• Zbierka "Biela pastelka"

     •  

      V tomto školskom rok opäť pomáhame. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých naši študenti z 2. A a 2. B triedy zbierali 18. septembra 2020 v uliciach Serede finančné príspevky v zbierke „Biela pastelka“. Oslovovali ľudí, vysvetľovali, komu je pomoc určená . Sú to práve hendikepovaní ľudia, ktorí sa narodili nevidiaci alebo o zrak prišli v dôsledku úrazu alebo ochorenia. Vyzbierané finančné príspevky budú využité na ich lepšie začlenenie do pracovného procesu a uľahčenie ich života. Samozrejme prispeli aj študenti a zamestnanci našej školy. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

     • Interaktívne vyučovanie " Príbehy 20. storočia. "

     • V prvých dňoch školského roka sme navštívili Putovnú výstavu na Námestí slobody v Seredi, ktorá niesla názov „Príbehy 20. Storočia“. Na štyroch paneloch boli  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Rovesníckym interaktívnym vyučovaním sme si pripomenuli 9. september – Deň holokaustu.

     • Putovná výstava pod názvom " Príbehy 20. storočia. "

     • Téma  bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepojených  súčasným kultúrnym a spoločenským dianím je náplňou projektu interaktívneho rovesníckeho vyučovania na našej škole. V rámci neho sme navštívili putovnú výstavu Na Námestí slobody, kde sú na štyroch paneloch  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Úlohou putovnej výstavy  je osloviť čo najviac ľudí, ktorí si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky. 

     • Zrkadlo svedomia

     • je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

      So študentmi prvého ročníka sme si pripomenuli  januárové  75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka.

      Oboznámili sme sa s dokumentačným materiálom z roku 1941, ktorý je známy pod pojmom Židovský kôdex.

      Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá.

      Navštívili sme výstavu  – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzenkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený, ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich naprežil.

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.                                                                              

       

     • Čaro slova 2020 - okresné kolo v umeleckom prednese

     • V Renesančnom kaštieli v Galante sa 18.septembra  „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študenti 2.B triedy z OA Sereď. V umeleckom prednese prózy 1.miesto získal Šimon Gajarský a na 2.mieste sa umiestnila Natália Šuláková. V umeleckom prednese poézie obsadila 2. miesto Monika Hričovská.

      Odborná porota ocenila nielen výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok, ale aj oblečenie  súťažiacich doplňujúce a podčiarkujúce výzor hlavnej postavy z umeleckého textu.

      Šimon Gajarský bude našu školu reprezentovať na krajskom kole umeleckého prednesu - Hollého pamätník.

      Blahoželáme súťažiacim a Šimonovi želáme veľa šťastia!!!

     • Účelové cvičenie – Európsky týždeň športu 2020

     • V rámci 6. ročníka Európskeho týždňa športu 2020, ktorý každoročne vyhlasuje Národné športové centrum a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa žiaci našej školy zúčastnili dňa 4. septembra 2020  športového podujatia pod názvom „Olympiáda OA“.

      Cieľom tejto európskej  aktivity je motivovať verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach ako aj na iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu. Preto sa aj naša škola zapojila do tejto aktivity za účelom podporiť u žiakov chuť športovať a aktívne sa hýbať.

      V rámci „Olympiády OA“ žiaci absolvovali 8 disciplín – beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta, hod granátom, streľba do florbalovej bránky, sed na fitlopte na čas, skákanie na švihadle 30 sekúnd, skákanie vo vreci na vzdialenosť 5 m a hod medicimbalom.

      Súťažili medzi sebou žiaci všetkých tried našej školy. Súťaže prebiehali v areáli našej školy. Pri jednotlivých disciplínach žiaci prejavili veľkú súťaživosť a rivalitu a snažili sa dosiahnuť čo najlepšie športové výsledky. Nemožno povedať jednoznačne, ktorá trieda bola najlepšia, alebo ktorá dosiahla najlepšie výsledky. Triedy, kde sú aj chlapci, dosahovali v niektorých disciplínach vynikajúce výsledky – napr. hod medicimbalom, skok z miesta, hod granátom alebo beh cez prekážky. V iných disciplínach ako napr. skákanie cez švihadlo, sed na fitlopte, skákanie vo vreci alebo streľba do florbalovej brány, zasa excelovali dievčenské triedy.

      Odmenou pre všetkých zúčastnených bol krásny slnečný deň, pohyb na čerstvom vzduchu, utuženie kolektívu a tímová spolupráca. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník Európskeho dňa športu.

     • Putovná výstava pod názvom " Príbehy 20. storočia. "

     •  

       

      Téma  bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepojených  súčasným kultúrnym a spoločenským dianím je náplňou projektu interaktívneho rovesníckeho vyučovania na našej škole. V rámci neho sme navštívili putovnú výstavu Na Námestí slobody, kde sú na štyroch paneloch uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Úlohou putovnej výstavy  je osloviť čo najviac ľudí, ktorí si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky. 

       

     • Koniec školského roka

     • Na záver školského roka 2019/2020 sa touto cestou chceme poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, našim študentom a ich rodičom za úspešné ukončenie tohto netradičného školského roka. Tento rok poznačený koronakrízou nám priniesol veľa nových situácií, na ktoré sme neboli pripravení. Všetci sme si museli zvyknúť, že namiesto milých tvárí na školských chodbách sme  stretávali dennodenne obrazovku počítača. Zvládli sme to spoločne a všetkým nám patrí veľké ďakujem.

      Tento rok trochu netradične bez oficiálneho rozlúčenia od našej pani riaditeľky, sa s nami prišiel rozlúčiť a poďakovať nám pán župan TTSK Jozef Viskupič. Jeho milé slová potešili nielen našich žiakov, ale aj pedagógov. Žiakom tretieho ročníka odovzdal osobne ich koncoročné vysvedčenia a poprial im pekné prázdniny. 

      Aj my sa pripájame k jeho prianiu. Všetkým Vám želáme pokojné a príjemné letné prázdniny, plné oddychu a pozitívnej nálady. Vidíme sa v septembri...

       

      Zdroj fotografií: TTSK

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.06.2020

     • Odovzdávanie kníh:

      Štvrtok      25. 6. 2020    10:00    III. ročník
      Piatok        26. 6. 2020     8:00      II. ročník
      Pondelok   29. 6. 2020     8:00        I. ročník

       

      Odovzdávanie vysvedčení:

      Utorok       30. 6. 2020     8:00    všetky ročníky v triedach

       

      Žiak/zákonný zástupca:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie.pdf).
      • žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusí nosiť rúško, rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné,
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
     • Metropolitná univerzita Praha a naša Cvičná firma

     • Aj napriek  sťaženým podmienkam pre COVID - 19 naša cvičná firma CosyLiving s. r. o.  nezaháľa a snaží sa  pracovať aspoň v obmedzenom režime. Po oslovení a zaslaní výzvy pána Ing. Radeka Maxa, PhD. z Metropoplitnej univerzity v Prahe,  sa pracovníci firmy rozhodli zúčastniť súťažného česko - slovenského veľtrhu živých prezentácií cvičných firiem, ktorý usporiadala  katedra medzinárodného obchodu MUP Praha a Metropolitná univerzitná banka. Súťaž sa konala on-line dňa 11. júna 2020. Cvičná firma sa zapojila do súťaže o najlepší elektronický leták, kde sa umiestnila na peknom  4. mieste. Srdečne blahoželáme k úspechu! 

     • INTERSTENO 2020

     • Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2020.
      18. ročník medzinárodnej internetovej súťaže usporiadalo Intersteno v spolupráci s internetovou školou ZAV. Tento ročník bol v súvislosti s koronavírusovou situáciou bezplatný.
      Prihlásilo sa skoro 800 súťažiacich, z toho 644 bolo úspešných.

      Desaťminútový odpis zvládli všetci naši sedemnásti žiaci na výbornú. Boli úspešní a certifikát majú vo svojich rýchlych a presných prstoch. Druháci až štvrtáci našej školy z domáceho prostredia písali ťažký desaťminútový odpis s penalizáciou 50 trestných bodov za chybu vo svojej kategórii juniori.

      Všetkým blahoželáme a želáme aj naďalej rýchle prsty!

     • Maturity pod rúškom ...

     • Hoci väčšina štvrtákov už pokojne oddychovala, spokojná s administratívnym hodnotením - priemernými známkami na maturitnom vysvedčení, šesť našich spolužiakov si vyskúšalo, aké je to zažiť takú pravú "maturitnú" atmosféru. S trochou trémy, strachu a zvedavosti, akú si vytiahnu otázku, v pondelok 25. 5. 2020 absolvovali  ústnu formu internej časti MS z anglického jazyka - úroveň B2. Po počiatnočnej chvíľke napätia z nich veľmi rýchlo opadol všetok stres a  nervozita.  Krásnymi odpoveďami potešili nielen seba ale aj maturitnú komisiu. A urobili tak krásnu bodku za tohtoročnými "netradičnými" maturitami. Po ich ukončení úspešne uzavrelo kapitolu pôsobenia na škole 43 maturantov. Želíme im, aby si našli uplatnenie či už ako budúci študenti na vysokých školách alebo pracovníci v hospodárskej  praxi. 

     • Usmernenie o hodnotení žiakov

     • Vo všetkých  predmetoch bude zachované hodnotenie formou klasifikácie, okrem predmetu TSV (Telesná a športová výchova), nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou výchovy. Predmet Telesná a športová výchova nebude klasifikovaný.

     • ZSSK - bezplatná preprava. Ako na to?

     • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

      Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

      Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

      Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

      Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

       

     • OZNAM

     • Študentom, ktorým chýbajú pomôcky na vyučovanie ponechané v škole, si ich môžu vyzdvihnúť:

      1.) vo štvrtok 2. 4. 2020 od 8.00 – 11.00,

      2.) v inom termíne iba po dohode s riaditeľkou školy na tel. č. 0911 034 753.

      Niektoré učebnice sú dostupné online TU.

     • Milí rodičia a žiaci!

     • Ako už určite viete, od pondelka sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia do odvolania. Nie je to príjemné pre nikoho, ale v tejto ťažkej a mimoriadnej situácii, asi najrozumnejšie riešenie. Všetkých nás to zasiahlo ako pracovne, tak aj osobne, ale veríme, že sa to čoskoro skončí a nabehneme do škôl i do práce. Neznamená to však, že nám nastali prázdniny. Keďže náš pohyb je dosť obmedzený, tak budeme mať dostatok času na úlohy.

      Milí žiaci, dúfam, že ste všetci v poriadku a statočne zvládate túto neľahkú situáciu.

      My ako učitelia, posielame svojim študentom materiály a zadania, tak aby sa v tom vedeli zorientovať, samostatne pracovať a aby sme nezaťažovali Vás, rodičov. Ako učitelia vieme sledovať ak materiál otvoria a prečítajú si ho, niektorí žiaci odpovedajú mailom, iní cez EduPage stránku školy. Niektorí však stále nepochopili, že toto je momentálne jediný spôsob  výučby. Každý učiteľ si zvolil svoj spôsob spätnej odozvy, samozrejme žiaci sú o tom informovaní. Každý žiak si zvolí svoje tempo, časové úseky na vypracovanie úloh sú dostatočné. Kto by mal akýkoľvek problém môže sa bez obáv obrátiť na konkrétneho učiteľa.
      Rodičia nechceme od Vás, aby ste sa s nimi učili, máte určite veľa starostí udržať ako tak chod domácnosti a starostlivosť o Vašich najbližších. Veríme, že Vaše deti sú zodpovedné a sami pochopili o čo ide a budú sa snažiť čo najviac.

      My, učitelia sme im samozrejme k dispozícii, môžu nás kontaktovať.

      Prajeme Vám, aby ste boli hlavne zdraví. Do skorého videnia, to si všetci želáme.

     • Innovation Camp Zvolen

     • Ako motivovať mladých ľudí, aby zostávali pracovať a aktívne žiť v rodnom regióne?

      Zvolen 5. marec 2020 – Mnoho mladých ľudí odchádza z vidieka a menších obcí pre nedostatok príležitostí pracovať a žiť podľa svojich predstáv do väčších miest a rozvinutejších regiónov. Dajú sa udržať v rodnom regióne? Súťaž Innovation Camp ukázala, ako by zastavili odchod mladých ľudí z najväčšieho slovenského regiónu slovenskí stredoškoláci.

      Projekt mal zahŕňať aspoň 2 kľúčové inovatívne a finančne menej náročné opatrenia, ako motivovať mladých ľudí zostať bývať a pracovať vo svojom meste či regióne. Odborná porota a organizátori nabádali súťažiacich, aby využili kreatívne formy motivácie s využitím moderných technológií či rôznych foriem podnikania, aj netradičného.

      Víťazná trojica navrhla podporiť život, štúdium a prácu mladých ľudí.

      Druhý tím by riešil úbytok študentov a čerstvých absolventov podporením hmotných aj nehmotných potrieb zlepšením regionálnej propagácie.

      Tretí tím vidí riešenie problému v podpore občianskych združení a komunitných projektov, prostredníctvom ktorých by sa mládež podieľala na rozvoji obce aj väčšieho regiónu. Súčasťou tohto tímu bol aj žiak našej školy David Javor, prezident JA Firma FANIA.

      Súťaž Innovation Camp je pre žiakov stredných škôl intenzívnou skúsenosťou, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

     • Workshop prezentačných zručností APE

     • Medzinárodný projekt Aspire chce pomôcť mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní.

      V Bratislave sa 3. 3. 2020 stretli mladí ľudia  z rôznych JA Firiem a v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia sa zúčastnili  workshopov na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, riadiacich schopností, či zručností spojených s kariérnym plánovaním.

      "Spolupráca s AT&T je dôkazom toho, ako dokáže svet biznisu učiť mladých ľudí kompetenciám, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí. Vážime si všetky školy, učiteľov ako aj dobrovoľníkov z praxe, ktorí pochopili dôležitosť takýchto projektov. Je to najlepšia cesta ako pripraviť mládež na uplatnenie v globálnom prostredí," povedala generálna riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová.

      Našu školu vzorne reprezentovala Berni Lanczová, viceprezidentka JA Firmy FANIA, jej tím sa umiestnil na peknom druhom mieste. Gratulujeme