• Deň narcisov

     • Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa naša škola zapojila do celonárodnej zbierky - Deň narcisov, ktorej výťažok je určený na aktivity zamerané na prevenciu a boj s rakovinou. Zbierky sa zúčastnili dievčatá z 1. A triedy, podarilo sa im vyzbierať 631,49 €. Veríme, že aj tieto peniaze možno pomôžu niekomu zachrániť život.

     • Veľtrh podnikateľských talentov - APE

     • Aj tento rok sa študentská spoločnosť Aplikovanej ekonómie - Stella, a. s., ktorú založili žiaci III. B triedy v rámci voliteľného predmetu Aplikovaná ekonómia, zúčastnila Veľtrhu študentských cvičných firiem v Bratislave. V utorok 10. apríla 2019 sa v priestoroch Avionu zišli študentské firmy z celého Slovenska, ktoré ponúkali svoje výrobky a  predstavovali svoje aktivity a činnosť. Prezentovali sa svojimi stánkami, katalógmi, ukážkami výrobkov. Naši žiaci tak získali nové skúsenosti, zručnosti a nápady v oblasti podnikateľskej činnosti.

     • Okresné kolo SŠ vo futbale

     • Dňa 10. apríla 2019 sa družstvo chlapcov z OA v Seredi zúčastnilo na Okresnom kole SŠ vo futbale chlapcov v Galante. Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. Družstvo OA bolo vylosované do B skupiny, kde sa stretlo so SOŠOaS Galanta, nad ktorou zvíťazilo 1:0 a postúpilo do finále, v ktorom sa stretlo s víťazom zo skupiny A - SOŠ Mostová. Po víťazstve nad SOŠ Mostová postúpili naši chlapci do Krajského kola v Trnave, ktoré sa uskutoční v rámci 13. ročníka Župnej olympiády TTSK. Podujatie bude v Trnave v dňoch 25. a 26. apríla 2019. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov na Župnej olympiáde!             Mgr. Pavelka

     • 11. kontraktačný Veľtrh CVF Žiar nad Hronom

     • Dňa 3. apríla 2019 sa uskutočnil 11. kontraktačný deň cvičných firiem v DK v Žiari nad Hronom, ktorého organizátorom bola Súkromná obchodná akadémia. Veľtrhu sa zúčastnilo 24 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a jedna cvičná firma bola zastúpená niekoľkými štátmi (Slovensko, Chorvátsko, Španielsko a Taliansko) v rámci projektu ERASMUS+, ktorej koordinátorom je Spojená škola v Detve.

      Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg firmy.

      Medzi vystavujúcimi  firmami boli i naše cvičné firmy Greencraft.cult,  ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí a IVORY CAFE – mobilná kaviareň. Zástupcovia firiem úspešne prezentovali činnosť svojich firiem, preverovali si svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Naše firmy úspešne reprezentovali svoju školu a získali: Firma Greencraft.cult získala za svoj slogan „Vytvor si svoju budúcnosť“ 1. miesto a firma IVORY CAFE získala za svoj slogan „S nami chutí káva lepšie“ 3. miesto. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme.

       

     • Okresné kolo basketbal

     • Okresná rada SAŠS usporiadala dňa 2. apríla 2019 Okresné kolo v basketbale žiakov SŠ, ktoré sa konalo v Seredi, v ŠH Obchodnej akadémie a v ŠH Sokolovňa. Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá: OA Sereď, Gymnázium V. Mihálika v Seredi a dve gymnáziá z Galanty. Družstvo chlapcov OA Sereď sa vo finále stretlo s Gymnáziom V. Mihálika Sereď, ktorému podľahlo 18:35 a skončilo na 2. mieste.

      Našu školu reprezentovali: T. Bombera, L. Burianek, D. Javor, M. Paštéka, L. Šípoš, A. Švehla a D. Vančo.

      Blahoželáme k umiestneniu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.                     

      Mgr. D. Pavelka

     • Odborná exkurzia - Amazon Sereď

     • Ako funguje internetový obchod, ktorý využíva viac ako 185 krajín sveta sa v stredu 27. marca 2019 dozvedeli žiaci III. ročníka, ktorí sa zúčastnili na odbornej exkurzii vo firme Amazon v Seredi. V úvode im generálny riaditeľ vysvetlil princíp fungovania internetového obchodu Amazon, popísal ako vznikla firma, aká je náplň práce pobočky v Seredi. Po úvodnej prezentácii sa žiaci presunuli do haly, kde im pracovníci Amazonu ukázali, ako sa vybavujú vrátené zásielky, čo sa s nimi robí, ako sa ďalej odosielajú, popr. také, ktoré sú poškodené alebo nefunkčné, dávajú na likvidáciu. Dozvedeli sa veľa zuajímavého aj o personálnej politike, starostlivosti o zamestnancov, bezpečnosti práce na pracovisku a iných oblastiach fungovania firmy.

     • Regionálne kolo Mladý účtovník

     • Aj tento rok si zmerali svoje sily najlepší účtovníci zo Západoslovenského regiónu. V stredu 20. marca 2019 sa v Bratislave stretlo 39 žiakov stredných odborných škôl na regionálnom kole súťaže Mladý účtovník, ktorú každoročne vyhlasuje firma KROS Žilina. Našu školu reprezentovali: Veronika Šmátralová zo IV. B triedy, ktorá obsadila krásne 2. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Žiliny, ktoré sa bude konať v utorok 15. apríla 2019. Ďalším zástupcom bol Tomáš Gombík z III. A triedy, ktorý obsadil 11. miesto. Blahoželáme k umiestneniu a Veronike zároveň držíme palce na celoslovenskom kole!

     • Okresné kolo florbal

     • Okresné kolá vo florbale chlapcov a dievčat prebehli v marci v ŠH Obchodnej akadémie v Seredi. V stredu 20. 3. 2019 sa odohralo okresné kolo vo florbale dievčat. Družstvo našich žiačok sa umiestnilo na 1. mieste a postúpilo do krajského kola, ktoré sa uskutoční v rámci XIII. Župnej olympiády Trnavského samosprávneho  kraja v apríli v Trnave. V piatok 23. marca 2019 si zmerali svoje sily vo florbale chlapci. Družstvo chlapcov OA Sereď sa umiestnilo na 3. mieste. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Antigona v SND

     • Zážitkovým učením priamo v Slovenskom národnom divadle sme 21. marca 2019 strávili chvíle s hrdinami povinného čítania antickej tragédia - Antigona.  

      Sofokles, slávny grécky dramatik, napísal tragédiu Antigona pred takmer 2500 rokmi ako zrelý päťdesiatnik. Je obdivuhodné, ako v nej dokázal plasticky stvárniť hlboké portréty nielen dvoch mladých žien – sestier Antigony a Ismény, ale aj vzťahy v spoločenskej hierarchii starovekého gréckeho mesta Téby a občianske postoje jeho obyvateľov. Arogantné príkazy a zákazy pyšného a tvrdohlavého vládcu Téb v mnohom pripomínajú hlavy nejedného totalitného spoločenského zriadenia držiacich urputne moc v svojich rukách. Príbeh o ilegálnom pochovaní či nepochovaní brata označeného ako nepriateľa štátu, zásadný spor Antigony s vládcom Kreónom, vzrušuje dodnes, pričom každá doba si sama vynucuje nové a nové významy.

     • Okresné kolo Čaro slova 2019

     • V Galantskom osvetovom stredisku sa 21. marca 2019 „čarovalo so slovom“. Na okresnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj študentky 1. A triedy z OA Sereď. V silnej konkurencii bojovali statočne nielen so svojimi rovesníkmi, ale aj s vlastnou trémou. V umeleckom prednese prózy sa na  2. mieste umiestnila Pavlína Zajková a na 3. mieste Sára Skubeňová. V umeleckom prednese poézia získala 2. miesto Jana Mondek.  Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

     • Exkurzia - Okresný súd Trnava

     • V utorok 19. marca 2019 sa žiaci III. B triedy v rámci vyučovania predmetu Právna náuka zúčastnili pojednávania na Okresnom súde v Trnave. Predmetom pojednávania bolo ublíženie na zdraví. Žiaci si tak v reálnej praxi pozreli, ako prebieha výsluch svedkov, aké argumenty a záverečnú reč vznášajú  prokurátor a obhajoba pri zastupovaní svojich klientov. Na reálnom príklade si tak mohli overiť svoje troretické vedomosti z trestného práva. V apríli sa zúčastnia na pojednávaní aj žiaci III. A triedy.

     • Čaro slova - školské kolo

     • Dopoludnie 20. marca 2019 sa nieslo v znamení „čarovných  slov“.

      Študentky prvého  ročníka, milovníčky krásnej literatúry, predstavili zaujímavé  úryvky slovenskej  poézie i prózy.

      Navzájom si porovnávali pocity a dojmy z vypočutých prednesov, posudzovali  cit pre vystihnutie myšlienky textu, hodnotili kultivovaný prejav a kreatívny prístup k prednesu.

      Víťazkami školského kola sa stali v umeleckom prednese prózy Sára Skubeňová a Pavlína Zajková, v poézii Jana Mondek. Všetky tri súťažiace sú z 1. A triedy. Bez udeleného poradia postupujú na okresnú súťaž, budeme im držať palce!

       

     • Marec mesiac knihy - diskusia o prečítaných knihách

     • Príjemné posedenie s teplým čajíkom v ruke a diskusia o prečítaných knižných tiutuloch spríjemnili hodinu etickej výchovy. Čítanie s porozumením, rozhovory o syntetizujúcom čitateľovi a kritickom divákovi študentov zaujali a niektorí o svojich čitateľských zážitkoch poinformovali aj svojich spolužiakov.

     • Marec - mesiac knihy

     • Hodiny  slovenského jazyka a literatúry  sa jeden marový týždeň  niesli v znamení prípravy 13. ročníka Knižných hodov. Tento rok si pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie, no pre väčšinu mladých ľudí sú udalosti moderných dejín nášho národa úplnou neznámou. Narodili sa až niekoľko rokov po dňoch, keď sa na námestiach štrngalo zväzkami kľúčov a na tribúnach znela pieseň  Ivana Hoffmana – Pravda zvíťazí.

      Prostredníctvom dokumentárnych filmov s výpoveďami priamych účastníkov nežnej revolúcie si mohli žiaci vytvoriť obraz prelomových dní v živote ich rodičov a starých rodičov. 

      Ako sa popasujú s informáciami a spracujú ich zaujímavými interaktívnymi prostriedkami pre návštevníkov Knižných hodov 2019, ktoré budú niesť názov: "SLOBODA NIE JE SAMOZREJMOSŤ", uvidíme 15. mája na Námestí slobody v Seredi.

       

     • Exkurzia Mochovce a Topoľčianky

     • V utorok 12. marca 2019 sa žiaci I. ročníka zúčastnili exkurzie v Atómovej elektrárni Mochovce, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní atómovej elektrárne, systéme a princípe výroby el. energie a tiež o činnosti spoločnosti JAVYS. Táto aspoločnosť je súčasťou AE Mochovce a jej hlavnou činnosťou je vyraďovanie a uskladňovanie nízko jadrového odpadu.

      Z Mochoviec zamierili na romantický zámoček do Topoľčianok, kde si pozreli exteriér zariadený dobovým nábytkom a uchvátení bolo hlavne bohatou knižnicou, ktorá obsahuje viac ako 14 000 knižných titulov v rôznych jazykoch. Domov sa vrátili obohatení nielen novými vedomosťami a peknými zážitkami, ale aj s utuženými kamarátskymi vzťahmi v rámci triedneho kolektívu.   

      Mgr. Ivana Pazúrová

     • LVVK - Terchová 2019

     • Po dvoch rokoch sme znovu absolvovali v dňoch 18. – 22. 2. 2019 lyžiarsky výcvikový kurz v Terchovej. Zúčastnili sa na ňom študenti prvého a druhého ročníka, spolu 30 študentov a 3 inštruktori. Ubytovaní sme boli v dvoch pekných penziónoch v Terchovej – Goral a Festa. V Gorali sme mali zabezpečené aj stravovanie – raňajky a večere, Keďže sme boli celý deň na svahu, obedovali sme v lyžiarskom stredisku v reštaurácii Košiar. 

      V pondelok sme sa po príchode na penzióny ubytovali, vybalili a naobedovali. Po obede sme sa obliekli, zobrali sme si lyžiarsku výstroj – lyže, lyžiarky a vyrazili sme na svah. Na odvoz na svah do Vrátnej doliny sme mali zabezpečený autobus. Každé ráno nás odviezol do Vrátnej doliny a poobede prišiel zasa pre nás a odviezol nás späť do Terchovej. Lyžovali sme na svahu Paseky.

      Po príchode sme svah sme sa rozdelili do 3 družstiev podľa toho, ako jednotliví študenti vedeli lyžovať. Úplní začiatočníci sa učili základy lyžovania na cvičnom svahu, pokročilí sa zdokonaľovali na strednom svahu, kde premával vlek - poma a tí zdatní lyžiari zvládali veľký svah, kde sa na vrchol vyviezli sedačkovou lanovkou. A takto sme fungovali celý týždeň. Postupne ako sa niektorí zdokonalili v lyžovaní, išli si párkrát vyskúšať aj veľký svah, ktorý bol náročnejší čo sa týka dĺžky aj prevýšenia. Najzdatnejší lyžiari si boli jedno doobedie zalyžovať aj na ďalšom svahu – Poludňovom grúni, ktorý bol dlhší a ešte trošku náročnejší.

      V stredu, tretí deň lyžovačky, sme lyžovali len doobeda a poobede sme navštívili wellnes centrum Terchovec, kde sme sa trošku zabavili – niektorí boli v bazéne a v saune, niektorí hrali biliard alebo bowling, iní zasa hrali karty alebo len tak oddychovali a klebetili.

      Počasie nám celý týždeň prialo, slniečko svietilo a teploty sa pohybovali niečo nad nulou. Bolo celkom príjemne, takže sme sa aj trošku opálili.

      Piatok prišiel akosi prirýchlo. Ani sme sa nenazdali a ideme domov. Príjemne unavení po týždňovom pobyte na čerstvom vzduchu a pri aktívnom pohybe, sme sa pobalili, naložili batožinu do autobusu a vyrazili sme na cestu domov.

      Lyžiarsky výcvik splnil svoj cieľ. Z úplných začiatočníkov sa stali pokročilí lyžiari, ktorí už budú len zdokonaľovať svoje lyžiarske umenie. Myslím, že všetci sme si užili lyžiarsky výcvik, oddýchli si od školy a viac spoznali svojich spolužiakov. Aj keď nám na lyžovačke bolo super a odnášame si príjemné spomienky, tešili sme sa domov. Veď všade dobre, doma najlepšie.

                                                                      Ing. Sylvia Sečenová

     • Krajské kolo SIP

     • Vo štvrtok 14. februára 2019 sa konalo krajské kolo 53. ročníka súťaže SIP - Spracovanie informácií na  počítači. Tentokrát to bolo na OA v Senici. Zúčastnili sa na ňom 3 naši študenti – Adriana Šáliová, Šimon Krajča a Magdaléna Stúpalová. Ich výkony zodpovedali požiadavkám účasti, ale významnejšie umiestnenie sa im nepodarilo dosiahnuť. Šimon a Magdaléna súťažili po prvýkrát, takže majú možnosť v budúcnosti zabojovať o lepšie umiestnenie.

     • Cesta do Štrasburgu....

     • Cesta do Štrasburgu – odmena za krásnu esej o svojej škole

           Motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Žiakov je ešte stále v školských laviciach  pomenej a tých, ktorí si šikovní, talentovaní, ale hlavne ochotní vynaložiť zmysluplne energiu aj mimo vyučovania na sebavzdelávanie a reprezentáciu školy, je len zopár. Keď my, učitelia, objavíme nádejného spisovateľa, ekonóma, recitátora či účtovníka sme šťastní, že môžeme stáť pri štartovacej čiare jeho budúcej kariéry. V mnohom nám pomáhajú kvalitatívne rôznorodé súťaže vyhlasované rôznorodými združeniami, inštitúciami, nadáciami, ktorých je neúrekom a žiaľ,  v pomere k nim je počet ochotných žiakov v nevýhode.

           O to viac si ceníme činnosť Spoločnosti Michala Bosáka a hlavne prácu Ing. Rudolfa Bosáka. Zanietenie, trpezlivosť a neutíchajúca odhodlanosť pána Bosáka dostať do povedomia Slovákov „veľkého amerického Slováka“ Michala Bosáka, je obdivuhodné. Vážime si tiež  jeho záujem o mladých ľudí.  Správne motivovať  žiakov základných a stredných škôl v súčasnej dobe nie je jednoduché. Ukázať vzory nasledovaniahodné je veľmi dôležité. A to všetko spĺňajú súťaže vyhlásené Spoločnosťou Michala Bosáka. Samozrejme, motivujúce sú nielen súťaže, ale aj ocenenia súťažiacich.

           Náš študent Lukáš Sabo je jedným z mála študentov ochotných pracovať na sebe, pre seba a pre svoju školu. O súťaži v písaní esejí „Bosákova  škola 2019“ sme sa dozvedeli niečo pred Vianocami. Naša e-mailová komunikácia neutíchala ani počas prípravy štedrovečerného menu. Nový rok sme strávili „ zušľachťovaním“ myšlienok a zháňaním školskej pečiatky na oficiálnu prihlášku, aby esej mohla aj poštovou službou putovať do Prešova.
           Všetko sme včas stihli.

          Na slávnostnom vyhlásení víťazov súťaže v Národnej banke Slovenska 25. januára 2019 sme sa dozvedeli o bohatej činnosti Spoločnosti Michala Bosáka a  z úst predsedníčky hodnotiacej komisie milú správu, že náš Lukáš získal 3. miesto v kategórii študentov SŠ v celoslovenskej súťaži v písaní esejí o svojej škole. Naša radosť bola neskôr ešte väčšia,  keď dostal ponuku ísť tiež spolu s ďalšími tromi víťazmi od 11. 02. 2019 - 15. 02. 2019 na exkurziu do Štrasburgu. Návšteva Europarlamentu, privítanie  mladých ľudí europoslancom Branislavom Škripekom a bohatý program zorganizovaný Ing. Rudolfom Bosákom  zanechali v mysliach študentov cenné nezabudnuteľné zážitky.

          Ako povedal Lukáš: „Strasburg je nádherné historické mesto a stretnutie s pánom Škripekom, ktorý nám umožnil nielen navštíviť priestory najvyššej inštitúcie Európskej únie, ale aj zúčastniť sa rokovania a vidieť  hlasovanie europoslancov, bol pre mňa veľký zážitok. Som vďačný za túto skúsenosť.“

          Náš študent Lukáško je maturant. Onedlho zmaturuje a istotne ho čaká úspešná cesta životom. Možno sa stihne prihlásiť do tohtoročnej súťaže pre stredoškolákov „Bosákova cena“, veď podnikateľský plán už má splnený a minulý týždeň mu vyšla motivačná kniha nielen pre rovesníkov: „Tvoj život v tvojich rukách“.

      Držíme mu palce!

      PaedDr. Mariana Kamenská  -   vedúca učiteľka Lukáša Saba

     • 10. kontraktačný veľtrh CVF v šali

     • Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnil 10. kontraktačný veľtrh cvičných firiem v DK v Šali, ktorého organizátorom bola Spojená škola Šaľa. Veľtrhu sa zúčastnilo 22 cvičných firiem zo stredných škôl zo Slovenska a Čiech.

      Cvičné firmy prezentovali náplň svojej činnosti a súťažili o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy,  najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a  najlepší katalóg firmy a vizitka firmy.

      Medzi vystavujúcimi  firmami boli i naše cvičné firmy Greencraft.cult,  ktorá sa zaoberá recykláciou použitých vecí a IVORY CAFE – mobilná kaviareň. Zástupcovia firiem úspešne prezentovali činnosť svojich firiem, preverovali si svoje podnikateľské schopnosti v širokej konkurencii, získavali nových obchodných partnerov. Na veľtrhu získali i nové skúsenosti a nápady využiteľné vo svojej činnosti v budúcnosti.

      Naše firmy úspešne reprezentovali svoju školu a získali: Firma Greencraft.cult získala 1. miesto v kategórii „Najlepší katalóg“ a  bola ocenená cenou Dusla Šaľa. Firma IVORY CAFE získala cenu Mesta Šaľa. K dosiahnutým úspechom im blahoželáme.

       

     • Kam na vysokú?

     • Rowshow s prezentáciou vysokých škôl a zamestnávateľov navštívili v utorok 29. januára 2019 žiaci III. ročníka. Pozreli sme si pútavé prezentácie, vypočuli si informácie o študijných odboroch vysokých škôl, ich zameraní a možnosti uplatnenia absolventov, možnosti zahraničného štúdia, praxe a iné zaujímavé veci o štúdiu. Tí, čo nechcú pokračovať po skončení strednej školy v štúdiu, sa mohli zase poinformovať o pracovných ponukách na rôzne pracovné pozície u zamestnávateľov prevažne z Trnavského kraja.