Navigácia

Mediálna výchova

O predmete

Učivo mediálnej výchovy poskytuje žiakom rozvinutie mediálnej gramotnosti do takej úrovne, aby využívanie médií bola činnosť, ktorú má jedinec čo najviac pod vlastnou kontrolou a ktorú dokáže riadiť tak, aby mohol mediálne ponuky využiť čo najviac. Výchova k mediálnej gramotnosti nie je len náukou o tvorbe mediálneho obsahu. Je náukou o tom, ako médiám správne rozumieť. Súčasťou predmetu je i spoločenská etiketa.

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
    Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
  • 031 789 2016 - spojovateľka
    0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
    031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
    0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria