• O predmete

        • Je povinným predmetom počas 3. a 4. ročníka. Jeho obsahom je podrobnejšie vás oboznámiť so základmi daňovej sústavy platnej na Slovensku, pričom sa zameriame najmä na dane,  s ktorými sa dennodenne stretávate, a to na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Naučíte sa vypĺňať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. Oboznámite sa s legálnymi možnosťami  podnikateľa, ako minimalizovať svoju daňovú povinnosť.

          Dozviete sa ale aj o ostatných daniach, ktoré napĺňajú štátny rozpočet a miestne rozpočty.