• Spoznávame svoj región, spoznávame svoje mesto - exkurzia Sereď

     • Od prvých chvíľ stredoškolského štúdia je zážitkové učenie pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“, aj keď tento rok s „coronovým“ oneskorením, sme si zopakovali priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku, zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea vo Fándlyho fare si študenti 1. A a 1.B prezreli prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome 11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. AJ v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta.

       

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého a tretieho ročníka sa v posledných dňoch školského roka zúčastnili literárnohistorickej exkurzie, počas ktorej spoznávali historické zaujímavosti Trnavy.

      Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Milí sprievodcovia nám porozprávali o bohatstvách Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „slovenského Ríma“.
      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.
      Na budove Divadla Jána Palárika nás zaujalo priečelie budovy, na ktorom sa nachádza latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Bazilika sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.
      Pri Dome hudby sme si pripomenuli Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.
      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi tretiakov privítal svojou pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti aj v rámci regionálnej výchovy.

    • Magické knižné hody – Sviatky leta
     • Magické knižné hody – Sviatky leta

     • Tešíme sa na leto so slnečnými dňami plnými oddychu, zábavy, voľných chvíľ a úžasných dovoleniek. Naše predstavy majú s letom našich dávnych predkov málo spoločného. Keď prišiel čas slnka a zelene, skorého ranného brieždenia a krátkych letných večerov, mali síce naši predkovia pred sebou niekoľkodňové oslavy slnka, ale ich ostatné dni napĺňalo množstvo práce, aby dokázali zabezpečiť obživu na nastávajúcu zimu. Obdobie letného slnovratu, keď Slnko dosahuje najväčšiu odchýlku od rovníka a dostáva sa nad obratník raka, bolo od nepamäti sprevádzané obradmi súvisiacimi s kultom Slnka a ohňa.

      Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo.ppsx

    • Magické knižné hody - mágia
     • Magické knižné hody - mágia

     • Mágia je označenie pre obrady a úkony, ktorými človek ovplyvňuje pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy alebo vyvoláva spojenie s duchmi a bohmi.

      Podľa cieľa, čo chceme magickými úkonmi dosiahnuť, rozdeľujeme mágiu na rôzne druhy.

      Biela mágia má pôsobením na druhú osobu dosiahnuť určitý pozitívny cieľ.

      Čierna mágia má pôsobením poškodiť druhú osobu pomocou démonických , astrálnych bytostí.

      Sivá mágia slúži samotnému mágovi, aby jej vykonávaním dosiahol vlastné dobro.

      Červená mágia je erotická alebo sexuálna. Jej podstatou  je úsilie získať si erotickú náklonnosť inej osoby, po ktorej človek túži.

      Existujú aj iné druhy mágie. Dozviete sa o nich v tejto prezentácii:

      S mágiou úzko súviseli magické predmety. Magické figúrky ľudí či zvierat, zastupujúce reálny objekt, sa zhotovovali z textilu, cesta, slamy, vosku a pod. Najznámejšie magické figuríny Morena a Dedo vznikli ako náhrada za ľudské obete.

      Čísla mali tiež magický význam. Negatívny či neutrálny význam mali párne čísla, nepárne čísla (okrem trinástky považovanej za číslo nešťastné) boli pozitívne.

      Aké magické predmety, figúrky, čísla, úkony používali naši predkovia? Dočítate sa v nasledujúcej prezentácii.

    • 25. ročník „Dňa narcisov“
     • 25. ročník „Dňa narcisov“

     • Každoročne sa študenti našej školy zúčastňovali ako dobrovoľníci na zbierke „Deň narcisov“, ktorá sa konala na jar v mesiaci apríl.  Minulý aj tento školský rok však kvôli pandemickým opatreniam študenti nemôžu pomáhať ako dobrovoľníci.

      Deň narcisov sa však uskutoční  v termíne 10. - 12. júna 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach.

      U exkluzívneho partnera, spoločnosti TESCO, budú dobrovoľníci – zamestnanci Tesco, práve v tieto dni rozdávať narcis v jeho prevádzkach po celom Slovensku. Prispieť do zbierky bude možné buď priamo do pokladničiek v predajniach alebo formou príspevkových kupónov. Narcis, kvet spolupatričnosti, bude doručený do schránok v 300 000 domácnostiach naprieč Slovenskom.

      Podpora Dňa narcisov dobrovoľným príspevkom bude možná v čase komunikačnej kampane od 7. do 20. júna ako každoročne aj inými spôsobmi, napr. formou SMS na č. 848 alebo príspevkom na účet zbierky.

      Viac sa o zbierke dozviete na stránke www.dennarcisov.sk

      Dúfame, že študenti, rodičia, zamestnanci školy prispejú na dobrú vec, pretože onkologickí pacienti čakajú na našu pomoc. Už vopred ďakujeme!

    • Magické knižné hody
     • Magické knižné hody

     • Očistné rituály

      Rôzne rituály  sprevádzajú ľudstvo od jeho  počiatku. Aj dnes sa s nimi stretávame pri bežných a každodenných situáciách ako je zrodenie, smrť, či cykly prírody, sprevádzajú nás celým životom. Pomáhajú nám zmeniť každodenný kolobeh života. Očistné rituály využívali často aj naši predkovia. Nazrime do minulosti.

      Ľudové liečiteľstvo

      Magické liečebné úkony súviseli s úsilím vrátiť človeku zdravie, vyliečiť ho a udržať zdravie jednotlivca či celého spoločenstva, ale sú známe aj praktiky, ktoré mali za cieľ škodiť, privolať chorobu a smrť.

      Predstavy o magických príčinách chorôb zväčša vychádzali z viery, že človek si nerešpektovaním istého zákazu privoláva trest v podobe choroby. Takéto zákazy sa viazali hlavne na niektoré životné situácie, na niektoré dni roka a na zakázané činnosti.

      Liečivé bylinky

      Liečivé bylinky  majú na ľudský organizmus rôznorodé, najmä protizápalové, potopudné, močopudné, povzbudzujúce a prekrvujúce účinky. Zvyšujú látkovú premenu, uvoľňujú kŕče, tlmia i stimulujú nervovú sústavu. Priamo alebo nepriamo podporujú zdravie, zmierňujú chorobné príznaky alebo pôsobia aj preventívne. Aké liečivé bylinky poznali naši predkovia?

      Magické bylinky

      Na obnovu zdravia sa v minulosti používali rôzne praktiky a prostriedky. Čím bola príčina choroby nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Magické praktiky boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt a zničili. Pri magickej ochrane zdravia magické bylinky naši predkovia zašívali do odevu, kládli do obuvi, vešali v obydlí. Magická sila rastlín sa zvyšovala ich zberom v určitých dňoch: na Juraja (24. apríl), svätojánske zeliny na Jána (24. jún), v noci na Petra a Pavla (29. jún) a podobne

       

     • Čaro slova 2021 - okresné kolo v umeleckom prednese

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa 4. 6. 2021  stretli recitátori  v umeleckom prednese poézie a prózy III. a IV. kategórie.

      Na okresnom kole sa zúčastnili aj študenti 2. B triedy z OA Sereď. V umeleckom prednese prózy 2. miesto získal Šimon Gajarský a v umeleckom prednese poézie sa na 2. mieste umiestnila Natália Šuláková.

      Odborná porota mala ťažkú úlohu prirovnajúc ju k váženiu na medicínskych váhach. Ocenila nielen výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok, ale aj oblečenie  súťažiacich doplňujúce a podčiarkujúce výzor hlavnej postavy z umeleckého textu.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Rozlúčka štvrtákov

     • Každoročne v športovej hale sa naši štvrtáci lúčia so školou, pedagógmi a ostatnými študentami. Tento školský rok tomu nebolo inak. Všetko však bolo iné a inak. Nakoľko nám epidemiologická situácia nedovoľuje veľké hromadné akcie, napriek tomu štvrtáci musia uzatvoriť jednu z najdôležitejších etáp svojho života. Obe triedy 4. A a 4. B sa lúčili so školou a pedagógmi, nie v športovej hale, ale v zelenom átriu našej školy. Pani riaditeľka stručne,výstižne a vtipne zhodnotila ich štvorročnú cestu na Obchodnej akadémii v Seredi. Študentov ostatných ročníkov zastupovali dve tretiačky, ktoré sa prihovorili starším spolužiakom v menne svojom a všetkých ostatných žiakov, milo a s humorom. Na záver sa za všetkých štvrtákov poďakovali Bibiana a Andrej.S maturitným vysvedčením v ruke našim 40 úspešným maturantom želáme, aby si našli uplatnenie či ako študenti na vysokých školách alebo pracovníci v hospodárskej praxi.

    • Magické knižné hody - I.A
     • Magické knižné hody - I.A

     • Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. Slovenské zvyky a tradície majú svoje špecifiká, podľa jednotlivých oblastí,  napriek tomu ich základ a podstata zostávajú totožné. Niektoré z nich sa zachovali dodnes.

      Ľudové zvyky a tradície sú spojené s tradičnými etapami ľudského života a jeho bytia.

      Žiaci I. A triedy Obchodnej akadémie v Seredi spracovali ľudové obyčaje sprevádzajúce významné rodinné udalosti:  

      Všetko má svoj začiatok a koniec. Napriek tomu je jednou z ľudských vlastností, že si prirodzenú existenciu smrti nechceme pripustiť. Zmienky o smrti a spôsobe pochovávanie našich dávnych predkov vnímame len ako časovo príliš vzdialené zaujímavosti, prípadne im vôbec nevenujeme pozornosť.

      Ako je to s prípravou na posledný úsek života dnes? Ako tento kolobeh života vnímali generácie našich predkov? Ako to pociťovali ich potomkovia, ktorí boli so svojimi rodičmi a starými rodičmi oveľa častejšie ako my? Väčšinou ich v spoločnej domácnosti doopatrovali, prežívali s nimi každodenné  drobné starecké radosti, trápenie, žiale, občas i frfotanie, ale zároveň obdivovali pokoru, s ktorou sa chystali na druhý svet:

      A keď príde moja posledná hodinka,
      uchovaj ma od dlhotrvanlivej nemoci
      a ráč mi dať dosť času na pravé pokánie,
      aby ma smrť nekajúcneho v hriechu neprekvapila,
      nepripraveného nepredesila, aby som večne nezahynul.
      Konečne ráč nás rodičov s dietkami spojiť vo svojom nebeskom kráľovstve.
      V radosti večnej. Amen

     • Musíme si pomáhať

     • Kupujeme plastové fľaše, ku ktorým neodmysliteľne patria vrchnáky. Fľaša skončí v separovanom zbere medzi plastom a čo s vrchnákom? Jednoduché a zároveň dobré riešenie je vrchnáky si odkladať a priniesť k nám na Obchodnú akadémiu v Seredi.

      V roku 2019 sme zriadili na našej škole spolu so spoločnosťou HorebPET zberné miesto. Firma vrchnáky zberá, skupuje a predáva špecializovaným firmám, ktoré ich ďalej recyklujú a vyrábajú plastový granulát pre výrobné firmy. Takto spracovaný plast sa používa napr. na výrobu rôznych obalov. Spoločnosť až 80% zo získaných peňazí dáva ľuďom, ktorí to potrebujú. Jednotlivcom, ktorým môžeme pomôcť svojou troškou aj my všetci.

      Takýmto malým spôsobom naši žiaci, učitelia, zamestnanci, obyvatelia Serede a okolia môžu pomôcť životnému prostrediu. Ale nie len jemu. Tu sa vynára myšlienka musíme si pomáhať. Získané peniažky zo zberu PET vrchnákov pomáhajú jednej malej, milej dievčine - Nikolke Polákovej zo Serede. Dievčatku, ktorému do vienka sudičky pridelili ojedinelú chorobu chylothorax a k tomu sa pridala aj detská mozgová obrna. S týmto všetkým musí Nikolka denno-denne bojovať za pomoci rodičov a aj vás dobrých ľudí, ktorí zbierate vrchnáky. My na obchodnej akadémii sme chceli pomôcť. Priestory garáže sme sa rozhodli ponúknuť ako skladisko pre maličké vrchnáčiky, ktoré po nazberaní väčšieho množstva putujú na recykláciu. Samozrejme veľké ďakujem patrí aj vám všetkým, ktorí vrchnáčiky zbierate, nosíte a posielate, robíme spoločne dobrú vec pre Nikolku a naše prostredie. Za prvú várku vyzbieraných vrchnákov, čo bolo 560 kg, Nikolka získala 100 €.

      Tento rok symbolicky na Deň Zeme 22. apríla Nikolka spolu s mamičkou, naši štvrtáci a pán školník odovzdali spoločnosti HorebPET 1280 kg vyzberaných vrchnákov z PET fliaš. Vriec to bolo neúrekom a všetci spoločne sme sa tešili z nakládky, ktorá Nikolke prinesie finančnú pomoc.

      Nekončíme. Naše zberné miesto je znovu pripravené na nové vrchnáky. Budeme zbierať ďalej a tešíme sa ak aj vy prispejete malým kúskom plastu a pomôžete prírode a hlavne Nikolke.

      Zberné miesto je priamo v areáli OA Sereď. Je potrebné sa ohlásiť na vrátnici školy.

      Otvárací čas zberného miesta je každý pracovný deň v čase 7.00 – 16.00 h. Mimo tohto času sa dá tiež dohodnúť na tel. čísle 0908 209 206, aj počas prázdnin a víkendov.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • Obnovuje sa prezenčná forma vyučovania - od 11. mája 2021

     • Od 11. mája 2021 sa obnovuje prezenčná forma výuky pre žiakov všetkých ročníkov.
      Výuka 1. až 3. ročník bude prebiehať podľa pôvodného rozvrhu
      (rozvrh platný od septembra 2020).

      Žiaci sa prihlásia na obed elektronicky alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne 031 789 2016.

      Žiak, pri maloletom žiakovi zákonný zástupca, je povinný zaslať cez edupage: Úvod – Žiadosti/Vyhlásenia – Vyhlásenie o bezinfekčnosti (aktuálne).

     • Aktualizované usmernenie k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok 2021

     • Vzhľadom na to, že budova školy sa nachádza v červenom okrese, sa uchádzač nepreukazuje testom s negatívnym výsledkom.

      Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

       a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy, v ktorom uvedie aj s termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

      b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

       

      Pred vstupom do budovy skúšky bude žiakom meraná teplota. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID-19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené a budú informované o náhradnom termíne konania prijímacích skúšok.

      V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravia,

      V čase konania skúšok sa z hygienických dôvodov odporúča minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

      Každý uchádzač používa vlastné písacie potreby.

      Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk a je potrebné vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.

      Ostatné pokyny uvedené v prihláške ostávajú nezmenené.

      Telefónny kontakt na riaditeľa školy: 0911 034 753

     • 1. online Veľtrh CVF - Erasmus+

     • Dňa 26. apríla 2021 sa uskutočnil 1. online veľtrh medzi cvičnými firmami spolupracujúcimi v rámci projektu Erasmus+ s názvom Trainingfirmsboostyoursuccess.

      Našu cvičnú firmu CosyLiving, s. r. o. zastupovali zamestnanci firmy – žiaci 4. ročníka - Vladimír Dobšovič, Alexandra Csemezová, Karolína Lenická a ich nástupcovia z tretieho ročníka Sara Skubeňová a Paulína Zajková.

      Hlavným organizátorom veľtrhu bola pani Renata Wachter z Bundeshandelsakademie z Rakúska, ktorá je i koordinátorom v rámci projektu Erasmus+. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné firmy partnerských  škôl z Rakúska – firma NobelCars a Schönheitsoase , Severného Macedónska – firma  MainFashionStyle, Bulharska – firma MOSES a Chorvátska – firma Adriaticplc. Po úvodných pokynoch a privítaní pani Renátou Wachter zástupcovia jednotlivých firiem predstavili produkty určené na obchodovanie.

      Zamestnanci firiem sa rozdelili na predávajúcich a kupujúcich, ktorí online objednávali a predávali tovar. Zrealizované obchody prostredníctvom objednávok boli preposlané na mailové adresy zúčastnených firiem.

      Bola to nová skúsenosť pre našich žiakov, pri ktorej si precvičili svoje jazykové schopnosti – obchodovanie prebiehalo v anglickom jazyku, ale i nové možnosti sprostredkovania nákupu, respektíve predaja produktov firmy.

      Uvedená forma  veľtrhu bola pozitívnym prínosom v obchodovaní pre všetkých zúčastnených. Na záver  veľtrhu zástupcovia všetkých firiem vyjadrili veľkú spokojnosť s priebehom a organizáciou akcie. Online veľtrh ukončila  koordinátorka pani Renata Wachter s poďakovaním za spoluprácu  a prianím zlepšenia súčasnej situácie ohľadom pandémie COVID19.

     • Právne piatky online

     • Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si minulý rok pripomenula 25. výročie svojho založenia. V týchto náročných časoch sa, aj napriek nemožnosti prezenčnej výučby, či prípravy odborných podujatí, snažia priblížiť aj laickej verejnosti – prípravou pravidelných online seriálov s prezentáciou odbornej, právnickej témy, či diskusie s úspešnými absolventami. 

      Právnická fakulta UMB organizuje každý piatok online seriál s názvom Právne piatky online, kde má auditórium možnosť vypočuť si prednášku na odbornú, právnu tému, prípadne diskutovať s odborníkom, úspešným absolventom PrF UMB na konkrétne témy.

