• Múzeum holokaustu: Diskusia na tému "Hrôzy vojny"

     • V piatok 25. novembra 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili v Múzeu holokaustu v Seredi diskusie na tému: "Hrôzy vojny." V diskusii ako hosť vystúpil novinár denníka N -  Marek Tóda, ktorý sa venuje problematike vojny a holokaustu, a tiež Martina Felonenko - Ukrajinka, ktorá je zobrazená na poštovej známke. Pred vojnou viedla na Ukrajine pokojný život obyčajného radového človeka. Bola športovkyňa, tak ako aj jej matka (vicemajsterka v modernej gymnastike). Po vypuknutí vojny odišla na Slovensko. Opisovala život obyčajných ľudí pred vojnou, rozprávala o kultúre, pamiatkach, novostavbách, parkoch, ktoré mali na Ukrajine vybudované. Toto všetko sa teraz ničí, život nadobudol úplne iný rozmer, ľudia čakajú s pokorou a dôstojnosťou, čo sa bude diať ďalej. Ďakovala za pomoc, ktorú poskytuje Slovensko ľuďom na Ukrajine. Ona sama pracuje v centre, ktoré sa zameriava na humanitárnu pomoc.  V závere viackrát vyzdvihla hlavnú myšlienku: máme si ceniť, že máme pokojný život  v mieri. Máme žiť naplno tu a teraz a chrániť pokoj a mier, lebo človek nikdy nevie, čo mu prinesie budúcnosť.   

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 15.11. 2022 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
      Z celkovo 13 prihlásených súťažiacich sa súťaže napokon zúčastnilo 9 študentov. Svoje sily si
      zmerali v písomnom teste, ktorý pozostával z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania
      s porozumením, ako aj v ústnej odpovedi, kde ich úlohou bolo vymyslieť príbeh podľa
      obrázku a situačný dialóg. Najlepšie sa s úlohami popasovali:


      1. miesto Lara Vajdíková – 4. B
      2. miesto Paulína Soldánová – 3. A
      3. miesto Damián Tengeri – 4. A


      Blahoželáme a Lare budeme držať palce v okresnom kole. 

     • "Ženský zákon" .... Divadlo J. Palárika Trnava

     • Akosi nám už chýbala vôňa divadla... Šum obecenstva pred prvým zdvihnutím opony, usadenie sa do mäkkého pohodlného kresla, stmievanie svetla pred zvukom prvej repliky a záverečný potlesk po odohratí poslednej scény deja na doskách, ktoré znamenajú svet. Po dvoch rokoch prestávky sme si toto všetko mohli znovu zopakovať. V stredu 9. novembra 2022 sme v divadle J. Palárika v Trnave navštívili divadelné predstavenie "Ženský zákon", v podaní hosťujúceho súboru divadla J. G. Tajovského zo Zvolena. Ponorení do deja sme sa preniesli do dávnej minulosti. Pozorne sme sledovali zápletku a z chuti sme sa zasmiali na vtipných replikách. Modernejšie spracovanie staršej klasiky sa nám všetkým veľmi páčilo. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu. 

     • Imatrikulácie prvákov

     • V piatok 14. októbra 2022 sa športová hala zmenila na televízne štúdio Obchodka - vysielala sa hudobná show s témou rok 2000. To bola téma tohtoročných imatrikulácií. Na úvod predviedli svoje pekné tanečné vystúpenie tretiaci, potom druháci a v priebehu programu aj žiaci prvého ročníka. Potom prváci absolvovali disciplíny, ktoré boli skúškou ich vytrvalosti, odvahy a šikovnosti. Po každej disciplíne sa boli "občerstviť  nápojmi z  bufetu", alebo si odniesli sladkú odmenu. Na záver zložili sľub prváci aj ich triedne učiteľky. Zostáva už len dúfať, že sa našim novým spolužiakom bude na škole páčiť a svojimi skutkami a správaním budú napĺňať slová zloženého sľubu. 

     • Knižné hody pokračujú - "Tretí groš..."

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

       

      V stredu 26. 10. 2022 žiaci II. A triedy v rámci pokračovania projektu Knižné hody navštívili DSS v Seredi. Na úvod milého stretnutia si pripravili krátky kultúrny program - príhovor, tanec a peknú poviedku. Po skončení programu sa s klientami DSS porozprávali, hrali spolu spoločenské hry. Starkí si zaspomínali na svoje mladé časy, s radosťou porozprávali, ako oni trávili voľný čas, ako sa učilo na školách, porozprávali zaujímavé, niekedy humorné, inokedy smutnejšie zážitky zo svojho života. Čas vyhradený na stretnutie veľmi rýchlo ubehol. Starkí boli veľmi spokojní, usmiati a ako sami povedali, tešia sa na ďalšie spoločné stretnutie. V závere stretnutia im naši žiaci odovzdali malé darčeky - pletených anjelikov a maľované motýliky. Darčeky, ktoré žiaci vyrábali počas minulého školského roku sa všetkým veľmi páčili, potešili srdiečka a vyčarili milé úsmevy na tvárach. Stretnutie sme zorganizovali v rámci mesiaca október - mesiaca úcty k starším. Zároveň sme uskutočnili aktivitu v rámci projetku Knižné hody - tretí groš - spolupráca s DSS Sereď.

      V rámci tretej časti projektu - tretí groš - sme dokončili aj panely so zozbieranými receptami. Recepty zbierali žiaci od svojich babičiek a prababičiek. Urobili sme z nich peknú výstavku, ktorú si žiaci mohli pozrieť v priestoroch školy. Panely využijeme aj na vzdelávacie účely. Význam, využitie a užitočnosť jednotlivých druhov potravín vo výžive človeka sa žiaci učia spoznávať na predmetoch biológia a tovaroznalectvo. Aj takto prakticky a užitočne využijeme vytvorené panely s receptami. Zostáva nám ešte dať dohromady všetky zozbierané recepty a vytvoriť z nich publikáciu "Recepty starých materí". Veríme, že si každý v nej nájde svoj receptík na obľúbené jedlo. A možno budeme aj inšpirovať pani kuchárky zo školskej jedálne a uvaria nám niečo nové podľa receptov z nami vydanej zbierky. Už teraz sa tešíme na chutné jedlo.

       

     • Múzeum holokaustu

     • V týchto jesenných mesiacoch študenti prvého a druhého ročníka navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Pripomínanie si týchto udalostí je potrebné neustále. Cieľom však nie je iba spomínať, no treba sa zamyslieť, poučiť a uvedomiť si čo máme, kde a ako žijeme. Sprievodcom bola zdôraznená naša sloboda, rodičia a jedlo. V dnešnej dobe podceňované, no veľmi aktuálne skutočnosti.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Projekt do ktorého sa už tradične a s radosťou zapájame, nás tento školský rok potešil námetom. „Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto...“ takouto krásnou témou sme otvorili bránu do nového školského roka. Prváci našej školy hneď začali tvoriť. Nová škola, nové prostredie a do toho fantasy. Čo viac si mohli želať? Nezaostali ani druháci a tretiaci, ktorí pridali pár pekných záložiek.

      Samozrejme Harry Potter, anime, či rôzne fantázie našich študentov zohrali najdôležitejšiu úlohu pri inšpirácii tvorby záložky. Hľadali knihy, námety na internete, či iba vo svojej fantázii.

      Našou partnerskou školou bola Obchodná akadémia Topoľčany. Milá pani profesorka nás hneď kontaktovala a prišlo aj k výmene záložiek a samozrejme propagačných a informačných prospektov o našich školách. Všetko sme stihli v stanovenom čase. Záložiek, ktoré sme poslali na OA Topoľčany bolo oveľa viac ako nám prišlo. Preto sme nemohli potešiť všetkých našich študentov.

      Už teraz sa tešíme na ďalší školský rok a ďalšiu výmenu.

     • ZAV Talenty druhých ročníkov

     • Dňa 25. 10. 2022 sa uskutočnila online súťaž „ZAV Talenty druhých ročníkov“. Žiaci súťažili v niekoľkých disciplínach: ako prvé si zmerali sily v minútovkách (cyklus pozostával z 25 cvičení). Po krátkej prestávke nasledoval 10 minútových odpis s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu a potom druhý 10 minútový odpis s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu. Súťaže sa zúčastnili najlepšie píšuci žiaci druhých ročníkov, ktorých výkon je 200 čistých úderov za minútu.

      I keď sa študenti našej školy neumiestnili na popredných priečkach ďakujeme im za reprezentáciu školy a veríme, že ich výkony sa budú zlepšovať a v budúcich súťažiach sa umiestnia na vyšších priečkach.

     • Deň srdca

     • Svetový deň srdca je edukatívny projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a propagovať význam prevencie pred srdcovocievnymi problémami.

      Študentky 2. B triedy v utorok 25. 10. merali všetkým študentom a učiteľom krvný tlak, saturáciu, BMI a testovali fajčiarov.

      Dievčatá  mali oblečené červené tričká s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA :

      (0-30-5-120-80) a  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla:  O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi. Záujemcom rozdávali červené srdiečka a osobné kartičky s kódom zdravého života

      Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patrí pohlavie a vek, genetika.

       Ovplyvniteľné faktory, na ktoré sa prevencia zameriava sú fajčenie, nedostatočná životospráva, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita a nadváha, taktiež nezdravý spôsob života a stravovania.

      Veríme, že sa mnohí z našich študentov zamyslia nad správnou životosprávou.

     • Globálne vzdelávanie a festival Jeden svet na školách

     • Tento rok festival Jeden svet a oddelenie globálneho vzdelávania neziskovej organizácie Človek v ohrození pripravili pre učiteľov a žiakov školské projekcie a diskusie k filmom, ktoré sa uskutočnia ONLINE v  týždni  od 5. do 11. novembra. Žiaci 3. B triedy si pozreli v rámci hodín slovenského jazyka film DRAHÉ DETI BUDÚCNOSTI. Projekt sledoval aktivistky a aktivistov protestujúcich v Hongkongu proti politickej správe v Pekingu, ktorú zastupovala politička Carrie Lam. Pozornosť sa zameriavala aj na protesty v Čile proti sociálnej nerovnosti v krajine a na hnutie Piatky za budúcnosť, ktoré v Ugande bojuje za klimatickú spravodlivosť. Hlavné témy ako  klimatická zmena, sociálna spravodlivosť, občiansky aktivizmus sa nám ukázali v inom svetle a veľmi nás oslovili. Následne prebehla diskusia, v ktorej sme sa dozvedeli, že sociálna nerovnosť na Slovensku existuje aj v 21. storočí.

     • Okresné kolo v stolnom tenise

     • Dňa 19. 10. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat v Galante. Zúčastnili sa aj naši žiaci a dopadli veľmi úspešne, dievčatá v zložení Tamara Pavelková IV. B, Lucia Luptáková IV. B a Nina Mesárošová I .B vybojovali 1. miesto a postup na krajské kolo (Župná olympiáda). Dievčatám gratulujeme.

      Chlapci v zložení Matúš Slezák II. B, Martin Godály II. A, Kiss Alexej II. B a Šimon Jančich I. B po bojovnom výkone obsadili v skupine 3. miesto a do semifinále sa im postúpiť nepodarilo. Za bojovnosť si však zaslúžia pochvalu.

     • Žijeme Erasmom+

     • Náš projekt Training firms boost your success v rámci programu Erasmus+ pokračoval ďalšou mobilitou, tentokrát sme boli hostiteľmi my.  V dňoch  9. – 15. 10. 2022 sme na Obchodnej akadémii v Seredi privítali cvičné firmy z Bulharska, Rakúska a Severného Macedónska, Pripravili sme pre nich pestrý program. Okrem „povinných jázd“ ako je prehliadka školy a mesta, sme im ukázali aj  Múzeum holokaustu v Seredi, či Trnavu, kde sme si zahrali GPS hru mocný opasok. Najviac asi každého zaujala exkurzia do Hubert-u J.E., kde sme si prezreli podnik a dozvedeli sa viac o výrobe šumivého vína. Nemenej zaujímavá bola aj exkurzia v manufaktúre na výrobu papiera Petrus. Okrem poznatkov o histórii a výrobe papiera sme si odniesli aj papier, ktorý si každý sám vlastnoručne vyrobil.

      Samozrejme, že týždeň nebol iba o zábave a poznávaní, ale aj o práci.  V pondelok nám všetky firmy ukázali svoje prezentácie. Dozvedeli sme sa niečo štruktúre ich firmy, aké výrobky ponúkajú a podobne. Utorok sa niesol v znamení prípravy na veľtrh. Firmy si pripravovali svoje stánky a vyrábali hlasovacie krabičky. Podmienkou bolo, že hlasovacia krabička musí súvisieť s dizajnom stánku, či produktom, ktorý firma ponúka. Usilovná práca všetkých firiem vyvrcholila vo štvrtok, kedy sa konal Veľtrh cvičných firiem. Naši žiaci nakupovali, porovnávali, hodnotili a najmä hlasovali za najlepšiu firmu. Prvé miesto získala firma z Rakúska Schönheitsoase. Učitelia mali tiež možnosť hlasovania, či lepšie povedané hodnotenia, pretože bodovali dizajn stánku, produkt, ktorý firma ponúka, katalóg produktov a prístup k zákazníkovi. U učiteľov najviac zabodovala slovenská Boxies, a.s. Ocenili sme aj najkreatívnejšiu hlasovaciu krabičku, znovu sa najviac páčila krabička Boxies, a.s.   V piatok sme všetko vyhodnotili, odovzdali diplomy a naši hostia sa zúčastnili imatrikulácií prvákov. Ako spomienku (aj keď iba na chvíľu) nám tu zanechali vyrezané tekvice so symbolmi svojich krajín. V sobotu sme sa so všetkými rozlúčili a zaželali im šťastnú cestu. Stretneme sa o mesiac v Severnom Macedónsku.

     • Exkurzia po Záhorí

     • Slnečné počasie nám prialo a naša literárna exkurzia po pamätných miestach našich slovenských národovcov vyšla na 100%. So žiakmi 2. A a B sme zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí k malebnému rodnému domčeku Jána Hollého.

      Ďalej naše kroky viedli do Hlbokého, do pamätnej izby spojenej s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke zapálením kahančekov. 

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si okrem peknej prehliadky mohli pochutiť na bez kôstkovej jabloni.

      Poslednou zastávkou na našej ceste bola Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Žiaľ nemohli sme zasadnúť do koncertnej freskovej sály, pretože interiér kaštieľa sa renovuje. Pri zaujímavom zanietenom výklade pani sprievodkyne sme dumali  nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „Strom roka 2019.“

      Uvedomili sme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré môžeme spoznávať.

     • Gaudeamus igitur

     • Žiaci 4. ročníka sa v stredu 5. októbra 2022 zúčastnili na XXV. ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus - Akadémia na výstavisku Incheba Expo v Bratislave. Okrem informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí, mohli návštevníci absolvovať aj iné sprievodné programy, najmä prednášky vystavujúcich škôl, ktoré boli zamerné na témy ako príprava na prijímacie skúšky, podmienky prijímacieho konania, formy a zameranie jednotlivých fakúlt a študijných programov. Ako ďalšie sprievodné programy mohli navštíviť Poradenské centrum pre štúdium v zahraničí, Poradenský servis s Testovacím centrom a tiež program Veda pre život, ktorý študentom umožnil nahliadnuť do pozadia prírodovedných a technických odborov a vyskúšať si zaujímavé vedecké a technické exponáty. 
       

     • Slovenské rýchle prsty 2022

     • V dňoch 27. – 29. 09. 2022 sa v Bratislave konal „3. ročník Slovenských rýchlych prstov 2022“ – celoštátne sústredenie žiakov v spracovaní textu na počítači.

      Našu školu zastupovali žiačky 2. A triedy: Burianová Petra a Lörincová Soňa. Počas troch nabitých dní si naše žiačky vyskúšali rýchlosť svojich prstov a zažili skutočne profesionálny tréning spolu so študentami z celého Slovenska.

      Dievčatá si vyskúšali rôzne techniky písania, napr. minútové a dvojminútové odpisy, odpisy na 30 minút, diktáty, atď. Každý jeden výkon, ktorí žiaci absolvovali bol vždy na konci vyhodnotený. U dievčat bolo vidieť, ako sa zo dňa na deň zlepšovali. Získali nové skúsenosti a zážitky. Osobne sa stretli s pani Helenou Zaviačičovou, deväťnásobnou majsterkou sveta v písaní na klávesnici, držiteľkou svetového rekordu (928 čistých úderov za minútu).

      I keď sa neumiestnili na popredných miestach – „Veď nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“ – Peťke i Soničke ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

     • Kam na strednú?

     • V utorok 27. 9. 2022 TTSk ako zriaďovateľ stredných škôl zorganizoval Burzu stredných škôl s názvom: "Kam na strednú?". Aj naša škola sa zúčastnila na tomto podujatí. Informovali sme prítomných žiakov základných škôl a ich  rodičov o  škole, o študijnom odbore, ktorý na škole máme, o obsahovej náplni jednotlivých predmetov, mimoškolských aktivitách a duálnom vzdelávaní, ktoré ponúkame. Záujem o informácie prejavili tiež výchovní poradcovia základných škôl, u ktorých sme sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom na našu školu - systém výučby, možnosti umiestnenia absolventov a hlavne systém duálneho vzdelávania, v ktorom máme zapojených žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

     • Poznaj svoje mesto

     • „Škola hrou“ je zážitkové učenie  pre žiakov Obchodnej akadémie v Seredi. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici.  Žiaci 1. A a 1. B začali svoje potulky literárno-historickou prehliadkou nášho mesta – Sereď. Milé pani knihovníčky informovali o najstarších knižniciach, o systéme knižníc, o pravidlách výpožičky kníh a inými zaujímavosťami spojenými s knihami.

      Históriu mesta, Šintavského vodného hradu, kostola, kaštieľa a všetkých významných pamiatok sme si predstavili v Mestskom múzeu na Fándlyho fare. V mestskej záhrade sme okúsili jabĺčka zo slávnej bezjadierkovej jablone J. Fándlyho. Cestou z múzea sme si prešli cez hranicu Nitrianskej a Bratislavskej župy. Naše kroky sa zastavili pri kaštieli, kde nás z okien sledovala seredská šľachta. Cestu za históriou nášho mesta sme ukončili v zrekonštruovanom bastióne, kde sme si pozreli sochu vojaka a jeho nápis vrytý v stene.

      Zistili sme, že aj v Seredi môžeme nájsť zaujímavé miesta a my sme sa o tom spolu s prvákmi presvedčili.

     • Interaktívne workshopy JA Slovensko

     • V dňoch 12. - 14. septembra 2022 sa aj naši žiaci z 3.A a 3.B zúčastnili vzdelávania „Rozvoj ekonomickej gramotnosti“, ktoré pre nich v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala v našej škole vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o. v zastúpení Grétky Balátovej a Moniky Spótovej.
      Žiaci sa venovali témam ako je vzácnosť a ekonomické rozhodovanie. Prostredníctvom interaktívnych aktivít zvládli dopyt, ponuku a trhovú rovnováhu. Zoznámili sa s posunmi kriviek dopytu a ponuky a interakciami trhov.
      Prostredníctvom trhovej simulácie sa naučili základy riadenia svojej firmy, zvládli základy finančnej analýzy, vyskúšali si tvorbu podnikateľského plánu a svoje prezentačné zručnosti.

      Všetky foto nájdete na https://photos.app.goo.gl/p4zQ75NRmxZYRxvc9  

     • Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

     • Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia  zorganizoval Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Sereď,  Galantské osvetové stredisko  a SNM-MŽK-Múzeum holokaustu v Seredi pietnu spomienku, ktorá sa konala v rámci celoslovenskej tryzny pod spoločným názvom Nezabudnutí susedia. Dňom obetí holokaustu je na Slovensku 9. september,  tento deň v roku 1941 vláda vojnového slovenského štátu vydala Židovský kódex. Časťou pietnej spomienky sme boli aj my s našimi tretiakmi.

      Súčasťou pietneho aktu bolo zapálenie siedmich sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri. Pred každou zapálenou sviečkou bolo prečítaných desať mien zo zoznamu obetí holokaustu. Siedmu sviečku zapálila žiačka našej školy Viktória Töröková z III. B.

      zdroj fotografií: OA Sereď, Seredské novinky

     • Otvorenie šk. roka 2022/2023

     • Pozývame Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 o 8:00 hod v športovej hale.

      Podmienkou vstupu do školy je predloženie Vyhlásenia o bezpríznakovosti (1. roč. v papierovej forme, ostatné ročníky cez EduPage - s najskorším dátumom 4. septembra 2022).

      Všetky informácie týkajúce sa vytvorenia bezpečného prostredia školy v momentálnej situácii nájdete v dokumente Zelená otvoreným školám.

      Tešíme sa na Vás!