• 56. ročník Súťaže v spracovaní informácií na počítači

     • Krajské kolo SIP sa uskutočnilo vo februári 2022, distančne už druhý rok. Súťaž SIP sa zrealizovala prostredníctvom videokonferencie v MS Teams. Našu školu v dvoch kategóriách reprezentovali štyria šikovní žiaci.

      Kategória písanie na počítači vo výučbovom programe ZAV – Filip Prešnajder IV. B, Adrián Tomášek II. B, Lara Vajdíková III. B, Damián Tengeri III. A.

      Kategória UTX, úprava textu na počítači Filip a Adrián.

      Najúspešnejším sa stal Filip Prešnajder, ktorý v UTX získal piate miesto. V písaní na počítači bol ešte úspešnejší a stal sa náhradníkom na celoslovenské kolo, ktoré bude v Martine. Tešíme sa a blahoželáme, že sa Filip dostal medzi dvadsať najlepšie a najrýchlejšie píšucich študentov na Slovensku v tomto školskom roku.

     • Oznam školskej jedálne

     • Prihlasovať sa na odber stravy (na celý mesiac alebo iba niektoré dni) musí stravník individuálne, a to elektronicky (www.strava.cz) alebo telefonicky na čísle 031/789 2016 do 7.30 h.

     • ZAV Zvolen 2022

     • Dňa 9. februára 2022 v čase od 9.00 do 10.30 h sa konala súťaž ZAV Zvolen 2022 online v odpise 2 textov z obrazovky s penalizáciou 50 a 100. Súťaž bola určená najmä pre žiakov vo vyšších ročníkoch (2. – 4. roč.). My sme však prvýkrát zapojili aj našich prvákov. Bola to pre nich súťažná skúška. Obstáli, ale veľmi dobre v silnej konkurencii starších spolužiakov.

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za účasť.

      Naši najúspešnejší:

      1. text penalizácia 50 – Kurinec Samuel 1. A, Prešnjader Filip 4. B, Krajčovičová Adela 4. A;

      2. text penalizácia 100 – Kurinec Samuel 1. A, Krajčovičová Adela 4. A, Ladovicsová Barbora 4. A.

     • Medzitriedna súťaž UTX – 2. ročník

     • Koncom januára sme usporiadali školské kolo v UTX (úprava textu na počítači pomocou korektorských značiek). Druháci sa UTX venujú podrobne, precvičujú ho na hodinách ADK a učia sa upravovať text pomocou korektorských značiek. Pripravili sme pre nich ročníkovú súťaž UTX. Zapojili sa všetci druháci. Súťažný text upravovali 10 minút. Žiakom sa tento súboj veľmi páčil.

      Naši najlepší druháci: Žaneta Pusztakurtiová, Samuel Hujo, Viktória Bojnanská, Viktória Töröková, Vivien Regenová, Patrícia Popluhárová a Adrián Tomášek.

     • Polročné rodičovské schôdzky

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 27. januára 2022 (štvrtok) budú konzultačné rodičovské schôdzky.

      Triedne učiteľky budú riešiť stretnutia individuálne – online, telefonicky, v prípade potreby Vás budú kontaktovať.

     • Priebeh a organizácia prijímacieho konania do 1. ročníka šk. r. 2022/2023

     • V zmysle § 65 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obchodná akadémia oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 plánuje prijať v študijnom odbore  

      6317 M obchodná akadémia  47 žiakov

       

      V súlade s § 68 ods. 1  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termíny konania prijímacích skúšok a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/23 nasledovne.

      • do 28. 02. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky - https://oasered.edupage.org/a/prijimacie-skusky,
      • do 20. 03. 2022 – termín podania prihlášky na strednú školu,
      • 02. 05. 2022 (pondelok) – 1. termín prijímacích skúšok,
      • 09. 05. 2022 (pondelok) – 2. termín prijímacích skúšok,
      • dňa 18. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
      • najneskôr do 23. 05. 2022 (v čase do 23.59 h) – termín na zaslanie Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium.

      Zdroj:  https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

     • Nástup do školy 10. januára 2022

     • V pondelok 10. januára 2022 sa podľa platných informácií obnovuje prezenčná výučba.

      Pred nástupom:

      • treba podať cez EduPage písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (plnoletí žiaci a za neplnoletého žiaka zákonní zástupcovia),
      • je vhodné otestovať sa samostestami (po nástupe budú distribuované ďalšie samotesty) a výsledok testu nahlásiť opäť cez EduPage. 

      V zmysle vyhlášky ÚVZ je v školách povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.
      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť školským semaforom.

       

      STRAVOVANIE:

      Žiakom, ktorí majú zaplatenú stravu alebo majú preplatky, budú obedy automaticky prihlásené.
      Odhlásiť sa z obedov musia individuálne - elektronicky - cez stránku www.strava.cz.

     • Oznam školskej jedálne

     • Stravníci ŠJ pri OA Sereď sú odhlásení zo stravy od 13. 12. 2021 z dôvodu pandemickej situácie.

      V prípade nástupu na prezenčnú výuku budú žiakom, ktorí majú stravu zaplatenú, obedy automaticky prihlásené. Odhlasovať sa z obedov musia individuálne cez stránku www.strava.cz.

     • Súťaž - ZAV 100

     • V dňoch 9. 12. 2021 a 11. 12. 2021 sa konala medzinárodná internetová súťaž ZAV 100. V online priestore súťažiaci písali presne a rýchlo 25 minútových odpisov cez výučbový program ZAV. Do súťaže sa zapojilo 10 rôznych krajín sveta. V kategórii juniori (17 – 20 rokov) spolu písalo 800 rýchlopiscov a v kategórii žiaci (12 – 16 rokov) 500 súťažiacich. Našu školu reprezentovali žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Celkovo sa ich zapojilo 30. Všetci veľmi pekne uspeli a mnohí prekonali aj svoje bežné výkony.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa elánu do ďalšieho písania.

     • Vianočná výzdoba

     • Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je krásna výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Naše príbytky zdobia vianočné stromčeky, medovníky, jagajúce sa svetielka a iné vianočné dekorácie. Priali sme si, aby aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou.

      Členovia žiackej školskej rady vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy a najkrajšiu nástenku. Počas decembra žiaci skrášľovali svoje triedy v snahe vyhrať túto súťaž. Napriek sťaženým podmienkam, keďže niektoré triedy sa ocitli v karanténe, sa zapojili všetci.

      Kvôli objektívnosti boli členkami hodnotiacej poroty netriedne učiteľky a tie rozhodli, že víťazmi, s plným počtom bodov, sa stali triedy 2A a 3.A, ktoré získali sladkú odmenu.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu vytvoriť nádhernú sviatočnú atmosféru vo svojich triedach.

     • Navždy sa zachová v pamäti stužková

     • Navždy sa zachová v pamäti stužková... znejú slová kultovej piesne skupiny Elán. Iste aj naše tohtoročné stužkové slávnosti sa navždy zapamätajú.

      V „ predkoronových“ rokoch sa žiaci pripravovali na svoju stužkovú od septembra. Hľadali najkrajšie skladby na nástup či stužkovanie, vymýšľali program, vyberali si najslušivejšie oblečenie, tešili sa na tanečnú zábavu... V minulosti im zorganizovanie stužkovej trvalo dva-tri mesiace. My sme to museli stihnúť za dva-tri dni. A to počas dvojtýždennej praxe hneď v septembri. O to dlhšie budú študentov zdobiť na hrudi zelené stužky nádeje.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Aj v tomto roku sa žiaci Obchodnej akadémie v Seredi rozhodli zapojiť do výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      Z pokynov sme sa dozvedeli, že od škôl by v roku 2021 namiesto krabičiek radi vyzbierali láskyplné Mikulášske balíčky – zjednodušenú verziu krabičiek. V každom balíčku by malo byť niečo sladké, niečo na zahriatie (čiapka, šál, ponožky) a niečo od srdca (odkaz, soška, vianočná ozdoba, perníček), zabalené v Mikulášskom sáčku. 

      Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii sa do výzvy zapojili všetky triedy, ale aj rodinní príslušníci žiakov a vytvorili sme 34 balíčkov. Dúfame, že Mikulášske darčeky potešia babičky a deduškov z DSS v Seredi a spríjemnia im blížiace sa sviatky malým prekvapením.

     • Erasmus 2021

     • Dňa 25. 11. 2021 sa cvičná firma HappyCBD zúčastnila 2. ročníka medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v rámci programu ERAZMUS PLUS. Do tohto programu sú zapojené cvičné firmy z piatich krajín – z Rakúska, Chorvátska, Bulharska, Severného Macedónska a naša firma HyppyCBD, s. r. o. z OA Sereď.

      Veľtrh prebiehal online už druhý krát, nakoľko pandémia nám znova znemožnila vycestovať do niektorej z týchto krajín. Veľtrh mal dve časti, v prvej časti všetky zúčastnené firmy predstavili prezentácie svojich firiem a svojich výrobkov. V druhej časti prebiehalo vlastné obchodovanie – firmy nielen ponúkali svoje výrobky, ale zároveň nakupovali aj výrobky ostatných firiem. Komunikácia medzi firmami prebiehala v anglickom jazyku. Konečne sme sa so svojimi obchodnými partnermi mohli znova počuť a aj vidieť, aj keď len cez internet.

      Za našu firmu HappyCBD sa veľtrhu zúčastnili ako predávajúce Paulína Zajková a Sara Skubeňová zo 4. A triedy, ako kupujúci sa zúčastnili Vanessa Turoňová a Veronika Plentová zo 4. B triedy a Viktória Lovászová a Kristián Gála z 3. A triedy. Po rekapitulácii obchodovania, organizátorka veľtrhu Renate Wachter z partnerskej rakúskej firmy skonštatovala, že naša firma uzatvorila najviac obchodov. Všetci zúčastnení si obchodovanie veľmi užívali a už sa tešíme na ďalší veľtrh. Pevne veríme, že s našimi obchodnými partnermi sa konečne stretneme aj naživo.

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 - 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Témou tohto ročníka bolo - Významné osobnosti slovenskej literatúry - 100. výročie úmrtia Pavla Országa Hviezdoslava a 70. výročie úmrtia Boženy Slančíkovej Timravy. Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj naša škola využila výmenu záložiek ako prostriedok vzájomnej spolupráce a poznávania života žiakov z opačnej strany Slovenska z Košíc, Školský internát. Táto aktivita prispela k nadviazaniu nových kontaktov medzi partnerskými školami. Veľmi príjemná spolupráca a milé kontaktovanie z oboch strán. Záložka tiež rozvíjala kreativitu, fantáziu, manuálnu zručnosť a prácu s informáciami žiakov, posilnila ich etické hodnoty.

      Záložky z partnerskej školy sme na čas vystavili vo vestibule našej školy spolu s darčekmi od partnerskej školy.

      Ďakujeme za každoročný projekt a samozrejme vďaka patrí aj našim šikovným študentom.

      Mgr. Miroslava Baranová

     • Celoslovenská literárna súťaž - 3. miesto pre Laru

     • Múzeum SNP, Banská Bystrica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov vyhodnotili celoslovenskú literárnu a výtvarnú súťaž „Cesty za poznaním minulosti“. Trinásty ročník bol vyhlásený pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

      V literárnej súťaži mohli autori vytvoriť dielo v oblasti prózy alebo poézie. Žiaci využili rôzne útvary: úvahu, rozprávanie, opis, interview.

      Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác z územia celého Slovenska, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu. Odborná porota pozostávajúca z radov pedagógov a literárnych odborníkov to mala veľmi náročné, pretože príbehy či úvahy prekvapili vysokou úrovňou, kreativitou a fantáziou.

      Študentka Obchodnej akadémie v Seredi Lara Vajdíková si zvolila úvahu na tému „Vojna bola hrozná, ale aj dnes zažívame ťažké časy“ a získala vo svojej kategórii 3. miesto.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok neuskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ale všetkým oceneným organizátori súťaže zaslali poštou diplomy a vecné ceny.

      Larke srdečne blahoželáme !!!

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 23. 11. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo OAJ. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov, ktorí si svoje vedomosti najprv overili v písomnom teste pozostávajúcom z gramatiky, slovnej zásoby, čítania či počúvania s porozumením. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť príbeh na základe obrázka a samozrejme nesmeli chýbať ani situačné dialógy. A najlepšie to zvládli...

      kategória 2A (1. – 2. ročník)

      1. miesto   Paulína Soldánová (2. A)
      2. miesto   Lenka Lukáčová (2. B)
      3. miesto   Samuel Kurinec (1. A)

      kategória 2B (3. – 4. ročník)

      1. miesto   Lara Vajdíková (3. B)
      2. miesto   Paulína Zajková (4. A)
      3. miesto   Sara Skubeňová  (4. A)

      Všetkým ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Adoptuj si lipu...

     •        Lipa – tento krásny strom je symbolom Slovanov už od roku 1848, za svoj národný strom ho považujú nielen Slováci, ale i Česi a Slovinci. Zvolenie lipy predstavovalo  národný symbol proti útlaku a agresivite a zároveň jej bola prisudzovaná ochranná sila.

           V spolupráci s Mestským úradom v Seredi sa naša škola zapojila do aktivity „Adoptuj si lipu“, zmyslom ktorej je  výsadba  nových stromov – konkrétne líp na území mesta.

            Dostali sme krásny stromček Lipy malolistej – Tilia cordata „Rancho“. Študenti 1. B triedy tento strom vysadili v rámci hodiny biológie v areáli našej školy. Dúfame, že sa lipe u nás bude dariť a bude nás svojou prítomnosťou tešiť veľa rokov.