• Branný kurz

     • Žiaci III. ročníka sa v dňoch 12. 9. - 14. 9. 2018 zúčastnili branného kurzu v Tatranskej Lomnici. Po príchode do Tatier nás privítalo krásne počasie, ako stvorené na vysokohorské túry. Lanovkou sme sa vyviezli na Skalnaté pleso a odtiaľ sme zošlapali na Hrebienok. Cestou sme si oddýchli na Zamkovského chate a odskočili sme si pozrieť aj vodopády pri Rainerovej chate. Druhý deň sme sa poprechádzali popri Štrbskom plese, tí odvážnejší sa vydali na túru k vodopádu Skok a my ostatní sme magistrálou prešli na Popradské pleso. Tam sa trošku mračilo, no nakoniec nás počasie nesklamalo a po prehliadke Symbolického cintorína sme sa zmorení večer vrátili naspäť do Tatranskej Lomnice. Po večeri sme sa dozvedeli veľa zaujímavého o práci záchranárov z Horskej služby na besede s p. Svätojánskym, dlhoročným členom tatranskej horskej služby. V piatok sme po raňajkách zdolali výstup k Belianskej jaskyni. Prezreli sme si jej krásnu kvapľovú výzdobu, zdolali sme aj nekonečne veľa schodov a síce vyčerpaní, ale plní nových zážitkov sme sa večer vrátili domov. 

     • Holokaust - pietna spomienka

     • Študenti druhého ročníka sa spolu s vyučujúcimi dňa 7. septembra 2018 zúčastnili pietnej spomienky na obete holokaustu a rasového násilia. Slávnostné kladenie vencov sa konalo v mestskom parku v Seredi. Akcia prebiehala pod záštitou –  Trnavského samosprávneho kraja,  Galantského osvetového strediska, Mesta Sereď a Slovenského národného múzea, Múzea židovskej kultúry v Bratislave a Múzea Holokaustu v Seredi. Z významných hostí treba spomenúť mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  štátu Izrael v SR, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  Spojených štátov amerických v SR, predsedu TTSK, primátora mesta Holíč, riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi, zástupcu primátora mesta Sereď. Na úvod odznela modlitba v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny Židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne  uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri, zapálila ju žiačka našej školy Alexandra Hužovičová z 2. A.

     • Začiatok šk. roka 2018/2019

     • Po dvojmesačnom oddychu sme opäť prekročili brány školy. Prázdniny ubehli, ani sme sa nenazdali ako. Niektorí leňošili pri vode alebo podnikali túry na horách, niektorí si vychutnávli chvíľky ničnerobenia doma a tí pracovitejší zrezávali na brigáde. Tak či onak, pre každého čas oddchychu skončil a začíname odznova. Osobitne vítame u nás našich prvákov. Dúfame, že si čoskoro zvyknú a naučia sa rýchlo orientovať v spleti chodieb a dorazia správne a načas na vyučovacie hodiny. Štvrtákom zasa želáme pevné nervy a veľa vytrvalosti pri príprave na maturitné skúšky. A nám všetkým? Nám všetkým želáme pekný a úspešný školský rok 2018/2019!

     • Koniec školského roka 2017/2018

     • Posledné zvonenie, slávnostná akadémia v športovej hale, pochvaly, ocenenia, priania veselých a bezstarostných prázdnin, počas ktorých všetci načerpajú sily do nového školského roka. Túžobne očakávaný deň nielen žiakmi, ale aj učiteľmi. Aj takto nejako vyzerá posledný deň v škole.

      Prajeme Vám veľa pekných prázdninových zážitkov!

