Navigácia

Manažment

O predmete

  Predmet Manažment patrí medzi voliteľné predmety v sústave odborných predmetov. Študenti si ho volia vo štvrtom ročníku. Jeho základným poslaním je oboznámiť žiakov s náplňou manažérskej práce, pochopiť rozdiel medzi manažérskou prácou, ktorá je založená na princípe osobného prístupu k zamestnancom, čím vytvára možnosti efektívneho využitia pracovných schopností a skúsenosti zamestnancov v súlade s ich osobnými predstavami a cieľmi zamestnávateľa.

  V priebehu štúdia tohto predmetu sa žiaci postupne oboznámia s náplňou manažérskej práce, s vlastnosťami, ktoré charakterizujú dobrého manažéra, so základnými úlohami manažéra, s činiteľmi ovplyvňujúcimi úspešnosť manažérskej práce a samotného podnikania, s manažérskymi funkciami, s personálnymi činnosťami, s metódami ako organizovať riadiacu prácu manažéra, s prípravou na obchodné rokovania nielen v slovenskom jazyku ale aj v cudzom jazyku a s modernými metódami manažmentu.

     Predmet je prakticky zameraný. Na vyučovaní je vytvorený aj priestor prizvať úspešných manažérov a podnikateľov.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria