na protest proti odvolaniu Ľ. Štúra z funkcie zástupcu Katedry reči a literatúry slovenskej sa 22 študentov rozhodlo opustiť lýceum. Trinásť z nich potom dokončilo štúdiá v Levoči. Janko Matuška pri tejto príležitosti zložil text súčasnej štátnej hymny, ktorú študenti spievali pri odchode z lýcea na melódiu ľudovej piesne Kopala studničku pozerala do nej.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol Grasalkovičov palác nazývaný aj Prezidentský palác je budova, ktorej architektúra sa ponáša na obdobie rokoka. Od roku 1996 sa v nej nachádza sídlo prezidenta Slovenskej republiky. História paláca siaha až do roku 1760,  kedy ho dal postaviť gróf Anton Grasalkovič (Grassalkovich) povolaním advokát, neskôr aj predseda Uhorskej kráľovskej komory a šlachtic chorvátskeho pôvodu.

       

     • Veľtrh Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2021

     • Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni

      Žiaci našej školy sa mohli oboznámiť v Bratislave v Inchebe s ponukami pomaturitného štúdia na Slovensku a v Čechách. Zástupcovia vysokých škôl ponúkli študentom informácie o štúdiu, fakultách, študijných programoch, o vybavení školy aj o rôznych aktivitách. V prednáškovej miestnosti si mohli vypočuť, čo ich všetko čaká pri štúdiu a hlavne, aké uplatnenie budú mať po skončení vysokej školy.

      Ak  sa študenti ešte nerozhodli akú školu si vybrať, nevybrali si programy na ktorú fakultu majú predpoklady, potom sa môžu zaregistrovať a urobiť si online Test študijných typov. Zistia  tak, na ktoré študijné oblasti sa najlepšie hodia a ľahšie si vyberú tú najlepšiu školu.