      Naši žiaci sa zapojili do týchto prednášok  už od 12. februára 2021. Postupne si vypočuli  prednášky s predsedom Špecializovaného trestného súdu JUDr. Jánom Hrubalom, zastupujúcim prezidentom Policajného zboru SR  JUDr. Ing. Petrom Kovaříkom, JUDr. Rastislav Remeta - Krajský prokurátor BA: Etika a prokurátor,  JUDr. Mária Kevická  s témou GDPR,  Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.  - generálny prokurátor SR a minulý týždeň tento seriál úspešných diskusií uzavrela Bc. Veronika Cifrová Ostrihoňová,  slovenská moderátorka a vlogerka, ktorá  s dekanom PrF UMB, doc. Michalom Turošíkom, diskutovala na tému dôležitosti vzdelania.

    • Termíny a organizácia maturitnej skúšky v šk. r 2020/2021
     • Termíny a organizácia maturitnej skúšky v šk. r 2020/2021

     • Rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/9113:1-A1810  bola v školskom roku 2020/2021 zrušená externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

      Rozhodnutie č. 2021/11902:1-A1810 zo dňa 22.marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, určuje organizáciu internej časti maturitnej skúšky popísnú v priloženom dokumente:

      Maturitná skúška 2020/2021.pdf

     • Súťaž Mladý účtovník 2021

     • Každý rok v marci organizuje firma KROS Žilina v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov súťaž z podvojného účtovníctva: "Mladý účtovník".  Prebieha v dvoch kolách. Prvé kolo sa  konalo 23. marca 2021 on-line formou testu, ktorý obsahoval  čiastkové príklady  zamerané na konkrétne oblasti – napríklad účtovanie dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch partneroch  – odberateľ aj dodávateľ).

      S veľkou radosťou môžeme oznámiť, že aj náš žiak - David Javor zo 4. B triedy - úspešne zabojoval v celoslovenskej súťaži a obsadil v prvom kole krásne 9. miesto. Postupuje tak spolu s 30 súťažiacimi  do druhého kola súťaže, ktoré sa bude konať on-line 22. apríla 2021. Okrem toho, že 30 najúspešnejších súťažiacich z celého Slovenska postupuje do druhého kola, sú automaticky prijatí na vysokú školu. Pekná a zaslúžená odmena!

      Davidovi blahoželáme k peknému umiestneniu a úspešnej reprezentácii školy. Dúfame, že sa mu v druhom kole bude dariť ešte lepšie ako v tom prvom.  Držíme palce!

     • 15. ročník magických Knižných hodov

     • V dnešnej „pandemickej“ dobe prísnych opatrení, keď sme zatvorení v domácnostiach a nemôžeme sa spoločne vo väčších skupinách venovať zaužívaným každoročným slávnostiam, rozhodli sme sa pripomenúť študentom, rodičom a širokej verejnosti slovenské ľudové tradície a zvyky.

      Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali život našich predkov. Príčinou ich vzniku býval strach z neznáma, neschopnosť vysvetliť prírodné javy, ako aj snaha zabezpečiť si šťastie, zdravie či krásu. V dôsledku toho sa objavilo množstvo povier, mýtov a legiend. Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viažu najmä na prírodný cyklus.

      Knižné hody v ich 15.roku sme nazvali „magické“ a magické sú aj témy, ktoré majú pripraviť jednotlivé triedy. Ľudové zvyky a tradície sme rozdelili podľa  ročného cyklu nasledovne:

      • Sviatky jari, fašiangy, Veľká noc
      • Rodinné a výročné obyčaje
      • Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo a salašníctvo
      • Ľudové liečiteľstvo, magické rastliny
      • Mágia, povery a veštenie
      • Príslovia, úslovia, porekadlá, pranostiky,
      • Jesenné sviatky
      • Zimné sviatky, stridžie dni, Vianoce

      Postupne budeme uverejňovať práce našich  študentov. Cieľom  magických Knižných hodov – online je oboznámiť, zachovávať a dostať do povedomia mladých ľudí zvyky a tradície  slovenskej ľudovej slovesnosti, pôsobiť na národné povedomie a  uvedomenie si koreňov, z ktorých vyrastá slovenská kultúra.

      Sviatky jari, veľkonočné dni a s týmto obdobím spojené ľudové tradície spracovali žiaci I.B triedy Obchodnej akadémie v Seredi v pestrých prezentáciách. Veríme, že sa vám budú páčiť.

     • Oznam o stravovaní v ŠJ

     • Žiaci 4. ročníka, ktorí sa stravovali v marci, majú obedy prihlásené automaticky - od 7. apríla 2021. Odhlasovanie – cez internet.

      Ostatní žiaci sa môžu na obedy prihlásiť od 8. apríla 2021 cez internet – v prípade obnovenia prezenčnej formy vyučovania v škole.

      Učitelia majú obedy prihlásené na celý mesiac.