• Kam na vysokú?

     • Rowshow s prezentáciou vysokých škôl a zamestnávateľov navštívili v utorok 29. januára 2019 žiaci III. ročníka. Pozreli sme si pútavé prezentácie, vypočuli si informácie o študijných odboroch vysokých škôl, ich zameraní a možnosti uplatnenia absolventov, možnosti zahraničného štúdia, praxe a iné zaujímavé veci o štúdiu. Tí, čo nechcú pokračovať po skončení strednej školy v štúdiu, sa mohli zase poinformovať o pracovných ponukách na rôzne pracovné pozície u zamestnávateľov prevažne z Trnavského kraja. 

     • Bosákova škola

     • Za peknú esej, cesta do Štrasburgu...

          Kongresová sála Národnej banky Slovenska sa v piatok 25. 1. 2019 zaplnila žiakmi a ich učiteľmi zo slovenských i českých ZŠ a SŠ. V slávnostnej atmosfére a hmatateľného napätia TOP desiatka mladých ľudí očakávala slávnostné vyhlásenie cien II. ročníka slovensko-českej súťaže v písaní esejí s názvom „ Bosákova škola 2019“ Vyhlasovateľom súťaže je prezident Spoločnosti Michala Bosáka  Ing. Rudolf J. M. Bosák. Ako poznamenala predsedníčka Hodnotiacej komisie prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc. „ z 300 esejí zaslaných do súťaže nebolo jednoduché vybrať tie najlepšie“.

           Veľkú radosť nám urobil náš študent Lukáš Sabo, ktorý svojou esejou s názvom „Škola reálneho života“ získal  3. miesto v kategórii  SŠ SR. Okrem získaného diplomu má možnosť vďaka europoslancovi Branislavovi Škripekovi zúčastniť sa aj exkurzie do Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spoločnosť Michala Bosáka ocenila tiež učiteľov, zásluhou ktorých sa tí najlepší dostali do TOP 10 autorov najkrajších esejí.

           Pán Ing. R. J. M. Bosák, pravnuk bratranca slávneho Slováka Michala Bosáka - americko-európskeho filantropa a bankára z EuroCentralRegion-u, privítal hostí a porozprával o zaujímavej životnej ceste svojho predka. Podpis Michala Bosáka je navždy viditeľný na desaťdolárovej bankovke, ktorej originál získal R. Bosák pre Slovensko od vnukov M. Bosáka  a uložený je v archíve NBS.  Popri desaťdolárovke s číslom 5 052 série D z roku 1907 sa podpis nášho rodáka ocitol aj na známej Pittsburskej dohode podpísanej 30. mája 1918. Michal Bosák dokument podpísal ako člen Československej národnej rady. Tento historický dokument schválil politický program usilujúci sa o spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte. Tomáš G. Masaryk dohodu podpísal vo Washingtone až 14. novembra 1918 v čase, keď už bol zvolený za prezidenta.  Michal Bosák koncom leta 1920 založil na Slovensku Americko - slovenskú banku, ktorá okrem bratislavského sídla mala na Slovensku tucet filiálok. Medzi ľuďmi si rýchlo získala dôveru. Vo svojom šarišskom rodisku - Okrúhlom - dal na mieste krčmy postaviť školu s podmienkou, že v Okrúhlom nebude viacej krčma. To je len niekoľko z množstva veľkých činov bankára Michala Bosáka.

         Zanietenie a neutíchajúca odhodlanosť Ing.J.M. Bosáka dostať do povedomia Slovákov „veľkého“ Slováka Michala Bosáka  je obdivuhodné. O to viac si  vážime  jeho  záujem o mladých ľudí.  Správne motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Ukázať vzory nasledovaniahodné je veľmi dôležité. Michal Bosák, Ing. Rudolf J.M. Bosák, ale aj náš Lukáš Sabo sú takýmito vzormi.   

      PaedDr. Kamenská

     • Okresné kolo - futsal chlapci

     • V stredu 16. januára 2019 sa konalo v Športovej hale v Galante Okresné kolo súťaže chlapcov SŠ vo futsale. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Po výhre v B skupine hralo družstvo OA vo finále, kde podľahlo družstvu z Gymnázia J. Matušku v Galante a umiestnilo sa na 2. mieste.       

      Mgr. D. Pavelka

     • Beseda so zamestnancami regrutačného strediska Ozbrojených síl SR

     • Žiaci štvrtého ročníka absolvovali 10. 01. 2019 v rámci predmetu Úvod do sveta práce prednášku s vojakmi z regrutačnej skupiny v Trnave. Počas prednášky sa žiaci mohli dozvedieť rôzne zaujímavé informácie ako sú platové podmienky vojakov na jednotlivých pozíciách, ako sa dostať k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, aké nároky na prijatie sa kladú na mužov a ženy,  či ďalšie zaujímavosti z tejto oblasti. Vďaka prednáške si žiaci mohli spraviť lepší prehľad o práci zamestnancov ozbrojených síl a zvážiť tak aj túto možnosť svojho profesijného uplatnenia po absolvovaní školy.

      Lukáš Sabo, IV. B

     • Exkurzia - BCP Bratislava

     • Žiaci štvrtého ročníka sa pravidelne zúčastňujú odbornej exkurzie na Burze cenných papierov v Bratislave, tento rok to bolo vo štvrtok 13. decembra 2018. Pozreli si prezentáciu spojenú s výkladom, na ktorej sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o histórii a súčasnosti BCP. Mohli si tak rozšíriť svoje doteraješie vedomosti nadobudnuté na hodinách podnikovej ekonomiky o fungovaní tejto finančnej inštitúcie. Na záver sa ešte zastavili na Vianočných trhoch a bohatší o nové vedmosti a  predvianočnú atmosféru sa vrátili domov. 

     • Vianočná zbierka UNICEF

     • "Každé jedno dieťa si zaslúži detstvo, budúcnosť, nádej..." UNICEF Slovensko.
      Naši študenti i zamestnanci školy sa zapojili do Vianočnej zbierky UNICEF 2018 a ukázali, že patria k ľuďom, ktorých srdcia sú otvorené pomoci iným. Zbierka prebiehala na našej škole v dňoch 10. - 14. 12. 2018. Výnos tejto zbierky je určený všetkým hladujúcim deťom v Afrike, ktoré trpia podvýživou. V tomto predvianočnom čase sme vyzbierali sumu 85,19 € a pevne veríme, že pomoc sa dostane k tým, ktorí ju najviac potrebujú.

     • Deň otvorených dverí

     • V utorok 12. 12. 2018 sa konal Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov. Pozreli si areál školy, triedy, jazykové učebne, učebne ADK, výpočtovej techniky, navštívili telocvičňu a športovú halu. Veríme, že odchádzali spokojní a dozvedeli sa odpovede na všetky otázky, týkajúce sa štúdia na našej škole, obsahovej náplni predmetov, mimoškolských aktivitách a cezhraničnej spolupráci s partnerskými školami. Dúfame, že sa s nimi aj stretneme na chodbách našej školy od budúceho septembra, kedy zasadnú do lavíc ako budúcoroční prváci

     • Ahoj, Európa!

     • Touto akciou sme si pripomenuli v sobotu 8. decembra 2018 udalosti z jesene 1989. Pre väčšinu hlavne mladých ľudí sú tieto udalosti viac menej históriou. Dňa 10. 12. 1989 sa vzdal funkcie vtedajší komunistický prezident ČSSR Gustáv Husák, čo znamenalo, že po vyše štyridsiatich rokoch komunistickej nadvlády zložila sľub prvá väčšinovo nekomunistická vláda Československa. A v tento deň sa i otvorili hranice, tisíce ľudí v mraze kráčali okrajom Dolného Rakúska pod Devín z druhej, dovtedy neprístupnej strany Dunaja. 10. decmeber je Dňom ľudských práv, preto sme si ho aj mi pripomenuli stretnutím v škole.  Zaspomínali sme si na udalosti z jesene 1989 a zapálili sme symbolické sviečky na počesť týchto nezabudnuteľných a pre našu vlasť významných okamihov.

     • Mikuláš, Mikuláš ...

     • Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary.

      Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú predo dvermi.
      6. december je dňom, na ktorý netrpezlivo čakajú všetky deti. Je to sviatok sv. Mikuláša.
      D
      eti veria, že vďaka tomu, že celý rok poslúchali, aj k nim zavíta Mikuláš a niečo im prinesie.
      Ani našu školu Mikuláš neobišiel a členovia žiackej školskej rady v preoblečení za Mikuláša, anjela a čerta roznášali svojim spolužiakom sladkosti od triednych ale i netriednych učiteliek. Nebolo to však zadarmo. Žiaci museli zaspievať, zatancovať, či aspoň zacvičiť, aby si sladkosti zaslúžili.
      Tento deň má svoje čaro, či už ste malý, alebo veľký!
      Členovia žiackej školskej rady tiež vyhodnotili vianočnú výzdobu tried a víťazmi sa stali žiačky I. A, ktoré získali plný počet bodov a sladkú odmenu. Gratulujeme!

     • 5. kontraktačný veľtrh CVF

     • Dňa 5. decembra 2018 v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 5. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu a firma IvoryCaffe – mobilná kaviareň. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy z OA a SOŠ z trnavského, bratislavského a nitrianskeho kraja, spolu sa veľtrhu zúčastnilo 15 cvičných firiem. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď  Mgr. S. Kováčovú a zástupcovia SCCF v Bratislave Ing. Gabriela Horecká a Mgr. Marta Marušincová.

      Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže hodnotené odbornou porotou, a to o cenu TOP firma – 1. miesto získala firma Garden Rose zo SOŠ záhradníckej Malinovo a ďalšie súťažné disciplíny: Naj logo – 1. miesto Golden EYE z OA Levice, Naj katalóg – 1. miesto SweetRaoad z OA Zlaté Moravce, Naj slogan – 1. miesto Vita z OA Levice, Naj prezentácia – 1. miesto 21 Kapkejks z OA Hlohovec. Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu Garden Rose z Malinova (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtarhu).

      Usporiadanie 5. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie cenné skúsenosti  v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho veľtrhu zúčastnia.

       

     • Svetový deň boja proti AIDS - Červené stužky

     • Študenti našej Obchodnej akadémie v Seredi sa pripojili k 12. ročníku celoslovenskej kampane boja proti AIDS a HIV. Kampaň  je kampaňou mladých ľudí a je venovaná mladým, aby sa zvýšila informovanosť o ochorení HIV/AIDS .Symbolickým celodenným nosením červeného oblečenia sa k uvedenej kampani pripojili aj študenti a zamestnanci školy a vyjadrili tak podporu kampani, ktorá je najúčinnejším prostriedkom v prevencii látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s touto problematikou.

     • Revitalizácia zelene areálu školy

     • Na jeseň 2017 škola realizovala výrub 4 ks prestárlych drevín rastúcich v areáli Obchodnej akadémie v Seredi. Stromy sa museli vypilovať z dôvodu zlého zdravotného stavu, nepriaznivého vplyvu drevín na stavebné objekty školy (koreňová sústava dvíhala obrubníky a časom mohla poškodiť kanalizačné rozvody) i z hľadiska požiarnej bezpečnosti - zabezpečenie prístupu požiarnych vozidiel k objektom školy.
      Škola v spolupráci s Ing. Jozefom Sedlačkom zo Školského hospodárstva Piešťany - koordinátorom revitalizácie zelene v rámci TTSK realizovala náhradnú výsadbu drevín. V rámci nej bolo zasadených  10 ks vzrastlých listnatých stromov.
      Jedným zo zasadených stromov bola lipa malolistá, pri výsadbe ktorej pomohli aj žiaci III.B triedy. Táto lipa je jedným zo 100 ks líp zasadených na organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK z príležitosti stého výročia vzniku prvej Československej republiky.
      Historickú udalosť, ktorá pred 100 rokmi spojila osudy Čechov a Slovákov do spoločného štátu považujeme za výnimočnú.
      Veľká vďaka patrí Ing. Jozefovi Sedlačkovi zo Školského hospodárstva Piešťany, ktorý celú výsadbu koordinoval a Mestu Sereď, ktoré dodalo 8 ks sadeníc stromov.
      2 ks vysadených stromčekov je Prunus serr. Kanzan - japonská čerešňa, ktorá na jar svojou zakvitnutou korunou robí aj všedný školský a pracovný deň krajším.
      Sme radi, že sme aj touto formou prispeli k starostlivosti o areál školy.
      V závere vyjadríme želanie, aby zasadené stromčeky robili radosť ďalším generáciám a boli svedkami rozvoja OA Sereď.

     • 20. medzinárodný veľtrh cvičných firiem

     • V dňoch 22. a 23. novembra 2018 sme sa zúčastnili na 20. Medzinárodnom veľtrhu CVF v Bratislave. Organizátorom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania a Slovenské centrum cvičných firiem. Veľtrh sa uskutočnil v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 37 cvičných firiem z rôznych typov stredných škôl zo Slovenska a 5 CVF z Rumunska, Maďarska a Česka. Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok,  najlepšie logo cvičnej firmy, najlepší katalóg cvičnej firmy a najlepšieho reprezentanta cvičnej firmy.
      Naša cvičná firma Greencraft.cult, s. r. o. bola  jedinou cvičnou firmou, ktorá sa veľtrhu zúčastnila  z Trnavského kraja. Cvičná firma sa zaoberá recykláciou odpadu a výrobou nových výrobkov z odpadu. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť firmy, preverovali svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov, nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Na veľtrhu získali za slogan firmy „Vytvor si svoju budúcnosť“ 3. miesto v kategórii Najlepší slogan. K úspechu im blahoželáme! 

     • "Neprebudený" - v novom šate

     • V stredu 21. novembra 2018 naše kroky zamierili do Divadla Jána Palárika v Trnave. Tešili sme sa na dramatizáciu poviedky Martina Kukučína -  Neprebudený,  radiacu sa  k vrcholným dielam slovenskej literatúry. Autorom dramatizácie a zároveň režisérom inscenácie je Peter Palik, ktorý  pripravil moderné spracovanie slovenskej klasiky. Poviedka  Martina Kukučína  sa zrazu odela do nových farebných šiat. Poetické obrazy Ondrášových snov  v kontraste s drsnou realitou slovenskej dediny, podkreslené emotívnou hudbou Martina Geišberga a Daniela Špinera, nám ponúkli  nevšedný divadelný zážitok.

      Silný príbeh a hlboký ponor do vnútra človiečika na okraji spoločnosti hovorí o krehkosti ľudskej duše, naivnej a bolestivej láske, ktorá je vykúpená smrťou hlavného hrdinu. V úlohe Ondráša Machuľu nás zaujal  svojím herectvom vynikajúci Michal Jánoš.

       

       

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 21.11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho  9 žiakov, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.  Okrem písomného testu, ktorý obsahoval cvičenia z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením, žiaci absolvovali aj rozhovor vo dvojici ( role play) a tvorili príbeh podľa obrázku. Najlepšie si zo všetkými úlohami poradil David Javor z 2.B (súťažil v kategórii 2A – prvý a druhý ročník) a  Marion Laura Hašková z 3.A (súťažila v kategórii 2B - tretí a štvrtý ročník). Víťazom blahoželáme!   

       

     • Konferencia prezidentov JA

     • V utorok 20. novembra 2018 sa žiačky V. Prágaiová a V. Čeppanová, obe členky študentskej spoločnosti Aplikovanej ekonómie, zúčastnili konferencie prezidentov študentských firiem JA Slovensko v Bratislave. S úsmevom a rôznymi aktivitami nás privítala pani Grétka a celý tím spoločnosti Anasoft. Mali sme možnosť zoznámiť sa s talentovanými študentami z celého Slovenska a vidieť ako vlastne funguje reálna firma.

      V priebehu dňa nás čakali rôzne aktivity a prednášky, ktoré nám mali pomôcť v rozvíjaní samého seba a nášho podnikateľského ducha. Napríklad ako prvé sme začali aktivitou, v ktorej sme mali za úlohu postaviť čo najvyššiu vežu zo špajdlí tak, aby na vrchu bol jeden marsmallow. Malo nás to naučiť, že aj najmenšie rozhodnutia môžu mať fatálne následky. Neskôr sme mali možnosť vypočuť si prednášku Michala Hrabovca - prezidenta spoločnosti Anasoft, za ktoré sme naozaj vďačné, pretože nám to nielen otvorilo oči ale pomohlo pochopiť isté veci ohľadom podnikania.

      Na konci dňa sme odchádzali s novými poznatkami a malou pozornosťou od spoločnosti Anasoft v podobe USB.

     • 100. rokov modernej štátnosti

     • Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR sa naša škola zapojila do projektu „Sto rokov modernej štátnosti - workshopy na školách“, ktorý podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky pre rok 2018 v rámci programu Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR so zameraním na strategickú komunikáciu - MVZP-STRATCOM/2018.

      Študenti  2. ročníka a učitelia sa zúčastnili workshopu na tému Česko – Slovensko ako dôstojný predchodca modernej Slovenskej republiky, kde si pripomenuli dôležité udalosti  vzniku ČSR, osobnosti, ktoré pri zrode republiky stáli, ako aj „pojmy“, ktoré  so sebou nový štát priniesol a dnes ich  považujeme za samozrejmé napr. demokracia, všeobecné volebné právo a iné.

     • Imatrikulácie prvákov

     • V piatok 16. novembra 2018 sa športová hala zmenila na Heelacademy. To bola téma tohtoročných imatrikulácií. Na úvod predviedli svoje pekné tanečné vystúpenia najprv druháci, potom tretiaci a nakoniec aj žiaci prvého ročníka. Potom prváci absolvovali disciplíny, ktoré boli skúškou ich vytrvalosti, odvahy a šikovnosti. Po každej disciplíne sa boli "občerstviť  nápojmi z heell bufetu". Na záver zložili sľub prváci aj ich triedne učiteľky a slávnostný sprievod ukončil celé imatrikulácie. Zostáva už len dúfať, že sa našim novým spolužiakom bude na škole páčiť a svojimi skutkami a správaním budú napĺňať slová zloženého sľubu. 

     • Burza SŠ v Šali

     • Každoročným podujatím, ktoré organizuje pre žiakov základných škôl Mestský úrad v Šali, je Burza stredných škôl. Pravidelným návštevníkom burzy je aj naša škola. Tento rok sa burza konala v stredu 14. 11. 2018. Naši spolužiaci - Karolína Lenická z II. B triedy a Lukáš Sabo zo IV. B triedy - pútavo priblížili našu školu nielen zúčastneným žiakom, ale i rodičom a výchovným poradcom. Informovali o študijnom odbore, priestorových podmienkach, technickom vybavení, predmetoch a mimoškolských aktivitách, ktoré na škole organizujeme. Nechýbala ani pozvánka na Deň otvorených dverí, ktorý budeme organizovať v decembri. V duchu hesla:  "Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť", viacerí prisľúbili, že sa prídu do školy aj pozrieť. Určite im to pomôže vytvoriť si lepší obraz o škole a správne sa rozhodnúť o svojom ďalšom smerovaní po skončení základnej školy.

     • Sereď v Československej republike/ Život obyvateľov v meste 1918 – 1938

     • V stredu 14. novembra 2018 sa žiaci  druhého ročníka zúčastnili krásnej výstavy Sereď v Československej republike/ Život obyvateľov v meste 1918 – 1938. Kurátorkami výstavy sú pani Mária Diková a pani PhDr. Eva Vrabcová.
      Dom kultúry a mestské múzeum pri príležitosti 100. výročia od vzniku 1. ČSR pripravili historickú výstavu z dejín Serede, zo života obyvateľov Serede v rokoch 1918 – 1938. Žiaci si v múzeu prezreli dobové fotografie, noviny, zmluvy, mapy a rôzne artefakty spojené so vznikom republiky ako pohľadnice, vyznamenania a pod. Celou výstavou nás sprevádzali kurátorky, žiakom sa výstava veľmi páčila a spestrila ich vyučovací proces.