• Výučba holokaustu pokračuje projektom Židovská ulička

     • V rámci projektu Židovská ulička študenti 1. ročníka absolvovali 10. septembra 2019 návštevu Múzea holokaustu v Seredi. Výchovno-vzdelávacími zážitkovými aktivitami si zároveň pripomenuli Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia.

      Úvodným krokom do projektu Židovská ulička bola prednáška o prenasledovaní Židov počas obdobia Slovenského štátu.

      Neoddeliteľnou súčasťou návštevy bola aj prehliadka stálej expozície Múzea holokaustu, ktorá slúži  ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

     • Holokaust - pietna spomienka

     • Študenti  2.A a 2.B sa zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi

       

             Pietny akt sa konal pri Pamätníku obeti holokaustu v Mestskom parku v Seredi, ktorý pripomína milióny nevinných obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a poukazuje na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a násilia. Spomienkového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK, mesta Sereď, UZŽNO, Zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Galanta ako aj študenti stredných škôl.

               Na úvod si prítomní vypočuli modlitbu KADIŠ v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. V príhovore sa prítomným ako prvý prihovoril Marek Neštický, vicežupan TTSK, ktorý mimo iného povedal: "Toto obdobie považujem za jedno z najtemnejších etáp našej histórie. Človek stratil úctu k ľudskej bytosti a siahol na práva iných. Siahol na život dieťaťa, ženy či starca iba preto, lebo patril k inej etnike a vyznával iné náboženstvo."  V príhovoroch ďalej pokračoval primátor mesta Sereď Martin Tomčányi: "História Slovenska a nášho mesta je žiaľ spätá aj so smutnými udalosťami , ktoré nás budú ťažiť navždy. Druhá svetová vojna zanechala hlboké stopy v mestách i obciach nielen na Slovensku ale aj na celom svete. Vyžiadala si desiatky miliónov životov."  ďalej dodal: " Dejiny žiaľ nezmeníme. Konania našich predchodcov nenapravíme, ale v mene všetkých ľudí, ktorí zomreli, sme povinní nezabudnúť.  Na znak zmierenia sme v rámci pietneho aktu v roku 2012 pri Pamätníku  holokaustu zasadili lipu, ktorá je symbolom spolupatričnosti, úcty a vzájomnej tolerancie všetkých národov na našom území."

             Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma, ktorú zapálila Paulínka Zajková, naša študentka  z 2.A triedy, symbolizuje večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri.

       

       

     • Anglicko

     • V dňoch od 15. do 22. júna sa šesť študentov vybralo spoznávať krásy južného pobrežia Anglicka. Cestovali sme autobusom, ktorým sme za dvadsaťštyri hodín precestovali krajiny ako Česká republika, Nemecko, Belgicko a Francúzsko, a kde sme v skorých ranných hodinách nasadli na trajekt. Už z diaľky nás vítalo krásne slnečné počasie a pobrežie Anglicka s jeho nádhernými a vysokými bielymi útesmi. Po náročnej ceste sme prišli do prímorského mestečka Hastings, známym najmä rokom 1066 a víťazstvom Viliama Dobyvateľa, a kde si nás prevzali rodiny u ktorých sme pár dní pobudli, a ktoré sa o nás starali.

      Každý deň sa niesol v znamení doobedňajšieho vyučovania pod vedením anglických lektorov a poobedňajšom spoznávaní Anglicka. Vyučovanie prebiehalo v prekrásnom historickom hoteli mestečka Hastings, pod názvom Royal Victoria, v ktorom pár dní kráľovná Victoria aj bývala. V hale hotela môžeme vidieť knihu s jej vlastnoručným podpisom. Študenti si vyučovacie hodiny chválili, získali nové jazykové skúsenosti i certifikát o absolvovaní kurzu. Spoznali sme kúsok histórie, zvyky a spôsob života anglického obyvateľstva. Navštívili sme zrúcaninu hradu v Hastings, zámok Leeds, obývaný Henrichom VIII. známym stínaním hláv svojich manželiek, biele útesy Seven Sisters, mestečko Brighton známe uvoľnenejším spôsobom života a v neposlednom rade aj Londýn  s typickými symbolmi ako  London Eye, Big Ben, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Trafalgarské námestie a mnoho ďalších.

      Po prehliadke Londýna sme v piatok večer nasadli na autobus a nadšení z nových zážitkov a získania nových kamarátstiev sme vyrazili smer Slovensko, náš domov.

      Mgr. Ivana Pazúrová

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého ročníka sa dňa 26. 06. 2019 zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznávali historické zaujímavosti Trnavy. Historické centrum Trnavy  bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Milý sprievodca v dobovom kostýme nám porozprával o bohatstvách  Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „ slovenského Ríma“

      Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.

      Na budove  Divadla Jána Palárika nás zaujalo  priečelie  budovy, na ktorom  sa nachádza  latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Bazilika  sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.

      Pri Dome hudby sme si pripomenuli  Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.

      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi nás privítal svojou  pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti v rámci regionálnej výchovy.

     • Vláčikom po Bratislave

     • Prvou pamiatkou našej cesty po stopách nielen literárnej histórie bola najvýznamnejšia sakrálnou stavbou a gotický skvost mesta  - Dóm sv. Martina. Na vrchole 85 m vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza 300 kg ťažká kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme neobišli, bol Palác Uhorskej kráľovskej komory. V rokoch 1847-1848 tu Ľ. Štúr , predseda Slovenského národného hnutia a vtedajší poslanec SNR za mesto Zvolen, hájil záujmy slovenského ľudu.

      Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej  vôbec jako prvú univerzitu na Slovensku, mala štyri fakulty. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo.Fungovala ani nie tridsať rokov.

      Turistickou atrakciou je prehliadka  hlavného mesta turistickým vláčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Dejiny Bratislavy so sprievodným slovom milej pani sprievodkyne na nás zapôsobili cez okná červeného vláčika intenzívnejšie  a nepoznané zákutia historických častí čarovnejšie.

      Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý  patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, ktorá bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku. Bola sprevádzkovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do Svätého Jura, do roku 1846 bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď

      Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána z roku 1572 pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv.

      Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom.

       Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V Zrkadlovej sieni tohto paláca bol v r. 1805 podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi Františkom I. a Napoleonom. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sme sa pokochali prehliadkou unikátnej zbierky 6 anglických gobelínov zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Evanjelické lýceum bolo založené v roku 1606 Davidom Kilgerom. V roku 1714 sa stal rektorom lýcea polyhistor Matej Bel, ktorý povzniesol jeho úroveň, zmodernizoval školu, zaviedol prírodovedné predmety a zreorganizoval systém vyučovacieho procesu. Jeho hlavným cieľom v škole bolo vychovať silné kresťanské osobnosti. K histórii lýcea sa viažu mená mnohých významných slovenských dejateľov.

      Poslednou pamätihodnosťou  našej literárnohistorickej návštevy hlavného mesta bol Slavín, národná kultúrna pamiatka venovaná sovietskym vojakov padlým počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. Spolu s cintorínom padlých v prvej svetovej vojne v Petržalke predstavuje jediný vojenský cintorín v Bratislave. Pamätník bol postavený v rokoch 1957 - 1960 a slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou 4. apríla 1960. Autorom výtvarného riešenia pamätníka je slovenský sochár a architekt Ján Svetlík. V šiestich masových a v 278 individuálnych hroboch je tu pochovaných 6 845 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri dobývaní mesta počas bojov druhej svetovej vojny v apríli 1945.

     • Medzinárodný športový turnaj v Hodoníne

     • Už po štvrtý krát sme sa zúčastnili medzinárodného športového turnaja stredných škôl, ktorý sa každoročne koná v rámci spolupráce a podpory športových aktivít na stredných školách.  
      Do tohto projektu sú zapojené stredné školy z Čiech, Slovenska a Rakúska: OA Hodonín, OA Sereď, ZSŠ Holíč, HA Gänserndorf z Rakúska a tento rok pribudla ďalšia škola z Rakúska - HA Korneuburg. Turnaj každý rok organizuje iná zúčastnená škola, v tomto roku sa turnaj konal 18. júna 2019 na Obchodnej akadémii v Hodoníne.

      Súťaží sa v troch športových aktivitách – futbalový turnaj, volejbalový turnaj a stolnotenisový turnaj. Futbalový turnaj sa konal na umelom ihrisku za školou, volejbalový a stolnotenisový turnaj sa odohrával v Športovej hale TJ Sokol Hodonín. S niektorými súťažiacimi sme sa stretli už po minulé roky, ale pribudli aj nové tváre. S chuťou sme si zahrali futbal, volejbal a stolný tenis, pričom v niektorých zápasoch sa nám darilo viac v iných menej. Na tomto turnaji však nejde o to, kto vyhrá, ale o to, aby sme obnovili staré priateľstvá alebo nadviazali nové, prípadne si precvičili cudzí jazyk.

      Po skončení turnaja sme sa skvele naobedovali a po slávnostnom ukončení sme sa pobrali domov s tým, že sa uvidíme zasa o rok. Už teraz sa na to tešíme.

      Športovci OA Sereď

     • ZAV - talenty 1. ročníkov 2019

     • V dňoch 11. – 12. 06. 2019 sa konal 2. ročník súťaže v pracovaní textov na PC „ZAV – talenty 1. ročníkov 2019 v Detve“. Z našej školy sa súťaže zúčastnili 2 žiačky – Sára Skubeňová a Adela Krajčovičová z I. A triedy. Dievčatá absolvovali takúto súťaž prvý krát a zbierali cenné skúsenosti. Môžeme však pochváliť Adelu Krajčovičovú, ktorá z 22 účastníkov obsadila krásne 7. miesto v 10 minútovom odpise z obrazovky (penalizácia 100 úderov za chybu). Pevne veríme, že ich súťaž motivovala k tomu, aby svoje schopnosti a nadanie naďalej zdokonaľovali. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • II.A v KC Priestor

     • ŠTUDENTKY Z OBCHODNEJ VEDIA, AKO NA TO

      ...ako vyriešiť problém s odpadmi, ako zabaviť klientov domovu dôchodcov, či ako oživiť priestor v okolí školy.

      Stredoškoláčky vymysleli súťaže, kultúrne podujatia i prerábku priestoru a vyskúšali si tak rolu dobrovoľníčok. Zažili, ako to prebieha na takom workshope programu www.priestorprerozvoj.sk

      Vďaka za vaše skvelé nápady, poputujú ďalej do organizácií.

      zdroj: fb Priestor - https://www.facebook.com/kcpriestor/https://www.facebook.com/kcpriestor/

     • AmCham - Mentor Network Program

     • Dňa 16. 05. 2019 sa žiaci IV.B triedy Lukáš Sabo a Lujza Vrždiaková zúčastnili mentoringového programu na pôde rezidencie amerického veľvyslanectva v Bratislave pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku.

      Tohto mentoringového programu sa zúčastnili aj vrcholoví predstavitelia, manažéri a obchodný zástupcovia z firiem ako je Google, AT&T, Metlife, Iron Mountain, Komunálna poisťovňa, CSI Leasing a mnoho iných. Študenti kládli mentorom rôzne otázky z oblastí financií, manažérskych zručností, motivácie či podnikania. Diskusia však neprebiehala iba v slovenčine. Na priebeh akcie sa prišla pozrieť aj Natasha Franceschi, ktorá pracuje ako zástupkyňa amerického veľvyslanectva na Slovensku.  Po absolvovaní tohto eventu môžu študenti získať aj osobnú konzultáciu s vybraným mentorom, ktorý im budem pomáhať pri napĺňaní ich cieľov.

     • Starobylá Nitra

     • Starobylá Nitra, jedno z najkrajších miest Slovenska, privítala 23. 5. 2019  študentov prvého ročníka OA v Seredi. Naše kroky smerovali Horným mestom k hradnému areálu.

      Našou prvou zastávkou bolo  Diecézne múzeum.  Študenti sa dozvedeli  informácie o živote a diele sv. Konštantína a sv. Metoda, obdivovali sme vzácne písomné pamiatky. Najväčšiu pozornosť sme venovali Konštantínovmu Proglasu – prevej básni napísanej hlaholikou - prvým slovanským písmom. Zaujali nás aj také významné pamiatky, ako je evanjeliár z 11.storočia či Zoborské listiny z roku 1111

      História katedrály siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola.  Najstaršou časťou katedrály je kostolík sv. Emeráma, postavený v 11. či až začiatkom 13. storočia, donedávna považovaný za Pribinov kostol. V múre sú uchované relikvie pozostatkov sv. Cyrila,  sv Svorada a Benedikta. Horný kosto,l ako hlavná časť katedrály, patrí medzi naše najcennejšie barokové chrámové interiéry. Jeho najvzácnejšími umeleckými pamiatkami je hlavný oltár sv. Spasiteľa s mohutnou stĺpovou architektúrou.

      Asi najväčším zážitkom pre študentov bol pohľad na Nitru z vyhliadkovej veže katedrály.

      Pod hradbami sa nachádza súsošie predstavujúce solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda, učencov a vierozvestov, ktorí na pozvanie kniežaťa Rastislava r. 863 prišli na Veľkú Moravu, pôsobili v Nitre a utvorením prvého slovienskeho písma - hlaholiky - a preložením prvých liturgických textov do staroslovienčiny položili základ slovanskej písomnosti a vzdelanosti. Autorkou súsošia je slovenská sochárka Ľudmila Cvengrošová.

      V chladnom počasí nám dobre padol  teplý čajík v príjemnom prostredí reštaurácie Castellum –Cafe.

      Hornú časť Pribinovho námestia, kam smerovali naše kroky, zdobí Kluchov palác, jeho nárožie podopiera Corgoň – socha Atlanta. O tejto postave sa rozprávajú legendy. Autor ho vraj stvárnil podľa kováča, ktorý zachránil mesto pred nepriateľom. Študenti sa dotýkali palca na soche Corgoňa s vierou, že im prinesie šťastie pri uzatváraní známok na konci školského roka.

      Každá budova lemujúca Pribinovo námestie je svedkom nitrianskej histórie. V strede námestia sa vyníma impozantná socha kniežaťa Pribinu, vysoká 6,60 m, od sochára Tibora Bártfaya. Vladár Pribina dal v Nitre vysvätiť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. V nádherných budovách dookola sídli viacero cirkevných inštitúcií - Diecézny súd, Diecézne pastoračné centrum, Diecézna charita, v dome Pro meritae quieti nájdu kňazi zaslúžený odpočinok.

      Na záver našej exkurzie sme vyšli aj k Svoradovej jaskyni. Svätý Svorad istý čas žil v jaskyni asketickým spôsobom života a keď zomrel v roku 1032, jeho telesné pozostatky boli uložené na Nitrianskom hrade, v katedrálnom chráme Svätého Emeráma.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 17. mája 2018 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi. Čaká ich akademický týždeň a po ňom maturita, na ktorej ukážu, čo všetko sa za štyri roky na Obchodnej akadémii naučili.
      Maturanti, nech sa Vám darí!

     • Darovanie krvi

     • Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, ktorý by mal vychádzať zo srdca darcu, z jeho vlastného rozhodnutia. Je to vzácny dar, ktorý v mnohých prípadoch môže zachrániť život človeka. 

      Naša škola sa pravidelne zúčastňuje bezpríspevkového darcovstva krvi. Vo štvrtok 16. mája 2019 žiaci našej školy znova navštívili oddelenie hematológie a transfuziológie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante s cieľom a odhodlaním pomôcť.

      Darovaná krv je určená pre obete úrazov a nehôd, ľudí podstupujúcich operácie, pacientov, ktorí sa liečia na leukémiu, nádorové ochorenia, resp. ochorenia krvných buniek. Nezabúdajme, že ktokoľvek z nás i našich blízkych sa raz môže ocitnúť v situácii, kedy bude darovanú krv potrebovať. A čo je pre darcov najväčším motívom? Krv je najvzácnejší dar, ktorý môže človek poskytnúť. Tak ako všety dary, prináša radosť. Ich radosť je o to väčšia, že zachraňujú ľudské životy.

     • Knižné hody

     • Napísali o Knižných hodoch...

      Každý z nás si zaslúži stretnúť v živote učiteľa, pedagóga, ktorý ho dokáže ovplyvniť v tom najlepšom zmysle slova, inšpirovať, motivovať a zanechať stopu v srdci aj na duši. Ja som to šťastie mala! Bola to moja triedna na strednej škole, Majka Kamenská.

      Práve ona organizuje už 13 rokov “Knižné hody” v Seredi. Pod záštitou Obchodnej akadémie a v spolupráci s mestskou knižnicou a mestom Sereď. Dnes som sa zúčastnila prvý raz a hoci som vždy tušila, že to bude zaujímavá akcia, dnes som doslova a dopísmena odpadla a som nadšená! Všade veľa veľa kníh, z ktorých si návštevníci môžu vybrať a zadarmo zobrať domov. Všetci stredoškoláci vysmiati, prezlečení za knižné múzy, čakajúci návštevníkov v stánkoch s tematicky vyrobenými plagátmi, textami, súťažami, tombolou ... Každý ročník je totiž venovaný nejakej špeciálnej téme a každá trieda tomu prispôsobí svoj stánok. Tento rok bol venovaný nežnej revolúcii s názvom “Sloboda nie je samozrejmosť.”

      Na našej poslednej stretávke sme sa dohodli, že ako bývalá študentka SEŠ, prídem na “Knižné hody” zaspomínať, ako a čo sa dialo počas tých novembrových udalostí na škole, ako sme boli aj my súčasťou generálneho štrajku a namiesto do školy chodili chvíľu takmer “poza” školu a vyrábali transparenty na námestia, ako sme to všetko ako študenti vtedy vnímali aj prečo je dobré na to nikdy nezabudnúť ...

      Nikto z tých mladých ľudí nepozeral do mobilu ani do plafónu, keď sa niečo práve dialo na pódiu. Lebo im to nie je jedno! A bolo by fajn, keby to tak bolo na každej (nielen) strednej škole. Potom by možno aj tie predvolebné preferencie vyzerali inak …     

      Karin Kaniez

      Ďakujeme za návštevu a podporu našich Knižných hodov

      Tvorivé interaktívne Knižné hody sú za nami. Ďakujeme všetkým študentom, kolegyniam, vzácnym hosťom, kolegyniam zo základných škôl a ich žiakom , bývalým študentkám a študentom a všetkým návštevníkom za podporu. Nesmierna vďaka patrí všetkým dobrým dušiam z Mestského úradu, bez ich finančnej, no hlavne láskavej podpory by sa naše každoročné podujatie nemohlo zorganizovať.

      Ďakujeme tiež Ivetke, ktorá o nás napísala:

      Mariana Kamenská

     • Prečo byť hrdý na Štefánika?

     • Vedec, generál, politik, ... o M.R.Štefánikovi sa napísalo veľa článkov. Pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia sa konali veľké oslavy na Bradle, v televízii vysielali dokumenty, besedy o tomto významnom Slovákovi. Stal sa víťazom ankety Najväčší Slovák.
      Čím bol tento muž, ktorý sa nedožil ani 39. narodenín výnimočný? Môže byť inšpiráciou pre mladú generáciu?
      O tejto významnej osobnosti sme sa porozprávali na hodinách dejepisu a občianskej náuky. Prezentáciou sme si pripomenuli etapy Štefánikovu pestrú životnú cestu. Pre ostatných žiakov sa v budove školy nachádza nástenka mapujúca základné etapy života M.R. Štefánika..

     • 100. výročie tragického úmrtia generála M.R. Štefánika

     • Pripomenuli sme si ho návštevou pamätných miest v rodnom kraji nášho najväčšieho Slováka.

      V Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom, sme navštívili Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča - prvú stálu expozíciu na Slovensku venovanú  architektovi – autorovi Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Dušan Samuel Jurkovič, najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, je právom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry. V svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. Za jeho najväčšie a najslávnejšie  dielo je právom považovaná Mohyla M.R. Štefánika na Bradle.

      Hmlou zahalená Mohyla na Bradle a príroda okolo nej , posledné miesto odpočinku M.R. Štefánika, akoby jemným dažďom smútila za svojím rodákom a pripomínala 100. výročie smutnej udalosti. V nedeľu 4. mája 1919 počas návratu z Talianska do vlasti, kde sa mal M.R. Štefánik ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde,  sa jeho lietadlo nečakane zrútilo pri Ivanke pri Dunaji. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom. Štyri obelisky symbolizujú štyri obete leteckého nešťastia a zároveň štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.

      Položením venca sme aj my vyjadrili úctu a vďaku veľkej osobnosti našich slovenských dejín a zamierili sme do  Košarísk - do zrekonštruovaných priestorov rodného domu M. R. Štefánika.

      Stála expozícia predstavuje Milana Rastislava Štefánika ako človeka s pozitívami i negatívami, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať,  obdivovať krásy nebeskej oblohy, predstavuje rodáka ako znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca, cestovateľa, vojaka, politika, diplomata. Prostredníctvom kolekcie takmer 200 vystavených predmetov sme sa  preniesli do prostredia, v ktorom Štefánik žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal dlhú stopu.

      Pestrosť a rôznorodosť jeho osobných predmetov svedčí o  rozmanitých záľubách a životných túžbach, predstavujú Štefánika ako milovníka krásnych vecí a zberateľa cudzokrajnej etnografie, ktoré si priniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici. Obdivovali sme  Štefánikov lodný kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku. Trúchlivo na nás zapôsobili  predmety z miesta havárie lietadla,  letecká bunda, ktorú mal oblečenú v čase havárie a posmrtný odliatok jeho tváre.

      Expozícia je doplnená zaujímavými myšlienkami a citátmi tohto veľkého človeka.  Najznámejší  z jeho citátov môže byť motiváciou pre všetkých:

      „ Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem,“

     • Výučba holokaustu pokračuje...

     • Aj v tomto školskom roku pokračujeme s návštevami Múzea holokaustu v Seredi. Začiatkom mája študenti 1. ročníka a 2. ročníka absolvovali v rámci výchovno-vzdelávacieho projektu prednášku o prenasledovaní Židov počas obdobia slovenského štátu.

      Študentov zaujala tiež dokumentárna výstava o ilegálnom  časopisu terezínskych chlapcov VEDEM s použitými umeleckými dielami izraelskej maliarky Chavy Pressburger, sestry Petra Ginza, zakladateľa tohto časopisu.

      Neoddeliteľnou súčasťou návštevy bola aj prehliadka stálej expozície Múzea holokaustu, ktoré slúži  ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

     • Exkurzia Samsung

     • V piatok 3. mája 2019 sa žiaci II. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili na odbornej exkurzii v závode Samsung Galanta. Na úvod ich privítal riaditeľ závodu Ing. Kráľovič, ktorý je tiež bývalým absolventom našej školy. Porozprával žiakom základné informácie o závode, o jeho fungovaní, výrobnej činnosti, oddeleniach, partneroch a výrobnom sortimente. Poverené zamestnankyne závodu potom previedli žiakov po všetkých oddeleniach, od skladania televízorov, po balenie a odbyt. Zároveň porozprávali žiakom o benefitoch, ktoré ponúka spoločnosť Samsung svojim zamestnancom. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, bola poučná a zaujímavá.

     • Intersteno 2019

     • Jedenásť žiakov II. ročníka  sa zapojilo do medzinárodnej súťaže v písaní na počítači cez internet - Intersteno. V utorok 30 apríla 2019 si zmerali  sily s ďalšími 682 žiakmi z celého sveta v kategórii Junior 17- 20. Blahoželáme našim rýchlym pisateľom. Všetci splnili podmienku 200 hrubých úderov za minútu a vďaka tomu získali medzinárodný certifikát o účasti na súťaži.

     • 13. Župná olympiáda TTSK

     • Žiaci OA Sereď sa zúčastnili 13. Župnej olympiády, ako postupujúce družstvá z okresných kôl. Dievčatá vo florbale a chlapci vo futbale žiakov SŠ. Chlapci skončili na 6. mieste a dievčatá na krásnom 2. mieste, rozdielom jedného gólu so súperkami z Dunajskej Stredy. Poďakovanie patrí aj p. prof. Pavelkovi, ktorý bol riaditeľom a organizátorom basketbalového turnaja na Olympiáde TTSK. Víťazkám blahoželáme a všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezetnáciu školy! 

     • Celoštátne kolo súťaže Mladý účtovník

     • V utorok 16. 04. 2019  sa naša žiačka, Veronika Šmátralová, žiačka IV. B triedy, zúčastnila  celoštátneho kola súťaže z účtovníctva "Mladý účtovník", ktorú organizovala firma KROS Žilina. Do Žiliny prišlo 15 najlepších účtovníkov, ktorí postúpili do najvyššieho kola súťaže ako víťazi regionálnach kôl. Veronika obsadila krásne 1. miesto ziskom 185 bodov, zvíťazila v časovom  limite aj počte bodov. Obsahom súťaže bolo spracovať v programe Omega tri rôzne firmy, doplniť predkontácie účtovných prípadov, spracovať účtovnú závierku. Poďakovanie patrí aj p. prof. Drábikovej, pod vedením ktorej sa Veronika na obidve súťaže - regionálne kolo aj celoslovenské kolo pripravovala.  Veronike blahoželáme ku krásnemu úspechu a úspešnej reprezentácii školy.