     • Literárna exkurzia Trnava

     • V stredu 27. júna 2018 sa druháci v sprievode pána v dobovom oblečení zo 17. storočia vybrali po chodníčkoch najstaršieho slobodného kráľovského mesta - Trnavy. Začali sme pri Bernolákovej bráne, prezreli sme si miestnosti bývalej Radnice, domček kata, väzenské cely a pivnice z 11. storočia. Potom sme sa zastavlili pri dome kde žil a pracoval Mikuláš Schneider Trnavský, zašli sme do kostnice pri Kostole sv. Mikuláša, prešli sme sa okolo židovských synagóg a svoju prehliadku sme končili prehliadkou Kostola sv. Jána Krstiteľa a budov bývalej Trnavskej univerzity. Na záver si niektorí prezreli Trnavu aj z mestskej veže a obohotení novými vedomosťami a zaujímovosťami z histórie tohto krásneho starobylého mesta sme sa vrátili domov.

     • Exkurzia Amazon

     • Dňa 26.06.2018 sme navštívili najväčšie reverzné logistické centrum Slovenska – AMAZON. Rozkladá sa na ploche 60 000 m2 a je zamerané na vybavenie nedoručených alebo vrátených zásielok v rámci Európy.

      Pani Remenárová nás stručne oboznámila s históriou a princípmi fungovania centra. Zaujalo nás, že zamestnanci robia štyri dni v týždni 10 hodín a piatok až nedeľu majú voľno.

      Prešli sme aj prevádzkou, v ktorej vládli systém, čistota a poriadok, boxy na triedenie boli farebne odlíšené a každé pracovisko bolo označené svetelnou signalizáciou, ktorá oznamovala, či je dané pracovné miesto bez problémov alebo nie. Podniku záleží aj na životnom prostredí a preto sa snaží všetky materiály recyklovať.

      Medzi zamestnancami sme stretli aj našich bývalých spolužiakov. Preto je pravdepodobné, že o pár mesiacov budú aj niektorí z nás prechádzať halami podniku už nie ako návštevníci, ale ako zamestnanci firmy.

     • Viedeň

     • Dňa 21. 6. sa 1. A a 1. B trieda zúčastnila koncoročného výletu vo Viedni. Cestovali sme metrom po celej Viedni. Bol to pre nás všetkých veľký zážitok. Obdivovali sme rôzne pamiatky a spoznávali históriu tohto zaujímavého mesta. Každý si prišiel na svoje aj v podobe kolotočov a iných atrakcií v Pratri. Po zábave nasledovalo vzdelávanie a trochu kultúry. Navštívili sme Stefanplatz, videli sme Stephansdom a taktiež aj Hundertwasserhaus. Počasie nám prialo a všetkým sa tento príjemne prežitý deň vo Viedni veľmi páčil.

      Simona Haršányiová 1.A

     • ZAV - talenty 1. ročníkov

     • OA Rožňava organizovala 19. a 20. júna 2018 prvý ročník súťaže ZAV 2018 - talenty 1. ročníkov. Súťaže sa mohol zúčastniť žiak 1. ročníka, ktorý má výkon nad 200 čistých úderov za minútu. Z našej školy sa súťaže zúčastnili šikovné pisárky z 1. B triedy - Mária Bernadett Lanczová a Alexandra Csemezová. Po prvom dni, kedy sa konali rozcvičky  a cvičné tréningy, sa v stredu uskutočnila hlavná súťaž, ktorá pozostávala z troch disciplín: odpis na 10 minút (-100) - naše dievčatá sa umiestnili na 15. a 16. mieste zo zúčastnených 25 súťažiacich, odpis na  10 minút (-50) - Bernadett skončila na 11. mieste a Alexandra na 15. mieste a minútovky, kde sa obe umiestnili v poslednej desiatke. Dievčatá nadobudli nové skúsenosti, nadviazali nové priateľstvá a vrátili sa  s predsavzatím, že budú naďalej usilovne trénovať, aby sa ich výkon zlepšoval a v budúcich súťažiach sa umiestnili na vyšších priečkach.

     • Medzinárodný športový deň v Holíči

     • Dňa 19. júna 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili športového stretnutia s medzinárodnou účasťou v Holíči. Hneď po príchode na Strednú odbornú školu, ktorá bola tento rok organizátorom stretnutia, nás privítala p. riaditeľka. Spoločne sme si prezreli areál školy a potom sme sa rozdelili na jednotllivé športoviská, kde prebiehali súťaže.
      Chlapci súťažili vo futbale, dievčatá vo volejbale a zmiešané družstvo hralo stolný tenis.
      Z piatich zúčastnených škôl sa naši chlapci umiestnili na peknom 2. mieste,dievčatá a družstvo stolného tenisu skončili rovnako na 3. mieste.
      Celková atmoséra bola veľmi príjemná, súťaže prebiehali bez problémov. Všetci zúčastnení mali dobrý pocit z príjemne stráveného dňa. Tešíme sa na stretnutie v ďalšom roku.   

      Mgr. Hronská

     • Podujatie "Naše mesto"

     • Dňa 8. júna 2018 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo dobrovoľníckeho podujatia na úprave a čistení mestskej zelene s názvom: „Naše mesto“.

      Oblečení v krikľavo zelených tričkách a vybavení rukavicami a vrecami či farbou a štetcom, sme sa vybrali natierať lavičky v amfiteátri a zbierať odpadky v Zámockom parku, na workaoutovom ihrisku, skateparku a v okolí cesty smerom ku kempingu.

      Naše úsilie odmenili učitelia ekológie a občianskej náuky tak, že sme z týchto predmetov za našu aktivitu dostali jednotku. No motiváciou neboli len jednotky, potešila nás aj skutočnosť, že sme aspoň malou mierou prispeli k skrášleniu  mesta v ktorom žijeme.

     • Zbierka Modrý gombík

     • Už po 14. rok sa organizuje verejná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur, bude výťažok tohtoročnej zbierky opäť  smerovať na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Každý, kto prispeje čo i len malou čiastkou na túto humanitárnu zbierku, pomôže deťom na Ukrajine vrátiť aspoň kúsok detstva, na ktoré majú nárok. Dobrovoľníkom z našej školy sa podarilo v piatok 18. mája 2018 vyzbierať sumu 214,82 €. Ďakujeme!

       

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 11. mája 2018 sme našich štvrtákov stretali na chodbách  školy v tomto školskom roku poslednýkrát. V športovej hale sa konala rozlúčka so štvrtákmi. Po úvodnej hymne sa im prihovorila riaditeľka školy, ktorá v závere príhovoru prečítala žiakov, ktorí dostali pochvalu od riaditeľky školy a finančnú odmenu z prostriedkov ZRPŠ za aktívnu mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy. Tretiaci im popriali veľa šťastia pri ťahaní maturitných otázok. Všetci im budeme držať palce, aby dobre zvládli skúšku dospelosti a úspešne vykročili do sveta dospelých.

     • Intersteno

     • Medzinárodná internetová súťaž – INERSTENO 2018 aj tento rok zlákala našich žiakov. Medzinárodná súťaž v písaní na počítači prebiehala od 23. apríla 2018 do 9. mája 2018. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 28 žiakov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 710 žiakov z viacerých krajín sveta, napr. Česka, Japonska, Chorvátska, Turecka, Maďarska, Talianska, Rakúska. Naši žiaci obstáli veľmi dobre. Za úspešné zvládnutie desať minútového odpisu dostanú certifikát. Všetkým blahoželáme.

       

     • Napísali o Knižných hodoch

     • Študenti Obchodnej akadémie v Seredi usporiadali dňa 10. mája 2018 na Námestí slobody už po dvanástykrát Knižné hody. Každý z doterajších ročníkov bol venovaný inej téme, tento rok bol témou vývoj slovenského divadla: Tália (múza divadelníctva) nás očarila. Oficiálneho zahájenia a úvodného slova sa ujali Margita Knappová - riaditeľka galantského osvetového strediska, Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKaŠ na MÚ v Seredi a Mariana Kamenská - učiteľka na Obchodnej akadémii v Seredi a koordinátorka projektu.

      Na námestí bolo pre návštevníkov pripravených 11 stánkov. Podľa slov učiteľky Mariany Kamenskej v ôsmich stánkoch študenti ponúkali informácie o divadelných predstaveniach a ich autoroch od počiatkov slovenského ochotníckeho divadelníctva, cez vznik profesionálnych divadiel až po súčasnosť.  Deviaty stánok bol venovaný malým návštevníkom, v ktorom sa mohli odfotiť s rôznymi rozprávkovými a divadelnými postavičkami. V desiatom stánku ponúkali študenti aplikovanej  ekonómie svoje produkty. No a v poslednom - jedenástom stánku múzy vítali návštevníkov.

      Okrem už spomínanej prezentácie slovenského divadla študenti predvádzali aj kľúčové scénky z rôznych divadelných hier na javisku. Každá trieda mala rozprávača, ktorý predstavil zvolené divadelné predstavenie, v ktorom žiaci zahrali scénku a rozprávač napokon obsah dopovedal.

      Každý účastník, ktorý sa aktívne zapojil do Knižných hodov a absolvoval rôzne tvorivé aktivity tematicky súvisiace s jednotlivými divadelnými predstaveniami vo všetkých stánkoch, dostal na účastnícky list pečiatku, po vyplnení ktorého sa mohol zapojiť do losovania o rôzne ceny.  No a ako po iné roky, tak ani tento rok nechýbali na námestí rozložené HAPY-vaky, kde si návštevníci v pohodlí mohli prečítať bulletiny divadelných predstavení. Študenti zároveň  pod heslom „Knihy putujú z poličky na lavičky“ ponúkali každému kto prejavil záujem knihy zadarmo.

      Cieľom Knižných hodov je šírenie umeleckého slova medzi obyvateľmi nášho mesta a zároveň prezentácia ich tvorivých a umeleckých aktivít . Knihy zároveň spájajú všetky vekové kategórie. Podľa množstva návštevníkov a nadšeniu študentov bol tento cieľ 10. mája do bodky splnený.

      zdroj: http://novinky.sered.sk/clanky/2018-05-10-knizne-hody-tento-rok-v-znameni-slovenskeho-divadla

      Chcete viac informácií o Knižných hodoch? Pozrite si FB stránku: https://www.facebook.com/kniznehodysered/

     • Darovanie krvi

     • V stredu 9. mája 2018 sa 14 žiakov našej školy - dobrovoľníkov, ktorí spĺňali podmienky na darovanie krvi, odhodlali na veľmi pekný humánny čin - darovanie krvi. Na transfúznej stanici Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante najprv všetkým odobrali krv na vzorku, aby zistili, či všetci sú vhodnými darcami. Po kontrole vzoriek sa síce zistilo, že  krv darovať môžu iba destiai zo zúčastnených, no aj tak patrí všetkým poďakovanie za ich ochotu darovať to najcennejšie čo človek má a čo v súčasnej dobe nie je ničím nahraditeľné - ľudskú krv.

     • Exkurzia Volkswagen Bratislava

     • Vo štvrtok 3. mája 2018 a v piatok 4. mája 2018 sa žiaci III. a II. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie vo výbornom závode Volkswagen Slovakia v Bratislave. Po vstupnej kontrole na vrátnici si nás prevzali sprievodcovia, ktorí nám najprv podrobne porozprávali históriu vzniku závodu, upresnili pár dôležitých čísel týkajúcich sa počtu zamestnancov, vyrobených automobiolov ročne a za doterajšiu dobu pôsobenia firmy na Slovensku. Potom sme navštívili dve výrobne haly - konkrétne karosáreň, kde sa zvárajú karosérie a halu, kde sa skladajú motory, prevodovky a podvozky na jednotlivé druhy automobilov. Zaujala nás precíznosť a vysoká koordinovanosť výroby, ukázali nám výrobné postupy na jednotlivých výrobných linkách, prácu robotov, zváranie, montáž, kompletizáciu jednotlivých dielov. Zaujal nás aj systém zásobovania výrobnými dielmi a iné zaujímavé veci priamo vo výrobe. 

     • Bezhraničné partnerstvo na OA v Seredi

     • V dňoch od 22. 4. 2018 do 30. 4. 2018 sme na Obchodnej akadémii v Seredi privítali našu partnerskú školu Gymnázium SOGAL z Kadirli v Turecku. Keďže išlo o výmenný študentský pobyt, tešili sme sa na našich priateľov a verili sme, že im môžeme opätovať ich priateľskosť a pohostinnosť, ktorú sme zažili počas nášho pobytu u nich v Turecku a prehĺbiť tak priateľstvá našich škôl a žiakov.

      Dňa 22. 4. 2018sme netrpezlivo očakávali prílet našich priateľov na letisku Schwechat vo Viedni. Na pláne bola prehliadka Viedne, na ktorú sme mali celé poobedie a tiež ďalší deň. Nemohli sme, samozrejme, vynechať žiadne dôležité pamätihodnosti tejto prekrásnej metropoly, aj keď času neobolo veľa. Navštívili sme Naturhistorisches Museum, Stephansdom či Schönbrunn, nezabudli sme ani na známe stavby Viedne ako je Parlament, Rathaus či univerzita.

      V pondelok 23. 4. 2018 sme sa všetci stretli na bowlingu v Dolnej Strede. Bol to výborný spôsob, ako si oddýchnuť po náročných dňoch, zabaviť sa a zoznámiť sa postupne s rodinami, ktoré sa postarali o študentov počas celého týždňa. Nie len o zábavu, ale aj o stravu bolo skvelo postarané. Pani Vančová sa postarala o naše žalúdky a priniesla nám čerstvo napečené syrové rožky. Nechýbala ani torta, ktorá bola prekvapením, pretože práve v tento deň oslavuje celé Turecko Medzinárodný deň detí.

      Ďalší deň sme venovali našej škole, mestu a kultúre našej krajiny. Začali sme spoločnými raňajkami v našej školskej jedálni. Nasledovalo kultúrne dopoludnie, kde si mohli žiaci vyskúšať rôzne remeslá a techniky pri zdobení veľkonočných vajíčok, pečenie oblátok, zdobenie medovníčkov či paličkovanie.

      Spoločný obed zavŕšil pobyt na našej škole a my sme sa vydali za poznávaním nášho mesta. Samozrejme sme neobišli náš kostol, Múzeum v Seredi i bastión v zámockom parku. Veľmi pekne sa chceme poďakovať pani Dikovej, ktorá sa naozaj s plným nasadením a v nemeckom jazyku snažila predstaviť históriu nášho mesta. Večer sme zavŕšili večerou pri Malom Dunaji v Jelke.

      Návšteva Bratislavy bola na pláne v ďalší deň. V ÚĽUV-e sme strávili pekné dopoludnie a v rôznych tvorivých dielňach si mohli žiaci vyskúšať maľbu na sklo, drotárstvo, či tkanie náramkov priateľstva. Neobišli sme ani Bratislavský hrad, Staré mesto a nábrežie Dunaja.

      Tri dni strávené v slovenských veľhorách, Vysokých Tatrách, boli dokonalým zážitkom pre našich hostí. Navštívili sme Hrebienok, Studenovodské vodopády a tiež Rainerovu chatu, kde sme mali šťastie a stretli sme pána Petrusa i jeho priateľskú líšku. Pán Petrus bol veľmi milým hostiteľom, porozprával nám históriu Rainerovej chaty a spoločná fotografia na pamiatku nesmela chýbať. Zápis v kronike bol jasný, tureckí turisti po prvýkrát na Rainerovej chate.

      Zostali nám už iba dva dni a po návrate z Vysokých Tatier sme sa ocitli v našom vynovenom kine a pozreli sme si 3D verziu filmu Avengers 3. Zatiaľ, čo žiaci pozerali film, my, učitelia, sme sa stretli pri večeri v Pizzerii AB a spoločnosť nám robil aj pán primátor Ing. Martin Tomčányi s viceprimátorom Bc. Ľubomírom Veselickým. Boli príjemní spoločníci a našli si veľa spoločných tém s našimi hosťami.

      Posledný deň, nedeľa, 29. 4. 2018 – Rodinný deň – hosťovské rodiny si pripravili program pre svojich ubytovaných žiakov a večer patril rozlúčkovej párty na OA v Seredi.

      Plný zážitkov a príjemných spomienok sme sa rozlúčili s našimi priateľmi v pondelok ráno a odprevadili sme ich na letisko Schwechat vo Viedni. Touto cestou sa chcem poďakovať za nezištnú pomoc rodičov, mojich priateľov, kolegov,  pána primátora i školy za poskytnutie bezplatného odvozu našich hostí na letisko.

      Verím, že naše partnerstvo pretrvá aj naďalej a my sa opäť raz stretneme.         

      Mgr. Milina Kollárová

     • Celoštátne kolo Mladý účtovník

     • Po postupe z regionálneho kola v Bratislave, kde sa naša žiačka Veronika Šmátralová umiestnila na 2. mieste, sa jej darilo aj na celoštátnom kole v Žiline. Vo štvrtok 26. apríla 2018 si  na celoštátnom kole súťaže Mladý účtovník zmeralo sily 16 najlepších žiakov - účtovníkov z celého Slovenska. Veronika aj tu obsadila krásne 2. miesto a vyhrala notebook. Získala 215,5 boda, od prvého miesta ju delilo iba 5 bodov. Prvé miesto obsadila Daniela Urbaníková zo Spojenej školy Kysucké Nové Mesto a tretie miesto obsadil Ivan Hlbocký z OA v Trenčíne. Celkovo sa do súťaže zapojilo 126 žiakov zo 66 stredných škôl na Slovensku. Veronike gratulujeme k umiestneniu a ďakujeme za úspešnú reprezetnáciu školy.

     • Súťaž Mladý Európan

     • 23. apríla 2018 sa trojčlenné družstvo žiakov III. ročníka našej školy v zložení René Tomeček, Lujza Vrždiaková a Lukáš Sabo, zúčastnili regionálneho kola súťaže "Mladý Európan" pre región Bratislava, ktorá sa konala v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave.

      Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili tento rok už trinásty ročník celoslovenskej súťaže.

      Súťaž je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

      Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR. Prvé kolo regionálnych súťaží pozostávalo z vedomostného testu o Európskej únii. V druhom kole preukázali súťažiaci svoje zručnosti v jazykovej tajničke. Do tretieho kola postúpili tri najlepšie súťažiace družstvá. V ňom ich čakali zaujímavé vedomostné otázky doplnené obrázkami z oblasti osobností, dominanty a symboly EÚ .

     • Prednáška spojená s besedou - Amazon

     • Dňa 19. 04. 2018  sme sa na besede s predstaviteľmi medzinárodnej personálnej agentúry Manpower dozvedeli, ako sa najlepšie pripraviť na prijímací pohovor.

      Aby sme uspeli, je vhodné sa naň poriadne pripraviť, včas si zistiť celé a správne meno spoločnosti, všeobecné informácie o predmete jej podnikania a produktoch.

      Oplatí sa zobrať si so sebou svoj životopis a je učíte na mieste mať po ruke kópie certifikátov, vysvedčení a odporúčaní.

      Pozornosť musíme venovať  oblečeniu a vonkajšej úprave, ktoré by mali byť prispôsobené pozícii, o ktorú sa uchádzame.  Precvičili sme si, ako správne podať ruku a dôležitosť očného kontaktu a iných foriem neverbálnej komunikácie. A keďže prvý dojem môžeme urobiť len raz, dôležité je dbať na dochvíľnosť, mať vypnutý mobil a byť pozitívne naladený. Tak štvrtákom  nezostáva už nič iné, len si tieto teoretické vedomosti o chvíľu vyskúšať v reálnej praxi.