Navigácia

Účtovníctvo

O predmete

Predmet účtovníctvo patrí k základným ekonomickým predmetom. Spolu s podnikovou ekonomikou tvoria základ, na ktorý nadväzujú ostatné povinné a voliteľné predmety.

Ciele vyučovacieho predmetu:

 • pochopiť podstatu sústavy jednoduchého a podvojného účtovníctva v podnikateľských subjektoch
 • naučiť sa účtovať rozličné účtovné prípady v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
 • naučiť sa pracovať s originálnymi účtovnými dokladmi a riešiť praktické úlohy z hospodárskej praxe podnikov
 • zvládnuť problematiku spracovania účtovných dokladov, vedenia účtovných kníh a účtovnej dokumentácie
 • zostaviť účtovnú závierku a uzávierku, zostaviť účtovné výkazy
 • analyzovať na základe zostavenej uzávierky finančnú situáciu podniku

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria