• Informácie pre stravníkov v školskej jedálni na školský rok 2022/2023

     • Informácie pre ŠJ OA Mládežnícka 158/5 Sereď

      Cena stravnej jednotky:

      • pre žiakov Obchodnej akadémie Sereď:
       1. - 4. ročník 1,41 € + 0,30 € réžia = 1,71 €
      • pre žiakov Gymnázia Vojtech Mihálika:
       príma – kvarta (11 - 15 rokov) 1,30 € potraviny+0,30 réžia = 1,60 €
       kvinta - oktáva (15 - 18 rokov) 1,41 € potraviny + 0,30 réžia = 1,71 €

       Ak rodičia žiakov tried príma až kvarta prihlásia dobrovoľne deti na väčšiu porciu, platia ako žiaci kvinty – oktávy.
      • pre cudzích stravníkov je 1,41 € + 2,99 € réžia = 4,40 €.

      Poštové poukážky na stravu je nutné uhradiť do 30. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

     • Koniec šk. roka 2021/2022

     • V stredu 30. júna 2022 sme ukončili školský rok oceňovaním úspešných, aktívnych študentov a máme medzi sebou aj výnimočné talenty.

      Najúspešnejšími žiakmi jednotlivých ročníkov sa stali:

      1. roč. – Ema Plaštiaková (1. B);

      2. roč. – Nina Kellnerová (2. B);

      3. roč. – Lara Vajdíková (3. B).

      Všetkým oceneným blahoželáme a veríme, že sa po prázdninách, 5. septembra, stretneme oddýchnutí a plní nových síl.

     • Účelové cvičenie

     • V pondelok 27. júna 2022 sme vymenili školské lavice v triedach za priestory v okolí školy. Všetci šťastní, že sa skončil druhý polrok a pred nami sú vytúžené prázdniny, sme plnili športové disciplíny. Každý si vyskúšal svoju športovú zdatnosť v šiestich disciplínach: skok do diaľky z miesta, hod granátom na cieľ, skoky na švihadle za 30 sekúnd, hod medicimbalom, streľba na bránku florbalovou loptičkou a prekážkový beh. Niekomu sa darilo lepšie, iní mali trošku problémy s časom či výkonom, no všetci sme napokon úspešne všetko zvládli. Disciplíny boli bodovo ohodnotené a z celkového počtu dosiahnutých bodov za triedu bola zostavená aj výsledková listina. Najvyšší počet bodov dosiahla trieda 3. A, druhá v poradí bola 2. A a na treťom mieste skončila trieda 2. B. Víťazom blahoželáme a všetkým želáme pekné prázdniny plné krásnych zážitkov.

     • Tretí groš - recepty starých materí...

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

       

      Ani sme sa nenazdali a už tu máme koniec školského roka. Okrem toho, že sme sa venovali štúdiu a niektorí z nás si opravovali známky a snažili sa dobehnúť všeto zameškané, sa nám darilo aj v realizácii aktivít projektu Knižné hody. V priebehu mesiacov máj - jún sme zisťovali staré, častokrát zabudnuté recepty od našich babičiek, starých mám, susediek a známych. Žiaci zozbierali  rôzne druhy receptov.

      Jednotlivé triedy mali recepty rozdelené nasledovne:

      • 1.A – jedlá a pokrmy zo zemiakov
      • 1.B – jedlá a pokrmy z kapusty 
      • 2.A – múčne jedlá a pokrmy
      • 2.B – pokrmy a jedlá  zo strukovín
      • 3.A – ovocné jedlá
      • 3.B – zeleninové jedlá
      • 4.A – jedlá a pokrmy z mäsa
      • 4.B  - mliečne jedlá a pokrmy

      Každá trieda spracovala recepty a vytvorila pútavé panely. Asi každému z nás pri pohľade na obrázky s lákavými jedlami prišla chuť na jedlo. Niektoré sme si už doma aj stihli uvariť a ochutnať a niektoré nám možno uvaria aj pani kuchárky v školskej jedálni. V projekte budeme pokračovať na jeseň v nasledujúcom školskom roku, kedy zo zozbieraných receptov zostavíme tlačenú brožúru: "Recepty starých materí". Aj takouto formou chceme poukázať na to, že mladí ľudia sa majú neustále čo učiť z múdrosti a životných skúseností našich starých rodičov.

     • Mladý záchranár Trnavskej župy

     • 22. júna sa súťažné družstvo Obchodnej akadémie Sereď zúčastnilo 2. ročníka súťaže Mladý záchranár Trnavskej župy. Naše družstvo tvorili študenti 3. ročníka v zložení: Damián Tengeri, Tamara Pavelková, Dominika Perinová, Lea Miklovičová a Veronika Kolláriková. Náhradníčkou  bola Viktória Bojnanská z  2. B triedy. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažných družstiev z nezdravotníckych stredných odborných škôl a gymnázií. V spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizátori súťaže pripravili osem stanovíšť so simulovanými modelovými krízovými situáciami. Študenti si museli poradiť s epileptickým záchvatom, zlomeninami, alergickou reakciu, otravou chemikáliami, zásahom elektrickým prúdom, popáleninou, vyskúšali si oživovanie pacientov (KPR) na figurínach a zvládli tiež písomné testy z poskytovania prvej pomoci. Po celý deň panovala príjemná súťažná atmosféra, stanovištia boli rozmiestnené na rôznych miestach Trnavy. Víťazmi sa stali študenti Arcibiskupského gymnázia Trnava, druhé miesto obsadili študenti z Gymnázia Angely Merici Trnava a tretí skončili študenti Gymnázia L. Novomeského Senica.

      Ale víťazmi sa stali napokon všetci súťažiaci, ktorí zvládli nástrahy poskytovania prvej pomoci. Výborná bola spätná väzba od porotcov súťaže, ktorí po každej simulovanej situácii študentov zhodnotili a pochválili za správny postup. V prípade nesprávneho postupu zároveň poradili, ako danú situáciu zvládnuť ešte lepšie.

      Kiežby nikdy nemuseli riešiť skutočné krízové situácie a ak predsa, budú pripravení a budú vedieť využiť svoje vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci. Našim študentom patrí veľké poďakovanie za reprezentáciu našej školy.

     • Micro:bit do školy

     • Vďaka Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Telekom naša škola zakúpila sady BBC micro:bitov, s ktorými sme si na májových a júnových hodinách informatiky vyskúšali blokové programovanie. Po zvládnutí základov, mali žiaci pomocou týchto mikropočítačov vytvoriť objekt, ktorý by využíval základné funkcie micro:bitu.

      Niektorí nešetrili nápadmi a potvrdili svoju kreativitu a šikovnosť. Vybrané žiacke projekty, ako napr. výťah, kolotoč, detektor lži... nájdete aj medzi fotografiami.

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého ročníka spoznávali historické zaujímavosti Trnavy. Historické centrum Trnavy bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Milý sprievodca v dobovom kostýme nám porozprával o bohatstvách Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „ slovenského Ríma“

      Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.

      Na budove Divadla Jána Palárika nás zaujalo priečelie budovy, na ktorom sa nachádza latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Pri Dome hudby sme si pripomenuli Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.

      Bazilika sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej barokovej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.

      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi nás privítal svojou pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti v rámci regionálnej výchovy.

     • Literárna exkurzia Bratislava alebo tretiaci spoznávajú Bratislavu

     • Potulky za nielen literárnou históriou minulosti sme tento školský rok ukončili v Bratislave, našom hlavnom meste.

      Prvou pamiatkou, ktorú sme navštívili bol pamätník vypínajúci sa nad Bratislavou – Slavín. Druhou zastávkou na poznávacej ceste bola najvýznamnejšia sakrálna stavba a gotický skvost mesta – Dóm sv. Martina. Na vrchole vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme videli bol Palác Uhorskej kráľovskej komory, ktorá sa spája s menom Ľudovíta Štúra. Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej Korvín ako vôbec prvú univerzitu na Slovensku. Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv. Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom. Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sa nachádza unikátna zbierka 6 anglických tapisérií zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Peknou turistickou atrakciou je prehliadka hlavného mesta turistickým vláčikom - Blaváčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Okružná jazda Bratislavou cez okná červeného vláčika zapôsobila na nás veľmi intenzívne a krásne zákutia historických častí čarovne.

      Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku, ktorá smerovala až k nám do Serede.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol Grasalkovičov palác, nazývaný aj Prezidentský palác. Je to budova, ktorej architektúra sa ponáša na obdobie rokoka. Od roku 1996 sa v nej nachádza sídlo prezidenta Slovenskej republiky, dnes prezidentky Zuzany Čaputovej.

      Uchodení, unavení, ale plní poznatkov a zážitkov z príjemných chvíľ sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalšie potulky za vedomosťami.

     • Knižné hody - tretí groš...

     • O 16. ročníku Knižných hodov, ktorého témou je finančná gramotnosť detí a mládeže: "O troch grošoch...", sme už na stránke písali. V mesiaci marec a apríl sme postupne realizovali aktivity zamerané na spoluprácu so základnými školami a zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov našej školy. V mesiaci máj a jún sme sa zamerali na aktivity, ktoré napĺňajú obsah tretieho groša. Začali sme ručne vyrábať vlnených anjelikov a vymaľovávať sklenené obrázky, ktoré venujeme pri príležitosti mesiaca úcty k starším seniorom DSS v Seredi. Žiaci na voliteľných predmetoch, triednických hodinách a v rámci krúžkov vytvárali krásne výrobky, ktorými chcú potešiť seniorov a ukázať im tak, že ich máme radi, nezabúdame na ich múdrosť, rady a skúsenosti, ktoré nám počas svojho života odovzdávajú. V rámci tohto bloku projektu Knižných hodov sa tiež 20 žiakov z našej školy zúčastnilo na akcii "Deň pohody", ktorú zorganizoval 16. júna 2022 DSS v Seredi. Dievčatá pomáhali obsluhoať pri občerstvení a svojím milým úsmevom prispievali k príjemnej atmosfére, ktorá na tejto krásnej akciii vládla. V priebehu mesiaca september máme naplánovanú spoločnú opekačku našich žiakov s klientami DSS v Seredi a v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším tiež spoločné dopoludnie, v rámci ktorého si žiaci pripravia kultúrne pásmo, v závere ktorého budeme rozdávať už spomínamé ručne vyrobené výrobky klientom DSS. Aj takouto formou im chceme spríjemniť ich jeseň života a ukázať im, že mladí ľudia na nich nezabúdajú, myslia na nich a sú radi, že majú od koho čerpať múdrosti a životné skúsenosti, z ktorých sa môžu poučiť a zužitkovať ich ďalej vo svojom živote.

     • Exkurzia - logistické centrum Tesco

     • Vo štvrtok 16. júna 2022 sa žiaci 2. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie v logistickom centre Tesco v Gáni. Na úvod sme si pozreli prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli, kedy a kde vzniklo Tesco, kto bol zakladateľ Tesca, ako sa postupne rozširoval obchodný reťazec Tesco z Veľkej Británie aj do viacerých krajín Európy. V ďalšej časti exkurzie nás oboznámili s fungovaním a organizáciou činnosti v troch logistických centrách (LC), ktoré Tesco v Gáni vlastní. Potom sme sa presunuli do jedného z LC, v ktorom prebieha skladovanie a distribúcia tovarov nepotrovinárskeho charakteru. Pracovníci  LC nám popísali, ako prebieha dovoz tovaru, naskladnenie v LC a následne samotná distribúcia na jednotlivé obchodné jednotky Tesca v celej SR, Česku a Maďarsku. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého ohľadom prevádzky a fungovania LC, čím sme si rozšírili teoretické vedomosti z tematického celku Vnútorný obchod, ktorý sa preberá na podnikovej ekonomike. 

     • Literárna exkurzia Nitra

     • Nitra, jedno z najkrajších a najstarších miest Slovenska v zamračený májový utorok privítala študentov prvého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi.

      Prvou zastávkou bola katedrála, ktorej história siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola. Najstaršou časťou katedrály je románsky kostolík sv. Emeráma. Žiakov najviac zaujal neopakovateľný krásny výhľad z veže katedrály na starobylú ale aj modernú Nitru.

      Diecézne múzeum, kde sme sa dozvedeli informácie o živote a diele sv. Konštantína a sv. Metoda, videli sme vzácne listiny v latinke a hlaholike. Zaujali nás napríklad významné pamiatky, ako evanjeliár z 11.storočia či Zoborské listiny z roku 1111.

      Pred hradbami sme si urobili spoločnú fotografiu pri súsoší predstavujúcom solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda. Ich mená sa spájajú s prvým slovanským písmom – hlaholikou.

      Naše kroky smerovali do hornej časti Pribinovho námestia, ktoré zdobí Kluchov palác, jeho nárožie podopiera Corgoň – socha Atlanta. Študenti sa dotýkali palca na soche Corgoňa s vierou, že im prinesie šťastie pri koncoročných písomkách.

      Každá budova lemujúca Pribinovo námestie je svedkom nitrianskej histórie. V strede námestia sa vyníma impozantná socha Pribinu, prvého slovanského kniežaťa sídliaceho v Nitrave.  

      Poslednou zastávkou bol zaujímavý objekt - Zoborský kláštor, barokový kláštorný komplex, situovaný na úpätí vrchu Zobor. Túto zrekonštruovanú zrúcaninu sme si s veľkou radosťou obzreli aj my. Svoradova jaskyňa - Svätý Svorad istý čas žil v jaskyni asketickým spôsobom života, a keď zomrel jeho telesné pozostatky boli uložené na Nitrianskom hrade, v katedrálnom chráme Svätého Emeráma.

      Literárna exkurzia priniesla veľa zážitkov a príjemného pátrania za našou veľkou históriou.

     • Budúcnosť Európy mojimi očami

     • Dňa 9. mája sa v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave konala diskusia na tému "Budúcnosť Európy mojimi očami" v spolupráci so slovenským zastúpením nadácie Hanns Seidel Stiftung. Jej hlavným predstaviteľom a usporiadateľom bol europoslanec Ivan Štefanec, zúčastnili sa jej aj spisovateľ a pedagóg Daniel Hevier, Katarína Kissová-Korduliaková,riaditeľka kancelárie HSS v Bratislave a Marco Németh, víťaz predchádzajúceho kola. Okrem obohacujúcej diskusie sa pri príležitosti osláv Dňa Európy, zároveň konalo aj vyhodnotenie esejistickej súťaže na túto tému. Cieľom bolo zistiť ako mladí ľudia vnímajú budúcnosť Európy, najmä v súčasnosti, kedy by sa pojem mier a solidarita mali dostať do popredia.

      Diskusie a oceňovania sa zúčastnil aj náš žiak z 2. A triedy Nikolas Knažík, ktorý sa tiež zapojil do esejistickej súťaže, neumiestnil sa síce medzi prvými troma ocenenými, ale odniesol si so sebou nové obohacujúce poznatky a skvelý zážitok.

     • Topoľčianky

     • Odborná exkurzia – Topoľčianky bola spestrením vyučovania žiakov prvých ročníkov. V stredu 4. mája sa 1. A a 1. B spolu s triednymi učiteľkami vybrali na spoločnú exkurziu. Prvou zastávkou bol Národný žrebčín „Topoľčianky“ š. p., ktorý píše svoju históriu už 101 rokov. Žiaci si mohli prehliadnuť stajne, v ktorých našli všetkých päť plemien koní chovaných v Národnom žrebčíne – lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a slovenský teplokrvník. Videli krásny veľký areál, kde sa kone cvičia, pripravujú na preteky či rôzne súťaže. Druhou zastávkou bol Topoľčiansky zámok. História zámku siaha až do 13. storočia. Súčasnú podobu dostal v prvej polovici 19. storočia, od kedy sa klasické krídlo kaštieľa pokladá za najkrajší a najčistejší architektonický prejav klasicizmu na Slovensku. Od druhej polovice 20. storočia je zámok národnou kultúrnou pamiatkou. Zaujímavosťami zámku sú napríklad – 200 ročná zámocká knižnica, ktorá obsahuje prvú slovenskú gramatiku od Antona Bernoláka – Gramatica slavica z roku 1790; pracovňa prezidenta 1. ČSR Tomáša G. Masaryka s jeho obľúbeným koženým kreslom a mnohé iné zaujímavé exempláre. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a prežili veľmi príjemný deň.

     • Mladý Európan 2022

     • 28. 04. 2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý Európan“, ktorú pravidelne organizuje Európske informačné centrum v Bratislave. Podmienkou účasti je čo najrýchlejšie sa prihlásenie do súťaže a vypracovanie projektu o predsedajúcej krajine v príslušnom kalendárnom roku. Tento rok sme mali na výber z dvoch krajín, a to Francúzsko a Česká republika. Náš tím si vybral projekt o Českej republike a spracoval ho v programe SWAY (https://sway.office.com/W34DPMeBtN8x2HdG?ref=Link).

      Školu reprezentovalo 3-členné družstvo: Viktória Lovászová, Damián Tengeri (3.A) a Adam Hartl (4.B). Súťažiaci v prvom kole vypracovali vedomostný test týkajúci sa Európskej únie, v druhom kole sa popasovali s viacjazyčnou tajničkou a v treťom kole si zmerali sily v poznávaní osobností, symbolov a dominánt EÚ.

      Do finále sme nepostúpili, ale ako sa hovorí : „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“ a myslím si, že za tie osobné skúsenosti to naozaj stálo.

     • Deň narcisov

     • Dva roky sa kvôli covidovým opatreniam zbierka nekonala priamo v uliciach našich miest. Tento rok študentky 2. ročníka našej OA ako dobrovoľníčky zbierky „Deň narcisov 2022“ pripínali 28. apríla kvietky na podporu onkologických pacientov priamo v uliciach Serede. Od darcov sa dievčatám podarilo vyzbierať krásnu sumu 1 450,11 €, doposiaľ najvyššiu, odkedy v spolupráci s Ligou proti rakovine zbierku vykonávame. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli a pomôžu tak uľahčiť život mnohým onkologickým pacientom. Na Slovensku existuje veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však práve zbierka narcisov tá najvzácnejšia. Ešte raz vyslovujeme všetkým darcom veľkú vďaku!

     • Hollého pamätník

     • Západoslovenské múzeum v Trnave bolo hostiteľom 68. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Krajské kolo Hollého pamätníka v kategórii IV. a V. prebehlo v piatok 29. apríla 2022. Našu školu reprezentovala Natália Šuláková žiačka 3. B triedy v próze. Hoci si diplom neodniesla, prežila veľmi pekný poetický deň v kruhu najlepších recitátorov kraja. Natálke držíme palce v ďalších prednesoch a želáme jej veľa ďalších úspechov.

     • Knižné hody - aktivity so ZŠ J. A. Komenského

     • "Projekt je realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď."

      16. ročník knižných hodov zameraný  na podporu a rozvoj finančnej gramotnosti mládeže " O troch grošoch...", pokračoval aktivitami so ZŠ J. A. Komenského v Seredi.  Ako sme už o projekte písali, podobne ako v rozprávke, aj my prvý groš požičiavame – aktivity venované žiakom ZŠ, druhý groš si nechávame pre seba – aktivity určené pre žiakov OA Sereď a tretí groš vraciame – našim rodičom, starým rodičom, seniorom.

      Na škole sme 27. apríla 2022 privítali aj žiakov ôsmeho ročníka ZŠ J. A. Komenského zo Serede. V rámci tohto bloku projektu Knižné hody predstavili žiaci našej školy zjednodušene fungovanie fiktívnej firmy. Predstavili jednoduchý podnikateľský zámer – výrobu pletených hračiek pre psov a mačky z recyklovanej lákty - použili sme zbytky farebných látok a priadze. Žiaci vytvorili spoločné družstvá - ôsmaci a žiaci II. ročníka OA v Seredi, v rámci ktorých mali navrhnúť a vyrobiť hračku, vypočítali si kalkuláciu nákladov na výrobu, určili cenu, urobili reklamu vo forme plagátu. Najkrajšie návrhy boli odmenené vecnou cenou.  Aj takotuo formou sme ôsmakom predstavili, ako v reálnej praxi funguje podnikanie, čo všetko musí podnikateľ v praxi ovládať a s čím sa počas zakladania firmy stretáva.

       

     • NO BACKPACK DAY

     • Apríl mesiac vtákov, bláznov a ochrany životného prostredia. Začiatkom apríla sa na sociálnych sieťach rozbehla celosvetová výzva – NO BACKPACK DAY. Študenti 4. ročníkov výzvu zachytili a rozhodli sa na Deň Zeme 22. apríla zapojiť. Tento deň viac dbáme na ochranu prírody a životného prostredia. Chceme si s úsmevom na tvári zároveň pripomenúť, že tento mesiac okrem bláznivého počasia má priniesť aj zábavu a radosť našich žiakov a učiteľov.

      Cieľom akcie tiež bolo ukázať, že žiaci našej školy ťahajú za jeden povraz. Väčšina z nás prišla v piatok do školy s košíkmi z potravín, s vedrami, smetnými nádobami, piknikovými košíkmi, krabicami od topánok, cestovnými kuframi či inými netradičnými „taškami“.

      Chodbami školy sa ozýval hrkot koliesok a smiech študentov, ktorý si takto spríjemnili piatkový deň.

      Tamara Bordovácsová 4. B