• Metropolitná univerzita Praha a naša Cvičná firma

     • Aj napriek  sťaženým podmienkam pre COVID - 19 naša cvičná firma CosyLiving s. r. o.  nezaháľa a snaží sa  pracovať aspoň v obmedzenom režime. Po oslovení a zaslaní výzvy pána Ing. Radeka Maxa, PhD. z Metropoplitnej univerzity v Prahe,  sa pracovníci firmy rozhodli zúčastniť súťažného česko - slovenského veľtrhu živých prezentácií cvičných firiem, ktorý usporiadala  katedra medzinárodného obchodu MUP Praha a Metropolitná univerzitná banka. Súťaž sa konala on-line dňa 11. júna 2020. Cvičná firma sa zapojila do súťaže o najlepší elektronický leták, kde sa umiestnila na peknom  4. mieste. Srdečne blahoželáme k úspechu! 

     • INTERSTENO 2020

     • Žiaci našej školy sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2020.
      18. ročník medzinárodnej internetovej súťaže usporiadalo Intersteno v spolupráci s internetovou školou ZAV. Tento ročník bol v súvislosti s koronavírusovou situáciou bezplatný.
      Prihlásilo sa skoro 800 súťažiacich, z toho 644 bolo úspešných.

      Desaťminútový odpis zvládli všetci naši sedemnásti žiaci na výbornú. Boli úspešní a certifikát majú vo svojich rýchlych a presných prstoch. Druháci až štvrtáci našej školy z domáceho prostredia písali ťažký desaťminútový odpis s penalizáciou 50 trestných bodov za chybu vo svojej kategórii juniori.

      Všetkým blahoželáme a želáme aj naďalej rýchle prsty!

     • Maturity pod rúškom ...

     • Hoci väčšina štvrtákov už pokojne oddychovala, spokojná s administratívnym hodnotením - priemernými známkami na maturitnom vysvedčení, šesť našich spolužiakov si vyskúšalo, aké je to zažiť takú pravú "maturitnú" atmosféru. S trochou trémy, strachu a zvedavosti, akú si vytiahnu otázku, v pondelok 25. 5. 2020 absolvovali  ústnu formu internej časti MS z anglického jazyka - úroveň B2. Po počiatnočnej chvíľke napätia z nich veľmi rýchlo opadol všetok stres a  nervozita.  Krásnymi odpoveďami potešili nielen seba ale aj maturitnú komisiu. A urobili tak krásnu bodku za tohtoročnými "netradičnými" maturitami. Po ich ukončení úspešne uzavrelo kapitolu pôsobenia na škole 43 maturantov. Želíme im, aby si našli uplatnenie či už ako budúci študenti na vysokých školách alebo pracovníci v hospodárskej  praxi. 

     • Usmernenie o hodnotení žiakov

     • Vo všetkých  predmetoch bude zachované hodnotenie formou klasifikácie, okrem predmetu TSV (Telesná a športová výchova), nakoľko podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou výchovy. Predmet Telesná a športová výchova nebude klasifikovaný.

     • ZSSK - bezplatná preprava. Ako na to?

     • Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

      Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

      Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

      Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

      Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

       

     • OZNAM

     • Študentom, ktorým chýbajú pomôcky na vyučovanie ponechané v škole, si ich môžu vyzdvihnúť:

      1.) vo štvrtok 2. 4. 2020 od 8.00 – 11.00,

      2.) v inom termíne iba po dohode s riaditeľkou školy na tel. č. 0911 034 753.

      Niektoré učebnice sú dostupné online TU.

     • Milí rodičia a žiaci!

     • Ako už určite viete, od pondelka sa zatvárajú všetky školy a školské zariadenia do odvolania. Nie je to príjemné pre nikoho, ale v tejto ťažkej a mimoriadnej situácii, asi najrozumnejšie riešenie. Všetkých nás to zasiahlo ako pracovne, tak aj osobne, ale veríme, že sa to čoskoro skončí a nabehneme do škôl i do práce. Neznamená to však, že nám nastali prázdniny. Keďže náš pohyb je dosť obmedzený, tak budeme mať dostatok času na úlohy.

      Milí žiaci, dúfam, že ste všetci v poriadku a statočne zvládate túto neľahkú situáciu.

      My ako učitelia, posielame svojim študentom materiály a zadania, tak aby sa v tom vedeli zorientovať, samostatne pracovať a aby sme nezaťažovali Vás, rodičov. Ako učitelia vieme sledovať ak materiál otvoria a prečítajú si ho, niektorí žiaci odpovedajú mailom, iní cez EduPage stránku školy. Niektorí však stále nepochopili, že toto je momentálne jediný spôsob  výučby. Každý učiteľ si zvolil svoj spôsob spätnej odozvy, samozrejme žiaci sú o tom informovaní. Každý žiak si zvolí svoje tempo, časové úseky na vypracovanie úloh sú dostatočné. Kto by mal akýkoľvek problém môže sa bez obáv obrátiť na konkrétneho učiteľa.
      Rodičia nechceme od Vás, aby ste sa s nimi učili, máte určite veľa starostí udržať ako tak chod domácnosti a starostlivosť o Vašich najbližších. Veríme, že Vaše deti sú zodpovedné a sami pochopili o čo ide a budú sa snažiť čo najviac.

      My, učitelia sme im samozrejme k dispozícii, môžu nás kontaktovať.

      Prajeme Vám, aby ste boli hlavne zdraví. Do skorého videnia, to si všetci želáme.

     • Innovation Camp Zvolen

     • Ako motivovať mladých ľudí, aby zostávali pracovať a aktívne žiť v rodnom regióne?

      Zvolen 5. marec 2020 – Mnoho mladých ľudí odchádza z vidieka a menších obcí pre nedostatok príležitostí pracovať a žiť podľa svojich predstáv do väčších miest a rozvinutejších regiónov. Dajú sa udržať v rodnom regióne? Súťaž Innovation Camp ukázala, ako by zastavili odchod mladých ľudí z najväčšieho slovenského regiónu slovenskí stredoškoláci.

      Projekt mal zahŕňať aspoň 2 kľúčové inovatívne a finančne menej náročné opatrenia, ako motivovať mladých ľudí zostať bývať a pracovať vo svojom meste či regióne. Odborná porota a organizátori nabádali súťažiacich, aby využili kreatívne formy motivácie s využitím moderných technológií či rôznych foriem podnikania, aj netradičného.

      Víťazná trojica navrhla podporiť život, štúdium a prácu mladých ľudí.

      Druhý tím by riešil úbytok študentov a čerstvých absolventov podporením hmotných aj nehmotných potrieb zlepšením regionálnej propagácie.

      Tretí tím vidí riešenie problému v podpore občianskych združení a komunitných projektov, prostredníctvom ktorých by sa mládež podieľala na rozvoji obce aj väčšieho regiónu. Súčasťou tohto tímu bol aj žiak našej školy David Javor, prezident JA Firma FANIA.

      Súťaž Innovation Camp je pre žiakov stredných škôl intenzívnou skúsenosťou, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Ich úlohou je nájsť najlepšie riešenie na zadanú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

     • Workshop prezentačných zručností APE

     • Medzinárodný projekt Aspire chce pomôcť mladým ľuďom ľahšie ukončiť strednú školu a pripraviť ich na úspešný štart v prvom zamestnaní.

      V Bratislave sa 3. 3. 2020 stretli mladí ľudia  z rôznych JA Firiem a v spolupráci s manažérmi spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia sa zúčastnili  workshopov na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností, riadiacich schopností, či zručností spojených s kariérnym plánovaním.

      "Spolupráca s AT&T je dôkazom toho, ako dokáže svet biznisu učiť mladých ľudí kompetenciám, ktoré sú dôležité pre život v 21. storočí. Vážime si všetky školy, učiteľov ako aj dobrovoľníkov z praxe, ktorí pochopili dôležitosť takýchto projektov. Je to najlepšia cesta ako pripraviť mládež na uplatnenie v globálnom prostredí," povedala generálna riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová.

      Našu školu vzorne reprezentovala Berni Lanczová, viceprezidentka JA Firmy FANIA, jej tím sa umiestnil na peknom druhom mieste. Gratulujeme

     • Okresné kolo - florbal dievčatá

     • V utorok 3. marca 2020 sa v športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi uskutočnilo Okresné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. Zúčastnili sa na ňom tri družstvá: OA Sereď, Gymnázium Galanta a Bilingválne gymnázium Galanta. Hralo sa systémom každý s každým, takže sa odohrali tri zápasy. Po skončení boli umiestnenia nasledovné: 1. miesto Gymnázium Galanta, 2. misto Bilingválne gymnázium Galanta a 3. miesto OA Sereď.

     • Deň materinského jazyka

     • Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.

                                                                                                                        Ľudovít Velislav Štúr

      Citát Ľudovíta Štúra, jedného z kodifikátorov slovenského spisovného jazyka, sme si zvolili ako motiváciu ku Dňu materinského jazyka. Jarné prázdniny nám nedovolili zorganizovať toto významné podujatie 21.2., keď si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka. O to viac sme sa s plným nasadením a oduševnením hneď po prázdninovom oddychovaní pustili do príprav a 27.2. žiaci našej školy naplnili heslo J.A. Komenského „ Škola hrou“. Zvolili sme si a pripravili také aktivity, aby  žiaci mohli postupne po štvorčlenných skupinách navštíviť jednotlivé stanovištia, mali dostatok času vyriešiť súťažné úlohy  a po 15 minútových  intervaloch sa mohli presunúť k nasledujúcej aktivite. Úlohy boli rôznorodé, pestré, primerane náročné a časovo zvládnuteľné.

     • "Ako sa z našich stali cudzí"

     • „Ako sa z našich stali cudzí“ -  spracúva málo poznaný príbeh vojny a rozpadu bývalej Juhoslávie. Tá je od nás vzdialená len málo – v čase, v priestore, ale aj kultúrne. Od vojny vzdialenej od  Slovenska len 500 km ubehlo 24 rokov. Bojovali v nej ľudia hovoriaci nám blízkou rečou - kresťania a Slovania. Výstava rozpráva tragický príbeh radikalizmu, etnicky a nábožensky motivovaného násilia. Hovorí o tom, kde sú korene radikalizmu a akým spôsobom ničí život spoločnosti.

      Čo viedlo k vojnám v Juhoslávii a ako predísť opakovaniu tejto tragédie?
      Ako prichádza k nenápadnému rozdeľovaniu spoločnosti?
      Ako spočiatku malý odstup prerastá do nenávisti, vyčleňovania „tých druhých“, ktorí sa jedného dňa stávajú nepriateľmi a ktorým zrazu môžeme „len tak“ ubližovať?

      O tomto všetkom sa žiaci dozvedeli počas prednášky, ktorú zorganizovalo  Centrum pre európsku politiku dňa 27. 2. 2020 na Obchodnej akadémii v Seredi. Aktivitu podporila Nadácia Konrada Adenauera.

      Ing. Jana Mlynárová

     • SIP Senica

     • Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa na Obchodnej akadémii Senica stretli žiaci stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja, aby si zmerali svoje sily v krajskom kole 54. ročníka Súťaže v spracovaní informácií na počítači.

      Zapojili sa súťažiaci zo všetkých piatich obchodných akadémií v kraji - zo Serede, Trnavy, Hlohovca, Veľkého Medera, Senice. Tento rok sa pridali aj študenti zo SPŠ dopravnej v Trnave a SPŠ elektrotechnickej v Piešťanoch. Celkovo sa do súťaže zapojilo 33 súťažiacich. Súťažilo sa v 3 súťažných disciplínach: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing.

      Ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu a venovali časť svojho voľného času príprave na súťaž: Filipovi Prešnajderovi 2. B, Alexandre Csemezovej 3. B, Márii Bernadett Lanczovej 3. B, Davidovi Javorovi 3. B.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • 11. kontraktačný veľtrh CVF Šaľa

     • Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnil 11. kontraktačný deň cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Kontraktačného dňa sa zúčastnili cvičné firmy zo stredných škôl Slovenska a Čiech a nechýbali ani  naše cvičné firmyGreencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí  a CosyLiving, s. .r. o. , ktorej činnosťou je sprostredkovanie bytov, dizajn a predaj dizajnových výrobkov. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť svojej firmy, obchodovali s ostatnými zúčastnenými firmami a získali i nové nápady do budúcnosti. Činnosť cvičnej firmy Greencraft.cult bola ocenená "Cenou firmy Duslo Šaľa". Cvičná firma CosyLiving, s. r. o. obsadila 3. miesto v kategórii "Logo firmy". K dosiahnutým úspechom pracovníkom firiem blahoželáme.

     • III. pilier - áno či nie?

     • Dňa 6. 2. 2020 nás navštívil finančný poradca - pán Takáč,  ktorí si pre nás pripravil prednášku na tému "Ako sa zabezpečiť na dôchodok". Rozprával nám o výhodách a nevýhodách 3. piliera, prečo je vhodné si čo najskôr zariadiť účet III. piliera. Na praktických príkladoch nám ukázal koľko si môžeme našetriť pomocou tohto účtu a aké benefity nám v budúcnosti prinesie. Pretože naša budúcnosť začína už dnes.   Vanessa Prágaiová, IV. B

     • Internetová súťaž ZAV

     • 7. 2. 2020 si súťažiaci z celého Slovenska pomerali svoje sily a vo veľkom počte (aktívne sa zúčastnilo cez 180 súťažiacich z celého Slovenska) a predviedli pekné výkony. Písali dva desaťminútové odpisy s penalizáciou 50 a 100 bodov za chybu. Z našej školy sa zapojilo 14 rýchlopiscov.

