• Knižné hody – vyhodnotenie online testu

     • Knižné hody venované 100. výročiu SND boli i napriek nepriaznivej situácii úspešné. Žiaci a pedagógovia počas prezenčného štúdia študovali prvé slovenské  hry a nacvičovali kľúčové scény z vybratých slovenských divadelných predstavení. V čase dištančného štúdia tvorili prezentácie, dokumentačný materiál a propagačný materiál o hlavných divadelných scénach na Slovensku.

      Okrem rôzneho kreatívneho spracovania našej divadelnej histórie sme pripravili aj online test zo slovenskej dramatickej tvorby, ktorý sme zverejnili  na stránkach Knižných hodov, Seredských noviniek a prostredníctvom sociálnych sietí. Do riešenia 20 otázok sa zapojilo spolu 129 riešiteľov z radov študentov, učiteľov, čitateľov, FB priateľov. 

      14. ročník Knižných hodov sme mohli uskutočniť vďaka podpore a finančnému príspevku Mesta Sereď.

      Všetkým zúčastneným lúštiteľom ďakujeme a pre zaujímavosť, pobavenie a rozšírenie si vedomostí uvádzame správne odpovede s percentom úspešnosti v nasledujúcom linku.

     • Halloween – vyhodnotenie

     • Na facebookovej stránke OA Sereď prebehlo hlasovanie o najkrajšiu tekvicu. Dňa 3. 11. 2020 o 20.00 h sme súťaž ukončili.

      Najviac hlasov a 1. miesto -  získala tekvica č. 3 – 484 hlasov

      Na 2. mieste sa umiestnila tekvica č. 2 – 71 hlasov

       3. miesto získala tekvica č. 1 – 58 hlasov

      Gratulujeme!

     • Knižné hody 2020 - online

     • Knižným hodom venovaným 100. výročiu založenia profesionálneho divadelníctva na Slovenku sme sa venovali počas celého roka. Vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď sme so študentmi a pedagógmi pripravili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré sme mohli absolvovať prezenčne, niektoré dištančne a v posledných dňoch aj online.   

      Úlohou žiakov každej triedy bolo oboznámiť sa podľa historického vývoja   s jedným divadelným predstavením. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme študovali slovenské ochotnícke i profesionálne divadelné predstavenia, vysvetľovali si hlavné témy,  určovali osoby a obsadenie, začali nacvičovať krátke vystúpenia kľúčových scén. Verili sme, že v máji všetky naše nacvičené vystúpenia predvedieme  verejnosti. Žiaľ, koronavírus zmaril naše úsilie, ale nezaháľali sme. Vyhľadávali sme profesionálne i ochotnícke súbory na Slovensku, zaujímala nás aj alternatívna divadelná scéna. Starší študenti sa venovali prezentáciám a plagátom s výročiami prvých premiér ochotníckeho a profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Veď  tých  najdôležitejších výročí v tomto roku je naozaj neúrekom:

      190. výročie

      založenia prvého ochotníckeho divadla Gašparom Fejérpataky – Belopotockým v Liptovskom Sv. Mikuláši,

      ktoré v auguste uviedlo hru

      Kocúrkovo  od Jána Chalupku

      --------------------------------------------------------------------------

      100. výročie SND

      prvou premiérou Činohry SND bola

       Mariša bratov Mrštíkovcov v marci 1920

      Prvý umelecký kolektív Činohry SND vytvorili členovia

      Východočeského divadla Bedřicha Jeřábka.

      Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj

      v Bratislave zväčša po česky.

       

      100. výročie SND

      prvou slovenskou premiérou Činohry SND

      bola v máji 1920 jednoaktovka

      Jozefa Gregora Tajovského: Hriech

      V roku 1921 nastúpili do Činohry SND prví slovenskí herci: Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello, Gašpar Arbét, neskôr Hana Meličková

      a po príchode prvého slovenského profesionálneho režiséra Jána Borodáča  sa ďalej zvyšoval počet slovenských premiér

       

      70. výročie

      prvej premiéry profesionálneho divadla v Nitre.

      V januárovú sobotu v roku 1950 Nitrianske krajové divadlo v

      prerobenej sále bývalej Sokolovne a Národného domu uviedlo hru

      Jána Skalku: Kozie mlieko

      v réžii Ľudovíta Ozábala.

      ------------------------------------------------------------------------------------

      Dosky, ktoré znamenajú svet, sa však postupne menili, osameli, ostali zatiahnuté oponou koronavírusu, bez hercov a divákov.  Naše nadšenie vystriedala dištančná forma vyučovania a viera, že sa čoskoro vrátime do školských lavíc a budeme pokračovať v „hre s Táliou – bohyňou komédie.“

      Triedy našej školy sa zaplnili študentmi až po polročnej prestávke. V septembri druháci úspešne reprezentovali školu na okresnom kole súťaže „Čaro slova“  v recitácii úryvkov z divadelných predstavení.  Tretiaci sa pustili do príprav muzikálu „Snehulienka a sedem pretekárov“ pre našich prvákov.  Dištančná forma štúdia nás opäť vytlačila zo školských lavíc, takže aj Knižné  hody venované storočnici slovenskej Tálie sme sa rozhodli zorganizovať online. Cieľom rôznych aktivít je rozšírenie vedomostí o divadelných scénach na Slovensku, o histórii divadelníctva, o pestrých dramatických žánroch, o hercoch nielen tých seriálových, ale tiež aj o práci režiséra, dramaturga, scenáristu, kulisára, zvukára, osvetľovača...

      Jednou z online aktivít je aj vedomostný test (odkaz na test je pod textom)


      Overíte si svoje vedomosti zo slovenskej dramatickej tvorby?

     • Chýba mi vôňa divadla

     • Chýba mi vôňa divadla
      chýba mi napätie plné očakávania z odhaľovania krásy
      chýba mi ponorenie sa do mäkkosti divotvorného kresla
      chýba mi šum obecenstva pred začiatkom predstavenia
      chýba mi stmievanie svetla pred zvukom prvej repliky
      chýba mi katarzia duše postavy
      chýba mi katarzia  mojej duše
      chýba mi pohľad do duše večnej spolupatričnosti
      chýbajú mi príbehy na doskách, ktoré pre mňa znamenajú radosť zo života
      ........

      Tak som si urobila radosť v čase voľných hodín v rozvrhu a zaplnila prázdne stoličky v dobe  dištančného štúdia. Trieda je pestrofarebná, z lavíc na mňa hľadia Kleopatry, Rómeovia, Antigony, Fidlikant na streche, Pokrvní bratia, Tri sestry, ponad lavice sa vznáša zázračný farebný plášť, počuť šum krídel čajky, rozvoniava čaj pána senátora...

      Spomienky ukryté v bulletinoch mi hneď naplnili dušu šťastím...

      Mariana Kamenská

     • Deň nezábudiek

     • Tak ako po iné roky, aj tohto roku sa študentky 2. ročníka v októbri zúčastnili zbierky, ktorú organizuje Liga za duševné zdravie SR. Trošku netradične -  chránené rúškami a rukavicami oslovovali v uliciach Serede ľudí, aby prispeli nákupom kvietku - modrej nezábudky. Modrá nezábudka je symbol krehkosti duševného zdravia človeka. Od svojich spolužiakov, učiteľov, pracovníkov školy a obyvateľov Serede sa podarilo vyzbierať  sumu 231,60 €, za čo všetkým darcom patrí veľká vďaka. Dúfame, že vyzbierané finančné prostriedky sa využijú pre pomoc ľuďom, ktorí majú rôzne duševné ochorenia a  túto pomoc potrebujú k plnohodnotnému životu.

     • Halloween

     • Halloween je jedným zo sviatkov, kedy môžu naši žiaci predviesť svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezávaných tekvíc. Každoročne býva vestibul našej školy vyzdobený strašidelnými tekvicami.
      Vzhľadom na súčasnú situáciu sa v školskom roku 2020/2021 Halloween uskutočnil inou formou - dištančnou.
      Žiaci poslali fotografie tekvíc, ktoré doma vyrezali. Zahlasujte na našom Facebooku a vyberte tú, ktorá sa Vám najviac páči.

     • Dvakrát dobrá čokoláda

     • V októbri, ktorý je misijným mesiacom, sa aj počas dištančnej výučby naša škola zapojila do kampane Sladká pomoc, počas ktorej bolo možné zakúpiť si čokoládu. Čistý zisk z predaja je určený pre misijné krajiny, v ktorých sa realizujú projekty pre deti v rámci Pápežského misijného diela detí. Dvakrát dobrá čokoláda chutí a zároveň pomáha tým, ktorí sa majú oveľa horšie ako my. Ďakujeme! 

     • Mladý záchranár Trnavskej župy

     • Dňa 22. septembra 2020 sa súťažné družstvo zložené zo 6 študentiek 2. B triedy zúčastnilo na 1. ročníka súťaže o putovný pohár župana v poskytovaní prvej pomoci „Mladý záchranár“. Pre súťažiacich z 19 stredných škôl Trnavského kraja pripravili organizátori 6 rôznych stanovíšť v meste Trnava. Na 5 stanoviskách boli nasimulované rôzne situácie - havária auta, bitka na futbalovom štadióne, epileptický záchvat, zásah elektrickým prúdom, poskytovanie KPR v obchodnom centre, vedomostný test.

      Vo všetkých situáciách museli správne reagovať a všetkým zraneným poskytnúť prvú pomoc.  Členovia odbornej poroty súťažiacich zároveň upozornili, v čom urobili chybičky, takže im spätná väzba pomôže v tom, aby vedeli pomôcť vždy správne. Súťaž bola výborne organizovaná v a študenti si odniesli nielen zážitky, ale aj nové cenné poznatky a skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci.

     • Príspevok ZRPŠ

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na danú situáciu nie je možné odovzdať finančný príspevok ZRPŠ v hotovosti triednym učiteľkám. Avšak príspevok 40 € je potrebné uhradiť elektronicky na bankový účet SK10 1111 0000 0013 9868 9008 najneskôr do 15.novembra.2020. Do poznámky uveďte meno a triedu Vášho dieťaťa.

      Ďakujeme.

      Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Seredi.

     • Literárna exkurzia po Záhorí

     • So žiakmi druhého ročníka sme sa 29. septembra vydali na každoročnú púť po stopách významných osobností nášho literárneho a hudobného života života. Prvou zastávkou bol Borský Mikuláš na Záhorí. Vstupujúc do nízkych dverí malebného rodnému domčeka Jána Hollého sme si uctili ducha bernolákovského básnika. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke  

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.Originálna Fándlyho jabĺoň, ktorá nekvitne, ale „ dobrého šmaku jablká dává“ , voňavé gdule a zaujímavé drobné oskorušky obdivovali žiaci doposiaľ netušiac o existencii takéhoto druhu ovocia.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ pripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval Sonátu mesačného svitu a venoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „ Strom roka 2019.“

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

       

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 3.A triedy Obchodnej akadémie v Seredi, keď svojim spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s KÓDOM ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80) vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Dievčatá okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života.

      Medzinárodný deň srdca podporili aj učiteľky svojím oblečením. Všetky boli v ten deň oblečené v rovnakých červených tričkách so srdiečkom a kódom zdravého života

     • Zbierka "Biela pastelka"

     •  

      V tomto školskom rok opäť pomáhame. V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých naši študenti z 2. A a 2. B triedy zbierali 18. septembra 2020 v uliciach Serede finančné príspevky v zbierke „Biela pastelka“. Oslovovali ľudí, vysvetľovali, komu je pomoc určená . Sú to práve hendikepovaní ľudia, ktorí sa narodili nevidiaci alebo o zrak prišli v dôsledku úrazu alebo ochorenia. Vyzbierané finančné príspevky budú využité na ich lepšie začlenenie do pracovného procesu a uľahčenie ich života. Samozrejme prispeli aj študenti a zamestnanci našej školy. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

     • Interaktívne vyučovanie " Príbehy 20. storočia. "

     • V prvých dňoch školského roka sme navštívili Putovnú výstavu na Námestí slobody v Seredi, ktorá niesla názov „Príbehy 20. Storočia“. Na štyroch paneloch boli  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Rovesníckym interaktívnym vyučovaním sme si pripomenuli 9. september – Deň holokaustu.

     • Putovná výstava pod názvom " Príbehy 20. storočia. "

     • Téma  bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepojených  súčasným kultúrnym a spoločenským dianím je náplňou projektu interaktívneho rovesníckeho vyučovania na našej škole. V rámci neho sme navštívili putovnú výstavu Na Námestí slobody, kde sú na štyroch paneloch  uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Úlohou putovnej výstavy  je osloviť čo najviac ľudí, ktorí si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky. 

     • Zrkadlo svedomia

     • je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

      So študentmi prvého ročníka sme si pripomenuli  januárové  75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka.

      Oboznámili sme sa s dokumentačným materiálom z roku 1941, ktorý je známy pod pojmom Židovský kôdex.

      Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá.

      Navštívili sme výstavu  – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzenkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený, ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich naprežil.

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.                                                                              

       

     • Čaro slova 2020 - okresné kolo v umeleckom prednese

     • V Renesančnom kaštieli v Galante sa 18.septembra  „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študenti 2.B triedy z OA Sereď. V umeleckom prednese prózy 1.miesto získal Šimon Gajarský a na 2.mieste sa umiestnila Natália Šuláková. V umeleckom prednese poézie obsadila 2. miesto Monika Hričovská.

      Odborná porota ocenila nielen výborný umelecký prednes a kvalitný výber literárnych ukážok, ale aj oblečenie  súťažiacich doplňujúce a podčiarkujúce výzor hlavnej postavy z umeleckého textu.

      Šimon Gajarský bude našu školu reprezentovať na krajskom kole umeleckého prednesu - Hollého pamätník.

      Blahoželáme súťažiacim a Šimonovi želáme veľa šťastia!!!

     • Účelové cvičenie – Európsky týždeň športu 2020

     • V rámci 6. ročníka Európskeho týždňa športu 2020, ktorý každoročne vyhlasuje Národné športové centrum a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa žiaci našej školy zúčastnili dňa 4. septembra 2020  športového podujatia pod názvom „Olympiáda OA“.

      Cieľom tejto európskej  aktivity je motivovať verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach ako aj na iných pohybových aktivitách a tým viesť obyvateľov k zdravému životnému štýlu. Preto sa aj naša škola zapojila do tejto aktivity za účelom podporiť u žiakov chuť športovať a aktívne sa hýbať.

      V rámci „Olympiády OA“ žiaci absolvovali 8 disciplín – beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta, hod granátom, streľba do florbalovej bránky, sed na fitlopte na čas, skákanie na švihadle 30 sekúnd, skákanie vo vreci na vzdialenosť 5 m a hod medicimbalom.

      Súťažili medzi sebou žiaci všetkých tried našej školy. Súťaže prebiehali v areáli našej školy. Pri jednotlivých disciplínach žiaci prejavili veľkú súťaživosť a rivalitu a snažili sa dosiahnuť čo najlepšie športové výsledky. Nemožno povedať jednoznačne, ktorá trieda bola najlepšia, alebo ktorá dosiahla najlepšie výsledky. Triedy, kde sú aj chlapci, dosahovali v niektorých disciplínach vynikajúce výsledky – napr. hod medicimbalom, skok z miesta, hod granátom alebo beh cez prekážky. V iných disciplínach ako napr. skákanie cez švihadlo, sed na fitlopte, skákanie vo vreci alebo streľba do florbalovej brány, zasa excelovali dievčenské triedy.

      Odmenou pre všetkých zúčastnených bol krásny slnečný deň, pohyb na čerstvom vzduchu, utuženie kolektívu a tímová spolupráca. A už teraz sa tešíme na ďalší ročník Európskeho dňa športu.

     • Putovná výstava pod názvom " Príbehy 20. storočia. "

     •  

       

      Téma  bývalých totalitných režimov, odrážajúcich sa v konkrétnych príbehoch ľudí a prepojených  súčasným kultúrnym a spoločenským dianím je náplňou projektu interaktívneho rovesníckeho vyučovania na našej škole. V rámci neho sme navštívili putovnú výstavu Na Námestí slobody, kde sú na štyroch paneloch uverejnené príbehy pätnástich ľudí, ktorí zažili nacistickú i komunistickú diktatúru na vlastnej koži.

      Úlohou študentov bolo preštudovať si vopred určený príbeh, spracovať ho a formou prezentácie  predstaviť svojim spolužiakom. 

      Všetky príbehy vznikli v rámci projektu Príbehy 20. storočia, ktorý je jednou z hlavných aktivít neziskovej organizácie Post Bellum SK. Jej cieľom je vyhľadávanie a dokumentovanie životných príbehov pamätníkov dôležitých udalostí minulého storočia.

      Úlohou putovnej výstavy  je osloviť čo najviac ľudí, ktorí si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj následky. 

       

     • Koniec školského roka

     • Na záver školského roka 2019/2020 sa touto cestou chceme poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, našim študentom a ich rodičom za úspešné ukončenie tohto netradičného školského roka. Tento rok poznačený koronakrízou nám priniesol veľa nových situácií, na ktoré sme neboli pripravení. Všetci sme si museli zvyknúť, že namiesto milých tvárí na školských chodbách sme  stretávali dennodenne obrazovku počítača. Zvládli sme to spoločne a všetkým nám patrí veľké ďakujem.

      Tento rok trochu netradične bez oficiálneho rozlúčenia od našej pani riaditeľky, sa s nami prišiel rozlúčiť a poďakovať nám pán župan TTSK Jozef Viskupič. Jeho milé slová potešili nielen našich žiakov, ale aj pedagógov. Žiakom tretieho ročníka odovzdal osobne ich koncoročné vysvedčenia a poprial im pekné prázdniny. 

      Aj my sa pripájame k jeho prianiu. Všetkým Vám želáme pokojné a príjemné letné prázdniny, plné oddychu a pozitívnej nálady. Vidíme sa v septembri...

       

      Zdroj fotografií: TTSK

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 22.06.2020

     • Odovzdávanie kníh:

      Štvrtok      25. 6. 2020    10:00    III. ročník
      Piatok        26. 6. 2020     8:00      II. ročník
      Pondelok   29. 6. 2020     8:00        I. ročník

       

      Odovzdávanie vysvedčení:

      Utorok       30. 6. 2020     8:00    všetky ročníky v triedach

       

      Žiak/zákonný zástupca:

      • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
      • zabezpečí každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie.pdf).
      • žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusí nosiť rúško, rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné,
      • dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy do konca školského roku 2019/2020.
      • v prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené,
      • škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.