• Regionálne kolo súťaže z UCT

     • V piatok 23. marca 2018 si v Bratislave zmerali sily najlepší účtovníci - žiaci stredných škôl - na regionálnom kole súťaže z účtovníctva: "Mladý účtovník 2018.". Našu školu reprezentovali dve žiačky: Veronika Šmátralová z III. B triedy a Martina Braunová zo IV. B triedy. Súťažiaci účtovali vybrané účtovné operácie ručne aj v programe Omega, na záver urobili účtovnú závierku a zostavili účtovné výkazy. V súťaži rozhodoval nielen čas vyriešenia zadania, ale hlavne správnosť zaúčtovaných účtových prípadov.

      Výsledky súťaže: 

      Na regionálnom kole v Bratislave sa zúčastnilo 38 žiakov, pričom Veronika Šmátralová skončila na 2. mieste s počtom bodov 167,5 a Martina Braunová na 17. mieste s počtom bodov 142. Veronika  Šmátralová tak postupuje na celoslovenské kolo do Žiliny, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018.

      Celkovo sa súťaže v rámci Slovenska zúčastnilo 118 žiakov, Veronika Šmátralová v celoslovenskom poradí v rámci regionálnych kôl skončila  na 9. mieste - postupovalo 15 žiakov zo všetkých troch refionálnych kôl na Slovensku. Prvá postupujúca žiačka z OA Trenčín získala 188 bodov.

      Obidvom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

     • Čaro slova

     • Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou, sa na Galantskom osvetovom stredisku konala vo štvrtok 22. 3. 2018 okresná súťaž v prednese poézie a prózy: "Čaro slova." Našu školu reprezentovali štyria žiaci. Lukáč Sabo z III. B triedy v prednese prózy obsadil 1. miesto a postúpil na krajské kolo, ktoré sa bude konať v piatok 27. apríla 2018 v Trnave. Ema Práznovská z II. B triedy v prednese poézie obsadila pekné 2. miesto. Víťazom blahoželáme a Lukášovi budeme držať palce na krajskom  kole.

     • Celoslovenské kolo SIP Dolný Kubín

     • Vo štvrtok 22. 03. 2018 sa na OA v Dolnom Kubíne konala celoslovenská súťaž v spracovaní informácií na PC. Reprezentovala nás Elenka Doan Xuan Trang, žiačka IV. A triedy,  ktorá na súťaž postúpila ako víťazka krajského kola. Konkurencia bola silná, dvadsať  najrýchlejších pisárov z celého Slovenska. Elenka nám urobila radosť, pretože obsadila 5. miesto na Slovensku s výkonom 331,6 čistých úd./min.

     • Veľtrh PCR

     • Aj tento rok sa naša škola zúčastnila na Veľtrhu podnikania a cestovného ruchu, ktorý organizuje n. o. JA Slovensko. Vo štvrtok 22. 3. 2018 sa päť žiakov z II. A triedy spolu s p. prof. Mészárosovou zúčastnilo na Veľtrhu PCR s názvom: "Vitajte v našom regióne." Druháci si založili firmu "Naši velikáni", v ktorej prezentovali významné osobnosti spoločenského diana  Trnavského kraja. V rámci svojej firmy ponúkali exkurzie na miesta ich narodenia či celoživotného pôsobenia. Síce sa im nepodarilo vyhrať, tak ako to bolo v minulom roku, no prínosom pre nich bolo to, že na veľtrhu získali veľa nových skúsenosti, ktoré určite využijú na hodinách PCR.

     • JA Veľtrh podnikateľských talentov Bratislava

     • V stredu 21. marca 2018 štyria členovia firmy JA Miracle, ktorú založili žiaci 3. ročníka v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia, mali možnosť zabudnúť na školské povinnosti. Ako? Účasťou na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave, ktorý každoročne organizuje nezisková organizácia JA Slovensko. Tento raz sme skúmali inovatívne produkty iných zúčastnených firiem, kreatívne zhotovenie stánkov, propagačné materiály a spôsoby komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi. Nezmeškali sme ani zaujímavé prezentácie študentských tímov pred porotou, ktoré sa prekvapivo líšili.  Návštevy výstavných stánkov sa stali veľmi užitočnými aj pre naše budúce podnikanie. Veľtrh nám pomohol načerpať nové inšpirácie v oblasti zvládania stresu a vylepšenia predajnej stratégie. Naše postrehy, vedomosti a skúsenosti sa budeme snažiť aplikovať tak, aby sme aj v budúcnosti na podobných akciách uspeli čo najlepšie.

     • Okresné kolo SŠ vo florbale dievčat a chlapcov

     • Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov SŠ vo florbale dievčat v ŠH OA v Seredi. Turnaja sa zúčastnili iba dve družstvá - žiačky Gymnázia J. M. z Galanty a OA v Seredi. Ich vzájomný súboj sa skončil víťazstvom dievčat z Gymnázia J. M. z Galanty. Družstvo OA v Seredi obsadilo 2. miesto.

      V stredu 21. 03. 2018 sa tiež v ŠH OA v Seredi konalo okresné kolo žiakov SŠ vo florbale chlapcov. Na turnaji sa zúčaastnilo 6 družstiev. V semifinále sa družstvo OA Sereď stretlo s družstvom Gymnázia J. M. v Galante, ktorému podľahlo vo vyrovnanom zápase 0 : 1. V stretnutí o celkové tretie miesto sa naši chlapci stretli s Gymnáziom V. M. v Seredi, nad ktorým zvíťazili 2 : 0 a získali pohár a diplom za 3. miesto. Víťazom blahoželáme!

     • Exkurzia Mochovce a Topoľčianky

     • Dňa 13. 3. 2018 sa žiaci I. A a I. B triedy zúčastnili exkurzie do elektrárne Mochovce a zámku v Topoľčiankach. V Mochovciach si žiaci vypočuli prednášku, ktorej súčasťou boli aj dva zaujímavé dokumentárne filmy o spoločnosti JAVYS a. s. Poslaním tejto spoločnosti je prevádzkovať, udržiavať a vyraďovať jadrové zariadenia, taktiež nakladať s vyhoretým jadrovým palivom či rádioaktívnymi odpadmi.
      Po prednáške sme sa presunuli na zámok v Topoľčiankach, kde nás čakala prehliadka samotného zámku. Zámok tvoria tri renesančné krídla s manardovou nadstavbou, ktoré slúžia ako hotelová časť. Prízemné časti slúžia ako jedálenské a spoločenské miestnosti. Videli sme jednu z najväčších zbierok keramiky na Slovensku. Upútala nás aj zámocká knižnica, v ktorej sa nachádza 14 000 zväzkov kníh. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva Zámockej kaplnky, ktorá je významným pútnickým miestom na Slovensku.
      Získali sme veľa nových informácií a zároveň zažili príjemný deň.

      Nikol Vančová, I. B

     • Prednáška Mestská polícia Sereď

     • V pondelok 12. 3. 2018 sa trieda II. B zúčastnila interaktívnej prednášky s pracovníčkou Mestskej polície v Seredi na tému: "Agresivita, násilie, tolerancia“. Cieľom prednášky bolo žiakom interaktívnou formou sprostredkovať skúsenosť a zážitok, že každý sa môže stať obeťou násilia, ale aj potenciálnom agresorom, rozvíjať zručnosť konštruktívnej reakcie na násilie a hodnoty tolerancie a zodpovednosti.

     • Krajské kolo žiakov SŠ vo futsale

     • Dňa 1. marca 2018 sa družstvo našich chlapcov, ako víťaz okresného kola, zúčastnilo krajského kola žiakov SŠ vo futsale chlapcov v Trnave.
      Na turnaji sa zúčastnilo 6 družstiev, ktoré boli vylosované do dvoch skupín. Naši chlapci boli v skupine B spolu s OA Hlohovec a Športovým gymnáziom Dunajská Streda.
      Zo skupiny B postúpili ako víťazí do finále, kde sa stretli s družstvom SSOŠ Skalica, ktorému po vyrovnanom boji podľahli 1:3 a obsadili pekné 2. miesto.
      Družstvo OA Sereď reprezentovali: D. Bosý, M. Štroffek, D. Kováčik zo 4. A triedy, L. Brodanský z 3. A triedy, M. Sedláček a T. Kavoň z 2. B triedy a M. Kuriš, K. Mikláš a A. Švehla z 1. B triedy. Martin Kuriš z 1. B triedy bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
      Víťazom blahoželáme!

     • Innovation Camp Košice

     • Košice 14. február 2018 – stredoškoláci z celého Slovenska povedali podnikateľom, čo je dôležité pre mladú generáciu v rozhodovaní o svojej kariére. Ekonomickej súťaže s názvom Innovation Camp, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou AT&T Aspire Slovakia,  sa zúčastnilo 100 študentov. Našu školu na nej reprezentovali žiaci z 3. A triedy. Lucia Bukovská, Viktória Paldanová, Tamara Moravcová, Jakub Kúdela a Vanesa Masaryková. Účastníci pracovali v 5-členných zmiešaných tímoch na skutočnej výzve. Študenti boli požiadaní, aby vyriešili zadanie od spoločnosti AT&T Slovakia.

      Ich úlohou bolo vyriešenie problematiky zamestananosti v IT sektore, kde študenti museli vymyslieť 2 inovatívne spôsoby, vypracovať prezentáciu a plán riešenia tohto problému. Študenti pracovali v tímoch, po vypracovaní úloh svoje nápady prezentovali pred odbornou porotou a ostatnými účastníkmi. Po ukončení prezentácie porota rozhodla o víťazoch. Skupina, ktorej členom bola naša žiačka Lucia Bukovská, so svojím inovatívnym riešením obsadila krásne 3. miesto. Študenti získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré v budúcnosti využijú v praxi aj v škole. Víťazke gratulujeme a ďakujeme aj ostatným žiakom za reprezentáciu školy!

       

     • Krajské kolo ekonomickej olympiády

     • V utorok 13. februára 2018 sa žiaci III. a IV. ročníka zúčastnili krajského kola ekonomickej olympiády v aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úlohou súťažiacich bolo písomne odpovedať na otázky, ktoré boli zamerané na teoretické vedomosti z ekonomiky a makroekonómie a tiež na také, ktorých úlohou bolo logicky odôvodniť určitý ekonomický jav alebo problematiku. Organizátorom súťaže bola spoločnosť INESS - Institute of Economic and Social Studies. Vyhodnotenie krajského kola prebehne v priebehu mesiaca marec. Súťažiaci, ktorí úspešne odpovedali na otázky, môžu postúpiť na celoslovenské kolo. Gratulujeme našim dievčatám  k postupu na krajské kolo a držíme place, aby sa im podaril postup do celoslovenského.

     • Krajské kolo SIP

     • Dňa 15. februára 2018 sa v jednotlivých krajoch konali preteky v spracovaní informácií na počítači. Hosťujúcou školou v Trnavskom kraji bola OA v Senici.

      Už tretí rok sa na tejto škole víťazkou písania na počítači stala naša študentka Doan Xuan Trang (Elenka) s výkonom 387,5 úd./min.
      Školu okrem našej Elenky reprezentovali Adrika Šáliová a Lukáš Sabo z III. B triedy, ktorí okrem 10-minútového odpisu robili aj úpravu textu na PC (UTX). Adrika, ktorá urobila suverénne najviac korektúr (102) sa umiestnila na 5. mieste (urobila viac chýb) a Lukáš skončil na 8. mieste. (77 korektúr).   

      Z výsledkov máme veľkú radosť a súťažiacim blahoželáme
       

     • Veľtrh cvičných firiem v Šali

     •  

      Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnil 9. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Veľtrhu sa zúčastnilo 30 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a Čiech. Jednou z vystavujúcich firiem bola i naša cvičná firma Greencraft.cult, s. r. o., ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí. Zástupcovia firmy - žiaci III. A triedy - úspešne prezentovali činnosť firmy, obchodovali s ostatnými zúčastnenými firmami a získali nové nápady a skúsenosti, ktoré využijú vo svojej činnosti v budúcnosti. Ich firma bola ocenená cenou mesta Šaľa.

       

       

     • Beseda s pracovníčkou ÚPSVaR Galanta

     • V rámci predmetu Úvod do sveta práce sa žiaci 4. ročníka vo štvrtok 8. februára 2018 zúčastnili prednášky na tému - ako postupoať po skončení strednej školy. Pracovníčka ÚPSVaR oboznámila prítomných, ako majú postupovať po skončení strednej školy v prípade, že sa rozhodnú pre ďalšie štúdium na vysokej, alebo sa zaevidujú na úrade práce. Zároveň informovala o súčasnej miere nezamestnanosti, ktorá je v okrese Galanta 2,05 %., predstavila rôzne kurzy a projekty, ktoré môže uchádzač o zamestnanie využiť a predstavila webovú stránku úradu práce, kde záujemca dostane potrebné informácie o zamestnaní, či postupe pri evidencii na úrade práce. Na záver prednášky si každý žiak vyplnil osobnostný test, ktorý preveril jeho silné a slabé stránky. Podľa nich sa posudzuje vhodnosť konkrétneho povolania pre príslušnú osobu. Výsledky testov boli zaujímavé, mnohých milo prekvapili a zároveň boli veľkým prínosom a usmernením pri voľbe povolania či vysokej školy.

     • Besedy s Mestskou políciou Sereď

     • Aj v druhom polroku pokračujú besedy s príslušníčkou Mestskej polície Sereď p. Kapustovou. Trieda III. A  sa zúčastnila v pondelok 5. 2. 2018 interaktívnej besedy na tému: "Konflikt a ja", cieľom ktorej bolo viesť žiakov k porozumeniu konfliktov ako súčasti sociálnych vzťahov, k porozumeniu svojho správania v konfliktnej situácii a k náhľadu na najefektívnejšie spôsoby riešenia konfliktných situácií. Trieda I. B sa  v utorok 6. 2. 2018  zaoberala témou šikanovania - spôsobmi, príčinami a dôsledkami -  na interaktívnej besede na tému: "Máme na výber".   

     • Prednáška Trnavská univerzita

     • Ako zvládnuť stres?
      Odpoveď na túto a iné otázky sme dostali dňa 6. 2. 2018 od študentiek psychológie z Trnavskej univerzity v rámci prednášky Psychohygiena.
      Rýchla doba, menej času na priateľov, rodinu, hobby, nedostatok času na seba samých... To všetko sú javy spojené s dnešnou dobou. Ako ich zvládať a ako im predchádzať? Napríklad aj niektorými z nasledovných možností:

      • riešiť problém hneď,
      • brať veci s nadhľadom a humorom,
      • vyhýbať sa stereotypu,
      • určiť si priority,
      • pravidelne relaxovať...

      Erik Brunovský, 4. B

       

     • Burza vysokých škôl: "Kam na vysokú"

     • V utorok 30. januára 2018 sa žiaci III. ročníka zúčastnili burzy vysokých škôl v športovej hale v Trnave. Na burze sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl z celej Slovenskej republiky. Okrem propagčných materiálov a informácií, ktoré sa naši žiaci v jednotlivých stánkoch dozvedeli, si mohli urobiť aj test vedomostných predpokladov zručností, ktorý im môže pomôcť pri výbere vhodného typu vysokej školy. Okrem vysokých škôl na burze boli aj zástupcovia firiem z Trnavy a blízkeho okolia, ktorí prezentovali možnosti pracovného umiestnenia absolventov po ukončení štúdia na strednej škole. 

     • Prednáška Mestská polícia Sereď

     • Dňa 24. 1. 2018 sa žiaci IV. A triedy zúčastnili interaktívnej prednášky s členkou Mestekej polície v Seredi p. Kapustovou s názvom: "Urob krok vpred". Témou besedy boli  ľudské práva a ich dodržiavanie. Každý žiak dostal papierik s názvom osoby, ktorú mal predstavovať. Pani Kapustová čítala otázky a žiaci odpovedali podľa typu osoby na príslušnú otázku. Kto odpovedal kladne, postúpil dopredu. Na záver ostatní hádali, kto mal vystihovať aký charakter ( učiteľ, človek iného vierovyznania, prostitútka, rómske dievča ...). 

     • Okresné kolo SŠ vo futsale chlapcov

     • V stredu 24. januára 2018 sa dužstvo chlapcov z Obchodnej akadémie v Seredi zúčastnilo Okresného kola súťaže vo futsale chlapcov SŠ. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev. Naše družstvo hralo v B skupine, kde sa stretlo so súpermi SOŠOS Galanta a SOŠOS Mostová. Vďaka lepšiemu skóre naše družstvo vyhralo skupinu B a vo finálovom stretnutí s víťazom skupiny A - Gymnáziom J. Matušku z Galanty, zvíťazilo 5:0. Vďaka tejto výhre postupujeme na krajské kolo , ktoré sa uskutoční 2. marca 2018 v Trnave. Našu školu reprezentovali: Denis Bosý, Matej Štroffek, Denis Kováčik -  zo IV. A triedy. Tomáš Kavoň a Marek Sedláček z II. B triedy, Lukáš Šípoš z II. A triedy a Martin Kuriš, Kristián Mikláš a Andrej Švehla z I. B triedy. Víťazom blahoželáme a budeme im držať palce na krajskom kole.

     • Beseda Amslico - Metlife Slovensko

     • V rámci predmetu Úvod do sveta práce sa žiaci 4. ročníka v utorok 23. januára 2018 zúčastnili besedy s p. Lomenovou  zo spoločnosti Amslico - Metlife. Počas prednášky štvrtákom predstavila viaceré finančné produkty, ktoré spoločnosť Amslico na finančnom trhu ponúka. Odôvodnila výhody a potrebu poistných produktov pre fyzické osoby. Zároveň oboznámila žiakov o možnosti pracovného uplatnenia v spoločnosti Amslico po absolvovaní strednej školy.