Navigácia

Manažment osobných financií

O predmete

Manažment osobných financií

 

Predmet Manažment osobných financií (MOF) je odborným predmetom, ktorý má v sústave predmetov na stredných školách špecifické postavenie. Jeho zaradením do ponuky  predmetov pre všetky typy stredných škôl sa dáva priestor pre získanie základov finančnej gramotnosti  žiakov a prehĺbenie ich znalostí v tejto oblasti. 

 

Tento predmet patrí medzi e-learingové programy (výuka prebieha prostredníctvom internetového pripojenia) a učí sa v prvom ročníku.

Projekt Poznaj svoje peniaze vznikol z iniciatívy Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť s podporou Citibank (Slovakia) a. s.

Impulzom na vytvorenie takéhoto projektu bola potreba venovať sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu na Slovensku, zvlášť v oblasti manažmentu osbných financií. Zároveň projekt rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, nezávislosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. Projekt reaguje na meniace sa podmienky života mladých ľudí a ich životné potreby. Pomáha sprostredkovať poznanie priamej súvislosti a praktického významu študovanej problematiky pre budúci profesijný život. Výrazne podporuje rozvoj osobnosti mladých ľudí, hlavne ich zodpovedné správanie, etické rozhodovanie a kritické myslenie. Rozvíja schopnosti efektívneho využívania informačno - komunikačných technológií.

Cieľom projektu je:

 • Pomôcť mladým ľuďom naučiť sa manažovať svoje financie.
 • Rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií.


www.poznaj.sk

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď
  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
 • 031 789 2016 - spojovateľka
  0911 034 754 - spojovateľka - len hovory
  031 789 2442 - sekretariát Mgr. Daniela Pazúrová
  0911 034 753 - riaditeľka Ing. Marta Melayová

Fotogaléria