• Starobylá Nitra

     • Starobylá Nitra, jedno z najkrajších miest Slovenska, privítala 23. 5. 2019  študentov prvého ročníka OA v Seredi. Naše kroky smerovali Horným mestom k hradnému areálu.

      Našou prvou zastávkou bolo  Diecézne múzeum.  Študenti sa dozvedeli  informácie o živote a diele sv. Konštantína a sv. Metoda, obdivovali sme vzácne písomné pamiatky. Najväčšiu pozornosť sme venovali Konštantínovmu Proglasu – prevej básni napísanej hlaholikou - prvým slovanským písmom. Zaujali nás aj také významné pamiatky, ako je evanjeliár z 11.storočia či Zoborské listiny z roku 1111

      História katedrály siaha do dávnej minulosti. Skladá sa z troch chrámových priestorov, ktoré pochádzajú z rôznych dôb a to z kostola sv. Emeráma, horného kostola a dolného kostola.  Najstaršou časťou katedrály je kostolík sv. Emeráma, postavený v 11. či až začiatkom 13. storočia, donedávna považovaný za Pribinov kostol. V múre sú uchované relikvie pozostatkov sv. Cyrila,  sv Svorada a Benedikta. Horný kosto,l ako hlavná časť katedrály, patrí medzi naše najcennejšie barokové chrámové interiéry. Jeho najvzácnejšími umeleckými pamiatkami je hlavný oltár sv. Spasiteľa s mohutnou stĺpovou architektúrou.

      Asi najväčším zážitkom pre študentov bol pohľad na Nitru z vyhliadkovej veže katedrály.

      Pod hradbami sa nachádza súsošie predstavujúce solúnskych bratov sv. Konštantína - Cyrila a Metoda, učencov a vierozvestov, ktorí na pozvanie kniežaťa Rastislava r. 863 prišli na Veľkú Moravu, pôsobili v Nitre a utvorením prvého slovienskeho písma - hlaholiky - a preložením prvých liturgických textov do staroslovienčiny položili základ slovanskej písomnosti a vzdelanosti. Autorkou súsošia je slovenská sochárka Ľudmila Cvengrošová.

      V chladnom počasí nám dobre padol  teplý čajík v príjemnom prostredí reštaurácie Castellum –Cafe.

      Hornú časť Pribinovho námestia, kam smerovali naše kroky, zdobí Kluchov palác, jeho nárožie podopiera Corgoň – socha Atlanta. O tejto postave sa rozprávajú legendy. Autor ho vraj stvárnil podľa kováča, ktorý zachránil mesto pred nepriateľom. Študenti sa dotýkali palca na soche Corgoňa s vierou, že im prinesie šťastie pri uzatváraní známok na konci školského roka.

      Každá budova lemujúca Pribinovo námestie je svedkom nitrianskej histórie. V strede námestia sa vyníma impozantná socha kniežaťa Pribinu, vysoká 6,60 m, od sochára Tibora Bártfaya. Vladár Pribina dal v Nitre vysvätiť prvý kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. V nádherných budovách dookola sídli viacero cirkevných inštitúcií - Diecézny súd, Diecézne pastoračné centrum, Diecézna charita, v dome Pro meritae quieti nájdu kňazi zaslúžený odpočinok.

      Na záver našej exkurzie sme vyšli aj k Svoradovej jaskyni. Svätý Svorad istý čas žil v jaskyni asketickým spôsobom života a keď zomrel v roku 1032, jeho telesné pozostatky boli uložené na Nitrianskom hrade, v katedrálnom chráme Svätého Emeráma.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 17. mája 2018 sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi. Čaká ich akademický týždeň a po ňom maturita, na ktorej ukážu, čo všetko sa za štyri roky na Obchodnej akadémii naučili.
      Maturanti, nech sa Vám darí!

     • Darovanie krvi

     • Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, ktorý by mal vychádzať zo srdca darcu, z jeho vlastného rozhodnutia. Je to vzácny dar, ktorý v mnohých prípadoch môže zachrániť život človeka. 

      Naša škola sa pravidelne zúčastňuje bezpríspevkového darcovstva krvi. Vo štvrtok 16. mája 2019 žiaci našej školy znova navštívili oddelenie hematológie a transfuziológie v Nemocnici Sv. Lukáša v Galante s cieľom a odhodlaním pomôcť.

      Darovaná krv je určená pre obete úrazov a nehôd, ľudí podstupujúcich operácie, pacientov, ktorí sa liečia na leukémiu, nádorové ochorenia, resp. ochorenia krvných buniek. Nezabúdajme, že ktokoľvek z nás i našich blízkych sa raz môže ocitnúť v situácii, kedy bude darovanú krv potrebovať. A čo je pre darcov najväčším motívom? Krv je najvzácnejší dar, ktorý môže človek poskytnúť. Tak ako všety dary, prináša radosť. Ich radosť je o to väčšia, že zachraňujú ľudské životy.

     • Knižné hody

     • Napísali o Knižných hodoch...

      Každý z nás si zaslúži stretnúť v živote učiteľa, pedagóga, ktorý ho dokáže ovplyvniť v tom najlepšom zmysle slova, inšpirovať, motivovať a zanechať stopu v srdci aj na duši. Ja som to šťastie mala! Bola to moja triedna na strednej škole, Majka Kamenská.

      Práve ona organizuje už 13 rokov “Knižné hody” v Seredi. Pod záštitou Obchodnej akadémie a v spolupráci s mestskou knižnicou a mestom Sereď. Dnes som sa zúčastnila prvý raz a hoci som vždy tušila, že to bude zaujímavá akcia, dnes som doslova a dopísmena odpadla a som nadšená! Všade veľa veľa kníh, z ktorých si návštevníci môžu vybrať a zadarmo zobrať domov. Všetci stredoškoláci vysmiati, prezlečení za knižné múzy, čakajúci návštevníkov v stánkoch s tematicky vyrobenými plagátmi, textami, súťažami, tombolou ... Každý ročník je totiž venovaný nejakej špeciálnej téme a každá trieda tomu prispôsobí svoj stánok. Tento rok bol venovaný nežnej revolúcii s názvom “Sloboda nie je samozrejmosť.”

      Na našej poslednej stretávke sme sa dohodli, že ako bývalá študentka SEŠ, prídem na “Knižné hody” zaspomínať, ako a čo sa dialo počas tých novembrových udalostí na škole, ako sme boli aj my súčasťou generálneho štrajku a namiesto do školy chodili chvíľu takmer “poza” školu a vyrábali transparenty na námestia, ako sme to všetko ako študenti vtedy vnímali aj prečo je dobré na to nikdy nezabudnúť ...

      Nikto z tých mladých ľudí nepozeral do mobilu ani do plafónu, keď sa niečo práve dialo na pódiu. Lebo im to nie je jedno! A bolo by fajn, keby to tak bolo na každej (nielen) strednej škole. Potom by možno aj tie predvolebné preferencie vyzerali inak …     

      Karin Kaniez

      Ďakujeme za návštevu a podporu našich Knižných hodov

      Tvorivé interaktívne Knižné hody sú za nami. Ďakujeme všetkým študentom, kolegyniam, vzácnym hosťom, kolegyniam zo základných škôl a ich žiakom , bývalým študentkám a študentom a všetkým návštevníkom za podporu. Nesmierna vďaka patrí všetkým dobrým dušiam z Mestského úradu, bez ich finančnej, no hlavne láskavej podpory by sa naše každoročné podujatie nemohlo zorganizovať.

      Ďakujeme tiež Ivetke, ktorá o nás napísala:

      Mariana Kamenská

     • Prečo byť hrdý na Štefánika?

     • Vedec, generál, politik, ... o M.R.Štefánikovi sa napísalo veľa článkov. Pri príležitosti 100. výročia jeho tragického úmrtia sa konali veľké oslavy na Bradle, v televízii vysielali dokumenty, besedy o tomto významnom Slovákovi. Stal sa víťazom ankety Najväčší Slovák.
      Čím bol tento muž, ktorý sa nedožil ani 39. narodenín výnimočný? Môže byť inšpiráciou pre mladú generáciu?
      O tejto významnej osobnosti sme sa porozprávali na hodinách dejepisu a občianskej náuky. Prezentáciou sme si pripomenuli etapy Štefánikovu pestrú životnú cestu. Pre ostatných žiakov sa v budove školy nachádza nástenka mapujúca základné etapy života M.R. Štefánika..

     • 100. výročie tragického úmrtia generála M.R. Štefánika

     • Pripomenuli sme si ho návštevou pamätných miest v rodnom kraji nášho najväčšieho Slováka.

      V Brezovej pod Bradlom, v Národnom dome Štefánikovom, sme navštívili Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča - prvú stálu expozíciu na Slovensku venovanú  architektovi – autorovi Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Dušan Samuel Jurkovič, najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, je právom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry. V svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. Za jeho najväčšie a najslávnejšie  dielo je právom považovaná Mohyla M.R. Štefánika na Bradle.

      Hmlou zahalená Mohyla na Bradle a príroda okolo nej , posledné miesto odpočinku M.R. Štefánika, akoby jemným dažďom smútila za svojím rodákom a pripomínala 100. výročie smutnej udalosti. V nedeľu 4. mája 1919 počas návratu z Talianska do vlasti, kde sa mal M.R. Štefánik ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde,  sa jeho lietadlo nečakane zrútilo pri Ivanke pri Dunaji. Milan Rastislav Štefánik zahynul spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom. Štyri obelisky symbolizujú štyri obete leteckého nešťastia a zároveň štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.

      Položením venca sme aj my vyjadrili úctu a vďaku veľkej osobnosti našich slovenských dejín a zamierili sme do  Košarísk - do zrekonštruovaných priestorov rodného domu M. R. Štefánika.

      Stála expozícia predstavuje Milana Rastislava Štefánika ako človeka s pozitívami i negatívami, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať,  obdivovať krásy nebeskej oblohy, predstavuje rodáka ako znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca, cestovateľa, vojaka, politika, diplomata. Prostredníctvom kolekcie takmer 200 vystavených predmetov sme sa  preniesli do prostredia, v ktorom Štefánik žil, do spoločnosti, v ktorej sa pohyboval, do dejinných udalostí, v ktorých zanechal dlhú stopu.

      Pestrosť a rôznorodosť jeho osobných predmetov svedčí o  rozmanitých záľubách a životných túžbach, predstavujú Štefánika ako milovníka krásnych vecí a zberateľa cudzokrajnej etnografie, ktoré si priniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici. Obdivovali sme  Štefánikov lodný kufor, ďalekohľad, cestovnú žehličku, generálsku čiapku. Trúchlivo na nás zapôsobili  predmety z miesta havárie lietadla,  letecká bunda, ktorú mal oblečenú v čase havárie a posmrtný odliatok jeho tváre.

      Expozícia je doplnená zaujímavými myšlienkami a citátmi tohto veľkého človeka.  Najznámejší  z jeho citátov môže byť motiváciou pre všetkých:

      „ Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem,“

     • Výučba holokaustu pokračuje...

     • Aj v tomto školskom roku pokračujeme s návštevami Múzea holokaustu v Seredi. Začiatkom mája študenti 1. ročníka a 2. ročníka absolvovali v rámci výchovno-vzdelávacieho projektu prednášku o prenasledovaní Židov počas obdobia slovenského štátu.

      Študentov zaujala tiež dokumentárna výstava o ilegálnom  časopisu terezínskych chlapcov VEDEM s použitými umeleckými dielami izraelskej maliarky Chavy Pressburger, sestry Petra Ginza, zakladateľa tohto časopisu.

      Neoddeliteľnou súčasťou návštevy bola aj prehliadka stálej expozície Múzea holokaustu, ktoré slúži  ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

     • Exkurzia Samsung

     • V piatok 3. mája 2019 sa žiaci II. ročníka spolu so svojimi triednymi učiteľkami zúčastnili na odbornej exkurzii v závode Samsung Galanta. Na úvod ich privítal riaditeľ závodu Ing. Kráľovič, ktorý je tiež bývalým absolventom našej školy. Porozprával žiakom základné informácie o závode, o jeho fungovaní, výrobnej činnosti, oddeleniach, partneroch a výrobnom sortimente. Poverené zamestnankyne závodu potom previedli žiakov po všetkých oddeleniach, od skladania televízorov, po balenie a odbyt. Zároveň porozprávali žiakom o benefitoch, ktoré ponúka spoločnosť Samsung svojim zamestnancom. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, bola poučná a zaujímavá.

     • Intersteno 2019

     • Jedenásť žiakov II. ročníka  sa zapojilo do medzinárodnej súťaže v písaní na počítači cez internet - Intersteno. V utorok 30 apríla 2019 si zmerali  sily s ďalšími 682 žiakmi z celého sveta v kategórii Junior 17- 20. Blahoželáme našim rýchlym pisateľom. Všetci splnili podmienku 200 hrubých úderov za minútu a vďaka tomu získali medzinárodný certifikát o účasti na súťaži.

     • 13. Župná olympiáda TTSK

     • Žiaci OA Sereď sa zúčastnili 13. Župnej olympiády, ako postupujúce družstvá z okresných kôl. Dievčatá vo florbale a chlapci vo futbale žiakov SŠ. Chlapci skončili na 6. mieste a dievčatá na krásnom 2. mieste, rozdielom jedného gólu so súperkami z Dunajskej Stredy. Poďakovanie patrí aj p. prof. Pavelkovi, ktorý bol riaditeľom a organizátorom basketbalového turnaja na Olympiáde TTSK. Víťazkám blahoželáme a všetkým zúčastneným súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezetnáciu školy!