• Workshop "Etika v podnikaní"

     • 24. októbra 2019 sme vďaka workshopu, ktorý na škole realizovalo  Národné podnikateľské centrum, mali možnosť spoznať úžasnú ženu a podnikateľku - pani Lindu Hnátovú. Prišla nám porozprávať, ako podnikanie funguje v reálnom živote a na konkrétnych príkladoch nám opísala situácie, s ktorými sa v budúcnosti môžeme stretnúť.

      Za dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudla počas svojej podnikateľskej kariéry, prežila na vlastnej koži, aká je to ozajstná drina. Prepracovala sa od umývania toaliet na lodi až k samotnému obchodovaniu s loďami. Priblížila nám ako prebieha biznis stretnutie, ako by sme sa mali správať a ako správne v praxi využívať protokol. Od obyčajného podania ruky až po konvenčnú zdvorilosť.

      Ľudia si bohužiaľ neuvedomujú vzácnosť času. Čas = peniaze, a ľudia rozmýšľajú cez peniaze. Preto by sme si mali uvedomiť ako ten vzácny čas strávime.

      Čo sme si z tejto prednášky zobrali?

      Treba vždy bojovať za to, čo chceme dosiahnuť, ale na druhej strane treba dať pozor na to, aby sme sa nezničili psychicky či fyzicky. Vzdelanie, prax, lojálnosť a pravdovravnosť sú dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú našu osobnosť i budúcnosť.

                                                                                                                                                                  

     • Veľtrh cvičných firiem v Nitre

     • V dňoch 05.11. - 06.11.2019 sa zúčastnili Medzinárodného veľtrhu CVF v Nitre naše cvičné firmy CosyLiving, s. r. o. a Greencraft.cult, s. r. o. Sereď, ktoré pracujú na Obchodnej akadémii v Seredi. Účelom veľtrhu bolo nadviazanie nových kontaktov medzi cvičnými firmam a získanie nových informácií pre podnikanie v rámci predmetu cvičná firma. Cvičné firmy sa prezentovali v stánkoch, kde ponúkali služby a produkty svojej firmy, viedli obchodné rozhovory, uzatvárali zmluvy s potencionálnymi zákazníkmi. Pri týchto rozhovoroch využívali katalóg, akciové letáky, samotný imidž firmy ako aj všetky dostupné maketingové nástroje súčasnej doby a zároveň si precvičili i komunikáciu v anglickom jazyku, keďže veľtrh bol medzinárodný.

      Cieľom veľtrhu cvičných firiem bolo predstaviť, čo sa študenti naučili v rámci podnikateľského vzdelávania. Prezentovali kľúčové kompetencie ako je  prezentácia, kreativita, flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Na veľtrhu bola tvorivá atmosféra, ktorá si podmanila zúčastnených študentov a je impulzov do ďalšej práce v CVF.

     • Film „Kto je ďalší?“ by mali vidieť okrem študentov aj ich rodičia

     • Pred jesennými prázdninami nás oslovil, zasiahol , rozcítil a prinútil zamyslieť sa nad súčasným svetom mladých ľudí film, ktorý oslovil nielen študentov celého Slovenska.

      Film režiséra Mira Drobného je inšpirovaný skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Osudy hlavných hrdinov zmenil internet a priviedol ich na hranicu života a smrti. Stať sa to môže každému! Kto je ďalší?

      Raperka Aless čelila mnohokrát zlomyselným útokom na sociálnych sieťach. Tie ju priviedli až k pokusu o samovraždu. Od tejto tragédie sa začala venovať hudbe, píše texty a spieva. Na jednom zo svojich koncertov sa stretne zoči-voči s útočníkmi a rozhodne sa, že im všetko povie priamo do očí. Príbeh zachytáva Alessin posledný boj so šikanou a vlastným ja.

      Oleg a Vadim sú najznámejší rooftopperi na svete. Ich slávu zatieňuje iba krásna Angela. V honbe za jedinečnými zábermi, so všadeprítomnými kamerami a bez akéhokoľvek istenia protizákonne zdolávajú najvyššie budovy sveta. Ich posledný výstup v areáli atómovej elektrárne je nielen súbojom o rekordný počet lajkov, srdce Angely ale aj o samotné prežitie.

      Dievča dotlačené do bezvýchodiskovej životnej situácie už nevie ako ďalej. Rozhodne sa prehovoriť a svoj vlastný príbeh sexuálneho vydierania vysvetliť bez toho, aby vyslovila, čo len jedno slovo. Bude to napokon stačiť na záchranu jej života?

      zdroj fotografií: Facebook, kultura.pravda.sk, Cinemax

     • Halloween

     • Pár dní pred jesennými prázdninami sa na chodbách našej školy znovu objavili pútavé plagáty pripomínajúce, že sa bude konať HALLOWEEN. Členovia študentského parlamentu vyhlásili dve tradičné súťažné disciplíny: Najkrajšia tekvica a Najrýchlejší lúskač
      Súťaže o najkrajšiu tekvicu sa zúčastnili všetky triedy. Všetky tekvice boli nápadito upravené, niektoré maľované, iné vyrezávané a tiež dotvorené rôznymi módnymi doplnkami. Hlasovania sa zúčastnili nielen všetci žiaci, ktorí však nesmeli odovzdať svoj hlas svojej triednej tekvici, ale aj učitelia a nepedagogickí zamestnanci.
      V lúskaní jadierok bola najrýchlejšia Bibiana Poláková z III.A a autorkou najkrajšej tekvice je Nikola Jančovičová z III.A

      Tekvica:
      1. miesto III.A
      2. miesto I.A
      3. miesto III.B a IV.A

      Lúskanie:
      1. miesto Bibiana Poláková z III.A
      2. miesto Sára Skuneňová z II.A
      3. miesto Mária Bělčíková z III. A

      Blahoželáme!

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • 8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy:  Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

      Prváci a druháci vyhotovovali záložky s veľkou radosťou, niektorým sa podarili vyhotoviť aj dve. Na hodinách spoločenskej komunikácie a občianskej náuky alebo individuálne doma vytvorili žiaci krásne záložky plné príbehov, fantázie a priateľských odkazov. Vznikli zaujímavé umelecké dielka s citátmi a odkazmi na demokraciu, kresbami a demokratickými osobnosťami. Žiaci sa väčšinou inšpirovali výročím Nežnej revolúcie, ktoré si v novembri pripomíname.
      Našou partnerskou školou sa stala Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši. S partnerskou školu sme si vymenili emaily a poslali záložky. Žiaci z Liptovského Mikuláša nám poslali zaujímavé záložky, propagačný materiál o škole a meste. Záložky si žiaci rozdali a veľmi sa z nich tešili.

     • Literárna exkurzia po Záhorí

     • Ako každý rok na jeseň sme so žiakmi druhého ročníka Obchodnej akadémie v Seredi zamierili do Borského Mikuláša na Záhorí k malebnému rodnému domčeku Jána Hollého. Pod lipou, ktorú zasadil Eugen Suchoň, pri pomníku J. Hollého sme zapálili kahančeky a položili spomienkovú kyticu kvetov.

      Odtiaľ naše stopy viedli do Hlbokého, ktoré je  spojené s menom štúrovca Jozefa Miloslava Hurbana a na miestnom cintoríne pri mohyle sme sa poklonili jeho pamiatke  

      S menom osvietenského spisovateľa Juraja Fándlyho je spojené i naše mesto Sereď. Veď tri roky pôsobil u nás ako kaplán Pod zrekonštruovanou strechou Fándlyho fary v Naháči sme si pripomenuli štyri„pilulky“ na zachovanie pevného zdravia, ktoré odporúča  tento osvietenec. Sú to „mysle veselosť, srdca dobrota, miernosť v jedle a trúnku, lahodné tela pohybuvání“.

      Poslednou zastávkou je Dolná Krupá. Klasicistický kaštieľpripomínajúci atmosféru minulých storočí by bolo škoda obísť. Uvažujeme nad dojímavými životnými príbehmi „ružovej“ grófky Márie Henriety Chotekovej. Priateľ rodiny Brunsvikovcov Ludwig van Beethoven práve tu skomponoval  Sonátu mesačného svitu a cenoval ju krásnej Juliette. Na nabratie energie využijeme päťdesiatmetrovú sekvoju v parku kaštieľa pýšiacu sa titulom „ Strom roka 2019.“

      Poznatky získané touto zážitkovou formou rezonujú v našich mysliach a natrvalo sa stávajú súčasťou našich vedomostí. Uvedomujeme si, že aj náš región je plný zaujímavých osobností, kultúrnych pamiatok a historických miest, ktoré by sme mali spoznávať.

     • Spoznávame mesto Sereď

     • Od prvých chvíľ stredoškolského  štúdia je zážitkové učenie  pre prvákov Obchodnej akadémie v Seredi  zaujímavé. Prvú tému zo slovenského jazyka a literatúry „Učenie sa, získavanie a spracovanie informácií“ preberáme priamo na mieste činu – v Mestskej knižnici. Ochotné pracovníčky knižnice oboznámili žiakov so základnými informačnými prameňmi, o systéme knižníc na Slovensku,  zásadami vypožičiavania kníh.

      Návštevou Mestského múzea  vo Fándlyho fare  si študenti 1. A a 1.B prezreli  prezentáciu zachytávajúcu históriu Serede a Šintavského vodného hradu. Hrad Šintava, spomínaný užv Anonymovej kronike, sa nachádzal na nádvorí dnešného seredského kaštieľa a jeho štylizovaný obraz je v erbe mesta Sereď. Ústredná sála Mestského múzea je venovaná premene stredovekého kráľovského hradu Šintava na mohutnú renesančnú protitureckú pevnosť. 

      V Mestskom parku sme navštívili miesta, kde stála už na prelome  11. a 12. storočia viacpodlažná veža obohnaná kamenným múrom a vodnou priekopou s mostom. Z okien kaštieľa nás sledovala seredská šľachta, ako si ideme pozrieť  archeologický výskum jej niekdajšieho života. V rozsiahlom zrekonštruovaného bastióne zaujala študentov postava pripomínajúca vojaka, ako na múr zapisuje odslúžené roky v týchto historických priestoroch. Aj v Seredi môžeme nájsť historicky zaujímavé miesta

       

     • Školenie manažmentu

     • Členovia študenstskej JA firmy FANIA Bernadett Lanczová a David Javor sa 8. 10. 2019  zúčastnili na školení manažmentu v Bratislave. Manažéri AT&T sa zaoberali zlepšovaním mäkkých zručností, ktoré si trh práce vyžaduje, a budú čoraz viac potrebné aj v budúcnosti. Jednotlivé témy boli zamerané na prezentačné zručnosti, komunikáciu v tíme, leadership, time-manažment a riadenie projektov.

     • Career Day JA Slovensko

     • 26.9.2019 bol pre žiakov veľkou inšpiráciou CareerDay, ktorý JA Slovensko, n. o.  zorganizovali v spolupráci s AT&T v Bratislave. Našu školu tu reprezentovali absolventi JA Firmy Victoria Čeppanová a Adrián Szabó. O svojej životnej ceste „Nič nie je nemožné“ porozprávala herečka, cestovateľka a v neposlednom rade jedna z top lektoriek a koučiek Slovenska Marcela Lendvaiova. V závere stretnutia sa manažéri venovali aj témam ako napísať životopis, zvládnuť pohovor a naplánovať si svoju budúcu kariéru. 

     • Medzinárodný deň srdca

     • Srdce na dlani mali študentky 2.A triedy Obchodnej akadémie v Seredi, keď svojím spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy rozdávali neoceniteľné rady, ako si udržiavať zdravý životný štýl. Dievčatá v červených tričkách s  KÓDOM  ZDRAVÉHO ŽIVOTA : (0-30-5-120-80)  vysvetľovali, čo znamenajú tieto čísla: 

      O = fajčenie, 30 = minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = hladina cholesterolu do 5  mmol/l, 120/80 = hodnoty optimálneho tlaku krvi.

      Študenti okrem rád rozdávali aj červené srdiečka a kartičky s kódom zdravého života. Zároveň merali krvný tlak,  BMI index a poskytli zdravotnícko–vzdelávacie materiály.

     • Branný kurz Tatranská Lesná

     • Žiaci III. ročníka sa v dňoch 11. 9. - 13. 9. 2019 zúčastnili branného kurzu v Tatranskej Lesnej. Po príchode do Tatier nás privítalo krásne počasie. Lanovkou sme sa vyviezli do Tatranskej Lomnice, poprechádzali sa a vrátili na ubytovňu, kde nás čakal záchranár Horskej služby p. Svätojánsky. Zaujímavo nám porozprával o svojej práci, upozornil nás na krásy, ale aj nástrahy horského prostredia. Všetkým žiakom sa prednáška veľmi páčila. Druhý deň sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina sa vybrala do Starého Smokovca odkiaľ zubačkou vyšli na Hrebienok, kde si urobili peknú prechádzku až k vodopádom. Druhá skupina sa rozhodla pre náročnejšiu trasu zo zastávky Popradské pleso si vyšli na Popradské pleso a odtiaľ kamenistou cestou zišli na Štrbské pleso. Po večeri druhá skupina doslova odpadla od únavy. V piatok sme po raňajkách zbalili naše veci, rozlúčili sa s okolím a cestovali domov plný zážitkov a dobrej nálady, večer sme unavení dorazili do Serede.

     • Výučba holokaustu pokračuje projektom Židovská ulička

     • V rámci projektu Židovská ulička študenti 1. ročníka absolvovali 10. septembra 2019 návštevu Múzea holokaustu v Seredi. Výchovno-vzdelávacími zážitkovými aktivitami si zároveň pripomenuli Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia.

      Úvodným krokom do projektu Židovská ulička bola prednáška o prenasledovaní Židov počas obdobia Slovenského štátu.

      Neoddeliteľnou súčasťou návštevy bola aj prehliadka stálej expozície Múzea holokaustu, ktorá slúži  ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.

     • Holokaust - pietna spomienka

     • Študenti  2.A a 2.B sa zúčastnili pietnej spomienky pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Seredi

       

             Pietny akt sa konal pri Pamätníku obeti holokaustu v Mestskom parku v Seredi, ktorý pripomína milióny nevinných obetí fašistickej agresie počas II. svetovej vojny a poukazuje na nebezpečenstvá a hrôzy vyplývajúce z diskriminácie a násilia. Spomienkového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia TTSK, mesta Sereď, UZŽNO, Zväzu protifašistických bojovníkov, mesta Galanta ako aj študenti stredných škôl.

               Na úvod si prítomní vypočuli modlitbu KADIŠ v hebrejskom jazyku za mučeníkov ŠOA, v ktorej sa prosí za milióny židov, mužov a žien, chlapcov a dievčat, ktorí boli neľútostne popravení počas II. svetovej vojny. V príhovore sa prítomným ako prvý prihovoril Marek Neštický, vicežupan TTSK, ktorý mimo iného povedal: "Toto obdobie považujem za jedno z najtemnejších etáp našej histórie. Človek stratil úctu k ľudskej bytosti a siahol na práva iných. Siahol na život dieťaťa, ženy či starca iba preto, lebo patril k inej etnike a vyznával iné náboženstvo."  V príhovoroch ďalej pokračoval primátor mesta Sereď Martin Tomčányi: "História Slovenska a nášho mesta je žiaľ spätá aj so smutnými udalosťami , ktoré nás budú ťažiť navždy. Druhá svetová vojna zanechala hlboké stopy v mestách i obciach nielen na Slovensku ale aj na celom svete. Vyžiadala si desiatky miliónov životov."  ďalej dodal: " Dejiny žiaľ nezmeníme. Konania našich predchodcov nenapravíme, ale v mene všetkých ľudí, ktorí zomreli, sme povinní nezabudnúť.  Na znak zmierenia sme v rámci pietneho aktu v roku 2012 pri Pamätníku  holokaustu zasadili lipu, ktorá je symbolom spolupatričnosti, úcty a vzájomnej tolerancie všetkých národov na našom území."

             Po úvodných príhovoroch si všetci spoločne uctili pamiatku obetí holokaustu položením vencov k pamätníku. Zároveň bolo zapálených sedem sviečok. Šesť z nich symbolizuje šesť miliónov obetí a siedma, ktorú zapálila Paulínka Zajková, naša študentka  z 2.A triedy, symbolizuje večné svetlo a zároveň nádej v budúci život v mieri.

       

       

     • Anglicko

     • V dňoch od 15. do 22. júna sa šesť študentov vybralo spoznávať krásy južného pobrežia Anglicka. Cestovali sme autobusom, ktorým sme za dvadsaťštyri hodín precestovali krajiny ako Česká republika, Nemecko, Belgicko a Francúzsko, a kde sme v skorých ranných hodinách nasadli na trajekt. Už z diaľky nás vítalo krásne slnečné počasie a pobrežie Anglicka s jeho nádhernými a vysokými bielymi útesmi. Po náročnej ceste sme prišli do prímorského mestečka Hastings, známym najmä rokom 1066 a víťazstvom Viliama Dobyvateľa, a kde si nás prevzali rodiny u ktorých sme pár dní pobudli, a ktoré sa o nás starali.

      Každý deň sa niesol v znamení doobedňajšieho vyučovania pod vedením anglických lektorov a poobedňajšom spoznávaní Anglicka. Vyučovanie prebiehalo v prekrásnom historickom hoteli mestečka Hastings, pod názvom Royal Victoria, v ktorom pár dní kráľovná Victoria aj bývala. V hale hotela môžeme vidieť knihu s jej vlastnoručným podpisom. Študenti si vyučovacie hodiny chválili, získali nové jazykové skúsenosti i certifikát o absolvovaní kurzu. Spoznali sme kúsok histórie, zvyky a spôsob života anglického obyvateľstva. Navštívili sme zrúcaninu hradu v Hastings, zámok Leeds, obývaný Henrichom VIII. známym stínaním hláv svojich manželiek, biele útesy Seven Sisters, mestečko Brighton známe uvoľnenejším spôsobom života a v neposlednom rade aj Londýn  s typickými symbolmi ako  London Eye, Big Ben, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Trafalgarské námestie a mnoho ďalších.

      Po prehliadke Londýna sme v piatok večer nasadli na autobus a nadšení z nových zážitkov a získania nových kamarátstiev sme vyrazili smer Slovensko, náš domov.

      Mgr. Ivana Pazúrová

     • Exkurzia Trnava

     • Žiaci druhého ročníka sa dňa 26. 06. 2019 zúčastnili exkurzie, počas ktorej spoznávali historické zaujímavosti Trnavy. Historické centrum Trnavy  bolo v roku 1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Milý sprievodca v dobovom kostýme nám porozprával o bohatstvách  Trnavy a najzaujímavejších pamiatkach „ slovenského Ríma“

      Pri Bernolákovom súsoší od trnavského sochára Jána Koniareka sme si pripomenuli život a tvorbu Antona Bernoláka – kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny.

      Radnica a jej priľahlé budovy ukrývajú tajomné miesta stredovekého väzenia a byt kata.

      Na budove  Divadla Jána Palárika nás zaujalo  priečelie  budovy, na ktorom  sa nachádza  latinský nápis: Isthanc aedem Thaliae po suit senatus ac popolus Tirnaviensis, čo v preklade znamená: Mestská rada a obyvatelia Trnavy vybudovali tento dom Tálie.

      Bazilika  sv. Mikuláša – nás privítala nádhernou gotickou výzdobou, obdivovali sme štíhlosť tvarov, lomené oblúky, lomenú prútovú klenbu, gotický oltár. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Porovnávali sme jej barokovú výzdobu s gotickým štýlom interiéru hlavnej lode.

      Pri Dome hudby sme si pripomenuli  Mikuláša Schneidera Trnavského – hudobného skladateľa a zhotovovateľa jednotného katolíckeho spevníka.

      Univerzitný kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi nás privítal svojou  pompéznosťou, dekoratívnosťou, barokovým zlatom zdobeným štýlom.

      Návšteva historických častí Trnavy nám poskytla veľa nových informácii, ktoré rozšírili naše vedomosti v rámci regionálnej výchovy.

     • Vláčikom po Bratislave

     • Prvou pamiatkou našej cesty po stopách nielen literárnej histórie bola najvýznamnejšia sakrálnou stavbou a gotický skvost mesta  - Dóm sv. Martina. Na vrchole 85 m vysokej veže sa na pozlátenom vankúši nachádza 300 kg ťažká kópia uhorskej koruny. V krypte Dómu ležia pozostatky osvietenského spisovateľa J. I. Bajzu.

      K ďalším významným pamiatkam, ktoré sme neobišli, bol Palác Uhorskej kráľovskej komory. V rokoch 1847-1848 tu Ľ. Štúr , predseda Slovenského národného hnutia a vtedajší poslanec SNR za mesto Zvolen, hájil záujmy slovenského ľudu.

      Stará budova Academie Istropolitany dnes slúži mladým študujúcim divadelníkom na Vysokej škole múzických umení. V roku 1465 ju založil kráľ Matej  vôbec jako prvú univerzitu na Slovensku, mala štyri fakulty. Poskytovala humanistické, teologické učenie, plus vzdelanie v prírodných vedách. Sto rokov pred Galileim sa tu prednášalo o tom, že Zem možno krúži okolo Slnka a nie opačne ako sa vtedy všeobecne verilo.Fungovala ani nie tridsať rokov.

      Turistickou atrakciou je prehliadka  hlavného mesta turistickým vláčikom. Aj my sme  využili túto možnosť. Dejiny Bratislavy so sprievodným slovom milej pani sprievodkyne na nás zapôsobili cez okná červeného vláčika intenzívnejšie  a nepoznané zákutia historických častí čarovnejšie.

      Prestávku sme si urobili na Bratislavskom hrade, ktorý  patrí k najvýznamnejším dominantám Bratislavy. Viaže sa k nemu i prvá písomná zmienka o Bratislave z roku 907.

      Pred historickou budovou SND, ktorá bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886, sme si pripomenuli miesto, odkiaľ išla Prvá konská železnica na Slovensku. Bola sprevádzkovaná v roku 1840 a viedla z Bratislavy do Svätého Jura, do roku 1846 bola predĺžená cez Trnavu až po Sereď

      Dušou kultúrneho a spoločenského života je Hlavné námestie, ktorému dominuje kamenná fontána z roku 1572 pripomínajúca legendu o rytierovi Rolandovi, ochrancovi mestských práv.

      Pod názvom Stará radnica treba rozumieť komplex budov z rôznych slohových období, v ktorom od stredoveku sídlila samospráva slobodného kráľovského mesta na čele s richtárom.

       Skvostom palácovej a klasicistickej architektúry Bratislavy je palác ostrihomských arcibiskupov, známy ako Primaciálny palác. V Zrkadlovej sieni tohto paláca bol v r. 1805 podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi Františkom I. a Napoleonom. V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca sme sa pokochali prehliadkou unikátnej zbierky 6 anglických gobelínov zo 17. storočia, ktoré zobrazujú starú antickú povesť o láske kňažky Hero k Leandrovi.

      Evanjelické lýceum bolo založené v roku 1606 Davidom Kilgerom. V roku 1714 sa stal rektorom lýcea polyhistor Matej Bel, ktorý povzniesol jeho úroveň, zmodernizoval školu, zaviedol prírodovedné predmety a zreorganizoval systém vyučovacieho procesu. Jeho hlavným cieľom v škole bolo vychovať silné kresťanské osobnosti. K histórii lýcea sa viažu mená mnohých významných slovenských dejateľov.

      Poslednou pamätihodnosťou  našej literárnohistorickej návštevy hlavného mesta bol Slavín, národná kultúrna pamiatka venovaná sovietskym vojakov padlým počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska. Spolu s cintorínom padlých v prvej svetovej vojne v Petržalke predstavuje jediný vojenský cintorín v Bratislave. Pamätník bol postavený v rokoch 1957 - 1960 a slávnostne ho odhalili pri príležitosti 15. výročia oslobodenia mesta Sovietskou armádou 4. apríla 1960. Autorom výtvarného riešenia pamätníka je slovenský sochár a architekt Ján Svetlík. V šiestich masových a v 278 individuálnych hroboch je tu pochovaných 6 845 vojakov Červenej armády, ktorí padli pri dobývaní mesta počas bojov druhej svetovej vojny v apríli 1945.

     • Medzinárodný športový turnaj v Hodoníne

     • Už po štvrtý krát sme sa zúčastnili medzinárodného športového turnaja stredných škôl, ktorý sa každoročne koná v rámci spolupráce a podpory športových aktivít na stredných školách.  
      Do tohto projektu sú zapojené stredné školy z Čiech, Slovenska a Rakúska: OA Hodonín, OA Sereď, ZSŠ Holíč, HA Gänserndorf z Rakúska a tento rok pribudla ďalšia škola z Rakúska - HA Korneuburg. Turnaj každý rok organizuje iná zúčastnená škola, v tomto roku sa turnaj konal 18. júna 2019 na Obchodnej akadémii v Hodoníne.

      Súťaží sa v troch športových aktivitách – futbalový turnaj, volejbalový turnaj a stolnotenisový turnaj. Futbalový turnaj sa konal na umelom ihrisku za školou, volejbalový a stolnotenisový turnaj sa odohrával v Športovej hale TJ Sokol Hodonín. S niektorými súťažiacimi sme sa stretli už po minulé roky, ale pribudli aj nové tváre. S chuťou sme si zahrali futbal, volejbal a stolný tenis, pričom v niektorých zápasoch sa nám darilo viac v iných menej. Na tomto turnaji však nejde o to, kto vyhrá, ale o to, aby sme obnovili staré priateľstvá alebo nadviazali nové, prípadne si precvičili cudzí jazyk.

      Po skončení turnaja sme sa skvele naobedovali a po slávnostnom ukončení sme sa pobrali domov s tým, že sa uvidíme zasa o rok. Už teraz sa na to tešíme.

      Športovci OA Sereď

     • ZAV - talenty 1. ročníkov 2019

     • V dňoch 11. – 12. 06. 2019 sa konal 2. ročník súťaže v pracovaní textov na PC „ZAV – talenty 1. ročníkov 2019 v Detve“. Z našej školy sa súťaže zúčastnili 2 žiačky – Sára Skubeňová a Adela Krajčovičová z I. A triedy. Dievčatá absolvovali takúto súťaž prvý krát a zbierali cenné skúsenosti. Môžeme však pochváliť Adelu Krajčovičovú, ktorá z 22 účastníkov obsadila krásne 7. miesto v 10 minútovom odpise z obrazovky (penalizácia 100 úderov za chybu). Pevne veríme, že ich súťaž motivovala k tomu, aby svoje schopnosti a nadanie naďalej zdokonaľovali. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • II.A v KC Priestor

     • ŠTUDENTKY Z OBCHODNEJ VEDIA, AKO NA TO

      ...ako vyriešiť problém s odpadmi, ako zabaviť klientov domovu dôchodcov, či ako oživiť priestor v okolí školy.

      Stredoškoláčky vymysleli súťaže, kultúrne podujatia i prerábku priestoru a vyskúšali si tak rolu dobrovoľníčok. Zažili, ako to prebieha na takom workshope programu www.priestorprerozvoj.sk

      Vďaka za vaše skvelé nápady, poputujú ďalej do organizácií.

      zdroj: fb Priestor - https://www.facebook.com/kcpriestor/https://www.facebook.com/kcpriestor/

     • AmCham - Mentor Network Program

     • Dňa 16. 05. 2019 sa žiaci IV.B triedy Lukáš Sabo a Lujza Vrždiaková zúčastnili mentoringového programu na pôde rezidencie amerického veľvyslanectva v Bratislave pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku.

      Tohto mentoringového programu sa zúčastnili aj vrcholoví predstavitelia, manažéri a obchodný zástupcovia z firiem ako je Google, AT&T, Metlife, Iron Mountain, Komunálna poisťovňa, CSI Leasing a mnoho iných. Študenti kládli mentorom rôzne otázky z oblastí financií, manažérskych zručností, motivácie či podnikania. Diskusia však neprebiehala iba v slovenčine. Na priebeh akcie sa prišla pozrieť aj Natasha Franceschi, ktorá pracuje ako zástupkyňa amerického veľvyslanectva na Slovensku.  Po absolvovaní tohto eventu môžu študenti získať aj osobnú konzultáciu s vybraným mentorom, ktorý im budem pomáhať pri napĺňaní ich cieľov.