Navigácia

Cvičenia z účtovníctva

O predmete

Cvičenia z účtovníctva 

Predmet cvičenia z účtovníctva je zaradený medzi povinné odborné predmety. Vyučuje sa v 2. a 3. ročníku.  Učivo nadväzuje na povinný predmet účtovníctvo a spolu s predmetom podniková ekonomika tvoria základ, na ktorý budú nadväzovať ostatné povinné a voliteľné predmety.

Ciele vyučovacieho predmetu:

 • prehĺbiť poznatky žiakov získané v predmete účtovníctvo
 • zvládnuť postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
 • rozšíriť praktické zručnosti žiakov vo vedení účtovníctva, spracovania účtovných dokladov, zostavenia účtovnej uzávierky a závierky
 • ovládať ekonomický softvér pre vedenie účtovníctva, v súčasnosti sú používané programy OMEGA, OBERON, OLYMP
 • riešiť praktické  príklady účtovania z hospodárskej praxe v účtovníckom softvéri

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria