• Okresné kolo - florbal dievčatá

     • V utorok 3. marca 2020 sa v športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi uskutočnilo Okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá: OA Sereď, Gymnázium Galanta a Bilingválne gymnázium Galanta. Hralo sa systémom každý s každým, takže sa odohrali tri zápasy. Po skončení boli umiestnenia nasledovné: 1. miesto Gymnázium Galanta, 2. misto Bilingválne gymnázium Galanta a 3. miesto OA Sereď.

     • Deň materinského jazyka

     • Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.

                                                                                                                        Ľudovít Velislav Štúr

      Citát Ľudovíta Štúra, jedného z kodifikátorov slovenského spisovného jazyka, sme si zvolili ako motiváciu ku Dňu materinského jazyka. Jarné prázdniny nám nedovolili zorganizovať toto významné podujatie 21.2., keď si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. O to viac sme sa s plným nasadením a oduševnením hneď po prázdninovom oddychovaní pustili do príprav a 27.2. žiaci našej školy naplnili heslo J.A. Komenského „ Škola hrou“. Zvolili sme si a pripravili také aktivity, aby  žiaci mohli postupne po štvorčlenných skupinách navštíviť jednotlivé stanovištia, mali dostatok času vyriešiť súťažné úlohy  a po 15 minútových  intervaloch sa mohli presunúť k nasledujúcej aktivite. Úlohy boli rôznorodé, pestré, primerane náročné a časovo zvládnuteľné.

     • "Ako sa z našich stali cudzí"

     • „Ako sa z našich stali cudzí“ -  spracúva málo poznaný príbeh vojny a rozpadu bývalej Juhoslávie. Tá je od nás vzdialená len málo – v čase, v priestore, ale aj kultúrne. Od vojny vzdialenej od  Slovenska len 500 km ubehlo 24 rokov. Bojovali v nej ľudia hovoriaci nám blízkou rečou - kresťania a Slovania. Výstava rozpráva tragický príbeh radikalizmu, etnicky a nábožensky motivovaného násilia. Hovorí o tom, kde sú korene radikalizmu a akým spôsobom ničí život spoločnosti.

      Čo viedlo k vojnám v Juhoslávii a ako predísť opakovaniu tejto tragédie?
      Ako prichádza k nenápadnému rozdeľovaniu spoločnosti?
      Ako spočiatku malý odstup prerastá do nenávisti, vyčleňovania „tých druhých“, ktorí sa jedného dňa stávajú nepriateľmi a ktorým zrazu môžeme „len tak“ ubližovať?

      O tomto všetkom sa žiaci dozvedeli počas prednášky, ktorú zorganizovalo  Centrum pre európsku politiku dňa 27. 2. 2020 na Obchodnej akadémii v Seredi. Aktivitu podporila Nadácia Konrada Adenauera.

      Ing. Jana Mlynárová

     • SIP Senica

     • Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa na Obchodnej akadémii Senica stretli žiaci stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoje sily v krajskom kole 54. ročníka Súťaže v spracovaní informácií na počítači.

      Zapojili sa súťažiaci zo všetkých piatich obchodných akadémií v kraji - zo Serede, Trnavy, Hlohovca, Veľkého Medera, Senice. Tento rok sa pridali aj študenti zo SPŠ dopravnej v Trnave a SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch. Celkovo sa do súťaže zapojilo 33 súťažiacich. Súťažilo sa v 3 súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing.

      Ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu a venovali časť svojho voľného času príprave na súťaž: Filipovi Prešnajderovi 2. B, Alexandre Csemezovej 3. B, Márii Bernadett Lanczovej 3. B, Davidovi Javorovi 3. B.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • 11. kontraktačný veľtrh CVF Šaľa

     • Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnil 11. kontraktačný deň cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Kontraktačného dňa sa zúčastnili cvičné firmy zo stredných škôl Slovenska a Čiech a nechýbali ani  naše cvičné firmyGreencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí  a CosyLiving, s. .r. o. , ktorej činnosťou je sprostredkovanie bytov, dizajn a predaj dizajnových výrobkov. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť svojej firmy, obchodovali s ostatnými zúčastnenými firmami a získali i nové nápady do budúcnosti. Činnosť cvičnej firmy Greencraft.cult bola ocenená "Cenou firmy Duslo Šaľa". Cvičná firma CosyLiving, s. r. o. obsadila 3. miesto v kategórii "Logo firmy". K dosiahnutým úspechom pracovníkom firiem blahoželáme.

     • III. pilier - áno či nie?

     • Dňa 6. 2. 2020 nás navštívil finančný poradca - pán Takáč,  ktorí si pre nás pripravil prednášku na tému "Ako sa zabezpečiť na dôchodok". Rozprával nám o výhodách a nevýhodách 3. piliera, prečo je vhodné si čo najskôr zariadiť účet III. piliera. Na praktických príkladoch nám ukázal koľko si môžeme našetriť pomocou tohto účtu a aké benefity nám v budúcnosti prinesie. Pretože naša budúcnosť začína už dnes.   Vanessa Prágaiová, IV. B

     • Internetová súťaž ZAV

     • 7. 2. 2020 si súťažiaci z celého Slovenska pomerali svoje sily a vo veľkom počte (aktívne sa zúčastnilo cez 180 súťažiacich z celého Slovenska) a predviedli pekné výkony. Písali dva desaťminútové odpisy s penalizáciou 50 a 100 bodov za chybu. Z našej školy sa zapojilo 14 rýchlopiscov.

      Prví piati žiaci dostanú diplom Internetovej školy ZAV s uvedením výkonov. Všetkým ďakujeme za záujem a chuť súťažiť.

      Adela Krajčovičová 2. A, Klaudia Forrová 2. A, Filip Prešnajder 2. B, Kristián Regen 2. B, Ema Bopkóová 2. B, Andrea Kollerová 3. A, Michaela Hajková 3. A, Mária Bernadett Lanczová 3. B, David Javor 3. B, Magdaléna Stúpalová 4. A, Benjamín Tengeri 4. A, Adam Lenický 4. A, Sofia Colalillo 4. B, Denis Holubek 4. B

      Ďakujeme a želáme ešte veľa pekných odpisov!

     • Čaro slova

     • Čaro slova 2020
      školské kolo v umeleckom prednese  poézie a prózy

      Dopoludnie 6. februára sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.

      Študenti a študentky prvého ročníka, milovníci krásnej literatúry, predstavili zaujímavé úryvky slovenskej poézie i prózy. Navzájom si porovnávali pocity a dojmy z vypočutých prednesov, posudzovali cit pre vystihnutie myšlienky textu, hodnotili kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

      Víťazmi školského kola sa stali:

       POÉZIA:

      1. miesto:  Monika Hričovská  -  1.B

      2. miesto:  Ema Očenášová – 1.A
                         Lara Vajdíková – 1. B

      3. miesto:  Peter Chatrnúch – 1.A
                         Lucia Radimáková  - 1.A
                         Damián Tengeri  - 1.A

      PRÓZA:   

      1. miesto:  Natália Šuláková – 1.B

      Blahoželáme !!!

     • Seminár "My s Vámi"

     • Metropolitní univerzita Praha  a Metropolitní univerzitní banka

      V dňoch 5. – 6. februára 2020 sa študenti cvičných firiem CosyLiving a Greencraft.cult zúčastnili na pozvanie Ing. RadekaMaxu, PhD   z Metropolitnej univerzity v Prahe seminára „MY S VÁMI“ a súťaže v prezentácii cvičných firiem.

      Po príjemnej ceste vlakom do Prahy  sme využili prostriedky pražskej MHD – metro a autobus, ktoré nás dopravili do Residence Topolova v Prahe 9, kde sme sa ubytovali. V popoludňajších a večerných hodinách študenti využili voľný čas na prehliadku starobylej Prahy.

      V nasledujúce ráno sme sa presunuli do Metropolitnej univerzity v Prahe, kde nás milo privítal Ing. Radek Maxa, PhD.  z Katedry medzinárodného obchodu MUP. Oboznámil nás s programom seminára a predstavil prednášajúcich.  Na uvedený seminár boli pozvaní i ďalší zástupcovia cvičných firiem z celého Slovenska a Čiech.

      Úvodné slovo mal rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M. A., CSc., ktorý po privítaní zúčastnených zahájil seminár a v skratke predstavil  Metropolitnú univerzitu. Zároveň sme mali možnosť prezrieť si priestory univerzity, odskúšať moderovanie pred kamerou a oboznámiť sa s činnosťou Metropolitnej banky.

      Seminár začal  prednáškou Ing. Jaroslava Halíka, MBA, Ph.D. z katedry medzinárodného obchodu MU. o fungovaní medzinárodných finančných, kapitálových, menových a tovarových trhov. Prednáška svojou netradičnou formou zaujala našich študentov. Po obedňajšej prestávke študentky cvičnej firmy CosyLiving Alexandra Csemezová a Mária Bělčíková prezentovali pred hodnotiacou komisiou svoju firmu.

      Program pokračoval  pútavou prednáškou o fungovaní  medzinárodnej komoditnej burzy, o  cenách komodít v medzinárodnom obchode a i. S uvedenou problematikou nás zaujímavou formou oboznámila doc. Ing. Helena Fialová, CSc..

      Program seminára študentov veľmi zaujal a zanechal v nich pozitívne ohlasy. So svojimi zážitkami  a dojmami sa pochválili svojim spolužiakom a odporučili im absolvovanie takéhoto seminára, ktorý bezplatne organizuje pre študentov stredných škôl  Metropolitná univerzita Praha.                             

      Mária Bělčíková    III. A

     • Židovská ulička - zrkadlo svedomia

     • je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu  životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

      V nedávnych dňoch sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka  aj s našimi študentmi. Pripravili sme a  slávnostne otvorili výstavu – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzeňkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.

      Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá. Študenti si so záujmom  čítali úryvky a požičiavali knihy z našej výstavy.

      Mariana Kamenská

     • Kam na vysokú?

     • Prezentácia vysokých škôl a deň s firmami 2020

      Dňa 28. januára sa žiaci 3. A a 3. B zúčastnili v Trnave na prezentácii vysokých škôl a firiem z nášho regiónu.  Stretli reprezentantov rôznych vysokých škôl, študentov či pedagógov, ktorí ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky o štúdiu na vysokej škole. Zamestnávatelia im predstavovali svoje spoločnosti a možnosti na zamestnanie sa po skončení strednej školy.  Na záver  absolvovali workshop spoločnosti Union, kde sa dozvedeli viac o tejto spoločnosti a zistili, že aj sny sa dajú ľahko a jednoducho zrealizovať.

     • Okresné kolo - futsal žiakov SŠ

     • Dňa 16. 1. 2020 sa družstvo chlapcov zúčastnilo okresného kola súťaže vo futsale žiakov SŠ v Galante. Spolu 8 družstiev hralo v dvoch skupinách. Naši chlapci hrali v skupine A, kde sa stretli so SOŠOS Galanta, Súkromným bilingválnym gymnáziom Galanta a SOŠ Mostová. V skupine A sme obsadili 2. miesto. V poslednom stretnutí sme hrali s Gymnáziom Z. Kodálya Galanta, nad ktorým sme vyhrali 3:1 a obsadili sme tak pekné celkové  3. miesto. Blahoželáme! 

     • Vianočný futbalový turnaj

     • V piatok 20. decembra 2019 sa odohral tradičný "vianočný futbalový turnaj chlapcov". Súťažili medzi sebou štyri duržstvá: zmiešané družstvo chlapcov z triedy 1. A, 1. B a 2. B, 3. B, 4. A a 4. B. Po vzájomnom zápolení bol výsledok nasledovný: na prvom mieste sa umiestnilo zmiešané družstvo 1. A, 1. B, 2. B, druhí skončili futbalisti zo 4. B triedy, na treťom mieste boli chlapci z 3. B a na štvtom mieste skončilo družstvo chlapcov 4. A triedy. Blahoželáme!

     • Deň jazykov

     • Hoci si Európsky deň jazykov pripomíname 26. septembra, my sme si ten náš usporiadali dňa 19. decembra. Žiaci 1. – 3. ročníka si pripravili rôzne aktivity (kvízy, tajničky, puzzle, či praktické úlohy)  na tému  geografia, kultúra, tradície, zaujímavosti,  ... krajín, ktorých jazyk sa učíme. A tak sme vo štvrtok „cestovali“ a spoznávali krajiny. V Rusku (3.B) sme si zaspievali tradičné piesne, či ochutnali bliny (palacinky). V Nemecku (2.A) sme si zalietali s čarodejnicami na Brocken. V Rakúsku (2.B) sme sa mohli porozprávať s Franzom Jozefom a Sisi. Zistili sme, že živú ježuru môžeme vidieť okrem Zoo iba v Austrálii (3.A).  V Británii(1.B)  sme ochutnali „ich“  čaj  spolu s koláčikmi a naučili sme sa, že crackers, ktoré si dávajú na Vianoce nie sú na jedenie. A hoci Santa v USA (1.A) neprišiel, ochutnali sme  aspoň koláčiky, ktoré naňho čakali pri krbe. Náš cestovateľský deň sme zakončili v Dome kultúry  návštevou divadelného predstavenia Jack and Joe v anglickom jazyku.

     • Mikuláš

     • Vianoce sú predo dvermi, čo nám prišiel pripomenúť Mikuláš.

      Členovia žiackej školskej rady v preoblečení za Mikuláša, anjela a čerta roznášali sladkosti nielen od spolužiakov, ale aj učiteliek. Nebolo to však zadarmo. Žiaci museli zaspievať, zatancovať, či aspoň zacvičiť, aby si sladkosti zaslúžili.
      Tento deň má svoje čaro, či už ste malý, alebo veľký!
      Členovia žiackej školskej rady tiež vyhodnotili vianočnú výzdobu tried a víťazmi sa stali žiaci I. B, ktorí získali najviac bodov a sladkú odmenu. Gratulujeme!

     • Prvé stretnutie v rámci projektu Erasmus+

     • Obchodná akadémia v Seredi sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Training Firms boost your success v rámci programu Erasmus+. Cieľom projektu je výmena skúseností medzi cvičnými firmami z Rakúska (Laa an der Thaya), Chorvátska (Záhreb), Bulharska (Sofia), Severného Macedónska (Prilep) a Slovenska (Sereď).  Počas rokov 2019 – 2021 je naplánovaných päť stretnutí vždy v inom štáte.

      V dňoch 25.11. – 29.11. 2019 sa uskutočnilo naše prvé stretnutie v Laa an der Thaya. Privítali nás dve domáce cvičné firmy. V krátkej prezentácii nám predstavili svoj predmet podnikania, ukázali  priestory, v ktorých pracujú  a zasvätili nás do ich systému fiktívneho obchodovania. Samozrejme, že sme si u nich aj  cvične nakúpili. V stredu 27. 11. 2019 sa konal na miestnej  obchodnej akadémii (HAK LAA) medzinárodný veľtrh fiktívnych firiem, na ktorom sa okrem cvičných firiem zúčastnených štátov a žiakov obchodnej akadémie zišli aj žiaci z tunajších základných škôl. Dokonca prišli i zástupcovia základných škôl z okolia. Hoci sme  sa v hlasovaní o najlepší stánok neumiestnili na popredných miestach, bola to pre nás obrovská skúsenosť, pretože žiaci  po prvýkrát obchodovali v cudzom jazyku.

       Súčasťou nášho programu boli i voľnočasové aktivity ako napríklad hravé spoznávanie mestečka Laa an der Thaya, pri ktorom sme plnili rôzne úlohy, nočné spoznávanie pamiatok so stredovekým nočným strážnikom, či kurz líčenia, keďže jedna z rakúskych cvičných firiem Schönheitsoase GmbH sa zaoberá práve predajom produktov   podporujúcich krásu. K zážitkom určite patril aj výlet do Viedne, kde sme okrem návštevy záhrad v Schönbrunne,  či vianočných trhov pri Ratthaus, cestovali v čase a spoznávali históriu Viedne v TIME TRAVEL múzeu.

      Nadviazali sme nové priateľstvá, spoznali nové miesta, vymenili si skúsenosti a už sa tešíme na budúce stretnutie v severomacedónskom meste Prilep v apríli 2020.

     • Staň sa vojakom

     • Dňa 6.decembra 2019 sa žiaci IV. A triedy zúčastnili prednášky so zamestnancom personálneho útvaru ozbrojených síl SR z regrutačnej skupiny Trnava.

      Prijatie do OS SR predpokladá úspešne absolvovať dva stupne výberového konania, prvý stupeň je zameraný  zdravotnú spôsobilosť uchádzača a ak je spôsobilý, predkladá požadované dokumenty. Druhý stupeň sa skladá z psychologický testov a previerky fyzickej zdatnosti. Ubehnúť  2 430 metrov za 12 minút, či 44 opakovaní sed-ľah s otáčaním trupu  za minútu dá zabrať.

      Dozvedeli sme sa, že stať sa profesionálnym vojakom má, ako každé povolanie,  svoje výhody a nevýhody. 

     • 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

     • Dňa 4. decembra 2019  v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu a firma COSYLIVING, s. r. o., ktorej činnosťou je sprostredkovanie prenájmu bytových jednotiek a ich dizajn. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy  OA a SOŠ z trnavského, bratislavského a nitrianskeho kraja. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď  pána Ľubomíra Veselického Bc a zástupcov SCCF v Bratislave Mgr. Martu Marušincovú a Ing. Daniela Ňarjaša.

      Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže hodnotené odbornou porotou, a to o cenu:

      • TOP firma – 1. miesto získala firma Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava a ďalšie súťažné disciplíny:
      • naj logo – 1. miesto REBORN, s. r. o. z OA Hlohovec, 
      • naj slogan – 1. miesto CosyLiving, s. r. o. z OA Sereď,
      • naj e-prezentácia – 1. miesto Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava,
      • naj novinka na podnikateľskom trhu získala firma Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava,
      • naj vizitka – 1. miesto DANCING QUEENS, s. r. o. z SOŠ A a P, Senec.
      • Cenu SCCF získala cvičná firma SOXKY, s. r. o. z OA Levice.
      • Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu COSYLIVING z OA Sereď (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtrhu).

      Usporiadanie 6. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie cenné skúsenosti  v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho veľtrhu zúčastnia.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. .Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Šestnásť študentov Obchodnej akadémie v Seredi si zmeralo sily v náročných testoch zo slovenského jazyka a literatúry, v tvorivom písaní článku do časopisu a v nemenej náročnej disciplíne – rečníctve.

       

      Kategória B - 1. a 2. roč.

      1. miesto - Monika Hričovská, I. B, Lara Vajdíková, I. B

      2. miesto - Karolína Kováčová, II. A, Adela Krajčovičová, II. A

      3. miesto - Damián Tengeri, I. A, Kristína Dittrich, I. A, Veronika Koláriková, I. B

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • Židovská ulička - zrkadlo svedomia

     • V rámci projektu „Židovská ulička“ sme so študentmi pripravili časť projektu „Zrkadlo svedomia“. Cieľom nášho tvorivého úsilia sú aktivity sprostredkúvajúce takmer zabudnuté spomienky na židovské obyvateľstvo v Seredi, na symboly a tradície spojené s bežným životom židovskej rodiny, na takmer zabudnuté miesta a budovy , ktoré kedysi patrili židovskej komunite v Seredi.

      Projekt „Židovská ulička – zrkadlo svedomia“ je realizovaný vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď. Ďakujeme za podporu a spoluprácu v roku 2019.

      PaedDr. Mariana Kamenská
      Obchodná akadémia Sereď