      Prví piati žiaci dostanú diplom Internetovej školy ZAV s uvedením výkonov. Všetkým ďakujeme za záujem a chuť súťažiť.

      Adela Krajčovičová 2. A, Klaudia Forrová 2. A, Filip Prešnajder 2. B, Kristián Regen 2. B, Ema Bopkóová 2. B, Andrea Kollerová 3. A, Michaela Hajková 3. A, Mária Bernadett Lanczová 3. B, David Javor 3. B, Magdaléna Stúpalová 4. A, Benjamín Tengeri 4. A, Adam Lenický 4. A, Sofia Colalillo 4. B, Denis Holubek 4. B

      Ďakujeme a želáme ešte veľa pekných odpisov!

     • Čaro slova

     • Čaro slova 2020
      školské kolo v umeleckom prednese  poézie a prózy

      Dopoludnie 6. februára sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.

      Študenti a študentky prvého ročníka, milovníci krásnej literatúry, predstavili zaujímavé úryvky slovenskej poézie i prózy. Navzájom si porovnávali pocity a dojmy z vypočutých prednesov, posudzovali cit pre vystihnutie myšlienky textu, hodnotili kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

      Víťazmi školského kola sa stali:

       POÉZIA:

      1. miesto:  Monika Hričovská  -  1.B

      2. miesto:  Ema Očenášová – 1.A
                         Lara Vajdíková – 1. B

      3. miesto:  Peter Chatrnúch – 1.A
                         Lucia Radimáková  - 1.A
                         Damián Tengeri  - 1.A

      PRÓZA:   

      1. miesto:  Natália Šuláková – 1.B

      Blahoželáme !!!

     • Seminár "My s Vámi"

     • Metropolitní univerzita Praha  a Metropolitní univerzitní banka

      V dňoch 5. – 6. februára 2020 sa študenti cvičných firiem CosyLiving a Greencraft.cult zúčastnili na pozvanie Ing. RadekaMaxu, PhD   z Metropolitnej univerzity v Prahe seminára „MY S VÁMI“ a súťaže v prezentácii cvičných firiem.

      Po príjemnej ceste vlakom do Prahy  sme využili prostriedky pražskej MHD – metro a autobus, ktoré nás dopravili do Residence Topolova v Prahe 9, kde sme sa ubytovali. V popoludňajších a večerných hodinách študenti využili voľný čas na prehliadku starobylej Prahy.

      V nasledujúce ráno sme sa presunuli do Metropolitnej univerzity v Prahe, kde nás milo privítal Ing. Radek Maxa, PhD.  z Katedry medzinárodného obchodu MUP. Oboznámil nás s programom seminára a predstavil prednášajúcich.  Na uvedený seminár boli pozvaní i ďalší zástupcovia cvičných firiem z celého Slovenska a Čiech.

      Úvodné slovo mal rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M. A., CSc., ktorý po privítaní zúčastnených zahájil seminár a v skratke predstavil  Metropolitnú univerzitu. Zároveň sme mali možnosť prezrieť si priestory univerzity, odskúšať moderovanie pred kamerou a oboznámiť sa s činnosťou Metropolitnej banky.

      Seminár začal  prednáškou Ing. Jaroslava Halíka, MBA, Ph.D. z katedry medzinárodného obchodu MU. o fungovaní medzinárodných finančných, kapitálových, menových a tovarových trhov. Prednáška svojou netradičnou formou zaujala našich študentov. Po obedňajšej prestávke študentky cvičnej firmy CosyLiving Alexandra Csemezová a Mária Bělčíková prezentovali pred hodnotiacou komisiou svoju firmu.

      Program pokračoval  pútavou prednáškou o fungovaní  medzinárodnej komoditnej burzy, o  cenách komodít v medzinárodnom obchode a i. S uvedenou problematikou nás zaujímavou formou oboznámila doc. Ing. Helena Fialová, CSc..

      Program seminára študentov veľmi zaujal a zanechal v nich pozitívne ohlasy. So svojimi zážitkami  a dojmami sa pochválili svojim spolužiakom a odporučili im absolvovanie takéhoto seminára, ktorý bezplatne organizuje pre študentov stredných škôl  Metropolitná univerzita Praha.                             

      Mária Bělčíková    III. A