• Zbierka Modrý gombík

     • Už po 14. rok sa organizuje verejná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur, bude výťažok tohtoročnej zbierky opäť  smerovať na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Každý, kto prispeje čo i len malou čiastkou na túto humanitárnu zbierku, pomôže deťom na Ukrajine vrátiť aspoň kúsok detstva, na ktoré majú nárok. Dobrovoľníkom z našej školy sa podarilo v piatok 18. mája 2018 vyzbierať sumu 214,82 €. Ďakujeme!

       

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 11. mája 2018 sme našich štvrtákov stretali na chodbách  školy v tomto školskom roku poslednýkrát. V športovej hale sa konala rozlúčka so štvrtákmi. Po úvodnej hymne sa im prihovorila riaditeľka školy, ktorá v závere príhovoru prečítala žiakov, ktorí dostali pochvalu od riaditeľky školy a finančnú odmenu z prostriedkov ZRPŠ za aktívnu mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy. Tretiaci im popriali veľa šťastia pri ťahaní maturitných otázok. Všetci im budeme držať palce, aby dobre zvládli skúšku dospelosti a úspešne vykročili do sveta dospelých.

     • Intersteno

     • Medzinárodná internetová súťaž – INERSTENO 2018 aj tento rok zlákala našich žiakov. Medzinárodná súťaž v písaní na počítači prebiehala od 23. apríla 2018 do 9. mája 2018. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 28 žiakov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 710 žiakov z viacerých krajín sveta, napr. Česka, Japonska, Chorvátska, Turecka, Maďarska, Talianska, Rakúska. Naši žiaci obstáli veľmi dobre. Za úspešné zvládnutie desať minútového odpisu dostanú certifikát. Všetkým blahoželáme.

       

     • Napísali o Knižných hodoch

     • Študenti Obchodnej akadémie v Seredi usporiadali dňa 10. mája 2018 na Námestí slobody už po dvanástykrát Knižné hody. Každý z doterajších ročníkov bol venovaný inej téme, tento rok bol témou vývoj slovenského divadla: Tália (múza divadelníctva) nás očarila. Oficiálneho zahájenia a úvodného slova sa ujali Margita Knappová - riaditeľka galantského osvetového strediska, Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MÚ v Seredi a Mariana Kamenská - učiteľka na Obchodnej akadémii v Seredi a koordinátorka projektu.

      Na námestí bolo pre návštevníkov pripravených 11 stánkov. Podľa slov učiteľky Mariany Kamenskej v ôsmich stánkoch študenti ponúkali informácie o divadelných predstaveniach a ich autoroch od počiatkov slovenského ochotníckeho divadelníctva, cez vznik profesionálnych divadiel až po súčasnosť.  Deviaty stánok bol venovaný malým návštevníkom, v ktorom sa mohli odfotiť s rôznymi rozprávkovými a divadelnými postavičkami. V desiatom stánku ponúkali študenti aplikovanej  ekonómie svoje produkty. No a v poslednom - jedenástom stánku múzy vítali návštevníkov.

      Okrem už spomínanej prezentácie slovenského divadla študenti predvádzali aj kľúčové scénky z rôznych divadelných hier na javisku. Každá trieda mala rozprávača, ktorý predstavil zvolené divadelné predstavenie, v ktorom žiaci zahrali scénku a rozprávač napokon obsah dopovedal.

      Každý účastník, ktorý sa aktívne zapojil do Knižných hodov a absolvoval rôzne tvorivé aktivity tematicky súvisiace s jednotlivými divadelnými predstaveniami vo všetkých stánkoch, dostal na účastnícky list pečiatku, po vyplnení ktorého sa mohol zapojiť do losovania o rôzne ceny.  No a ako po iné roky, tak ani tento rok nechýbali na námestí rozložené HAPY-vaky, kde si návštevníci v pohodlí mohli prečítať bulletiny divadelných predstavení. Študenti zároveň  pod heslom „Knihy putujú z poličky na lavičky“ ponúkali každému kto prejavil záujem knihy zadarmo.

      Cieľom Knižných hodov je šírenie umeleckého slova medzi obyvateľmi nášho mesta a zároveň prezentácia ich tvorivých a umeleckých aktivít . Knihy zároveň spájajú všetky vekové kategórie. Podľa množstva návštevníkov a nadšeniu študentov bol tento cieľ 10. mája do bodky splnený.

      zdroj: http://novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-knizne-hody-tento-rok-v-znameni-slovenskeho-divadla

      Chcete viac informácií o Knižných hodoch? Pozrite si FB stránku: https://www.facebook.com/kniznehodysered/

     • Darovanie krvi

     • V stredu 9. mája 2018 sa 14 žiakov našej školy - dobrovoľníkov, ktorí spĺňali podmienky na darovanie krvi, odhodlali na veľmi pekný humánny čin - darovanie krvi. Na transfúznej stanici Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante najprv všetkým odobrali krv na vzorku, aby zistili, či všetci sú vhodnými darcami. Po kontrole vzoriek sa síce zistilo, že  krv darovať môžu iba destiai zo zúčastnených, no aj tak patrí všetkým poďakovanie za ich ochotu darovať to najcennejšie čo človek má a čo v súčasnej dobe nie je ničím nahraditeľné - ľudskú krv.

     • Exkurzia Volkswagen Bratislava

     • Vo štvrtok 3. mája 2018 a v piatok 4. mája 2018 sa žiaci III. a II. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie vo výbornom závode Volkswagen Slovakia v Bratislave. Po vstupnej kontrole na vrátnici si nás prevzali sprievodcovia, ktorí nám najprv podrobne porozprávali históriu vzniku závodu, upresnili pár dôležitých čísel týkajúcich sa počtu zamestnancov, vyrobených automobiolov ročne a za doterajšiu dobu pôsobenia firmy na Slovensku. Potom sme navštívili dve výrobne haly - konkrétne karosáreň, kde sa zvárajú karosérie a halu, kde sa skladajú motory, prevodovky a podvozky na jednotlivé druhy automobilov. Zaujala nás precíznosť a vysoká koordinovanosť výroby, ukázali nám výrobné postupy na jednotlivých výrobných linkách, prácu robotov, zváranie, montáž, kompletizáciu jednotlivých dielov. Zaujal nás aj systém zásobovania výrobnými dielmi a iné zaujímavé veci priamo vo výrobe. 

     • Bezhraničné partnerstvo na OA v Seredi

     • V dňoch od 22. 4. 2018 do 30. 4. 2018 sme na Obchodnej akadémii v Seredi privítali našu partnerskú školu Gymnázium SOGAL z Kadirli v Turecku. Keďže išlo o výmenný študentský pobyt, tešili sme sa na našich priateľov a verili sme, že im môžeme opätovať ich priateľskosť a pohostinnosť, ktorú sme zažili počas nášho pobytu u nich v Turecku a prehĺbiť tak priateľstvá našich škôl a žiakov.

      Dňa 22. 4. 2018sme netrpezlivo očakávali prílet našich priateľov na letisku Schwechat vo Viedni. Na pláne bola prehliadka Viedne, na ktorú sme mali celé poobedie a tiež ďalší deň. Nemohli sme, samozrejme, vynechať žiadne dôležité pamätihodnosti tejto prekrásnej metropoly, aj keď času neobolo veľa. Navštívili sme Naturhistorisches Museum, Stephansdom či Schönbrunn, nezabudli sme ani na známe stavby Viedne ako je Parlament, Rathaus či univerzita.

      V pondelok 23. 4. 2018 sme sa všetci stretli na bowlingu v Dolnej Strede. Bol to výborný spôsob, ako si oddýchnuť po náročných dňoch, zabaviť sa a zoznámiť sa postupne s rodinami, ktoré sa postarali o študentov počas celého týždňa. Nie len o zábavu, ale aj o stravu bolo skvelo postarané. Pani Vančová sa postarala o naše žalúdky a priniesla nám čerstvo napečené syrové rožky. Nechýbala ani torta, ktorá bola prekvapením, pretože práve v tento deň oslavuje celé Turecko Medzinárodný deň detí.

      Ďalší deň sme venovali našej škole, mestu a kultúre našej krajiny. Začali sme spoločnými raňajkami v našej školskej jedálni. Nasledovalo kultúrne dopoludnie, kde si mohli žiaci vyskúšať rôzne remeslá a techniky pri zdobení veľkonočných vajíčok, pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov či paličkovanie.

      Spoločný obed zavŕšil pobyt na našej škole a my sme sa vydali za poznávaním nášho mesta. Samozrejme sme neobišli náš kostol, Múzeum v Seredi i bastión v zámockom parku. Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Dikovej, ktorá sa naozaj s plným nasadením a v nemeckom jazyku snažila predstaviť históriu nášho mesta. Večer sme zavŕšili večerou pri Malom Dunaji v Jelke.

      Návšteva Bratislavy bola na pláne v ďalší deň. V ÚĽUV-e sme strávili pekné dopoludnie a v rôznych tvorivých dielňach si mohli žiaci vyskúšať maľbu na sklo, drotárstvo, či tkanie náramkov priateľstva. Neobišli sme ani Bratislavský hrad, Staré mesto a nábrežie Dunaja.

      Tri dni strávené v slovenských veľhorách, Vysokých Tatrách, boli dokonalým zážitkom pre našich hostí. Navštívili sme Hrebienok, Studenovodské vodopády a tiež Rainerovu chatu, kde sme mali šťastie a stretli sme pána Petrusa i jeho priateľskú líšku. Pán Petrus bol veľmi milým hostiteľom, porozprával nám históriu Rainerovej chaty a spoločná fotografia na pamiatku nesmela chýbať. Zápis v kronike bol jasný, tureckí turisti po prvýkrát na Rainerovej chate.

      Zostali nám už iba dva dni a po návrate z Vysokých Tatier sme sa ocitli v našom vynovenom kine a pozreli sme si 3D verziu filmu Avengers 3. Zatiaľ, čo žiaci pozerali film, my, učitelia, sme sa stretli pri večeri v Pizzerii AB a spoločnosť nám robil aj pán primátor Ing. Martin Tomčányi s viceprimátorom Bc. Ľubomírom Veselickým. Boli príjemní spoločníci a našli si veľa spoločných tém s našimi hosťami.

      Posledný deň, nedeľa, 29. 4. 2018 – Rodinný deň – hosťovské rodiny si pripravili program pre svojich ubytovaných žiakov a večer patril rozlúčkovej párty na OA v Seredi.

      Plný zážitkov a príjemných spomienok sme sa rozlúčili s našimi priateľmi v pondelok ráno a odprevadili sme ich na letisko Schwechat vo Viedni. Touto cestou sa chcem poďakovať za nezištnú pomoc rodičov, mojich priateľov, kolegov,  pána primátora i školy za poskytnutie bezplatného odvozu našich hostí na letisko.

      Verím, že naše partnerstvo pretrvá aj naďalej a my sa opäť raz stretneme.         

      Mgr. Milina Kollárová

     • Celoštátne kolo Mladý účtovník

     • Po postupe z regionálneho kola v Bratislave, kde sa naša žiačka Veronika Šmátralová umiestnila na 2. mieste, sa jej darilo aj na celoštátnom kole v Žiline. Vo štvrtok 26. apríla 2018 si  na celoštátnom kole súťaže Mladý účtovník zmeralo sily 16 najlepších žiakov - účtovníkov z celého Slovenska. Veronika aj tu obsadila krásne 2. miesto a vyhrala notebook. Získala 215,5 boda, od prvého miesta ju delilo iba 5 bodov. Prvé miesto obsadila Daniela Urbaníková zo Spojenej školy Kysucké Nové Mesto a tretie miesto obsadil Ivan Hlbocký z OA v Trenčíne. Celkovo sa do súťaže zapojilo 126 žiakov zo 66 stredných škôl na Slovensku. Veronike gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezetnáciu školy.

     • Súťaž Mladý Európan

     • 23. apríla 2018 sa trojčlenné družstvo žiakov III. ročníka našej školy v zložení René Tomeček, Lujza Vrždiaková a Lukáš Sabo, zúčastnili regionálneho kola súťaže "Mladý Európan" pre región Bratislava, ktorá sa konala v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

      Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže.

      Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoje zručnosti v jazykovej tajničke. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá. V ňom ich čakali zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti osobností, dominanty a symboly EÚ .

     • Prednáška spojená s besedou - Amazon

     • Dňa 19. 04. 2018  sme sa na besede s predstaviteľmi medzinárodnej personálnej agentúry Manpower dozvedeli, ako sa najlepšie pripraviť na prijímací pohovor.

      Aby sme uspeli, je vhodné sa naň poriadne pripraviť, včas si zistiť celé a správne meno spoločnosti, všeobecné informácie o predmete jej podnikania a produktoch.

      Oplatí sa zobrať si so sebou svoj životopis a je učíte na mieste mať po ruke kópie certifikátov, vysvedčení a odporúčaní.

      Pozornosť musíme venovať  oblečeniu a vonkajšej úprave, ktoré by mali byť prispôsobené pozícii, o ktorú sa uchádzame.  Precvičili sme si, ako správne podať ruku a dôležitosť očného kontaktu a iných foriem neverbálnej komunikácie. A keďže prvý dojem môžeme urobiť len raz, dôležité je dbať na dochvíľnosť, mať vypnutý mobil a byť pozitívne naladený. Tak štvrtákom  nezostáva už nič iné, len si tieto teoretické vedomosti o chvíľu vyskúšať v reálnej praxi.

     • Návšteva Okresného súdu v Trnave

     • V rámci odborných exkurzií sa žiaci III. ročníka každý rok zúčastňujú pojednávania Okresného súdu v Trnave alebo v Galante. V utorok 17. apríla sa trieda III. A spolu s p. prof. Mészárosovou zúčastnili pojednávania v Trnave, predmetom ktorého bola dopravná nehoda - vypočúvanie svedkov, dokazovanie dopravných expertov. Na záver si vypočuli aj vynesenie rozsudku. Trieda III. B s p. prof. Mlynárovou sa vo štvrtok 26. apríla 2018 zúčastní tiež pojednávania v Trnave, témou ktorého bude týranie detí matkou a jej druhom. Aj takotu formou si žiaci svoje teoretické vedomosti z právnej náuky môžu overiť v praxi. 

     • Beseda PSA - Peugeot

     • Ako získať skúsenosti počas štúdia na VŠ a zároveň si privyrobiť?

      Na túto a aj iné otázky sme dostali odpoveď v utorok dňa 17.04. 2018, kedy nám zamestnankyňa PSA Peugeot v rámci predmetu Úvod do sveta práce predstavila výrobné centrum Groupe PSA na Slovensku. Rozkladá sa na obrovskej ploche 183 hektárov a má štyri výrobné prevádzky - lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž. Denne sa vyrobí 1 395 vozidiel a centrum zamestnáva 4.500 zamestnancov.

      Pre zamestnancov vo výrobe, ale aj v administratíve, je ponúkaná celá rada benefitov ako napríklad  pracovná zmluva na dobu neurčitú, 13. plat a priebežne vyplácaný podiel na zisku,  vernostná prémia pri pracovných jubileách, finančná výpomoc v rôznych životných situáciách, kvalitné stravovanie,  bohatý výber jedál a iné. Nás – chlapcov – zaujal najmä  prenájom vozidiel od 111 € mesačne,  predaj vozidiel so zľavami,  práca z domu a rôzne športové aktivity.

      Podnik má pre nás ekonómov na finančnom oddelení nasledovné pozície:
      Finančný účtovník junior
      Finančný účtovník špecialista
      Trainee program – finančné oddelenie
      Brigádnik na finančnom oddelení

      Ako budúcim maturantom a možno aj vysokoškolákom, nám bola podrobne predstavená pozícia Účtovník Junior, jej náplň práce a požiadavky. Pri ukončení štúdia na VŠ by absolventi mali možnosť prejsť na trvalý pracovný pomer. 

       

     • Zbierka Deň narcisov

     • V piatok 13. apríla 2018 sa žiaci II. ročníka, ktorí navštevujú nepovinný predmet Onkologická výchova, ako dobrovoľníci zúčastnili celoslovenskej zbierky - Deň narcisov. Ulice nášho mesta zaplavili žlté narcisy. Každý, kto prispel na zbierku a pripol si na svoj odev žltý narcis, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Spolu sa našim žiakom podarilo vyzbierať sumu 308 €. Každému, kto sa zbierky zúčastnil a prispel  finančnou čiastkou ďakujeme!

     • Veľtrh CVF Žiar nad Hronom

     • Dňa 12. apríla 2018 sme prijali pozvanie na 22. veľtrh CVF v Žiari nad Hronom, ktorý bol zároveň i 10. kontraktačným dňom pre cvičné firmy stredoslovenského regiónu. Organizátorom veľtrhu bola Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom. Veľtrh sa uskutočnil v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom a zúčastnilo sa ho 35 cvičných firiem z rôznych typov stredných škôl zo Slovenska. Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok,  najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg cvičnej firmy.
      Jednou z vystavujúcich firiem bola i naša cvičná firma Raj zvierat, s. r. o., ktorá sa zaoberá poskytovaním hotelových služieb pre zvieratá, predajom krmív, výživových doplnkov a oblečenia. Zástupcovia firmy úspešne prezentovali činnosť firmy, preverovali svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady, ktoré  využijú vo svojej činnosti v budúcnosti.

     • Hráme ping - poooong .....

     • V stredu 11. apríla 2018 sa aj naša škola zapojila do aktivít v rámci Medzinárodného dňa stolného tenisu s názvom "Hráme ping - poooong ...". V rámci celého Slovenska sa konalo 139 aktivít, do ktorých sa zapojilo spolu 11 708 účastníkov.  Medzi nimi boli aj naši žiaci. V telocvični sa vo vzájomnom priateľskom zápolení stretli najprv žiačky a  žiaci prvého ročníka. Spolu si zahrali ping - pong dievčatá z I. A a potom všetci žiaci I. B triedy. Následne nastúpili do rozpísaných zápasov prihlásení súťažiaci - žiaci, ktorí sa aktívnejšie venujú stolnému tenisu. Z chlapcov to boli Bohuslav Lenčéš zo IV. B triedy, Lukáš Valo z III. B triedy a Miroslav Benci a Tomáš Kavoň z II. B triedy. Z dievčat sa turnaja zúčasntili: Lenka Lenčéšová z II. B triedy, Dominika Marcinkechová z I. B triedy, Vanessa Moravcová z III. B triedy a Magdaléna Stúpalová z II. A triedy. Po vzájomných zápasoch nakoniec víťazmi školského turnaja v stolnom tenise boli súrodenci Lenčéšoví. Za družstvo chlapcov vyhral Bohuš a za dievčatá Lenka. Víťazom blahoželáme!

     • Okresné kolo žiakov SŠ vo futbale

     • V piatok 6. apríla 2018 sa družstvo chlapcov z našej školy zúčastnilo Okresného kola súťaže žiakov SŠ vo futbale, ktorá sa konala v Galante. V spoločnom zápolení sa stretlo spolu sedem družstiev. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy. Aj keď sa im tento rok nepodarilo prebojovať do ďalšieho kola, veríme, že budú usilovne trénovať a zdokonaľovať sa, aby sa im lepšie darilo v  budúcom ročníku súťaže. .  

     • Štátne skúšky z ADK

     • Aj v tomto školskom roku, v piatok 6. apríla 2018, sa na našej škole konali štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie. Štátnej skúšky sa zúčastnilo 11 štvrtákov. Dúfame, že všetci štátnicové úlohy - 10-minútový odpis na výkon - min. 200 úderov/min, obchodný list a tabuľku - zvládli na výbornú a okrem vysvedčenia o štátnej skúške budú mať aj uľahčenú praktickú maturitnú skúšku. Naša bývalá študentka Mgr. Ivana Pazúrová sa prihlásila na  majstrovskú štátnu skúšku (20-minútový odpis na výkon - min. 350 úderov/min + korešpondencia), ktorú úspešne vykonala (455 úderov/min). Majstrovskú štátnu skúšku doteraz získali už 3 absolventi Obchodnej akadémie v Seredi.

     • Veselú veľkú noc

     • Veľká noc je sviatok, ku ktorému patrí množstvo tradícií. Aj žiaci našej školy si chceli pripomenúť veľkonočné zvyky, a preto chlapci - Lukáš Brodanský III.A, Patrik Hrubý III.B a Andrej Švehla I.B - chodili z triedy do triedy a šibali učiteľky, spolužiačky ale i niektorých spolužiakov. Ako odmenu za básničky a šibanie dostali zopár sladkostí.

      Aj toto je jeden z dôkazov, že tradície a odkaz ľudových zvykov pretrvávajú až do súčasnosti a aj mladá generácia ešte zachováva túto peknú tradíciu.

     • Regionálne kolo súťaže z UCT

     • V piatok 23. marca 2018 si v Bratislave zmerali sily najlepší účtovníci - žiaci stredných škôl - na regionálnom kole súťaže z účtovníctva: "Mladý účtovník 2018.". Našu školu reprezentovali dve žiačky: Veronika Šmátralová z III. B triedy a Martina Braunová zo IV. B triedy. Súťažiaci účtovali vybrané účtovné operácie ručne aj v programe Omega, na záver urobili účtovnú závierku a zostavili účtovné výkazy. V súťaži rozhodoval nielen čas vyriešenia zadania, ale hlavne správnosť zaúčtovaných účtových prípadov.

      Výsledky súťaže: 

      Na regionálnom kole v Bratislave sa zúčastnilo 38 žiakov, pričom Veronika Šmátralová skončila na 2. mieste s počtom bodov 167,5 a Martina Braunová na 17. mieste s počtom bodov 142. Veronika  Šmátralová tak postupuje na celoslovenské kolo do Žiliny, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018.

      Celkovo sa súťaže v rámci Slovenska zúčastnilo 118 žiakov, Veronika Šmátralová v celoslovenskom poradí v rámci regionálnych kôl skončila  na 9. mieste - postupovalo 15 žiakov zo všetkých troch refionálnych kôl na Slovensku. Prvá postupujúca žiačka z OA Trenčín získala 188 bodov.

      Obidvom dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

     • Čaro slova

     • Ako každý rok, aj tento nebol výnimkou, sa na Galantskom osvetovom stredisku konala vo štvrtok 22. 3. 2018 okresná súťaž v prednese poézie a prózy: "Čaro slova." Našu školu reprezentovali štyria žiaci. Lukáč Sabo z III. B triedy v prednese prózy obsadil 1. miesto a postúpil na krajské kolo, ktoré sa bude konať v piatok 27. apríla 2018 v Trnave. Ema Práznovská z II. B triedy v prednese poézie obsadila pekné 2. miesto. Víťazom blahoželáme a Lukášovi budeme držať palce na krajskom  kole.