• JA Europe - "Medzinárodný hackaton"

     • JA Europe v spolupraci s EIT Food zorganizovalo medzinárodny hackaton s témou “World Food Day Foodathon”, ktorý sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. októbra 2021(on-line).

      Úlohou súťažiacich tímov bolo vybrať si jednu z troch výziev, zameraných na problematiku zdravého životného štýlu a plytvania jedlom.

      Žiaci 3. ročníka Obchodnej akadémie v Seredi - Lara Vajdíková, Damián Tengeri a Veronika Koláriková, ktorí navštevujú voliteľný predmet Aplikovaná ekonómia,  sa zúčastnili tejto výzvy a vytvorili spoločný tím so žiakmi z africkej  Zambie a ostrova Maurícius. Vybrali si výzvu: plytvanie jedlom a jeho vplyv na životné prostredie.

      Náš tím navrhol výrobu ekologických obalov – konkrétne to bola kokosová miska, ako vedľajší produkt po očistení kokosového orecha a jedlý obal na polievku, vyrobený z potravín. Obal je možné po skonzumovaní polievky následne zjesť. Výroba týchto inovatívnych bezodpadových produktov má pozitívny vplyv na životné prostredie – odstráni hromadenie plastového odpadu a v konečnej miere zabráni  globálnemu otepľovaniu.

      Bola to skvelá príležitosť spoznať nových ľudí z iných krajín. Nakoľko stretnutie tímov prebiehalo on-line, spolupráca bola o trochu náročnejšia kvôli technickým problémom.

      Aj napriek tomu náš tím obsadil krásne 1. miesto v medzinárodnej konkurencii 9 tímov, ktoré riešili rovnakú výzvu.

      Ďakujeme organizátorom z JA Europe, JA Africa a EIT Food za príležitosť zapojiť sa do danej aktivity, za možnosť riešiť vybrané výzvy a svojimi nápadmi tak prispieť k ochrane životného prostredia.

                                                             Veronika Koláriková, žiačka 3. B triedy Obchodnej akadémie v Seredi

     • ZAV Talenty 2. ročníkov

     • "ZAV Talenty druhých ročníkov" v súťaži absolvovali všetci žiaci tri zostavy - minútovky, odpis s penalizáciou 50 a odpis s penalizáciou 100. Desaťminútovka bola štandardný odpis textu z obrazovky s penalizáciou 50 a 100 úderov za neopravenú chybu, tréningový cyklus pozostával z 25 cvičení. Úlohou súťažiaceho bolo zvládnuť desaťminútovky na čo najnižší počet chýb. Našu školu reprezentovali šikovní desiati žiaci druhých ročníkov. Z pomedzi 237 súťažiacich v písaní na PC dňa 6. októbra 2021 mali naši druháci veľmi pekné umiestnenia. Ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň im blahoželáme za pekné výsledky.

     • Virutálne DOD vysokých škôl

     • Národné kariérne centrum pripravilo pre študentov päť vysielaní virtuálnych DOD na päť rôznych tém.

      Cieľom je, aby sa študenti dozvedeli čo najviac informácií o VŠ a fakultách cez videá vysokých škôl. Budú mať možnosť sa aktívne zapájať do diskusie cez online chat, klásť otázky o tom, čo ich zaujíma.

      Témou vysielania č.1 je: Čo sa na našej VŠ študuje a aké je uplatnenie13. 14.10.2021.

      Na odkaze nižšie, je otvorená registrácia. Po vyplnení krátkeho formulára bude študent zaregistrovaný. 

      Kým začne vysielanie, študent bude dostávať emailom aktuálne informácie o virtuálnom dni otvorených dverí a zúčastnených VŠ. 

      V stredu 13.10.2021 o 8:00 sa mu otvorí prístup medzi VŠ a fakulty, ktoré budú vysielať, vysielanie končí vo štvrtok o 13:00

      Je to ideálne miesto na to, aby študenti využili možnosť naživo klásť otázky, na ktoré mu budú VŠ a fakulty odpovedať. Na otázky bude odpovedať zástupca univerzity alebo fakulty naživo.

      Zoznam vysielateľov (VŠ a fakúlt) nájdete na nasledujúcom odkaze:

     • Literárna exkurzia Záhorie

     • Jesenné slnečné počasie nám prialo na našej literárnej exkurzii po pamätných miestach pôsobenia našich slovenských národovcov. So žiakmi druhého ročníka sme zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí k malebnému rodnému domčeku Jána Hollého. Milá pani sprievodkyňa nám pútavým slovom priblížila významnú osobnosť Jána Hollého, propagátora prvého spisovného jazyka – bernolákovčiny. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, do pamätnej izby spojenej s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke položením kytice kvetov a zapálením kahančekov. 

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli „štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča  tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Žiaľ, tento rok sme nemohli zasadnúť do koncertnej freskovej sály, pretože interiér kaštieľa sa renovuje. Pri zaujímavom zanietenom vyklade pani sprievodkyne sme dumali  nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom

       „Strom roka 2019.“ Neobišli sme ani Rozárium – voňavú časť parku, kde sú zasadené ruže rôznych farieb a vôní – ako spomienka na Ružovú grófku.

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

     • Biela pastelka

     • V spolupráci s Úniou nevidiacich Slovenska žiačky 2. A a 2. B triedy zbierali v uliciach Serede 24. septembra 2021 finančné príspevky v zbierke Biela pastelka. Každému ochotne vysvetlili, pre koho sú peniaze zo zbierky určené - pre nevidiach a slabozrakých. Podarilo sa im vyzbierať sumu 105 €. Veríme, že budú využité na uľahčenie života nevidiacich. Je potešiteľné, že aj v dnešnej nie ľahkej dobe sa stále nájdu ľudia, ochotní pomáhať iným. Všetkým darcom zo srdca úprimne ďakujeme!

     • Európsky týždeň športu

     • V dňoch 23. - 30.09.2021 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu. V rámci tohto týždňa sme so žiakmi uskutočnili súťažné aj hravé disciplíny: florbal, volejbal, badminton, skok do diaľky z miesta, hod granátom, posilňovanie, člnkový beh, výdrž v zhybe, hod medicinbalom z miesta.Zúčastnilo sa 120 žiakov, vrátane učiteľov. Všetci sme si z chuti zašportovali. Disciplíny sme prevádzali vonku za krásneho počasia a pri škaredom v telocvični. Žiaci nás milo prekvapili svojou súťaživosťou a výkonmi a už teraz sa tešíme na budúci ročník Európskeho týždňa športu. Zároveň sa nevieme dočkať športových výkonov v súťažiach v rôznych športových disciplínach v rámci stredných škôl. 

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 3.B triedy, keď svojim spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80)  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Študenti  okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života. Zároveň merali BMI index a poskytli zdravotnícko–vzdelávacie materiály. 

       

     • Návšteva starobylej Nitry

     • Starobylá Nitra, jedno z najkrajších miest Slovenska, privítala  študentov druhého a tretieho  ročníka OA v Seredi.

      História katedrály siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola.  Najstaršou časťou katedrály je kostolík sv. Emeráma, postavený v 11. či až začiatkom 13. storočia, donedávna považovaný za Pribinov kostol. V múre sú uchované relikvie pozostatkov sv. Cyrila,  sv Svorada a Benedikta. Horný kostol ako hlavná časť katedrály, patrí medzi naše najcennejšie barokové chrámové interiéry. Jeho najvzácnejšími umeleckými pamiatkami je hlavný oltár sv. Spasiteľa s mohutnou stĺpovou architektúrou. Po prekonaní vyše 150 schodov sme sa kochali nádherným výhľadom na Nitru.

      Ďalšou  zastávkou bolo  Diecézne múzeum.  Študenti sa dozvedeli  informácie o živote a diele sv. Konštantína a sv. Metoda, obdivovali sme vzácne písomné pamiatky. Najväčšiu pozornosť sme venovali Konštantínovmu Proglasu – prevej básni napísanej hlaholikou - prvým slovanským písmom. Zaujali nás aj také významné pamiatky, ako je evanjeliár z 11.storočia či Zoborské listiny z roku 1111

      Pod hradbami sa nachádza súsošie predstavujúce solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda, učencov a vierozvestov, ktorí na pozvanie kniežaťa Rastislava r. 863 prišli na Veľkú Moravu, pôsobili v Nitre a utvorením prvého slovienskeho písma - hlaholiky - a preložením prvých liturgických textov do staroslovienčiny položili základ slovanskej písomnosti a vzdelanosti. Autorkou súsošia je slovenská sochárka Ľudmila Cvengrošová.

      Hornú časť Pribinovho námestia, kam smerovali naše kroky, zdobí Kluchov palác, jeho nárožie podopiera Corgoň – socha Atlanta. O tejto postave sa rozprávajú legendy. Autor ho vraj stvárnil podľa kováča, ktorý zachránil mesto pred nepriateľom. Študenti sa dotýkali palca na soche Corgoňa s vierou, že im prinesie šťastie pri maturitných skúškach.

      Každá budova lemujúca Pribinovo námestie je svedkom nitrianskej histórie. V strede námestia sa vyníma impozantná socha kniežaťa Pribinu, vysoká 6,60 m, od sochára Tibora Bártfaya. Vladár Pribina dal v Nitre vysvätiť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. V nádherných budovách dookola sídli viacero cirkevných inštitúcií - Diecézny súd, Diecézne pastoračné centrum, Diecézna charita, v dome Pro meritae quieti nájdu kňazi zaslúžený odpočinok.

      Zujímavým objektom je  Zoborský kláštor - barokový kláštorný komplex, situovaný na úpätí vrchu Zobor. Pôvodne tu stál benediktínsky opátsky kláštor sv. Hyppolita z 10. storočia, ktorý zanikol v druhej polovici 15. storočia. Bol to najstarší kláštor na Slovensku vôbec. Neskôr sa stal ústavom pre výchovu kňazov nitrianskeho biskupstva. Existencia kláštora na Zobore sa spomína aj v Zoborských listinách z rokov 1111 a 1113. Jeho zánik sa datuje rokom 1468. Predpokladá sa, že na mieste pôvodného benediktínskeho kláštora bol medzi rokmi 1692 až 1697 vybudovaný nový kláštor rehole kamaldulov. V Zoborskom kláštore  pôsobil aj Romuald Hadbavný, kamaldulský mních, jazykovedec, pisár a archivár, ktorý ako prvý preložil Bibliu do slovenského jazyka. Táto tzv. kamaldulská slovenčina bola bohemizovaným variantom kultúrnej západoslovenčiny z predbernolákovského obdobia, v ktorej vznikli aj ďalšie diela. Najznámejším kamaldulským mníchom však bol Cyprián, ktorý začínal pustovnícky život práve na Zobore. Bol nielen výborným botanikom, lekárnikom a liečiteľom, ale zaujímali ho aj technické vedy.

      Habit kamaldulského mnícha tvorila košeľa, škapuliar s kapucňou a opasok. Biela farba odevu symbolizovala čistotu, v praktickom živote mníchov to znamenalo, že dodržiavali prísnu askézu. Ich denný režim pozostával z presne vymedzeného času na prácu a modlitbu. Žili v ústraní, zvyčajne mal každý mních samostatnú celu (eremitku). Väčšinu života strávili v mlčaní.

      Na záver našej exkurzie sme vyšli aj k Svoradovej jaskyni. Svätý Svorad istý čas žil v jaskyni asketickým spôsobom života a keď zomrel v roku 1032, jeho telesné pozostatky boli uložené na Nitrianskom hrade, v katedrálnom chráme Svätého Emeráma.

     • Exkurzia po meste v ktorom bývam, v ktorom študujem

     • Pre prvákov je OA v Seredi od prvých chvíľ stredoškolského  štúdia „škola hrou“. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“, sme sa naučili  priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku,  zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea  vo Fándlyho fare  si študenti 1. A a 1.B prezreli  prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť.

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome  11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť  archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. AJ v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta.

     • Smutné 80. výročie prijatia Židovského kódexu

     • So študentmi prvého ročníka sme si pripomenuli 9. septembra Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť -  prijatie tzv. Židovského kódexu. Vláda ľudáckej  Slovenskej republiky prijala tzv. Židovský kódex (Nariadenie o právnom postavení Židov č.198/1941 Sl. z.) 9. septembra 1941, teda presne pred 80 rokmi. Kódex bol najrozsiahlejšou právnou normou vojnového slovenského štátu. Obsahoval celkovo 270 paragrafov. V nich prevažne zhrnul dovtedajšiu protižidovskú legislatívu na Slovensku. Obsahoval však aj nové prvky, predovšetkým novú definíciu pojmu "Žid"  na rasovom základe. Do právneho poriadku zavádzal aj pojem "židovský miešanec".

      Propaganda ľudáckeho režimu označovala kódex za prísnejšiu protižidovskú právnu normu, akou boli obdobné normy v nacistickom Nemecku. V dôsledku uplatňovania protižidovských opatrení a Židovského kódexu bolo židovské obyvateľstvo na konci roku 1941 úplne pauperizované a  sociálne odkázané.

      Režim Hlinkovej slovenskej ľudovej strany hľadal riešenie tejto situácie a v snahe zbaviť sa Židov, sa dohodol s predstaviteľmi nacistického Nemecka na deportáciách slovenských Židov na územie pod kontrolou nacistickej Tretej ríše. Transporty, ktoré smerovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov začali zo Slovenska odchádzať 25. marca 1942. Do 20. októbra 1942 bolo zo Slovenska vyvezených takmer 57 628 Židov. Ďalšia vlna deportácií Židov začala v septembri 1944, počas okupácie Slovenska jednotkami nacistického Nemecka. Trvala do 31. marca 1945. Sprevádzalo ju masové vraždenie obetí priamo na slovenskom území. Dnes si pripomíname obete holokaustu a rasového násilia.

      Súčasťou aktivít boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá.

      Pozreli sme si aj súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzenkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený, ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich naprežil.

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.                                                                                 

       

     • Spoznávame svoj región, spoznávame svoje mesto - exkurzia Sereď

     • Od prvých chvíľ stredoškolského štúdia je zážitkové učenie pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“, aj keď tento rok s „coronovým“ oneskorením, sme si zopakovali priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku, zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea vo Fándlyho fare si študenti 1. A a 1.B prezreli prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome 11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. AJ v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta.

       

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého a tretieho ročníka sa v posledných dňoch školského roka zúčastnili literárnohistorickej exkurzie, počas ktorej spoznávali historické zaujímavosti Trnavy.

      Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Milí sprievodcovia nám porozprávali o bohatstvách Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „slovenského Ríma“.
      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.
      Na budove Divadla Jána Palárika nás zaujalo priečelie budovy, na ktorom sa nachádza latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Bazilika sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.
      Pri Dome hudby sme si pripomenuli Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.
      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi tretiakov privítal svojou pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti aj v rámci regionálnej výchovy.

    • Magické knižné hody – Sviatky leta
     • Magické knižné hody – Sviatky leta

     • Tešíme sa na leto so slnečnými dňami plnými oddychu, zábavy, voľných chvíľ a úžasných dovoleniek. Naše predstavy majú s letom našich dávnych predkov málo spoločného. Keď prišiel čas slnka a zelene, skorého ranného brieždenia a krátkych letných večerov, mali síce naši predkovia pred sebou niekoľkodňové oslavy slnka, ale ich ostatné dni napĺňalo množstvo práce, aby dokázali zabezpečiť obživu na nastávajúcu zimu. Obdobie letného slnovratu, keď Slnko dosahuje najväčšiu odchýlku od rovníka a dostáva sa nad obratník raka, bolo od nepamäti sprevádzané obradmi súvisiacimi s kultom Slnka a ohňa.

      Sviatky leta, práca na poli, pastierstvo.ppsx

    • Magické knižné hody - mágia
     • Magické knižné hody - mágia

     • Mágia je označenie pre obrady a úkony, ktorými človek ovplyvňuje pomocou nadprirodzených síl iných ľudí, zvieratá, prírodné javy alebo vyvoláva spojenie s duchmi a bohmi.

      Podľa cieľa, čo chceme magickými úkonmi dosiahnuť, rozdeľujeme mágiu na rôzne druhy.

      Biela mágia má pôsobením na druhú osobu dosiahnuť určitý pozitívny cieľ.

      Čierna mágia má pôsobením poškodiť druhú osobu pomocou démonických , astrálnych bytostí.

      Sivá mágia slúži samotnému mágovi, aby jej vykonávaním dosiahol vlastné dobro.

      Červená mágia je erotická alebo sexuálna. Jej podstatou  je úsilie získať si erotickú náklonnosť inej osoby, po ktorej človek túži.

      Existujú aj iné druhy mágie. Dozviete sa o nich v tejto prezentácii:

      S mágiou úzko súviseli magické predmety. Magické figúrky ľudí či zvierat, zastupujúce reálny objekt, sa zhotovovali z textilu, cesta, slamy, vosku a pod. Najznámejšie magické figuríny Morena a Dedo vznikli ako náhrada za ľudské obete.

      Čísla mali tiež magický význam. Negatívny či neutrálny význam mali párne čísla, nepárne čísla (okrem trinástky považovanej za číslo nešťastné) boli pozitívne.

      Aké magické predmety, figúrky, čísla, úkony používali naši predkovia? Dočítate sa v nasledujúcej prezentácii.

    • 25. ročník „Dňa narcisov“
     • 25. ročník „Dňa narcisov“

     • Každoročne sa študenti našej školy zúčastňovali ako dobrovoľníci na zbierke „Deň narcisov“, ktorá sa konala na jar v mesiaci apríl.  Minulý aj tento školský rok však kvôli pandemickým opatreniam študenti nemôžu pomáhať ako dobrovoľníci.

      Deň narcisov sa však uskutoční  v termíne 10. - 12. júna 2021 opäť netradične, bez dobrovoľníkov v uliciach.

      U exkluzívneho partnera, spoločnosti TESCO, budú dobrovoľníci – zamestnanci Tesco, práve v tieto dni rozdávať narcis v jeho prevádzkach po celom Slovensku. Prispieť do zbierky bude možné buď priamo do pokladničiek v predajniach alebo formou príspevkových kupónov. Narcis, kvet spolupatričnosti, bude doručený do schránok v 300 000 domácnostiach naprieč Slovenskom.

      Podpora Dňa narcisov dobrovoľným príspevkom bude možná v čase komunikačnej kampane od 7. do 20. júna ako každoročne aj inými spôsobmi, napr. formou SMS na č. 848 alebo príspevkom na účet zbierky.

      Viac sa o zbierke dozviete na stránke www.dennarcisov.sk

      Dúfame, že študenti, rodičia, zamestnanci školy prispejú na dobrú vec, pretože onkologickí pacienti čakajú na našu pomoc. Už vopred ďakujeme!

    • Magické knižné hody
     • Magické knižné hody

     • Očistné rituály

      Rôzne rituály  sprevádzajú ľudstvo od jeho  počiatku. Aj dnes sa s nimi stretávame pri bežných a každodenných situáciách ako je zrodenie, smrť, či cykly prírody, sprevádzajú nás celým životom. Pomáhajú nám zmeniť každodenný kolobeh života. Očistné rituály využívali často aj naši predkovia. Nazrime do minulosti.

      Ľudové liečiteľstvo

      Magické liečebné úkony súviseli s úsilím vrátiť človeku zdravie, vyliečiť ho a udržať zdravie jednotlivca či celého spoločenstva, ale sú známe aj praktiky, ktoré mali za cieľ škodiť, privolať chorobu a smrť.

      Predstavy o magických príčinách chorôb zväčša vychádzali z viery, že človek si nerešpektovaním istého zákazu privoláva trest v podobe choroby. Takéto zákazy sa viazali hlavne na niektoré životné situácie, na niektoré dni roka a na zakázané činnosti.

      Liečivé bylinky

      Liečivé bylinky  majú na ľudský organizmus rôznorodé, najmä protizápalové, potopudné, močopudné, povzbudzujúce a prekrvujúce účinky. Zvyšujú látkovú premenu, uvoľňujú kŕče, tlmia i stimulujú nervovú sústavu. Priamo alebo nepriamo podporujú zdravie, zmierňujú chorobné príznaky alebo pôsobia aj preventívne. Aké liečivé bylinky poznali naši predkovia?

      Magické bylinky

      Na obnovu zdravia sa v minulosti používali rôzne praktiky a prostriedky. Čím bola príčina choroby nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Magické praktiky boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt a zničili. Pri magickej ochrane zdravia magické bylinky naši predkovia zašívali do odevu, kládli do obuvi, vešali v obydlí. Magická sila rastlín sa zvyšovala ich zberom v určitých dňoch: na Juraja (24. apríl), svätojánske zeliny na Jána (24. jún), v noci na Petra a Pavla (29. jún) a podobne

       

     • Čaro slova 2021 - okresné kolo v umeleckom prednese

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa 4. 6. 2021  stretli recitátori  v umeleckom prednese poézie a prózy III. a IV. kategórie.

      Na okresnom kole sa zúčastnili aj študenti 2. B triedy z OA Sereď. V umeleckom prednese prózy 2. miesto získal Šimon Gajarský a v umeleckom prednese poézie sa na 2. mieste umiestnila Natália Šuláková.

      Odborná porota mala ťažkú úlohu prirovnajúc ju k váženiu na medicínskych váhach. Ocenila nielen výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok, ale aj oblečenie  súťažiacich doplňujúce a podčiarkujúce výzor hlavnej postavy z umeleckého textu.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Rozlúčka štvrtákov

     • Každoročne v športovej hale sa naši štvrtáci lúčia so školou, pedagógmi a ostatnými študentami. Tento školský rok tomu nebolo inak. Všetko však bolo iné a inak. Nakoľko nám epidemiologická situácia nedovoľuje veľké hromadné akcie, napriek tomu štvrtáci musia uzatvoriť jednu z najdôležitejších etáp svojho života. Obe triedy 4. A a 4. B sa lúčili so školou a pedagógmi, nie v športovej hale, ale v zelenom átriu našej školy. Pani riaditeľka stručne,výstižne a vtipne zhodnotila ich štvorročnú cestu na Obchodnej akadémii v Seredi. Študentov ostatných ročníkov zastupovali dve tretiačky, ktoré sa prihovorili starším spolužiakom v menne svojom a všetkých ostatných žiakov, milo a s humorom. Na záver sa za všetkých štvrtákov poďakovali Bibiana a Andrej.S maturitným vysvedčením v ruke našim 40 úspešným maturantom želáme, aby si našli uplatnenie či ako študenti na vysokých školách alebo pracovníci v hospodárskej praxi.