• Literárna exkurzia po Záhorí

     • V stredu 10. októbra 2018 sme so žiakmi druhého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi, ako každý rok na jeseň v rámci exkurzií zo slovenského jazyka a literatúry, zamierili na Záhorie. Začali sme v Borskom Mikuláši, v malebnom rodnom domčeku Jána Hollého. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.
      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je  spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho nehynúcej pamiatke. 
      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán. Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyr i„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča  tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.
      Poslednou zastávkou bola Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľ, v ktorom dodnes cítiť atmosféru minulých storočí, by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa.
      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

      PaedDr. Mariana Kamenská

     • Prednáška "Emócie v marketingu"

     • Emócie v marketingu - bol názov prednášky, na ktorej sa v utorok 9. októbra 2018 zúčastnili žiaci III. ročníka. Prostredníctvom zaujímavých aktivít sa žiaci dozvedeli veľa nových informácií o emóciách človeka, prežíaní rôznych situácií a tiež o tom, aké emócie v nás vyvolávajú stretnutia s inými ľuďmi.
      Ďalšou časťou prednášky bola téma reklamy. Sledovali sme rôzne reklamy a  všímali sme si ich  vplyv  na psychiku človeka. Sami na sebe sme zistili, že okrem vtipných reklám, na ktorých sa človek zasmeje a vyvolávajú v ňom pozitívnu náladu máme i také, ktoré na nás vplyývajú veľmi negatívne a dokážu človeka až rozplakať.
      Prednáška bola super, všetkým sa veľmi páčila. Okrem veľa nových informácií si tí z nás, ktorí sa aktívne zapájali do prednášky v podobe správnych odpovedí na rôzne otázky, odniesli aj zaujímavé ceny v podobe pekných kníh, či poukazov na nákup kníh.

     • Beseda s pracovníkmi ÚPSVaR

     • Kam na vysokú školu? Ktoré povolanie je pre mňa vhodné? Aký som typ osobností a aká pracovná pozícia je pre mňa vyhovujúca?

      Odpovede na tieto a iné otázky  dostali žiaci IV. ročníka dňa 04.10. 2018, kedy sa  v rámci predmetu Úvod do sveta práce zúčastnili besedy so pracovníčkami ÚPSVaR z Galanty.

      Pani Mgr. Gašparovičová a Mgr. Sabóová z agendy poradenstva a vzdelávania nám ochotne poskytli svoju pomoc pri výbere školy, pri zisťovaní našich silných a slabých stránok a pokúsili sa spolu s nami zistiť, na aké zamestnanie sa hodíme.

      V závere besedy nám sprostredkovali aktuálne informácie podporách, ktoré štát poskytuje evidovaným nezamestnaným ako aj o našich povinnostiach voči sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni a ÚPSVaR po ukončení štúdia.

     • Exkurzia Sereď

     • Spoznávame svoj región, spoznávame svoje mesto

      Od prvých chvíľ stredoškolského  štúdia je zážitkové učenie  pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi  zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku,  zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea  vo Fándlyho fare  si študenti 1. A a 1.B prezreli  prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný už v Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome 11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť  archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. Aj v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta. O tom sa presvedčili prváci na potulkách po Seredi v rámci exkurzie v stredu 3. októbra 2018.

     • Zbierka Dni nezábudiek

     • Liga za duševné zdravie na Slovensku už 16 rokov mení postoje slovenskej verejnosti k zdraviu a svojimi aktivitami znižuje stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Staré predsudky nás obmedzujú a môžu spôsobovať diskrimináciu. Súčasťou kampane je Zbierka DNI NEZÁBUDIEK, aby sa získané financie mohli rozdeliť do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba. Do zbierky sa v stredu 3. októbra 2018 zapojili aj naši žiaci, ktorým sa podarilo vyzbierať sumu 146,52 €.

     • Deň srdca

     • September, počas ktorého si verejnosť pripomína aj Svetový deň srdca, na Slovensku už vyše desať rokov patrí srdcu a prevencii srdcovocievnych ochorení.
      Aj my sa každoročne zapájame do tohto významného edukatívneho projektu,
      ktorého hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovocievnymi problémami. 

      Študentky 2.B triedy v piatok 28. 9. 2018 merali všetkým študentom a učiteľom krvný tlak a BMI. Dievčatá  mali oblečené červené tričká s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA :
      (0-30-5-120-80) a vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 
      O = fajčenie,
      30 = minimálne 30 minút chôdze denne,
      5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l,
      120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Záujemcom rozdávali červené srdiečka a osobné kartičky s kódom zdravého života

      Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory srdcovocievnych ochorení patrí pohlavie a vek, genetika. Ovplyvniteľné faktory, na ktoré sa prevencia zameriava sú fajčenie, nedostatočná životospráva, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita a nadváha, taktiež nezdravý spôsob života a stravovania.

     • Kongres finančných riaditeľov

     • Dňa 28. 09. 2018 sa žiaci 4.B triedy Lukáš Sabo a Adriána Šáliová zúčastnili kongresu finančných riaditeľov a manažérov spoločnosti Fincentrum a. s. v Šamoríne, v priestoroch hotela X-Bionic. Prioritou tohto kongresu boli novinky z oblasti poisťovníctva a investícií. Počas celého dňa bolo možné zúčastniť sa troch workshopov, ktoré mali tematické názvy – motivation, inspiration inovation. Kongresu sa však nezúčastnili iba riaditelia a manažéri tejto spoločnosti. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia rôznych poisťovní (UNIQA, ALLIANZ, AXA) či investičných spoločností (AMUDNI, CONSEQ, IAD INVESTMENTS). Záver kongresu sa niesol v duchu motivačnej prednášky Mariána Jelínka – trénera a kouča českého hokejistu Jaromíra Jágra.

     • Cezpoľný beh žiakov SŠ

     • Okresné kolo súťaže - Cezpoľný beh žiakov SŠ, sa konal v stredu, 26. septembra 2018 v mestskom parku v  Galante. Našu školu zastupovalo družstvo dievčat - Bibiana Poláková - II. A, Paulína Zajková - I. A a S. Skubeňová - I. A, ktoré súťažili na 3-kilometrovej trati a obsadili pekné 3. miesto. Družstvo chlapcov Kristián Mikláš  a Šimon Krajča - obidvaja z II. B, súťažili na 5-kilometrovej trati. Kristián Mikláš v súťaži jednotlivcov obsadil 3. miesto.

     • Rýchle prsty 2018

     • 1. ročník celoštátneho sústredenia - spracovanie údajov na počítači - sa konal sa v Bratislave, na Obchodnej akadémii, Nevädzová 3, v dňoch 19. – 21. 9. 2018. Hlavný organizátor - Obchodná akadémia - spolupracovala s partnermi INTERINFO Slovensko, Škola ZAV, Katedra pedagogiky NHF EUBA a Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol priestory na sústredenie. Našu školu zastupovali dvaja žiaci Alexandra Csemezová z 2. B a Adrián Szabó z 3. B triedy.

      Tréningy viedli tréneri - Jaroslav Zaviačič, vicemajster sveta v písaní na stroji a Helena Zaviačičová, deväťnásobná majsterka sveta v písaní na klávesnici, držiteľka svetového rekordu 928 čistých úderov za minútu. Obaja sú autormi programovanej výučby písania na počítači – Škola ZAV, s ktorým naša škola už štyri roky pracuje. Sústredenie bolo prínosom nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre vyučujúcich, ktorí sa dozvedeli o pripravovaných novinkách v úprave hlavičkového papiera externých písomností a mohli si vzájomne vymeniť svoje skúsenosti s výučbou administratívy a korešpondencie.

     • Zbierka Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. V piatok 21. septembra 2018 sa aj 10 dobrovoľníčok z našej školy zúčastnilo na tejto charitatívnej akcii. Podarilo sa im vyzbierať 299,48 €.

     • Branný kurz

     • Žiaci III. ročníka sa v dňoch 12. 9. - 14. 9. 2018 zúčastnili branného kurzu v Tatranskej Lomnici. Po príchode do Tatier nás privítalo krásne počasie, ako stvorené na vysokohorské túry. Lanovkou sme sa vyviezli na Skalnaté pleso a odtiaľ sme zošlapali na Hrebienok. Cestou sme si oddýchli na Zamkovského chate a odskočili sme si pozrieť aj vodopády pri Rainerovej chate. Druhý deň sme sa poprechádzali popri Štrbskom plese, tí odvážnejší sa vydali na túru k vodopádu Skok a my ostatní sme magistrálou prešli na Popradské pleso. Tam sa trošku mračilo, no nakoniec nás počasie nesklamalo a po prehliadke Symbolického cintorína sme sa zmorení večer vrátili naspäť do Tatranskej Lomnice. Po večeri sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o práci záchranárov z Horskej služby na besede s p. Svätojánskym, dlhoročným členom tatranskej horskej služby. V piatok sme po raňajkách zdolali výstup k Belianskej jaskyni. Prezreli sme si jej krásnu kvapľovú výzdobu, zdolali sme aj nekonečne veľa schodov a síce vyčerpaní, ale plní nových zážitkov sme sa večer vrátili domov. 

     • Holokaust - pietna spomienka

     • Študenti druhého ročníka sa spolu s vyučujúcimi dňa 7. septembra 2018 zúčastnili pietnej spomienky na obete holokaustu a rasového násilia. Slávnostné kladenie vencov sa konalo v mestskom parku v Seredi. Akcia prebiehala pod záštitou –  Trnavského samosprávneho kraja,  Galantského osvetového strediska, Mesta Sereď a Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave a Múzea Holokaustu v Seredi. Z významných hostí treba spomenúť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  štátu Izrael v SR, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  Spojených štátov amerických v SR, predsedu TTSK, primátora mesta Holíč, riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi, zástupcu primátora mesta Sereď. Na úvod odznela modlitba v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny Židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne  uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri, zapálila ju žiačka našej školy Alexandra Hužovičová z 2. A.

     • Začiatok šk. roka 2018/2019

     • Po dvojmesačnom oddychu sme opäť prekročili brány školy. Prázdniny ubehli, ani sme sa nenazdali ako. Niektorí leňošili pri vode alebo podnikali túry na horách, niektorí si vychutnávli chvíľky ničnerobenia doma a tí pracovitejší zrezávali na brigáde. Tak či onak, pre každého čas oddchychu skončil a začíname odznova. Osobitne vítame u nás našich prvákov. Dúfame, že si čoskoro zvyknú a naučia sa rýchlo orientovať v spleti chodieb a dorazia správne a načas na vyučovacie hodiny. Štvrtákom zasa želáme pevné nervy a veľa vytrvalosti pri príprave na maturitné skúšky. A nám všetkým? Nám všetkým želáme pekný a úspešný školský rok 2018/2019!

     • Koniec školského roka 2017/2018

     • Posledné zvonenie, slávnostná akadémia v športovej hale, pochvaly, ocenenia, priania veselých a bezstarostných prázdnin, počas ktorých všetci načerpajú sily do nového školského roka. Túžobne očakávaný deň nielen žiakmi, ale aj učiteľmi. Aj takto nejako vyzerá posledný deň v škole.

      Prajeme Vám veľa pekných prázdninových zážitkov!

     • Literárna exkurzia Trnava

     • V stredu 27. júna 2018 sa druháci v sprievode pána v dobovom oblečení zo 17. storočia vybrali po chodníčkoch najstaršieho slobodného kráľovského mesta - Trnavy. Začali sme pri Bernolákovej bráne, prezreli sme si miestnosti bývalej Radnice, domček kata, väzenské cely a pivnice z 11. storočia. Potom sme sa zastavlili pri dome kde žil a pracoval Mikuláš Schneider Trnavský, zašli sme do kostnice pri Kostole sv. Mikuláša, prešli sme sa okolo židovských synagóg a svoju prehliadku sme končili prehliadkou Kostola sv. Jána Krstiteľa a budov bývalej Trnavskej univerzity. Na záver si niektorí prezreli Trnavu aj z mestskej veže a obohotení novými vedomosťami a zaujímovosťami z histórie tohto krásneho starobylého mesta sme sa vrátili domov.

     • Exkurzia Amazon

     • Dňa 26.06.2018 sme navštívili najväčšie reverzné logistické centrum Slovenska – AMAZON. Rozkladá sa na ploche 60 000 m2 a je zamerané na vybavenie nedoručených alebo vrátených zásielok v rámci Európy.

      Pani Remenárová nás stručne oboznámila s históriou a princípmi fungovania centra. Zaujalo nás, že zamestnanci robia štyri dni v týždni 10 hodín a piatok až nedeľu majú voľno.

      Prešli sme aj prevádzkou, v ktorej vládli systém, čistota a poriadok, boxy na triedenie boli farebne odlíšené a každé pracovisko bolo označené svetelnou signalizáciou, ktorá oznamovala, či je dané pracovné miesto bez problémov alebo nie. Podniku záleží aj na životnom prostredí a preto sa snaží všetky materiály recyklovať.

      Medzi zamestnancami sme stretli aj našich bývalých spolužiakov. Preto je pravdepodobné, že o pár mesiacov budú aj niektorí z nás prechádzať halami podniku už nie ako návštevníci, ale ako zamestnanci firmy.

     • Viedeň

     • Dňa 21. 6. sa 1. A a 1. B trieda zúčastnila koncoročného výletu vo Viedni. Cestovali sme metrom po celej Viedni. Bol to pre nás všetkých veľký zážitok. Obdivovali sme rôzne pamiatky a spoznávali históriu tohto zaujímavého mesta. Každý si prišiel na svoje aj v podobe kolotočov a iných atrakcií v Pratri. Po zábave nasledovalo vzdelávanie a trochu kultúry. Navštívili sme Stefanplatz, videli sme Stephansdom a taktiež aj Hundertwasserhaus. Počasie nám prialo a všetkým sa tento príjemne prežitý deň vo Viedni veľmi páčil.

      Simona Haršányiová 1.A

     • ZAV - talenty 1. ročníkov

     • OA Rožňava organizovala 19. a 20. júna 2018 prvý ročník súťaže ZAV 2018 - talenty 1. ročníkov. Súťaže sa mohol zúčastniť žiak 1. ročníka, ktorý má výkon nad 200 čistých úderov za minútu. Z našej školy sa súťaže zúčastnili šikovné pisárky z 1. B triedy - Mária Bernadett Lanczová a Alexandra Csemezová. Po prvom dni, kedy sa konali rozcvičky  a cvičné tréningy, sa v stredu uskutočnila hlavná súťaž, ktorá pozostávala z troch disciplín: odpis na 10 minút (-100) - naše dievčatá sa umiestnili na 15. a 16. mieste zo zúčastnených 25 súťažiacich, odpis na  10 minút (-50) - Bernadett skončila na 11. mieste a Alexandra na 15. mieste a minútovky, kde sa obe umiestnili v poslednej desiatke. Dievčatá nadobudli nové skúsenosti, nadviazali nové priateľstvá a vrátili sa  s predsavzatím, že budú naďalej usilovne trénovať, aby sa ich výkon zlepšoval a v budúcich súťažiach sa umiestnili na vyšších priečkach.

     • Medzinárodný športový deň v Holíči

     • Dňa 19. júna 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili športového stretnutia s medzinárodnou účasťou v Holíči. Hneď po príchode na Strednú odbornú školu, ktorá bola tento rok organizátorom stretnutia, nás privítala p. riaditeľka. Spoločne sme si prezreli areál školy a potom sme sa rozdelili na jednotllivé športoviská, kde prebiehali súťaže.
      Chlapci súťažili vo futbale, dievčatá vo volejbale a zmiešané družstvo hralo stolný tenis.
      Z piatich zúčastnených škôl sa naši chlapci umiestnili na peknom 2. mieste,dievčatá a družstvo stolného tenisu skončili rovnako na 3. mieste.
      Celková atmoséra bola veľmi príjemná, súťaže prebiehali bez problémov. Všetci zúčastnení mali dobrý pocit z príjemne stráveného dňa. Tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku.   

      Mgr. Hronská

     • Podujatie "Naše mesto"

     • Dňa 8. júna 2018 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo dobrovoľníckeho podujatia na úprave a čistení mestskej zelene s názvom: „Naše mesto“.

      Oblečení v krikľavo zelených tričkách a vybavení rukavicami a vrecami či farbou a štetcom, sme sa vybrali natierať lavičky v amfiteátri a zbierať odpadky v Zámockom parku, na workaoutovom ihrisku, skateparku a v okolí cesty smerom ku kempingu.

      Naše úsilie odmenili učitelia ekológie a občianskej náuky tak, že sme z týchto predmetov za našu aktivitu dostali jednotku. No motiváciou neboli len jednotky, potešila nás aj skutočnosť, že sme aspoň malou mierou prispeli k skrášleniu  mesta v ktorom žijeme.