Navigácia

Informácie Odhlásenie stravy

Informácie

 

Informácia pre stravníkov na školský rok 2017/18

Cena stravného lístka pre žiakov

   príma - kvarta   1,09 € + 0,30 € réžia

   kvinta - oktáva  1,19 € + 0,30 € réžia

   1. – 4. ročník     1,19 € + 0,30 € réžia

Ak rodičia žiakov tried príma až kvarta prihlásia dobrovoľne deti na väčšiu porciu platia ako žiaci kvinty - oktávy.

Cena stravného lístka pre cudzích stravníkov je 3,28 €.

- poštové poukážky na stravu je nutné uhradiť do 30.dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

 • vyplatené poštové poukážky žiaci odovzdávajú v školskej jedálni do posledného dňa v mesiaci od 7.00 h. do 15.00 h., na základe toho im bude automaticky pustený obed na celý nasledujúci mesiac. Žiaci, ktorí platia internetbankingom nemusia odovzdávať potvrdenie o úhrade.

  Doporučujeme zadať si trvalý príkaz na sumu  27,- €.

  Štátna pokladnica číslo účtu 7000494882/8180,  VS 710

  IBAN: SK62 8180 0000 0070 0049 4882

  Všeobecné informácie:

 • strava sa môže odhlasovať aj v deň varenia obedu ráno do 7.00 h. na stránke www.strava.cz alebo
  do 7.30 h telefonicky - u vedúcej jedálne na č.tel. 031 789 20 16,

 • vstup do jedálne je len so stravovacím čipom (cena čipu je 2,50 €),

 • v prípade ochorenia v prvý deň je možné obed zobrať do obedára,

 • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje,

 • na jedálnom lístku v jedálni je vyznačená hmotnosť porcie po tepelnej úprave a alergény ktoré obsahujú potraviny v deň spracovávania,

 • výdaj stravy v školskej jedálni:od 11.50 h. do 14.15 h,

 • podrobnejšie informácie o stravovaní si môžu stravníci prečítať v Internej smernici č.1/2017 o stravovaní v školskej jedálni, ktorá je vyvesená na nástenke v jedálni.

  Vedúca školskej jedálne

  Daniela Tóthová
   

   Interná smernica o stravovaní

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria