• Židovská ulička - zrkadlo svedomia

     • je názov projektu, ktorým sa snažíme nastaviť zrkadlo našej histórii, našej spoločnosti, nášmu mestu, nášmu  životu, nášmu mysleniu a konaniu.  Pri pohľade do zrkadla vidíme svoju vlastnú tvár, a preto konajme tak, aby sme sa nemuseli za ňu hanbiť ani teraz, ani v budúcnosti. Poučme sa z histórie...

      V nedávnych dňoch sme si pripomenuli 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Aschwitz-Březinka  aj s našimi študentmi. Pripravili sme a  slávnostne otvorili výstavu – súbor fotografií známy ako Album z Auschwitzu alebo Album Lili Jacob.  Fotografie boli objavené bývalou väzeňkyňou Auschwitzu, slovenskou Židovkou Lili Jacobovou pri oslobodzovaní koncentračného tábora Mittelbau-Dora ( 640km vzdialeného od Auschwitzu ).

      Nie je známe, komu bol súbor fotografií určený ani akou cestou sa dostal do tábora Mittelbau-Dora. Faktom je, že bol nájdený osobou, ktorá prežila a tá našla na fotografiách nielen seba, ale tiež svojich blízkych, rodinu a priateľov, s ktorými bola deportovaná do Auschwitzu, žiaľ, nik z nich

      Vyhladzovací tábor  Auschwitz-Birkenau symbolizuje celý holokaust, súbor týchto fotografií ukazuje dejiny všetkých transportov, všetkých smerujúcich do vyhladzovacích centier.

      Autor farebných fotografií Pawel Sawicki sa snažil vyhľadať v areáli tábora miesta, ktoré sú viditeľné na fotografiách Albumu. Chcel ukázať ich dnešnú prázdnotu, ale zároveň ich jazvy, ktoré sú hlboké a nezmazateľné.

      Súčasťou nášho „zrkadla“ boli aj spomienky preživších  prihovárajúcich sa k nám z krátkych filmov EDAH- Seredské svedectvá. Študenti si so záujmom  čítali úryvky a požičiavali knihy z našej výstavy.

      Mariana Kamenská

     • Kam na vysokú?

     • Prezentácia vysokých škôl a deň s firmami 2020

      Dňa 28. januára sa žiaci 3. A a 3. B zúčastnili v Trnave na prezentácii vysokých škôl a firiem z nášho regiónu.  Stretli reprezentantov rôznych vysokých škôl, študentov či pedagógov, ktorí ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky o štúdiu na vysokej škole. Zamestnávatelia im predstavovali svoje spoločnosti a možnosti na zamestnanie sa po skončení strednej školy.  Na záver  absolvovali workshop spoločnosti Union, kde sa dozvedeli viac o tejto spoločnosti a zistili, že aj sny sa dajú ľahko a jednoducho zrealizovať.

     • Okresné kolo - futsal žiakov SŠ

     • Dňa 16. 1. 2020 sa družstvo chlapcov zúčastnilo okresného kola súťaže vo futsale žiakov SŠ v Galante. Spolu 8 družstiev hralo v dvoch skupinách. Naši chlapci hrali v skupine A, kde sa stretli so SOŠOS Galanta, Súkromným bilingválnym gymnáziom Galanta a SOŠ Mostová. V skupine A sme obsadili 2. miesto. V poslednom stretnutí sme hrali s Gymnáziom Z. Kodálya Galanta, nad ktorým sme vyhrali 3:1 a obsadili sme tak pekné celkové  3. miesto. Blahoželáme! 

     • Vianočný futbalový turnaj

     • V piatok 20. decembra 2019 sa odohral tradičný "vianočný futbalový turnaj chlapcov". Súťažili medzi sebou štyri duržstvá: zmiešané družstvo chlapcov z triedy 1. A, 1. B a 2. B, 3. B, 4. A a 4. B. Po vzájomnom zápolení bol výsledok nasledovný: na prvom mieste sa umiestnilo zmiešané družstvo 1. A, 1. B, 2. B, druhí skončili futbalisti zo 4. B triedy, na treťom mieste boli chlapci z 3. B a na štvtom mieste skončilo družstvo chlapcov 4. A triedy. Blahoželáme!

     • Deň jazykov

     • Hoci si Európsky deň jazykov pripomíname 26. septembra, my sme si ten náš usporiadali dňa 19. decembra. Žiaci 1. – 3. ročníka si pripravili rôzne aktivity (kvízy, tajničky, puzzle, či praktické úlohy)  na tému  geografia, kultúra, tradície, zaujímavosti,  ... krajín, ktorých jazyk sa učíme. A tak sme vo štvrtok „cestovali“ a spoznávali krajiny. V Rusku (3.B) sme si zaspievali tradičné piesne, či ochutnali bliny (palacinky). V Nemecku (2.A) sme si zalietali s čarodejnicami na Brocken. V Rakúsku (2.B) sme sa mohli porozprávať s Franzom Jozefom a Sisi. Zistili sme, že živú ježuru môžeme vidieť okrem Zoo iba v Austrálii (3.A).  V Británii(1.B)  sme ochutnali „ich“  čaj  spolu s koláčikmi a naučili sme sa, že crackers, ktoré si dávajú na Vianoce nie sú na jedenie. A hoci Santa v USA (1.A) neprišiel, ochutnali sme  aspoň koláčiky, ktoré naňho čakali pri krbe. Náš cestovateľský deň sme zakončili v Dome kultúry  návštevou divadelného predstavenia Jack and Joe v anglickom jazyku.

     • Mikuláš

     • Vianoce sú predo dvermi, čo nám prišiel pripomenúť Mikuláš.

      Členovia žiackej školskej rady v preoblečení za Mikuláša, anjela a čerta roznášali sladkosti nielen od spolužiakov, ale aj učiteliek. Nebolo to však zadarmo. Žiaci museli zaspievať, zatancovať, či aspoň zacvičiť, aby si sladkosti zaslúžili.
      Tento deň má svoje čaro, či už ste malý, alebo veľký!
      Členovia žiackej školskej rady tiež vyhodnotili vianočnú výzdobu tried a víťazmi sa stali žiaci I. B, ktorí získali najviac bodov a sladkú odmenu. Gratulujeme!

     • Prvé stretnutie v rámci projektu Erasmus+

     • Obchodná akadémia v Seredi sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Training Firms boost your success v rámci programu Erasmus+. Cieľom projektu je výmena skúseností medzi cvičnými firmami z Rakúska (Laa an der Thaya), Chorvátska (Záhreb), Bulharska (Sofia), Severného Macedónska (Prilep) a Slovenska (Sereď).  Počas rokov 2019 – 2021 je naplánovaných päť stretnutí vždy v inom štáte.

      V dňoch 25.11. – 29.11. 2019 sa uskutočnilo naše prvé stretnutie v Laa an der Thaya. Privítali nás dve domáce cvičné firmy. V krátkej prezentácii nám predstavili svoj predmet podnikania, ukázali  priestory, v ktorých pracujú  a zasvätili nás do ich systému fiktívneho obchodovania. Samozrejme, že sme si u nich aj  cvične nakúpili. V stredu 27. 11. 2019 sa konal na miestnej  obchodnej akadémii (HAK LAA) medzinárodný veľtrh fiktívnych firiem, na ktorom sa okrem cvičných firiem zúčastnených štátov a žiakov obchodnej akadémie zišli aj žiaci z tunajších základných škôl. Dokonca prišli i zástupcovia základných škôl z okolia. Hoci sme  sa v hlasovaní o najlepší stánok neumiestnili na popredných miestach, bola to pre nás obrovská skúsenosť, pretože žiaci  po prvýkrát obchodovali v cudzom jazyku.

       Súčasťou nášho programu boli i voľnočasové aktivity ako napríklad hravé spoznávanie mestečka Laa an der Thaya, pri ktorom sme plnili rôzne úlohy, nočné spoznávanie pamiatok so stredovekým nočným strážnikom, či kurz líčenia, keďže jedna z rakúskych cvičných firiem Schönheitsoase GmbH sa zaoberá práve predajom produktov   podporujúcich krásu. K zážitkom určite patril aj výlet do Viedne, kde sme okrem návštevy záhrad v Schönbrunne,  či vianočných trhov pri Ratthaus, cestovali v čase a spoznávali históriu Viedne v TIME TRAVEL múzeu.

      Nadviazali sme nové priateľstvá, spoznali nové miesta, vymenili si skúsenosti a už sa tešíme na budúce stretnutie v severomacedónskom meste Prilep v apríli 2020.

     • Staň sa vojakom

     • Dňa 6.decembra 2019 sa žiaci IV. A triedy zúčastnili prednášky so zamestnancom personálneho útvaru ozbrojených síl SR z regrutačnej skupiny Trnava.

      Prijatie do OS SR predpokladá úspešne absolvovať dva stupne výberového konania, prvý stupeň je zameraný  zdravotnú spôsobilosť uchádzača a ak je spôsobilý, predkladá požadované dokumenty. Druhý stupeň sa skladá z psychologický testov a previerky fyzickej zdatnosti. Ubehnúť  2 430 metrov za 12 minút, či 44 opakovaní sed-ľah s otáčaním trupu  za minútu dá zabrať.

      Dozvedeli sme sa, že stať sa profesionálnym vojakom má, ako každé povolanie,  svoje výhody a nevýhody. 

     • 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem

     • Dňa 4. decembra 2019  v príjemnej predvianočnej atmosfére Obchodná akadémia Sereď v spolupráci s mestom Sereď zorganizovala 6. kontraktačný veľtrh cvičných firiem s účelom nadviazania nových kontaktov medzi cvičnými firmami a získania nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu praktikum cvičnej firmy. Obchodnú akadémiu Sereď reprezentovala cvičná firma Greencraf.cult s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou odpadu a firma COSYLIVING, s. r. o., ktorej činnosťou je sprostredkovanie prenájmu bytových jednotiek a ich dizajn. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy  OA a SOŠ z trnavského, bratislavského a nitrianskeho kraja. Všetky zúčastnené firmy dôstojne reprezentovali svoju firmu nielen vo výstavnom stánku ale i  formou počítačovej prezentácie. Zástupcovia firiem propagovali svoje výrobky, oslovovali potenciálnych obchodných partnerov, uzatvárali fiktívne obchody a nadväzovali navzájom obchodné partnerstvá a zároveň i zviditeľňovali svoju školu.

      Veľtrh otvorila za účasti zúčastnených firiem a žiakov OA Sereď pani riaditeľka OA Sereď Ing. Marta Melayová, ktorá zároveň privítala i zástupcu mesta Sereď  pána Ľubomíra Veselického Bc a zástupcov SCCF v Bratislave Mgr. Martu Marušincovú a Ing. Daniela Ňarjaša.

      Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže hodnotené odbornou porotou, a to o cenu:

      • TOP firma – 1. miesto získala firma Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava a ďalšie súťažné disciplíny:
      • naj logo – 1. miesto REBORN, s. r. o. z OA Hlohovec, 
      • naj slogan – 1. miesto CosyLiving, s. r. o. z OA Sereď,
      • naj e-prezentácia – 1. miesto Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava,
      • naj novinka na podnikateľskom trhu získala firma Simon Pastucha -  Barber Surprise Schop, f. o. z OA Nevädzova Bratislava,
      • naj vizitka – 1. miesto DANCING QUEENS, s. r. o. z SOŠ A a P, Senec.
      • Cenu SCCF získala cvičná firma SOXKY, s. r. o. z OA Levice.
      • Žiaci Obchodnej akadémie Sereď za najlepšiu firmu na veľtrhu ohodnotili firmu COSYLIVING z OA Sereď (ďalšie umiestnenia sú uvedené vo vyhodnotení veľtrhu).

      Usporiadanie 6. kontraktačného veľtrhu splnilo svoj cieľ, cvičné firmy získali ďalšie cenné skúsenosti  v oblasti obchodovania a prezentácie, ktoré budú môcť využiť i na ďalšom ročníku veľtrhu na našej škole a veríme, že i ďalšie cvičné firmy sa v budúcom roku nášho veľtrhu zúčastnia.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. .Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov  v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Šestnásť študentov Obchodnej akadémie v Seredi si zmeralo sily v náročných testoch zo slovenského jazyka a literatúry, v tvorivom písaní článku do časopisu a v nemenej náročnej disciplíne – rečníctve.

       

      Kategória B - 1. a 2. roč.

      1. miesto - Monika Hričovská, I. B, Lara Vajdíková, I. B

      2. miesto - Karolína Kováčová, II. A, Adela Krajčovičová, II. A

      3. miesto - Damián Tengeri, I. A, Kristína Dittrich, I. A, Veronika Koláriková, I. B

       

      Víťazom blahoželáme!!!

     • Židovská ulička - zrkadlo svedomia

     • V rámci projektu „Židovská ulička“ sme so študentmi pripravili časť projektu „Zrkadlo svedomia“. Cieľom nášho tvorivého úsilia sú aktivity sprostredkúvajúce takmer zabudnuté spomienky na židovské obyvateľstvo v Seredi, na symboly a tradície spojené s bežným životom židovskej rodiny, na takmer zabudnuté miesta a budovy , ktoré kedysi patrili židovskej komunite v Seredi.

      Projekt „Židovská ulička – zrkadlo svedomia“ je realizovaný vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď. Ďakujeme za podporu a spoluprácu v roku 2019.

      PaedDr. Mariana Kamenská
      Obchodná akadémia Sereď

     • Prednáška Paneurópska VŠ

     • Dňa 14. novembra 2019 nás navštívila študentka z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Porozprávala nám o pozitívnych stránkach školy a o podmienkach štúdia. Jednotlivé fakulty nám priblížila formou zaujímavej prezentácie.

      Dozvedeli sme sa okrem iného, že fakulta práva je najstaršou našou fakultou a študenti už počas 1.ročníka absolvujú prax v advokátskych kanceláriách a na ministerstve spravodlivosti.

      Fakulta informatiky spolupracuje s Vis gravis aj IBM spoločnosťami a fakulta psychológie pripravuje študentov v oblasti školskej a pracovnej psychológie.

      Absolventmi školy sú aj Viktor Vincze, Evelyn, Asimister a medzi pedagógmi nájdeme osobnosti ako napr. Patrik Herman, Iveta Radičová, Lucia Žitňanská a iné.

     • Rýchle prsty

     • Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici v Bratislave, INTERINFO Slovensko, Škola ZAV a Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave usporiadali II. ročník celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači pod názvom Slovenské rýchle prsty. Trojdňového sústredenia sa zúčastnili dvaja naši šikovní žiaci Adela Krajčovičová z II. A a Filip Prešnajder z II. B. Talentovaní žiaci počas troch dní prešli tréningami pod vedením pani Heleny Zaviačičovej, deväťnásobnej majsterky sveta v písaní na klávesnici a mladého Jonáša Vala, niekoľkonásobného juniorského majstra sveta v písaní na počítači.

      Adela a Filip si vyskúšali súťažné odpisy, diktát AT a C-B-A a audiotranscription. Namáhavé  a únavné tri dni priniesli Filipovi celkovo pekné trináste miesto z pomedzi 38. súťažiacich.

      Obom zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • "Nežné" imatrikulácie

     • 30. výročie Nežnej revolúcie sme si 18.11. pripomenuli aj na Imatrikulácii prvákov. Žiaci III.A a III.B si pre prvákov - iskričky pripravili milé disciplíny, kde nám všetkým dokázali, že sú pripravení na štúdium na našej škole.

     • Sloboda nie je samozrejmosť

     • Interaktívnymi workshopmi, ktoré pripravili pre svojich mladších spolužiakov študenti vyšších ročníkov sme si pripomenuli 30. výročie nežnej revolúcie. Zážitkovou formou  žiaci odhaľovali jednotlivé udalosti idúce chronologicky deň po dni za sebou, hádali, čo vyjadrujú hlavné symboly revolučných dní, dozvedeli sa základné informácie o významných osobnostiach stojacich na tribúnach i v zákulisí.  Chladnými novembrovými námestiami zneli aj piesne a úlohou žiakov bolo doplniť skrytý text, prípadne určiť aj  meno interpreta.

      Na záver si študenti  otestovali svoje vedomosti z novembrových udalostí a víťazi dostali sladkú odmenu.

      Buďme vďační, že si môžeme Deň študentstva pripomínať zábavnou formou, história nám totiž hovorí, že to nebolo vždy možné....

     • Nežná revolúcia a my

     • Novembrové udalosti spred 30. rokov sme si pripomenuli aj nástenkami nesúcimi názov „Nežná revolúcia a my“, ktoré pripravili študentky 2. A triedy. Na fotografiách sa vraciame nielen k nežnej revolúcii, ale aj ku Knižným hodom. Na nich sme hravými interaktívnymi metódami  žiakom zo základných škôl a obyvateľom Serede sprostredkovali informácie o pohnutých novembrových a decembrových dňoch v roku 1989.

     • Olympiáda ľudských práv

     • Školské kolo olympiády ľudských práv preverilo u študentov 2. a 3. ročníka vedomosti o základných ľudských právach.

      Ľudské práva dnes definujeme ako „oprávnenia priznané jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať svoje schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na uspokojenie duchovných a iných túžob a cieľov. Sú také podstatné pre dôstojnosť a autentickosť ľudskej bytosti, že by ich mala rešpektovať každá politická moc.“ Ich odňatím ľudská bytosť prestáva byť človekom.

      Ako si študenti poradili s testom o základných ľudských právach?

      1. miesto získala  P. Zajková  z 2.A triedy,
      na 2. mieste sa umiestnili študenti : A. Krajčovičová z 2.A triedy, F. Prešnajder z 2.B, D. Javor z 3.B triedy,
      3. miesto obsadil T. Bombera z 2.B triedy.

      Víťazom blahoželáme!!!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 19. 11. 2019 sa na našej škole  konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Písomná časť zahŕňala cvičenia z gramatiky, slovnej zásoby, čítanie s porozumením  a  počúvanie s porozumením. V ústnej časti súťažiaci predviedli svoju kreativitu pri opise obrázka a tvorbe dialógu.  Súťažilo 11 žiakov v dvoch kategóriách:

      Kategória 2A (1. a 2.ročník)

      1. miesto - Damián Tengeri  z 1.A

      2. miesto – Peter Chatrnúch z 1.A

      3. miesto – Paulína Zajková z 2.A

       

      Kategória 2B (3. a 4. ročník)

      1. miesto – Zina Paľovová zo 4.B

      2. miesto – Kristián Glozmek z 3.B

      3. miesto – David Javor z 3.B

       

      Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Súťaž ZAV 100

     • Prečo ZAV-100? Interinfo ČR oslavuje tento rok 20 rokov od svojho vzniku a autor metódy ZAV Jaroslav Zaviačič oslavuje 80. narodeniny. A tak vznikla myšlienka osláviť obe výročia spoločne novou súťažou - ZAV 100. Medzinárodná súťaž prebiehala dňa 13. 11. 2019 o 14.00 h. vo všetkých zapojených krajinách ako napr. Česká republika, Poľsko, Turecko, Slovensko, Francúzsko ... Žiaci písali 25 minútoviek v národnom jazyku.

      Našich 19 rýchlopísačov obstálo v silnej medzinárodnej komkurencii veľmi dobre. Prvý piati z našej školy boli: Kristián Regen (336,7) z II. B, Filip Prešnajder (317,5) z II. B, Adela Krajčovičová (307,4) z II. A, Barbora Mrnková (306,8) zo IV. B a Benjamín Tengeri (302,3) zo IV. A.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme!